Ödeshögs kommun vindkraft ödeshög turism turist hus villa

SÄTT STOPP FÖR DENNA HYSTERI!

 

Kallelse till årsmötet kommer, det är framflyttat p.g.a. Corona


Animation

Bilden nedan visar St Åby kyrka med nutidens storlek på vindkraftverk. Placering enligt Eolus tidigare ansökan (som är återtagen). Någon ny ansökan finns inte i dagsläget.

I Ödeshögs kommun översiktsplan fastslås att det är olämpligt om vindkraft:
"Riskerar att ta över en kyrkans roll som dominerande landmärke"

Bedöm själva om kravet i översiktsplan uppfylls.

Ett flertal andra krav finns också i kommunens översiktsplan som förhoppningsvis omöjliggör vindkraft i Holaveden.

S_120_79_odeshog-2016-208-jarnstad-300-m-v150-visual-bild-aby-kyrka-animation

För större bild, klicka på bildenNYHETER

Osant om vindkraften

(2011-09-17)

Vindkraften marknadsförs ibland med osanna eller tveksamma påståenden vilket kan ge en felaktig uppfattning om vindkraftens för- och nackdelar. läs mer.


Vindkraftsdebatten är en pseudodebatt

(2011-09-10)

Sveriges elbehov varierar stort mellan sommar och vinter, och det som är avgörande är att kunna få ut mycket effekt under kalla perioder. Men det finns inga garantier för att det blåser vid kyla. Att bygga vind- och solkraft är därför att investera i sådant som inte behövs, men som ändå till slut ska betalas av elkunderna, skriver Lars Johansson och Lars Blomqvist, Svensk elbrukarförening. Läs mer


Vårt landskap hotas av exploateringar

(2011-09-08)

Skyddet av vårt landskap måste bli bättre. Det kräver inte minst den europeiska landsbygdskonventionen, skriver Jonny Fagerström, Stockholmsinitiativet. Läs mer


Boende får betala ett högt pris för vindkraften

(2011-09-07)

Miljöminister Andreas Carlgrens satsning på en snabb utbyggnad av vindkraften i Sverige intill 2020 tar otillräcklig hänsyn till störningseffekter på miljö och människor. Nuvarande regelverk räcker inte till för att skydda natur- och livsmiljöer när kraftverken blir fler och högre. Vi efterlyser större hänsynsavstånd och en starkare styrning av utbyggnaden till områden som är såväl tekniskt lämpliga som acceptabla, i förhållande till boende, natur- och kulturvärden. Det skriver representanter för nio skånska miljöföreningar. Läs mer


Utred ordentligt först!

(2011-08-26)

Vindkraften torde vara bland det största och mest kontroversiella infrastrukturprojekt som Sverige någonsin startat. Medborgarna har all rätt att kräva en grundlig redovisning av de ekonomiska konsekvenserna och få en beräkning och värdering av klimatnyttan.läs mer


Vindkraft är inte lämpligt

(2011-08-19)

I förslaget, som det såg ut i våras, klassades sex områden i Arvidsjaurs kommun som lämpliga för vindbruk.

Nu har förslaget reviderats och inget av de trettiofem undersökta områdena bedöms längre vara lämpligt att bygga vindkraftsparker på. Läs mer


Stoppa vindkraftsfesten

(2011-08-18)

För den som under sommaren dagligen observerat vindkraftverken framstår idén att förse Sverige med vindel som rent nonsens.

Inte heller verkar vindkraftsutbyggnaden generera särskilt många arbetstillfällen när väl schaktning, skövling och montering är klar. Läs mer


Vindkraft i motvind

(2011-08-18)

Birksten hänvisar till SOM-institutets rapport 2011, och att ”hela 86 procent tycker att satsningarna på vindkraft ska stärkas eller fortsätta på dagens nivå”. Vid närmare granskning kan konstateras att undersökningen har gjorts på speciellt uppdrag av och med finansiering av Svensk Vindenergi.Läs mer


Domstol stoppar ett av två vindkraftverk

(2011-08-12)

SÖLVESBORG. Eolus Vind fick tillåtelse att bygga två vindkraftverk på Listerlandet sommaren 2008. Beslutet överklagades till länsstyrelsen av en kvinna i Sölvesborgs kommun. Överklagandet avslogs men nu går Mark- och Miljödomstolen i Växjö på kvinnans linje. De beslutar att endast ett vindkraftverk får byggas på platsen. läs mer


Vindkraft: Bygg ut varsamt till havs.

(2011-08-09)

Vindkraftverken ska bli fler i Sverige. Åtminstone 2.000 ska uppföras de närmaste 10 åren för att uppfylla regeringens mål. Och många av dem kommer att byggas till havs. Läs mer


Vindkraften är helt onödig – all ny kraft kommer att exporteras

(2011-08-08)

Sanningen är att vindkraften är helt onödig för den svenska energiförsörjningen, i varje fall för de närmaste 20 åren. Under denna tid har vi fullt tillräckligt med el från befintlig produktionsapparat. Varför skall svenska folket subventionera vindkraft för export till Tyskland? Det undrar Sivert Göthlin, civilingenjör och tidigare ansvarig för driften av Vattenfalls elproduktion och det svenska stamnätet, i en replik till Eric Birksten. läs mer


Härjedalens kommun fick rätt om vindkraften

(2011-07-19)

Förvaltningsrätten avslår de överklaganden som lämnats när det gäller översiktsplanen och byggande av vindkraft i Lillhärdal. Läs mer


Vindkraft hotar skyddad natur

(2011-07-11)

Regeringen vill bygga vindkraftverk i natur som skyddas av EU-lagstiftning. Naturvårds­verket har hittills avrått bolagen från att anlägga vindsnurror där eftersom naturvärden skadas.

En av de viktigaste åtgärderna i EU:s gemensamma naturvårdsarbete är att varje medlemsland skyddar områden med växt- och djurarter samt naturtyper som är viktiga för att bevara Europas natur för framtiden. läs mer här och här


Storm kring vindkraften

(2011-07-11)

Om inte medborgarna i närheten av planerade vindkraftsparker involveras riskerar de storslagna planerna om förnyelsebar energi fortsatt motvind. Läs mer


Rea på vindkraft - då slog de till

(2011-06-30)

Vindkraft i skogen är ingen lyckad satsning. När Vattenfall förra veckan sålde sin försöksanläggning i Småland köpte Visby Energi de två verken till reapris. Läs mer


Ingen etablering av vindkraft

(2011-06-25)

Samrådsmötet om vindkraft i Perstorps kommun fick den effekt som Nätverket för god boende boendemiljö och mot störande vindkraftparker hoppades på.
– Ja, vi fick fram det vi vill ha sagt, säger Yngve Stenberg. Läs mer


Lyssna på dem som bor under vindkraften

(2011-06-20)

Att inneha en politisk post och förvalta medborgarnas förtroende innefattar att noggrant bevaka minoritetsskyddet. De som tillhör de fåhövdade som riskerar att drabbas av majoritetens förtryck.

Frågan om vindkraftens utbyggnad har präglats av ändamålsprioriterat ”kör på”, där boende som ännu inte fått sin hemmiljö radikalt förändrad hängts ut som simpla bakåtsträvare. Det ohållbara i detta är nu på väg att uppdagas. läs mer


Annorlunda ljud när verket står i en vindkraftspark

(2011-06-16)

Ljudet från ett vindkraftverk uppför sig annorlunda om verket står i en vindkraftspark.
Varför är det ännu ingen som vet. Läs mer


Skuggor kan ge vite på 50 000

(2011-06-14)

De boende i närheten av vindkraftverken på Jordberga gård ska inte behöva stå ut med rörliga skuggor på sina tomter mer en halv timme per dag eller sammanlagt åtta timmar per år. Annars hotar vite på 50 000 kronor. Läs mer


Europas energisystem inför stora förändringar

(2011-06-14)

Inom tio år kommer många länder i Europa att ha byggt ut sin vind- och solenergi så mycket att det skapar stora problem för de kraftnät som fördelar elektriciteten till konsumenterna. Att hantera den oregelbundna energin blir en nyckelfråga för framtidens energisystem, som måste börja hanteras redan nu. Läs mer

STÖD FÖRENINGEN

Filmer

En film från Krokek och Morgan Andersson som bor
granne med ett vindkraftverk. Det är inte bara ljudet
som är jobbigt utan även skuggorna, vilka är långt över
det tillåtna.

Se filmen här

Huggormproduction har gjort fyra filmer för föreningen.

Skuggor från vindkraftverk utanför Jönköping

Besök hos Doris i Krokek 2 maj 2012

Hos Doris och Rune 2011

Vårvindar friska

Nu kan du också se Göran Holms föredrag från  Boets Bygdegård den 4 aug.

Del 1,     Del 2,     Del 3,     Del 4,     Del 5

BULLER I BLÅSVÄDER

Ljudmiljöcenter vid Lunds universitet, läs här rapport nr 11

Samråd/yttrande

Samhällsbyggnads-
nämnden 2020

Sammanträdesdagar, kallelse och protokoll för
samhällsbyggnadsnämnden. Läs här

Yttrande på Översiktsplan 2019

Gällande våra lokalpartier utmärker sig KD
som i sitt yttrande utförligt beskriver sin
inställning till vindkraft i kommunen.
Centern har enbart kortfattat berört vindkraften.
S, FI och MP har i princip inget om vindkraften.
Övriga partier har inte yttrat sig över huvud taget.

Rättvis Vnds yttrande på ÖP:n

 


Läs här KF:s protokoll från den 25 okt-10