Ödeshögs kommun vindkraft ödeshög turism turist hus villa

SÄTT STOPP FÖR DENNA HYSTERI!

S_119_100_skarmavbild-2022-09-01-kl-dot-20-dot-18-dot-39

 

Animation

Bilden nedan visar St Åby kyrka med nutidens storlek på vindkraftverk. Placering enligt Eolus tidigare ansökan (som är återtagen). Någon ny ansökan finns inte i dagsläget.

I Ödeshögs kommun översiktsplan fastslås att det är olämpligt om vindkraft:
"Riskerar att ta över en kyrkans roll som dominerande landmärke"

Bedöm själva om kravet i översiktsplan uppfylls.

Ett flertal andra krav finns också i kommunens översiktsplan som förhoppningsvis omöjliggör vindkraft i Holaveden.

S_120_79_odeshog-2016-208-jarnstad-300-m-v150-visual-bild-aby-kyrka-animation

För större bild, klicka på bildenNYHETER

Hur många är vi i Rättvis Vind?

(2009-06-09)

Snart är vi över 200 hundra medlemmar..., tänk om alla värvar en medlem, vilket inte ska vara så svårt, då blir vi över 400 medlemmar....


Besök på hemsidan under maj månad

(2009-06-09)

Vår hemsida har haft 538 besök under maj månad varav 203 unika besökare. 3 054 sidvisningar från besökare från 49 städer i Sverige. Vi har haft besökare från 6 olika länder. Det man främst läser på hemsidan förutom startsidan är bilder, insändare och blogg.

Passa på och skriv en insändare, det är ju det som våra besökare läser...


Prövning av vindkraft

(2009-05-31)

Riksdagen har den 20 maj, beslutat om ett enklare prövningsförfarande när det gäller vindkraftverk.

I dag måste vindkraftverk av en viss storlek innan de uppförs prövas enligt både plan- och bygglagen och miljöbalken. Prövningen handlar i båda fallen till stor del om samma frågor.

Från den 1 augusti 2009 försvinner kraven på detaljplan och bygglov om ett vindkraftverk har fått tillstånd enligt miljöbalken. Då kan tiden för handläggning av ärenden kortas och snabbas på. Det ska dock fortfarande krävas detaljplan när vindkraftverk ska uppföras i områden där det råder stor efterfrågan på mark för bebyggelse eller anläggningar. Det blir vidare ändringar i förbudet att uppföra vindkraftverk inom den så kallade obrutna kusten.


Nobelprofessorn varnar för överdriven vindkraftstro

(2009-05-30)

Europa måste upphöra med sitt stöd till vindkraften så fort som möjligt och i stället satsa på solfarmer i Nordafrika och högspänningskablar till Europa. Det budskapet kommer från Nobelpristagaren Jack Steinberger. läs här


Energimyndigheten vill veta mer om ljud från vindkraftverk

(2009-05-27)

Enerigimyndigheten vill ha in ansökningar för att forska om ljud från vindkraftverk.

Vidare säger man "hur ljudutbredningar sker över tex  skog är delvis okänd"

Kanske läge att veta detta innan industriområdena är byggda?

läs mer


Dags för Medlemsmöte

(2009-05-24)

  

Klicka på bilden för att få stor text


Inga bygglov för fastigheter i skogsbygden - klart besked av Håkan Johansson

(2009-05-18)

Föreningen har varit och pratat med Moderaterna. Vi är glada att vi fick komma, lite ledsen blir man av att få höra att vi är motståndsrörelse och mot allt vad vindkraft heter. VIndkraft på rätt plats med rätt förutsättningar har vi inget emot.

Ordförande i bygg- och miljönämnden Håkan Johansson sa att konsekvenserna av arbetet med översiktplan gör att inga bygglov kommer att beviljas i skogbygden under tiden som arbetet pågår. Därför har tre bygglov för fritidsbostäder lagts på is. Vi tolkar detta som att vindkraften är viktigare än fritids- och fastboende. Håkan bedyrande att ALLA ska bli nöjda (hur kan alla bli nöjda?) och att allt ska gå rätt till. (ska det inte alltid göra det)

Jonny o Bitta


Till kommunfullmäktige i Kristianstad - motion från KD

(2009-05-18)

Läs här en motion från KD i Kristianstad till kommunfullmäktige där de föreslår att: "Kristianstad kommun omgående tar en paus i nuvarande tillståndsgivning av vindkraftverk för att utvärdera redan befintliga sådana med konsekvensbeskrivningar av framtida skador i skog och mark samt tar del av rapporter om skuggberäkningar och bullerberäkningar– rapporter som visar på stora problem med lågfrekventa ljud, något som inte mäts i vedertagna bullermätningar. Vid behov måste därmed vindbruksplanen för Kristianstad kommun revideras."


Skrivelse från Stig Blom och Jane Solberg till Ödeshögs kommun

(2009-05-15)

Här kan ni läsa skrivelsen som Stig Blom och Jane Solberg har skickat till Ödeshögs kommun ang. tillstånd för byggandet av vindkraftverk i Ödeshög.


Nej till vindkraftverk

(2009-05-14)

Eskilstuna Kommun anser att det visserligen är viktigt med vindkraft men att det är ännu viktigare att skydda naturen

Hoppas att Ödeshögs politiker är lika kloka. Läs här


Energibolagen kräver: -Bygg ut vattenkraften nu!

(2009-05-14)

Vi måste bygga ut den svenska vattenkraften med 30 procent för att kunna ta hand om elproduktionen från den planerade vindkraftsutbyggnaden. Läs mer i NY TEKNIK


Ödeshögs Miljö- och byggnämnd på studiebesök i Hishult

(2009-05-11)

Måndagen den 11 maj åkte Miljö- och byggnämnden på studiebesök till Hishult för att titta och lära sig mer om vindkraft i skogsbygd. Rättvis Vind tycker att det är jättebra att man åker ut för att titta och lära sig mer. Nämnden fick även en pratstund med Bengt Waldeman som bor granne med vindkraftverken. Här kan du läsa en artikel om Bengt och hans fru Gunilla, som finns i dagens Laholmstidning.


Ja till vindkraftverk - men inte i Holaveden

(2009-05-08)

Läs om Rättvis Vind i Corren 7 maj


Se vår ordförande Hans Ström på Östnytt

(2009-05-08)

Det blåser upp till strid om vindkraften i Ödeshög. Det är intresset för att bygga vindkraft inte bara på slätten utan nu även i skogen, som väcker starkt motstånd.

Se Östnytt från 8 maj


Vill ha avstånd till "monstren"

(2009-05-07)

läs här i Ystads allehanda om sjöboborna som vill ha ordentliga avstånd till "monstren".

Glöm inte att läsa kommentarena.


Vestas säkerhetsavstånd

(2009-05-05)

Vestas säkerhetsavstånd på 400 m stänger av hela Järnstads och Granlidens skogsområde. Detta gör att man inte kan gå ut i skogen för att ex plocka bär och svamp.

Järnstad industilandskap

Granlidens industilandskap

Östergötlands största inplanerade industilandskap ? ca 800 hektar i Järnstadskogen


Ge inga miljoner till onödiga vindkraftverk

(2009-04-29)

Läs i folket

 Energimyndigheten måste nu förklara på vilket sätt denna satsning är klok när bilindustrin, kommunernas vård och omsorg med flera inte får statens pengar.


Vindkraftens buller en hälsorisk

(2009-04-29)

I svenska Dagbladet (28 april) kan man läsa om det lågfrekventa bullret. läs här


Stöd uppropet publikt

(2009-04-28)

Stöd gärna uppropet publikt genom att meddela Ditt namn och Din e-post-adress via denna länk

Upprop mot industrialisering av naturlandskapet med vindkraft. Detta är ett rop i protest mot en regeringspolitik som leder till att delar av vårt land förvandlas till industrilandskap för produktion av vindkraftsel och samtidigt bara ger en försumbar minskning av utsläpp av växthusgaser.


Vi är inte ensamma/läs i Kristianstadsbladet om Huaröd

(2009-04-27)

Intresset för vindkraft är enormt i Huaröd. Både från exploatörer och kritiker. Klubbhuset var knökfullt när det på söndagen kallades till möte om vindkraften i byn.

Klubbhuset har aldrig varit så fullt, som i går när alla ville veta mer om vindkraftens marsch mot byn.

Folk trängdes utmed väggar och i prång. Ändå fick inte alla runt 150 närvarande plats, utan fick trycka utanför de vidöppna fönstrena. Läs mer

Lyssna Svt sydnytt var på plats i Huaröd

I Sydsvenkan kan du läsa om samma möte

STÖD FÖRENINGEN

Filmer

En film från Krokek och Morgan Andersson som bor
granne med ett vindkraftverk. Det är inte bara ljudet
som är jobbigt utan även skuggorna, vilka är långt över
det tillåtna.

Se filmen här

Huggormproduction har gjort fyra filmer för föreningen.

Skuggor från vindkraftverk utanför Jönköping

Besök hos Doris i Krokek 2 maj 2012

Hos Doris och Rune 2011

Vårvindar friska

Nu kan du också se Göran Holms föredrag från  Boets Bygdegård den 4 aug.

Del 1,     Del 2,     Del 3,     Del 4,     Del 5

BULLER I BLÅSVÄDER

Ljudmiljöcenter vid Lunds universitet, läs här rapport nr 11

Samråd/yttrande

Samhällsbyggnads-
nämnden 2020

Sammanträdesdagar, kallelse och protokoll för
samhällsbyggnadsnämnden. Läs här

Yttrande på Översiktsplan 2019

Gällande våra lokalpartier utmärker sig KD
som i sitt yttrande utförligt beskriver sin
inställning till vindkraft i kommunen.
Centern har enbart kortfattat berört vindkraften.
S, FI och MP har i princip inget om vindkraften.
Övriga partier har inte yttrat sig över huvud taget.

Rättvis Vnds yttrande på ÖP:n

 


Läs här KF:s protokoll från den 25 okt-10