Ödeshögs kommun vindkraft ödeshög turism turist hus villa

SÄTT STOPP FÖR DENNA HYSTERI!

 

S_120_98_skarmavbild-2022-01-01-kl-dot-08-dot-10-dot-03


Animation

Bilden nedan visar St Åby kyrka med nutidens storlek på vindkraftverk. Placering enligt Eolus tidigare ansökan (som är återtagen). Någon ny ansökan finns inte i dagsläget.

I Ödeshögs kommun översiktsplan fastslås att det är olämpligt om vindkraft:
"Riskerar att ta över en kyrkans roll som dominerande landmärke"

Bedöm själva om kravet i översiktsplan uppfylls.

Ett flertal andra krav finns också i kommunens översiktsplan som förhoppningsvis omöjliggör vindkraft i Holaveden.

S_120_79_odeshog-2016-208-jarnstad-300-m-v150-visual-bild-aby-kyrka-animation

För större bild, klicka på bildenNYHETER

Väggarna bågnade när Horn- och Hycklingeborna fick säga ifrån

(2012-01-20)

Jag vet inte om det slogs något sorts inofficiellt världsrekord i Hycklinge härom kvällen, men chansen är stor. För aldrig förr har väl ett snustorrt byråkratiskt samrådsmöte helt enligt miljöbalkens reglemente, samlat så många deltagare. Så pålästa deltagare.

De kom främst från Horn och Hycklinge och gårdarna däromkring, men även från södra delarna av Kinda kommun i övrigt, samt norra delarna av Vimmerby kommun. De var cirka 160 personer som letat sig fram i den ovanligt blöta och blåsiga januarikvällen, upp till bygdegården Höganlid. Extra stolar fick ställas fram, informationsmaterialet räckte inte till och åsikterna haglade. Läs mer i Kinda posten.

Stormigt möte om vindkraft

(2012-01-18)

Det blåste motvind för Eon när energibolaget höll samråd i Hycklinge på tisdagskvällen. Kritiken mot den planerade vindkraftsparken var bitvis hård.

Flera av de cirka 160 personer som bänkat sig i hembygdsgården Höganlid uttryckte både ilska och oro. De såg en vindkraftspark som ett hot mot det rörliga friluftslivet, det rika fågellivet och de sällsynta fladdermössen i området. Läs mer i corren och läs mer i Vimmerby tidning.


Vinstintresset styr vindkraft i Stöde

(2012-01-15)

Inga nya skogsvägar och ingen annan fördel för markägarna skulle innebära att det inte skulle bli några vindkraftverk på markerna. Klimatintressen och jobb till bygden skulle falla platt. Läs mer


Däm upp fler älvar istället för att satsa på vindkraft

(2012-01-15)

Ledamot av Ingenjörsvetenskapsakademin: Eftersom vi med vindkraftsutbyggnaden gör ett enormt ingrepp i den svenska naturen, borde vi rimligen ställa det mot vad en exploatering av några kvarvarande älvar skulle innebära. Vi borde fråga oss vilket alternativ som påverkar natur och djurliv minst per TWh. Läs mer


Vindkraftpark i blåsväder

(2012-01-15)

Marie och Torbjörn Nyström köpte Ljömsebo gård i Sala kommun av Torbjörns föräldrar år 2001. Som boende och egna företagare i Sollentuna utanför Stockholm diskuterade de för- och nackdelarna med att flytta till landsbygden. Fördelarna vägde över och under dessa drygt tio år har de inte ångrat sig en sekund. Nu har dock orosmoln dykt upp på himlen. En större vindkraftpark planeras på andra sidan sjön – eller vindkraftindustri, som Marie föredrar att kalla det. Läs mer


Förtroendekris för Vestas

(2012-01-04)

Det danska vinkraftsbolaget Vestas kom med en riktig kalldusch på onsdagmorgonen. Resultatförväntningarna sänks för år 2011 från ett miljardresultat i kronor till ett rörelseresultat omkring noll. läs mer


Invånarna bjöd in politiker

(2012-01-04)

Protesterna fortsätter i Örserum utanför Gränna där 18 vindkraftverk planeras. Se smålandsnytt här


Vindkraftverk stoppas på grund av högt buller

(2012-01-01)

Driften av ett vindkraftverk på Tannam norr om Tanumshede förbjuds i väntan på insatser som gör att verket klarar bullergränsen. Miljö- och byggnadsnämndens beslut välkomnas av grannarna som länge klagat över störningar från verket. läs mer


Lågt elpris oroar vindkraftprojektör

(2011-12-31)

Eolus Vind räknar med att de planerade vindkraftverken i Ullavi kommer att sättas upp inom ett till två år. Men det finns orosmoln kring projektet. Frågan är om de tre vindkraftverken blir någon lönsam affär om det låga elpriset håller i sig en längre period.
– Vi sätter inte upp några maskiner om det inte är ekonomiskt försvarbart, säger vindkraftsprojektören Henric Karlsson. Läs mer


Vindkraftvinge dräpte örnen

(2011-12-30)

Var det de byiga och starka vindarna som bidrog till att en örn fick sätta livet till på annandagen? Den mäktiga fågeln träffades av vindkraftverkets ena vinge. Läs mer


I stället för Kalle Anka på julaftonen

(2011-12-23)

En tecknad barnfilm (7 min) som man kan titta på i stället för Kalle Anka på julaftonen . Serien handlar om fåret Shaun och hans flock, men också fårhunden Bitzer, samt bonden som äger dem. Detta avsnitt heter vindkraft. Titta här


Förtäckt planering för vindkraft i södra Kinda och norra Vimmerby

(2011-12-23)

När E.ON Elnät i Sverige genom sin vd Per-Olof Lindholm i en debattartikel i denna tidning kommenterer den senaste tidens stormar och de effekter detta hade på elförsörjningen så uppkommer följdfrågor. Läs mer


Vindkraftsmotståndet växer runtom i landet

(2011-12-22)

Vindkraftsmotståndet i Sverige växer ute på landsbygden. Det visar en färsk vetenskaplig avhandling som lämnats in av Mattias Gradén vid Uppsala universitet.

Mattias Graden, boende i Falun, har i sin licentiatavhandling studerat tre kommuner i Dalarna och befolkningens inställning till vindkraftsutbyggnad. Läs mer


De är rädda för oljud från verken

(2011-12-21)

Efter att Jönköping Energi har byggt flera Vindkraftverk på Grännaberget har man från Örserum på nära håll sett baksidor med att bo nära verken.I Örserum utanför Gränna finns det en stor oro över den vindkraftspark som Eon planerar att bygga. se film i smålandsnytt

"Tycker att vi lyssnat" Eon tycker att de lyssnat på argumenten som invånarna i Örserum framfört. Men tycker samtidigt att fördelen med vindkraft överväger nackdelarna.                           se film i smålandsnytt


Filmer om vindkraften och dess förutsättningar

(2011-12-18)

Titta här på filmer om vindkraft på Youtube från England.


1500 olyckor och incidenter i brittiska vindkraftsparker

(2011-12-17)

Omfattningen av incidenter – motsvarande nästan en per dag – framkom efter publiceringen av dramatiska foton som visar en turbin som kraschade mot marken på ett fält nära en väg och där en annan exploderar i eld, orsakad av de starka vindar som drabbade Skottland och norra England förra veckan. Läs mer


Vi får betala elexporten

(2011-12-17)

Miljardsatsning leder till höjda nätavgifter och höjda elpriser för oss svenska elabonnenter.

Skall svenska elabonnenter behöva betala höjda nätavgifter för att möjliggöra denna export? läs mer


Vindkraft utan planering

(2011-12-10)

Man har inventerat var det blåser som mest och sedan pekat ut områden som är av riksintresse för vindbruk. Men där slutar den övergripande planeringen. Läs mer


Vindkraftverket tog eld i orkanen

(2011-12-10)

Orkanbyarna från Nordsjön vräkte i natt in över Skottland med sådan kraft att ett av vindkraftverken på kullarna bakom det skotska kustsamhället Ardrossan fattade eld. Läs mer


Professorskritik mot vindkraftsannons

(2011-12-10)

Eon gör det enkelt för sig i sin annons. Det behövs 15 gånger mer vindeffekt för att ersätta Barsebäcksreaktorernas effekt, säger energiprofessor Harry Frank till Ny Teknik. Läs mer

STÖD FÖRENINGEN

Filmer

En film från Krokek och Morgan Andersson som bor
granne med ett vindkraftverk. Det är inte bara ljudet
som är jobbigt utan även skuggorna, vilka är långt över
det tillåtna.

Se filmen här

Huggormproduction har gjort fyra filmer för föreningen.

Skuggor från vindkraftverk utanför Jönköping

Besök hos Doris i Krokek 2 maj 2012

Hos Doris och Rune 2011

Vårvindar friska

Nu kan du också se Göran Holms föredrag från  Boets Bygdegård den 4 aug.

Del 1,     Del 2,     Del 3,     Del 4,     Del 5

BULLER I BLÅSVÄDER

Ljudmiljöcenter vid Lunds universitet, läs här rapport nr 11

Samråd/yttrande

Samhällsbyggnads-
nämnden 2020

Sammanträdesdagar, kallelse och protokoll för
samhällsbyggnadsnämnden. Läs här

Yttrande på Översiktsplan 2019

Gällande våra lokalpartier utmärker sig KD
som i sitt yttrande utförligt beskriver sin
inställning till vindkraft i kommunen.
Centern har enbart kortfattat berört vindkraften.
S, FI och MP har i princip inget om vindkraften.
Övriga partier har inte yttrat sig över huvud taget.

Rättvis Vnds yttrande på ÖP:n

 


Läs här KF:s protokoll från den 25 okt-10