Ödeshögs kommun vindkraft ödeshög turism turist hus villa

VANLIGA FRÅGOR

Hur får jag tag på rätt koordinat på min fastighet?  

Ring Lantmäteriet 0771-636363 begär att få uppgifterna i RT 90.

Hur går det med våra fastighetspriser?

Priserna på fastigheter som får ett vindkraftverk inpå knuten riskerar att sjunka kraftigt, det säger mäklare i fastighetsbranschen.Magnus Lindow är mäklare på Mäklarhuset i Gnosjö.  Lyssna

Säkerhetsavstånd - behövs det?

 Titta här

Vad säger Energimyndigheten om att etablera vindkraftverk där det är motstånd?

"Driv inte igenom projekt i områden med stort motstånd  - Det framstår som viktigt att etableringen inte tvingas igenom av någon utomstående aktör. Om etableringen ska fungera på lång sikt i lokalområdet krävs att hela planerings- och etableringsprocessen präglas av öppen och rak dialog med lokala aktörer, särskilt med negativa  grupper."

"...Konflikt och avbrott", är när befolkningens protester blir så kraftfullla att möjligheterna att utveckla vindkraften i området är små under överskådlig framtid."  (läs mer här)

Vad tjänar Ödeshögs kommun på vindkrafts-etableringen?

 Ödeshögs kommun kommer inte att få någon glädje av vindkraftsboomen - utom de markägare som får arrendekontrakten, enligt Urban Runesson citat från corren den 2 april. Läs hela artikeln här

Hur låter ett vindkraftverk?

Lyssna här

Hur påverkas miljön?

Titta och lyssna här