Ödeshögs kommun vindkraft ödeshög turism turist hus villa

SÄTT STOPP FÖR DENNA HYSTERI!

S_119_100_skarmavbild-2022-09-01-kl-dot-20-dot-18-dot-39

 

Animation

Bilden nedan visar St Åby kyrka med nutidens storlek på vindkraftverk. Placering enligt Eolus tidigare ansökan (som är återtagen). Någon ny ansökan finns inte i dagsläget.

I Ödeshögs kommun översiktsplan fastslås att det är olämpligt om vindkraft:
"Riskerar att ta över en kyrkans roll som dominerande landmärke"

Bedöm själva om kravet i översiktsplan uppfylls.

Ett flertal andra krav finns också i kommunens översiktsplan som förhoppningsvis omöjliggör vindkraft i Holaveden.

S_120_79_odeshog-2016-208-jarnstad-300-m-v150-visual-bild-aby-kyrka-animation

För större bild, klicka på bildenNYHETER

Vindkraftsmotståndet växer runtom i landet

(2011-12-22)

Vindkraftsmotståndet i Sverige växer ute på landsbygden. Det visar en färsk vetenskaplig avhandling som lämnats in av Mattias Gradén vid Uppsala universitet.

Mattias Graden, boende i Falun, har i sin licentiatavhandling studerat tre kommuner i Dalarna och befolkningens inställning till vindkraftsutbyggnad. Läs mer


De är rädda för oljud från verken

(2011-12-21)

Efter att Jönköping Energi har byggt flera Vindkraftverk på Grännaberget har man från Örserum på nära håll sett baksidor med att bo nära verken.I Örserum utanför Gränna finns det en stor oro över den vindkraftspark som Eon planerar att bygga. se film i smålandsnytt

"Tycker att vi lyssnat" Eon tycker att de lyssnat på argumenten som invånarna i Örserum framfört. Men tycker samtidigt att fördelen med vindkraft överväger nackdelarna.                           se film i smålandsnytt


Filmer om vindkraften och dess förutsättningar

(2011-12-18)

Titta här på filmer om vindkraft på Youtube från England.


1500 olyckor och incidenter i brittiska vindkraftsparker

(2011-12-17)

Omfattningen av incidenter – motsvarande nästan en per dag – framkom efter publiceringen av dramatiska foton som visar en turbin som kraschade mot marken på ett fält nära en väg och där en annan exploderar i eld, orsakad av de starka vindar som drabbade Skottland och norra England förra veckan. Läs mer


Vi får betala elexporten

(2011-12-17)

Miljardsatsning leder till höjda nätavgifter och höjda elpriser för oss svenska elabonnenter.

Skall svenska elabonnenter behöva betala höjda nätavgifter för att möjliggöra denna export? läs mer


Vindkraft utan planering

(2011-12-10)

Man har inventerat var det blåser som mest och sedan pekat ut områden som är av riksintresse för vindbruk. Men där slutar den övergripande planeringen. Läs mer


Vindkraftverket tog eld i orkanen

(2011-12-10)

Orkanbyarna från Nordsjön vräkte i natt in över Skottland med sådan kraft att ett av vindkraftverken på kullarna bakom det skotska kustsamhället Ardrossan fattade eld. Läs mer


Professorskritik mot vindkraftsannons

(2011-12-10)

Eon gör det enkelt för sig i sin annons. Det behövs 15 gånger mer vindeffekt för att ersätta Barsebäcksreaktorernas effekt, säger energiprofessor Harry Frank till Ny Teknik. Läs mer


Ny vindkraft sänker värdet på fastigheter

(2011-12-08)

Intresset för att köpa hus på landsbygden minskar om vindkraft planeras i närområdet. Det säger en fastighetsmäklare som UT pratat med. Läs mer


Om att sälja ut sin hembygd...

(2011-12-08)

När jag fick ”erbjudande” om att upplåta mark till vindkraftverk kändes det nästan lite som en lotterivinst. Ett rejält arrende för en liten bit mark verkade som lättförtjänta pengar.     På grund av okunskap från min sida och ”bondfångarmetoder” från projektören, så skrev jag på ett arrendeavtal. Läs mer   


Vindkraften långt ineffektivare än vad som framkommit

(2011-12-08)

Våra politiker i Sverige och EU älskar vindkraft. Så mycket att de starkt subventionerar denna. I Sverige finns elcertifikatet som gjort elen betydligt dyrare. Utan subventionerna skulle vindkraften vara olönsam. Läs mer


SMHI störs av vindkraft

(2011-12-05)

Vindkraftsutbyggnaden i Sverige kan skapa stora problem när SMHI ska göra sina väderprognoser. Kraftverk, som står nära SMHI:s väderradarstationer, kan nämligen ge falska ekon som väderradarn tolkar som regn eller hagel. Läs mer


Michael kämpar mot vindkraften

(2011-12-05)

- Hur kan de exploatera den svenska landsbygden på det här sättet? Några bönder tar emot pengar för att låta tyska och danska vindkraftexploatörer härja. De säljer ut sina gårdar, sina grannar, sin hembygd, sin åkerjord och även sitt land.
Michael Olofsson, Öttum, skräder inte orden när han kritiserar den planerade utbyggnaden av vindkraft i den egna hembygden. Läs mer


Vi vill inte bo i en vindpark

(2011-12-05)

Jag har haft svårt att samla mig och skriva efter det senaste informations- och samrådsmötet med vindbolaget Forsca AB för några dagar sedan. Det är många tankar som finns i mitt huvud, och jag har blivit mer och mer frustrerad, arg och ledsen över vad som kommer att ske med skogarna och på det sätt som vi boende i området blir behandlade av vindbolaget och Kommunen. Känslan av att vi blivit helt överkörda är mest tydlig och jag har en stor känsla av sorg. Jag är ledsen långt in i själen. Läs mer


Vindkraften är dyr och onödig

(2011-12-05)

Sverige går mot ett stort överskott av el under lång tid framöver. Att då snabbt med hjälp av subventioner bygga upp en mycket stor vindkraftsproduktion innebär en gigantisk ekonomisk förlust för samhället. läs mer


Vindkraften ger inga jobb till bygden

(2011-12-02)

Argumentet att vindkraften ger arbetstillfällen i bygderna faller platt. Havsnäs i grannlänet Jämtland som när det invigd­es var Sveriges största landbaserade vindkraftpark har inte gett ett enda heltidsjobb till bygden. läs mer


Omsjö drabbat av vindprospektering

(2011-12-02)

Arg och ledsen efter senaste samrådsmötet. Läs Anitas blogg


Lord Lawson stödjer Prins Philip

(2011-12-02)

Det är hårda tag i den brittiska vindkraftsdebatten. Nu får Prins Philip stöd av den före detta ministern Lord Lawson som uttalar att: -"Vindkraften är ett miljömissfoster som vanhelgar våra engelska landskap". Flera tunga politiker och vindindustrin blandar sig nu i debatten. Läs översättningen från Daily Mail. Läs mer


Vindkraft – en ren blåsning

(2011-12-02)

Vindkraften har blivit en ren blåsning som kostar oss många sköna slantar för samhället, företag och privatpersoner. Mest utsatt är dock naturen när landskapsbilden blir helt förfulad av snurrorna. Vindkraften är också en energimässig återvändsgränd. läs mer


Rättvis Vind på Radio Östergötland

(2011-11-30)

Rättvis Vind på Radio Östergötlands förmiddagsprogram, som onsdagen den 30 november sände direkt från biblioteket i Ödeshög. Lyssna här. Glöm inte att välja rätt datum. Klicka sedan på 11.00-11.30 (20 min in) samt klicka på 11.30-12.00 (6.30 in).

STÖD FÖRENINGEN

Filmer

En film från Krokek och Morgan Andersson som bor
granne med ett vindkraftverk. Det är inte bara ljudet
som är jobbigt utan även skuggorna, vilka är långt över
det tillåtna.

Se filmen här

Huggormproduction har gjort fyra filmer för föreningen.

Skuggor från vindkraftverk utanför Jönköping

Besök hos Doris i Krokek 2 maj 2012

Hos Doris och Rune 2011

Vårvindar friska

Nu kan du också se Göran Holms föredrag från  Boets Bygdegård den 4 aug.

Del 1,     Del 2,     Del 3,     Del 4,     Del 5

BULLER I BLÅSVÄDER

Ljudmiljöcenter vid Lunds universitet, läs här rapport nr 11

Samråd/yttrande

Samhällsbyggnads-
nämnden 2020

Sammanträdesdagar, kallelse och protokoll för
samhällsbyggnadsnämnden. Läs här

Yttrande på Översiktsplan 2019

Gällande våra lokalpartier utmärker sig KD
som i sitt yttrande utförligt beskriver sin
inställning till vindkraft i kommunen.
Centern har enbart kortfattat berört vindkraften.
S, FI och MP har i princip inget om vindkraften.
Övriga partier har inte yttrat sig över huvud taget.

Rättvis Vnds yttrande på ÖP:n

 


Läs här KF:s protokoll från den 25 okt-10