Ödeshögs kommun vindkraft ödeshög turism turist hus villa

SÄTT STOPP FÖR DENNA HYSTERI!

Yttrande på Översiktsplan

Gällande våra lokalpartier utmärker sig KD som i sitt yttrande utförligt beskriver sin inställning till vindkraft i kommunen. Centern har enbart kortfattat berört vindkraften.
S, FI och MP har i princip inget om vindkraften.
Övriga partier har inte yttrat sig över huvud taget.

KD Centern Socialdemokraterna FI MP

Rättvis Vnds yttrande på ÖP:n

Rättvis vind har skickat ut en enkät till samtliga partier i
Ödeshög för att få svar på var man står i vindkraftsfrågan

Styrelsen har gjort en sammanställning av svaren, Läs mer här

Enkäten med hela svaren från partierna, läs mer här

Kompletteringar/synpunkter, se under fliken insändare


Film från Morgan i Krokek

En film från Krokek och Morgan Andersson som bor
granne med ett vindkraftverk. Det är inte bara ljudet
som är jobbigt utan även skuggorna, vilka är långt över
det tillåtna.

Se filmen här


NYHETER

Skrivelse till statsrådsberedningen om buller från vindkraftverk

(2019-09-24)

Läs skrivelse skickad till Statsrådsberedningen:

Hemställan om bordlägggning av Naturvårdsverkets remiss rörande reviderad väggledning om buller från vindkraftverk (NV-01688-19) och

initiering av uppdrag om fastställande av nationellt strategiskt program för vindkraft, omfattande utvärdering av infraljudens och markvibrationernas ackumulerade effekter på folkhälsa, klimat, ekosystem, biodiversitet och den nationella skogsnäringen.

Skrivelse till Statsrådsberedningen


Norska kommuner nobbar vindkraft

(2019-09-19)


Norska kommuner säger nej till landbaserad vindkraft.

Sydsvenskan


Motståndet mot vindkraften

(2019-09-19)


Under många år så var entusiasmen för s.k. "förnyelsebar" elproduktion stor, både i Tyskland och i Sverige. Vi som varit kritiska talade för döva öron om den dåliga ekonomin, om vilka problem som de varierande leveranserna ger upphov till, om miljö- och hälsoskadorna av vindkraft. Det verkade som om politiker och media hade både ögonbindlar och öronproppar.

Klimatupplysningen


Motståndet mot vindkraften

(2019-09-16)

 

Under många år så var entusiasmen för s.k. "förnyelsebar" elproduktion stor, både i Tyskland och i Sverige. Vi som varit kritiska talade för döva öron om den dåliga ekonomin, om vilka problem som de varierande leveranserna ger upphov till, om miljö- och hälsoskadorna av vindkraft. Det verkade som om politiker och media hade både ögonbindlar och öronproppar.

Klimatupplysningen


Bär vindkraften sina kostnader?

(2019-09-03)

I en debattartikel i Corren 28/8 påstår Linda Burenius och Jennie Wiederholm att "vindkraften bär sina egna kostnader". Detta är rimligen grovt felaktigt.

Sedan 2003 subventioneras vindkraften i Sverige via det så kallade elcertifikatsystemet. Detta innebär att förnybar el, huvudsakligen vindkraft, för varje producerad megawattimme får ett av staten utfärdat certifikat. Detta certifikat tvingas sedan övriga elproducenter, främst kärnkraft och vattenkraft, köpa och sedan debiterar de i sin tur elkonsumenterna för denna kostnadsökning.

Corren


Kärnkraft behövs för att klara elektrifieringen

(2019-09-01)


Kärnkraften behövs för att klara framtidens energiförsörjning.

DN


Så går det när vindkraft byggs utan hämningar

(2019-08-22)


Det börjar klarna för allt fler att utbyggnad av vindkraft har ett högt pris, inte bara i ekonomiska termer

Expressen


Vinklat om vindkraften – det hela är väl avsett att sväljas utan källkritik

(2019-08-22)


Naturvetenskapligt kunnande står ju inte direkt högt hos vare sig politiker eller många andra i dagens samhälle.

Dalarnas tidningar


Risken är att skattebetalarna får betala sanering efter gamla vindkraftverk

(2019-08-04)


Har vi ingenting lärt oss från vattenkraftutbyggnadens tid då naturvärden offrades och pengarna hamnade i Stockholm

Arbetarbladet


Orealistiskt att ersätta kärnkraften med vind och sol

(2019-08-03)


Kärnkraften är redan i dag överlägsen vind- och solkraft, och med ny generation 4-teknik kommer den bli ännu säkrare och effektivare. Detta är en utveckling Sverige skulle kunna gå i täten för.

Hallands nyheter


Vindkraft skulle ödelägga idyllen

(2019-08-03)


Visst ska man tänka på miljö och klimat, men inte till priset av en död bygd som det kommer att bli.

Arvika nyheter


Vindkraft – en kostbar illusion

(2019-07-24)


Ett vindkraftverk ser imponerande ut, ett monument över handlingskraft och miljötänkande, alternativt ett monument över en kostsam illusion.

Trelleborgs allehanda


FSL debatterar – ordförande Jan Hedman i DT

(2019-06-30)

I slutet av maj deltog jag i en minnesvärd demonstration i Malung med syfte att värna Malungs vackra natur. Det tyska vindkraftsbolaget WPD vill skövla denna natur för att göra plats åt 40 vindkraftverk.

Dalarnas tidningar


Vi börjar känna oss uppgivna

(2019-06-30)


Jens Drud Hansen och hans familj har levt med bullret från vindkraftverket i Sundom i åtta år. Familjen har hela tiden upplevt att ljudet från vindmöllan är för högt och att ljudet ständigt finns där och tär på humöret och stämningen.

Svenska YLE


Tusen ton insekter dör vid tyska vindkraftverk per år

(2019-06-30)


Tyska vindkraftverk dödar runt 1 200 miljarder insekter per år, enligt en ny studie. För vindkraftverkens rotorblad innebär det en extra vikt på 1 200 ton, vilket minskar energiproduktionen med upp till 50 procent, rapporterar NRK.

Branschaktuellt


Ett av fyra vindkraft för nära bostad

(2019-05-12)


Ett av fyra vindkraft för nära bostad

Skillingaryd.nu


Livsfarliga iskast

(2019-05-12)


Se upp för isklumpar i närheten av vindkraft

Låt naturen leva


Vindkraftverk kan göra dig sjuk

(2019-04-14)


Samtidigt med vindkraftutbyggnaden fortgår forskningen om vindkraftens hälsopåverkan. Forskningen visar klart dels att vindkraft förorsakar stress, och samtidigt att stress är en stark riskfaktor för hjärtinfarkt, diabetes och andra sjukdomar.

Elbilsnytt


De flyttar om vindkraftsparken byggs

(2019-04-14)


Naturområdet Hökensås kommer att få 15 vindkraftverk innan oktober 2021, om allt går enligt planerna. Men arbetsgruppen Hökensås vind har överklagat till mark- och miljödomstolen.

P4 Skaraborg


Vindkraft förpestar landsbygden

(2019-03-18)


Vindkraftsexploateringen av den svenska landsbygden kommer från hemska politiska fantasier.
Tydligen finns det en överenskommelse genom samhällets alla skikt att landsbygden är något som skall nyttjas och det är verkligen en mardröm

Skaraborgsbygden

STÖD FÖRENINGEN

Skydda miljön

Bloggen för skydd av landskap, människor och djur. Skydd från felplacerade vindkraftverk och annat. www.skyddamilön.nu

Filmer

Huggormproduction har gjort fyra filmer för föreningen.

Skuggor från vindkraftverk utanför Jönköping

Besök hos Doris i Krokek 2 maj 2012

Hos Doris och Rune 2011

Vårvindar friska

Nu kan du också se Göran Holms föredrag från  Boets Bygdegård den 4 aug.

Del 1,     Del 2,     Del 3,     Del 4,     Del 5

BULLER I BLÅSVÄDER

Ljudmiljöcenter vid Lunds universitet, läs här rapport nr 11

Samråd/yttrande

MBN 2019

Sammanträdesdagar, kallelse och protokoll för Miljö- och byggnämnden 2019. Läs här


Läs här KF:s protokoll från den 25 okt-10