Ödeshögs kommun vindkraft ödeshög turism turist hus villa

SÄTT STOPP FÖR DENNA HYSTERI!

 

S_120_98_skarmavbild-2022-01-01-kl-dot-08-dot-10-dot-03


Animation

Bilden nedan visar St Åby kyrka med nutidens storlek på vindkraftverk. Placering enligt Eolus tidigare ansökan (som är återtagen). Någon ny ansökan finns inte i dagsläget.

I Ödeshögs kommun översiktsplan fastslås att det är olämpligt om vindkraft:
"Riskerar att ta över en kyrkans roll som dominerande landmärke"

Bedöm själva om kravet i översiktsplan uppfylls.

Ett flertal andra krav finns också i kommunens översiktsplan som förhoppningsvis omöjliggör vindkraft i Holaveden.

S_120_79_odeshog-2016-208-jarnstad-300-m-v150-visual-bild-aby-kyrka-animation

För större bild, klicka på bildenNYHETER

Vindkraften, en blåsning!

(2012-02-17)

Men vi tror fortfarande på vindkraften. Varför? Jo, för att våra överstepräster, miljötalibanerna och politikerna, lurat oss att tro på den outsinliga vindens kraft. Nästan som ett perpetuum mobile. Och vi har inte avslöjat bluffen än. Läs mer i Robert Collins blogg på aftonbladet.


Vindkraften pressar upp elpriserna

(2012-02-17)

Det svenska elpriset har inte minskat pga vindkraft. Elpriset har istället pressats upp i samma takt som vindkraften byggts ut, visar Föreningen Svenskt Landskapsskydds undersökning. läs mer


Vem har rätt att stjäla horisonten?

(2012-02-16)

I dagens Jönköpingsposten har Alf Svensson (kd) en artikel om sin syn på vindkraftsprojekteringen i Örserum.

Vem har rätt att "stjäla" horisonten? Om man står vid Vätterns strand och ser mot Holaveden, mot Brahehus, kan man inte längre avläsa naturens, sluttningarnas visuella värden. De snurrande rotorbladen, vindkraftverken, berövar oss landskapsbilden. Ögat får ingen punkt för vila. Det är faktiskt något som våra hjärnor behöver.??Vem har tagit sig rätten att monopolisera den visuella allemansrätten? läs hela artikeln från  Alf Svenssons hemsida.


Skärpta krav för vindkraftbuller?

(2012-02-15)

Buller från vindkraftverk får normalt inte överstiga 40 dBA vid bostäder enligt nuvarande tillämpning av Naturvårdsverkets riktvärden för externt industribuller. Dessa är oförändrade sedan början av 1970-talet och har aldrig varit avsedda att tillämpas på vindkraft. Anpassade riktvärden för vindkraft har aldrig funnits i Sverige. Forskning visar att vindkraftbuller stör mer än annat samhällsbuller och att riktvärdena behöver skärpas och nya bullermått tas fram. Läs mer i Gotlands tidningar


Lågt elpris pressar vindkraften

(2012-02-14)

Det låga elpriset just nu gör vindkraften olönsam. Många vindkraftsägare står nu utan fasta avtal och börjar bli oroliga. "Det ser inte bra ut, säger Örjan Hedblom på Svensk Vindkraftförening". Läs mer i Land.


Vindkraftsforskning i fokus 2012

(2012-02-11)

Här finns dokumentation från "Vindkraftsforskning i fokus 2012" på  Chalmers Läs mer

Läs Vindkraftens effekter på människors intressen – resumé av föredrag samt av poster av Conny Larsson, Uppsala universitet

Läs Vad säger bl.a. vindkraftsbranschen själv om vindkraftverk i kallt/isigt klimat


Kommunalt bolag i Borås erbjöd pool mot vindkraft

(2012-02-11)

Borås Energi och miljö var berett att betala dyrt för att få bygga vindkraft i Rångedala. När Elisabeth Råberg, ägaren till ett hem för autistiska ungdomar, protesterade lovades hon bland annat en pool vid hemmet. Läs mer P4 sjuhärad.


Bergvik riskerar sitt FSC-certifikat pga vindkraftsutbyggnad

(2012-02-11)

Det finns risker med att omvandla skogsmark till vindindustriområde. Läs mer på viildmarkens blogg.


Vindkraft viskar om enfald

(2012-02-03)

Har du åkt riksväg 50 förbi Omberg och Hästholmen?

Ett flackt, bördigt, vackert landskap. Under århundraden för att inte säga årtusenden har detta åkerbruks- och kulturlandskap vuxit fram. Det var en gång betagande vackert. Den gyllene säden, Vätterns blånande yta och Ombergs skogsklädda massiv. Läs mer i Corren


Vindkraften levererar dyr elenergi

(2012-02-03)

En diskussion har så smått förekommit i våra medier om vindkraftens förträfflighet och hur mycket vi tjänat på vindkraften. Jag kommer att hämta siffror från en rapport från PriceWaterhouseCoopers (PWC) gjord den 29 april 2010. Rapporten heter: "Vad kostar kraften? Indikativ beräkning av kostnader för ny kraft exklusive styrmedel och skatter". Läs mer i Västerviks tidning.


Störs av ljud från vindkraftverken

(2012-02-03)

"Att belasta miljön ytterligare bara för att tillgodose några fås profithunger samt att det är på mode nu med alternativa energikällor är inget skäl till att belasta och förstöra vår miljö. Kan det påvisas att vi inte blir störda kommer det i ett annat ljus”.

Det säger ett Åtorpspar i ett yttrande över vindkraften i Vårbo, vid sjön Skagern i Degerfors kommun. Läs mer i Värmlands folkblad.


Politiker var jäviga

(2012-01-31)

Att vara kommunpolitiker och samtidigt ha engagemang i vindkraft. Det har visat sig knepigt. Se inslag i Västnytt


Klimathotet och naturvärdena sätter villkoren för vindkraft

(2012-01-31)

Naturskyddsföreningen ser problemen med vindkraften, i varje fall på den lokala nivån. Dialog med Naturskyddsföreningen lokalt kan löna sig på vissa håll. Läs mer i Naturskyddsföreningen i Norrbotten.


Tyskland slår rekord i solel

(2012-01-27)

Tyskland slog rekord i elproduktion från solceller i fjol. Över fem miljoner hushåll fick el från solen. Läs mer i Ny Teknik.


Angående vindkraftpark i Horn/Hycklinge

(2012-01-27)

Läs debatt i Kinda-posten ang. samrådsmöte i Horn/Hycklinge.


Bygdepeng är fagra löften om konstgjord andning

(2012-01-25)

Bygdepengen är ett mycket omdebatterat smörjmedel, som sällan blir mer än tomma löften, för att få byborna och kommunpolitikerna mer positivt inställda till vindkraften. Läs mer i Östersundsposten


Is stänger vindkraftspark

(2012-01-25)

Sedan förra veckan står vindkraftsverken på Stor-Rotliden helt stilla.

- Vi var tvungna att stänga av förra veckan på grund av is, säger Vattenfalls kommunikatör Ulf Andersson. Läs mer Västerbottens kuriren


Vindkraftens priser - en jämförelse

(2012-01-25)

Nils Ronqvist redovisar priset på vindkraft i en artikel i Gotlands Tidningar


Nej till omröstning om vindkraftspark

(2012-01-21)

Ska en folkomröstning avgöra vindkraftsfrågan i södra Kinda?- Nej, det är inte aktuellt, säger Kindas kommunalråd Anders Ljung (C). Läs mer i Corren


Där solen aldrig skiner

(2012-01-20)

Ett av Jonas Sjöstedts främsta mål som partiordförande är att göra Vänsterpartiet till riksdagens grönaste, skönaste och miljövänligaste parti. Sol, vind och vatten är det bästa som han vet. Läs mer i Sydsvenskan.

STÖD FÖRENINGEN

Filmer

En film från Krokek och Morgan Andersson som bor
granne med ett vindkraftverk. Det är inte bara ljudet
som är jobbigt utan även skuggorna, vilka är långt över
det tillåtna.

Se filmen här

Huggormproduction har gjort fyra filmer för föreningen.

Skuggor från vindkraftverk utanför Jönköping

Besök hos Doris i Krokek 2 maj 2012

Hos Doris och Rune 2011

Vårvindar friska

Nu kan du också se Göran Holms föredrag från  Boets Bygdegård den 4 aug.

Del 1,     Del 2,     Del 3,     Del 4,     Del 5

BULLER I BLÅSVÄDER

Ljudmiljöcenter vid Lunds universitet, läs här rapport nr 11

Samråd/yttrande

Samhällsbyggnads-
nämnden 2020

Sammanträdesdagar, kallelse och protokoll för
samhällsbyggnadsnämnden. Läs här

Yttrande på Översiktsplan 2019

Gällande våra lokalpartier utmärker sig KD
som i sitt yttrande utförligt beskriver sin
inställning till vindkraft i kommunen.
Centern har enbart kortfattat berört vindkraften.
S, FI och MP har i princip inget om vindkraften.
Övriga partier har inte yttrat sig över huvud taget.

Rättvis Vnds yttrande på ÖP:n

 


Läs här KF:s protokoll från den 25 okt-10