Ödeshögs kommun vindkraft ödeshög turism turist hus villa

SÄTT STOPP FÖR DENNA HYSTERI!

S_119_100_skarmavbild-2022-09-01-kl-dot-20-dot-18-dot-39

 

Animation

Bilden nedan visar St Åby kyrka med nutidens storlek på vindkraftverk. Placering enligt Eolus tidigare ansökan (som är återtagen). Någon ny ansökan finns inte i dagsläget.

I Ödeshögs kommun översiktsplan fastslås att det är olämpligt om vindkraft:
"Riskerar att ta över en kyrkans roll som dominerande landmärke"

Bedöm själva om kravet i översiktsplan uppfylls.

Ett flertal andra krav finns också i kommunens översiktsplan som förhoppningsvis omöjliggör vindkraft i Holaveden.

S_120_79_odeshog-2016-208-jarnstad-300-m-v150-visual-bild-aby-kyrka-animation

För större bild, klicka på bildenNYHETER

Vindkraften känner sig blåst

(2011-04-14)

Nu gör både Slitevind och Arise windpower halt för sina tänkta etableringar av vindkraftverk i Skurup. Företagen är kritiska mot att kommunen satt en maxhöjd på verken på 100 meter. Läs mer


"Vindkraft och skogs- certifiering är inte förenligt"

(2011-04-07)

Vindkraftsexploateringen accele­rerar i Sverige och medför stor social och miljö­mässig skada på landsbygden. Majoriteten av alla vindkraftverk uppförs på skogsfastigheter, många av dessa fastigheter är/blir idag certifierade med PEFC och/eller FSC. Läs mer


Allemansrätten försvinner....

(2011-04-05)

Här ser vi tydliga bevis för att allemänsrätten försvinner. Bilden är tagen vid en av infartsvägarna till vindkraftsområdet vid Brahe hus. Klicka på bilden för att läsa skyltens text. Foto: © Johan Karlsson.

 


Välkommen till den sköna nya elvärlden

(2011-03-07)

ELFUSKET "Det är svårt att inte dra slutsatsen att det finns för starka politiska och ekonomiska krafter som gör att en liten myndighet inte vågar lyfta fram denna fråga", skriver E24:s Per Lindvall i sin analys av en havererad elmarknad. Läs mer


Energipolitiken mycket kostsam för samhället

(2011-03-07)

Regeringens nuvarande energipolitik är mycket kostsam för samhället, ger högt elpris och bereder väg för avveckling av mer kärnkraft. Ett elöverskott skapas dessutom genom snabb utbyggnad av stora mängder vindkraft utan att priset kommer att sjunka, skriver Sivert Göthlin. Läs mer


Tummen ned för vindkraft på Trundön

(2011-03-04)

Protesterna blev för stora. I går beslutade miljö- och byggnämnden att skrota planprogrammet för en vindkraftsetablering på Trundön. Enligt nämnden väger fritidsbebyggelse, jakt och naturliv tyngre än vindkraft. Läs mer


Demokratin segrade när vindbruksplanen antogs

(2011-03-03)

I går antog kommunfullmäktige Lilla Edets vindbruksplan. Från att ha varit en het potatis har frågan svalnat betydligt, och vindkraftsbolagen har dragit det kortaste strået. Från talarstolen var det allmänheten som berömdes, och fullmäktiges politiker såg planen som bevis på folkets makt.

Här kan man se visa likheter med Ödeshög. Läs mer


Motvind för planerad vindkraft

(2011-02-26)

Protesterna mot vindkraft på Trundön är massiva. Nu vill miljö- och byggkontoret på Piteå kommun att hela projektet skrotas. Om så sker tänker initiativtagaren Pär Öström vända sig till regeringen. Läs mer


Kommunalt veto om vindkraft måste behållas

(2011-02-25)

I veckan har debatten om det kommunala vetot mot vindkraftverk debatterats kraftigt i media. För oss moderater är det kommunala självstyret en självklarhet.

Detta gäller givetvis också när frågan om att uppföra vindkraftverk i en kommun seglar upp.

Ingen skall kunna tvinga fram nya vindkraftverk i någon kommun. Därför krävs det att de som vill investera i vindkraftverk i en kommun tar initiativ för att motverka konflikter och startar en dialog med lokalbefolkningen. Läs mer


Vindkraft – ett scenario ur verkligheten

(2011-02-20)

En lantbrukare på Österlen vill bygga ett dånande och fullkomligt horisontbelamrande 100 meter högt vindkraftverk ett stenkast från ert hårt ihopslitna älskade sommarställe.

Och ni dras in i något ni med stor sannolikhet aldrig tidigare upplevt i era liv. En utsatthet som ni inte ens varit i närheten av. En känslomässig berg- och dalbana där ni sitter längst bak var turerna går som värst, och längst från den osynlige föraren.Läs mer


Vindkraften ökar koldioxidutsläppen

(2011-02-15)

Vindkraftsintressenterna företräder enligt vår mening ett särintresse och inte ett allmänt intresse. Politiker som ser vindkraften som en el- energilösning har blivit förda bakom ljusen. De har fallit för en lyckad lobbyverksamhets locktoner. När nya vindkraftsparker skall byggas, så redovisas det alltid att den parken kommer att ge el- energi till så eller så många villor/hushåll och minskar koldioxidutsläppen med så eller så många ton koldioxid. Känns propagandan igen? Läs mer


Debattartikel i Västerviks tidning

(2011-02-15)

LRF, vindlobbyn och miljörörelser sprider demagogi om vindkraft. Tyst gratis vind som producerar ren energi och är lösningen på klimathotet. Så låter det ofta. Det behövs en motbild och det var vad föreningen VIT, Vindskydd i Tjust, bjöd på i Gamleby Folkhögskola lördagen den 22 januari. Läs mer


1 000 meter mellan hus och vindkraftverk

(2011-02-12)

I Falu kommun ska respektavståndet mellan hus och vindkraftverk vara 1 000 meter.
Det beslutade kommunfullmäktige med minsta marginal - 32-31 efter votering. Läs mer. Glöm inte att läsa kommentarerna.


Vindkraftverk dödar våra rovfåglar

(2011-02-12)

Som naturvän känner jag mig kluven inför den massiva utbyggnaden av vindkraft som pågår i Sverige och som omfattar även vårt län.
Å ena sidan är det jättebra med att vi får förnyelsebar energi, å andra sidan inser jag mer och mer de negativa miljöeffekter som vindkraften innebär. Läs mer.


Dubbelt nej till vindkraft nära E4:an

(2011-02-07)

Nej till båda begärda vindkraftverken.

Det blev beslutet när Ödeshögs miljö- och byggnämnden igår tog beslut om etableringar enligt sina nya riktlinjer.

7 av 37 berörda fastighetsägare motsatte sig vindkraftverken och det avgjorde.

Ansökningarna gällde verk på ömse sidor om E4:an cirka 5 km söder om Ödeshög.

Mer i Correns papperstidningen på tisdag.
 


Grannar ilsknar till över ”propaganda”

(2011-02-06)

Tonläget i vindkraftsdebatten i Kinnared har lugnats ned men sedan det framkommit att Eon försett vindkraftsvänliga markägare med ”argument” att använda gentemot mindre positiva grannar har vissa ilsknat till på nytt. Läs mer


Inget alliansstöd för slopat veto

(2011-02-06)

Miljöminister Andreas Carlgren (C) vill ta bort det kommunala vetot mot vindkraftverk. Branschen jublar liksom S och V, men förslaget får inget stöd av vare sig kommunerna eller de övriga regeringspartierna.

Läs mer

Pressmeddelande från Folkpartiet liberalerna i riksdagen 2011-02-04

(2011-02-06)

Folkpartiet liberalerna ställer sig inte bakom förslaget att avskaffa det kommunala vetot mot nybyggnation av vindkraft. I förslaget som framförts av miljöminister Andreas Carlgren hävdas att det nationella intresset av förnybar energi bör vara styrande. Hot om lagstiftning vinner däremot inget stöd hos Folkpartiet. Läs mer


Vi värnar om närdemokratin

(2011-02-03)

Att hävda att det är nödvändigt att kunna överklaga kommunens ställningstagande för eller emot en vindkraftsetablering, betyder ytterst att demokratins spelregler ifrågasätts, skriver Jonny Fagerström och Björn Törnvall. Läs mer


Debatt: ?Svensk energipolitik är ett sabotage mot elförsörjningen

(2011-02-02)

Det är hög tid att göra upp med en energipolitik som saboterar elförsörjningen och leder till orimliga ekonomiska konsekvenser, skriver nationalekonomerna Marian Radetzki och Nils Lundgren.

Hushåll och företag dignar under skyhöga, vilt fluktuerande elpriser. Orsaken är främst vår orimliga energipolitik, som varken gagnar klimatet eller miljön men är förödande för samhällsekonomin. Svensk energipolitik har blivit ­allt­mera nyckfull och kostsam för samhället.
Läs mer i dagens Industri

STÖD FÖRENINGEN

Filmer

En film från Krokek och Morgan Andersson som bor
granne med ett vindkraftverk. Det är inte bara ljudet
som är jobbigt utan även skuggorna, vilka är långt över
det tillåtna.

Se filmen här

Huggormproduction har gjort fyra filmer för föreningen.

Skuggor från vindkraftverk utanför Jönköping

Besök hos Doris i Krokek 2 maj 2012

Hos Doris och Rune 2011

Vårvindar friska

Nu kan du också se Göran Holms föredrag från  Boets Bygdegård den 4 aug.

Del 1,     Del 2,     Del 3,     Del 4,     Del 5

BULLER I BLÅSVÄDER

Ljudmiljöcenter vid Lunds universitet, läs här rapport nr 11

Samråd/yttrande

Samhällsbyggnads-
nämnden 2020

Sammanträdesdagar, kallelse och protokoll för
samhällsbyggnadsnämnden. Läs här

Yttrande på Översiktsplan 2019

Gällande våra lokalpartier utmärker sig KD
som i sitt yttrande utförligt beskriver sin
inställning till vindkraft i kommunen.
Centern har enbart kortfattat berört vindkraften.
S, FI och MP har i princip inget om vindkraften.
Övriga partier har inte yttrat sig över huvud taget.

Rättvis Vnds yttrande på ÖP:n

 


Läs här KF:s protokoll från den 25 okt-10