Ödeshögs kommun vindkraft ödeshög turism turist hus villa

SÄTT STOPP FÖR DENNA HYSTERI!

 

S_120_98_skarmavbild-2022-01-01-kl-dot-08-dot-10-dot-03


Animation

Bilden nedan visar St Åby kyrka med nutidens storlek på vindkraftverk. Placering enligt Eolus tidigare ansökan (som är återtagen). Någon ny ansökan finns inte i dagsläget.

I Ödeshögs kommun översiktsplan fastslås att det är olämpligt om vindkraft:
"Riskerar att ta över en kyrkans roll som dominerande landmärke"

Bedöm själva om kravet i översiktsplan uppfylls.

Ett flertal andra krav finns också i kommunens översiktsplan som förhoppningsvis omöjliggör vindkraft i Holaveden.

S_120_79_odeshog-2016-208-jarnstad-300-m-v150-visual-bild-aby-kyrka-animation

För större bild, klicka på bilden



NYHETER

Ny vindkraft sänker värdet på fastigheter

(2011-12-08)

Intresset för att köpa hus på landsbygden minskar om vindkraft planeras i närområdet. Det säger en fastighetsmäklare som UT pratat med. Läs mer


Om att sälja ut sin hembygd...

(2011-12-08)

När jag fick ”erbjudande” om att upplåta mark till vindkraftverk kändes det nästan lite som en lotterivinst. Ett rejält arrende för en liten bit mark verkade som lättförtjänta pengar.     På grund av okunskap från min sida och ”bondfångarmetoder” från projektören, så skrev jag på ett arrendeavtal. Läs mer   


Vindkraften långt ineffektivare än vad som framkommit

(2011-12-08)

Våra politiker i Sverige och EU älskar vindkraft. Så mycket att de starkt subventionerar denna. I Sverige finns elcertifikatet som gjort elen betydligt dyrare. Utan subventionerna skulle vindkraften vara olönsam. Läs mer


SMHI störs av vindkraft

(2011-12-05)

Vindkraftsutbyggnaden i Sverige kan skapa stora problem när SMHI ska göra sina väderprognoser. Kraftverk, som står nära SMHI:s väderradarstationer, kan nämligen ge falska ekon som väderradarn tolkar som regn eller hagel. Läs mer


Michael kämpar mot vindkraften

(2011-12-05)

- Hur kan de exploatera den svenska landsbygden på det här sättet? Några bönder tar emot pengar för att låta tyska och danska vindkraftexploatörer härja. De säljer ut sina gårdar, sina grannar, sin hembygd, sin åkerjord och även sitt land.
Michael Olofsson, Öttum, skräder inte orden när han kritiserar den planerade utbyggnaden av vindkraft i den egna hembygden. Läs mer


Vi vill inte bo i en vindpark

(2011-12-05)

Jag har haft svårt att samla mig och skriva efter det senaste informations- och samrådsmötet med vindbolaget Forsca AB för några dagar sedan. Det är många tankar som finns i mitt huvud, och jag har blivit mer och mer frustrerad, arg och ledsen över vad som kommer att ske med skogarna och på det sätt som vi boende i området blir behandlade av vindbolaget och Kommunen. Känslan av att vi blivit helt överkörda är mest tydlig och jag har en stor känsla av sorg. Jag är ledsen långt in i själen. Läs mer


Vindkraften är dyr och onödig

(2011-12-05)

Sverige går mot ett stort överskott av el under lång tid framöver. Att då snabbt med hjälp av subventioner bygga upp en mycket stor vindkraftsproduktion innebär en gigantisk ekonomisk förlust för samhället. läs mer


Vindkraften ger inga jobb till bygden

(2011-12-02)

Argumentet att vindkraften ger arbetstillfällen i bygderna faller platt. Havsnäs i grannlänet Jämtland som när det invigd­es var Sveriges största landbaserade vindkraftpark har inte gett ett enda heltidsjobb till bygden. läs mer


Omsjö drabbat av vindprospektering

(2011-12-02)

Arg och ledsen efter senaste samrådsmötet. Läs Anitas blogg


Lord Lawson stödjer Prins Philip

(2011-12-02)

Det är hårda tag i den brittiska vindkraftsdebatten. Nu får Prins Philip stöd av den före detta ministern Lord Lawson som uttalar att: -"Vindkraften är ett miljömissfoster som vanhelgar våra engelska landskap". Flera tunga politiker och vindindustrin blandar sig nu i debatten. Läs översättningen från Daily Mail. Läs mer


Vindkraft – en ren blåsning

(2011-12-02)

Vindkraften har blivit en ren blåsning som kostar oss många sköna slantar för samhället, företag och privatpersoner. Mest utsatt är dock naturen när landskapsbilden blir helt förfulad av snurrorna. Vindkraften är också en energimässig återvändsgränd. läs mer


Rättvis Vind på Radio Östergötland

(2011-11-30)

Rättvis Vind på Radio Östergötlands förmiddagsprogram, som onsdagen den 30 november sände direkt från biblioteket i Ödeshög. Lyssna här. Glöm inte att välja rätt datum. Klicka sedan på 11.00-11.30 (20 min in) samt klicka på 11.30-12.00 (6.30 in).


Samrådsmöte i Örserum 6 dec

(2011-11-30)

Samrådsmöte i Örserum 6 dec kl 18.00

Läs mer på Eons hemsida om deras planer och inbjudan


"Timbro svär i vindkraftskyrkan"

(2011-11-27)

Även Svensk Elbrukarförening ger nu Timbro rätt i vindkraftsdebatten.

Läs i elbranschens tidning nr 4 2001 sid 8


Vindkraft förstör kulturarvet

(2011-11-25)

I dagens corren under ordet fritt kan man läsa att även de som bor i Vadstena börjar vakna!

"I samband med vindkraftsutbyggnaden runt Tåkern vill jag be samtliga Vadstenabor om er uppmärksamhet. Till att börja med kan jag rekommendera en tur ut mot Hov och sedan vidare till Appuna kyrka. Titta ut över slätten och ställ er frågan: Är det såhär vi vill att vårt landskap ska se ut?"

Läs hela artikeln


Vindkraften endast en droppe i havet

(2011-11-24)

Prince Philips (Hertigen av Edinburgh) uttalande om vindkraft nyligen fortsätter att inspirera media i hela Storbritannien

Hertigen av Edinburgh har sagt precis det vi alla tänker angående våra usla vindkraftverk, säger Clive Aslet i The Telegraph i en rätt rolig artikel.

Läs Jonny Fagerströms översättning här


Unesco hotar riva upp världsarvet

(2011-11-22)

SÖDRA ÖLAND
Unescos expertorgan för kulturmiljövård och Världsarvskonventionen varnar Mörbylånga kommun.
– Om de planerade vindkraftsanläggningarna kommer till stånd är det högst troligt att världsarvet inte bara allvarligt ifrågasätts utan att Södra Ölands odlingslandskap kan komma att förlora sin världsarvsstatus, skriver Kerstin Westerlund Bjurström, ordförande för Icomos Sweden. läs mer


Prince Philip om vindkraften – ”absolutely useless”

(2011-11-20)

Hertigen av Edinburgh (Prins Philip) har uttalat en våldsam verbal attack på vindkraftverk och beskriver dem som ”helt värdelösa” enligt en artikel i The Telegraph nyligen.
läs mer


Slutgiltigt nej till vindkraft i Ry

(2011-11-19)

Det blir inte något vindkraftverk i Ry utanför Lövestad. Bolaget som ville bygga har förlorat i högsta instans. läs mer


Stopp för sex planerade vindkraftverk

(2011-11-19)

Vindkraftsmotståndarna vann. Kammarrätten gör tummen ner för sex olika vindkraftverk i Glemmingebro, Köpingebro och Köpingsberg. Tre av dem är de omstridda verken vid Kviedalsbäckens dalgång. läs mer

STÖD FÖRENINGEN

Filmer

En film från Krokek och Morgan Andersson som bor
granne med ett vindkraftverk. Det är inte bara ljudet
som är jobbigt utan även skuggorna, vilka är långt över
det tillåtna.

Se filmen här

Huggormproduction har gjort fyra filmer för föreningen.

Skuggor från vindkraftverk utanför Jönköping

Besök hos Doris i Krokek 2 maj 2012

Hos Doris och Rune 2011

Vårvindar friska

Nu kan du också se Göran Holms föredrag från  Boets Bygdegård den 4 aug.

Del 1,     Del 2,     Del 3,     Del 4,     Del 5

BULLER I BLÅSVÄDER

Ljudmiljöcenter vid Lunds universitet, läs här rapport nr 11

Samråd/yttrande

Samhällsbyggnads-
nämnden 2020

Sammanträdesdagar, kallelse och protokoll för
samhällsbyggnadsnämnden. Läs här

Yttrande på Översiktsplan 2019

Gällande våra lokalpartier utmärker sig KD
som i sitt yttrande utförligt beskriver sin
inställning till vindkraft i kommunen.
Centern har enbart kortfattat berört vindkraften.
S, FI och MP har i princip inget om vindkraften.
Övriga partier har inte yttrat sig över huvud taget.

Rättvis Vnds yttrande på ÖP:n

 


Läs här KF:s protokoll från den 25 okt-10