Ödeshögs kommun vindkraft ödeshög turism turist hus villa

SÄTT STOPP FÖR DENNA HYSTERI!

S_119_100_skarmavbild-2022-09-01-kl-dot-20-dot-18-dot-39

 

Animation

Bilden nedan visar St Åby kyrka med nutidens storlek på vindkraftverk. Placering enligt Eolus tidigare ansökan (som är återtagen). Någon ny ansökan finns inte i dagsläget.

I Ödeshögs kommun översiktsplan fastslås att det är olämpligt om vindkraft:
"Riskerar att ta över en kyrkans roll som dominerande landmärke"

Bedöm själva om kravet i översiktsplan uppfylls.

Ett flertal andra krav finns också i kommunens översiktsplan som förhoppningsvis omöjliggör vindkraft i Holaveden.

S_120_79_odeshog-2016-208-jarnstad-300-m-v150-visual-bild-aby-kyrka-animation

För större bild, klicka på bildenNYHETER

Protester mot vindkraftsplaner

(2012-02-21)

Den planerade vindkraftsparken i Borgstena stöter på motstånd i Herrljunga kommun. Fem planerade verk kan komma att stå bara 200 meter ifrån kommungränsen och detta har fått befolkningen i Mollaryd att gå i taket. läs/lyssna Sveriges radio P4 sjuhärad.


Bevara Söderåsen oexploaterad

(2012-02-21)

Tafatta försök att köpa opinionen, envägskommunikation. Samtliga var negativa utom markägarna och Eolus vind. Känns det igen? Läs mer i Arbetarbladet.


Föredrag riktat mot "vindkraftsmaffian"

(2012-02-20)

Föreningen för bevarande av landsbygdsmiljön bjöd Göran Holm, professor i kardiologi och överläkare vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg, till Mästocka bygdegård. Tanken var att han skulle berätta om vindkraftens påverkan på djur, natur och framför allt människor. Läs mer i Hallandsposten.


När vindkraften kom till byn

(2012-02-20)

Skillnaden mellan vind- och vattenkraft är som natt och dag. Medan ersättningen för vindkraft är godtycklig, styrs vattenkraften av tydliga lagar. I det fallet är det bara föreningar som kan söka, projektet ska ha anknytning till bygden och vara näringslivsbefrämjande. läs mer i SvD


Donald Trump: Rädda Skottland från svenskarna

(2012-02-18)

-Om bygget av dessa monster, dessa fasansfulla maskiner, fortsätter kommer du att gå till historien som ensam gjort mer skada för Skottland än någon annan, skriver Donald Trump i ett brev till den skotske försteministern Alex Salmond. Läs mer i NyTeknik.


Genialiskt grepp?

(2012-02-18)

"Vinden har vänt för vindkraften" löd en rubrik i tidningen Land förra veckan. läs mer i Gotlands allehanda.


Demonstration mot vindkraft

(2012-02-18)

Ett stort demonstrationståg tog sig genom Halmstad på förmiddagen i kampen mot vindkraftsetablering i östra delarna av stan. Kommunen har pekat ut områden där som tänkbara för eventuella vindkraftverk och det finns planer på ett tjugotal snurror. Läs/lyssna mer i Hallandsekot


Kritiska mot vindkraftspark

(2012-02-18)

– Vi är verkligen inte emot vindkraft. Men vi tycker inte att det ska byggas så nära ett bostadsområde. Vi bor här för att vi vill vara nära naturen och vara på altanen och fixa i trädgården utan att höra aerodynamiska ljud från vindkraftsparken. Läs mer i GP.


Vindkraften, en blåsning!

(2012-02-17)

Men vi tror fortfarande på vindkraften. Varför? Jo, för att våra överstepräster, miljötalibanerna och politikerna, lurat oss att tro på den outsinliga vindens kraft. Nästan som ett perpetuum mobile. Och vi har inte avslöjat bluffen än. Läs mer i Robert Collins blogg på aftonbladet.


Vindkraften pressar upp elpriserna

(2012-02-17)

Det svenska elpriset har inte minskat pga vindkraft. Elpriset har istället pressats upp i samma takt som vindkraften byggts ut, visar Föreningen Svenskt Landskapsskydds undersökning. läs mer


Vem har rätt att stjäla horisonten?

(2012-02-16)

I dagens Jönköpingsposten har Alf Svensson (kd) en artikel om sin syn på vindkraftsprojekteringen i Örserum.

Vem har rätt att "stjäla" horisonten? Om man står vid Vätterns strand och ser mot Holaveden, mot Brahehus, kan man inte längre avläsa naturens, sluttningarnas visuella värden. De snurrande rotorbladen, vindkraftverken, berövar oss landskapsbilden. Ögat får ingen punkt för vila. Det är faktiskt något som våra hjärnor behöver.??Vem har tagit sig rätten att monopolisera den visuella allemansrätten? läs hela artikeln från  Alf Svenssons hemsida.


Skärpta krav för vindkraftbuller?

(2012-02-15)

Buller från vindkraftverk får normalt inte överstiga 40 dBA vid bostäder enligt nuvarande tillämpning av Naturvårdsverkets riktvärden för externt industribuller. Dessa är oförändrade sedan början av 1970-talet och har aldrig varit avsedda att tillämpas på vindkraft. Anpassade riktvärden för vindkraft har aldrig funnits i Sverige. Forskning visar att vindkraftbuller stör mer än annat samhällsbuller och att riktvärdena behöver skärpas och nya bullermått tas fram. Läs mer i Gotlands tidningar


Lågt elpris pressar vindkraften

(2012-02-14)

Det låga elpriset just nu gör vindkraften olönsam. Många vindkraftsägare står nu utan fasta avtal och börjar bli oroliga. "Det ser inte bra ut, säger Örjan Hedblom på Svensk Vindkraftförening". Läs mer i Land.


Vindkraftsforskning i fokus 2012

(2012-02-11)

Här finns dokumentation från "Vindkraftsforskning i fokus 2012" på  Chalmers Läs mer

Läs Vindkraftens effekter på människors intressen – resumé av föredrag samt av poster av Conny Larsson, Uppsala universitet

Läs Vad säger bl.a. vindkraftsbranschen själv om vindkraftverk i kallt/isigt klimat


Kommunalt bolag i Borås erbjöd pool mot vindkraft

(2012-02-11)

Borås Energi och miljö var berett att betala dyrt för att få bygga vindkraft i Rångedala. När Elisabeth Råberg, ägaren till ett hem för autistiska ungdomar, protesterade lovades hon bland annat en pool vid hemmet. Läs mer P4 sjuhärad.


Bergvik riskerar sitt FSC-certifikat pga vindkraftsutbyggnad

(2012-02-11)

Det finns risker med att omvandla skogsmark till vindindustriområde. Läs mer på viildmarkens blogg.


Vindkraft viskar om enfald

(2012-02-03)

Har du åkt riksväg 50 förbi Omberg och Hästholmen?

Ett flackt, bördigt, vackert landskap. Under århundraden för att inte säga årtusenden har detta åkerbruks- och kulturlandskap vuxit fram. Det var en gång betagande vackert. Den gyllene säden, Vätterns blånande yta och Ombergs skogsklädda massiv. Läs mer i Corren


Vindkraften levererar dyr elenergi

(2012-02-03)

En diskussion har så smått förekommit i våra medier om vindkraftens förträfflighet och hur mycket vi tjänat på vindkraften. Jag kommer att hämta siffror från en rapport från PriceWaterhouseCoopers (PWC) gjord den 29 april 2010. Rapporten heter: "Vad kostar kraften? Indikativ beräkning av kostnader för ny kraft exklusive styrmedel och skatter". Läs mer i Västerviks tidning.


Störs av ljud från vindkraftverken

(2012-02-03)

"Att belasta miljön ytterligare bara för att tillgodose några fås profithunger samt att det är på mode nu med alternativa energikällor är inget skäl till att belasta och förstöra vår miljö. Kan det påvisas att vi inte blir störda kommer det i ett annat ljus”.

Det säger ett Åtorpspar i ett yttrande över vindkraften i Vårbo, vid sjön Skagern i Degerfors kommun. Läs mer i Värmlands folkblad.


Politiker var jäviga

(2012-01-31)

Att vara kommunpolitiker och samtidigt ha engagemang i vindkraft. Det har visat sig knepigt. Se inslag i Västnytt

STÖD FÖRENINGEN

Filmer

En film från Krokek och Morgan Andersson som bor
granne med ett vindkraftverk. Det är inte bara ljudet
som är jobbigt utan även skuggorna, vilka är långt över
det tillåtna.

Se filmen här

Huggormproduction har gjort fyra filmer för föreningen.

Skuggor från vindkraftverk utanför Jönköping

Besök hos Doris i Krokek 2 maj 2012

Hos Doris och Rune 2011

Vårvindar friska

Nu kan du också se Göran Holms föredrag från  Boets Bygdegård den 4 aug.

Del 1,     Del 2,     Del 3,     Del 4,     Del 5

BULLER I BLÅSVÄDER

Ljudmiljöcenter vid Lunds universitet, läs här rapport nr 11

Samråd/yttrande

Samhällsbyggnads-
nämnden 2020

Sammanträdesdagar, kallelse och protokoll för
samhällsbyggnadsnämnden. Läs här

Yttrande på Översiktsplan 2019

Gällande våra lokalpartier utmärker sig KD
som i sitt yttrande utförligt beskriver sin
inställning till vindkraft i kommunen.
Centern har enbart kortfattat berört vindkraften.
S, FI och MP har i princip inget om vindkraften.
Övriga partier har inte yttrat sig över huvud taget.

Rättvis Vnds yttrande på ÖP:n

 


Läs här KF:s protokoll från den 25 okt-10