Ödeshögs kommun vindkraft ödeshög turism turist hus villa

SÄTT STOPP FÖR DENNA HYSTERI!

S_119_100_skarmavbild-2022-09-01-kl-dot-20-dot-18-dot-39

 

Animation

Bilden nedan visar St Åby kyrka med nutidens storlek på vindkraftverk. Placering enligt Eolus tidigare ansökan (som är återtagen). Någon ny ansökan finns inte i dagsläget.

I Ödeshögs kommun översiktsplan fastslås att det är olämpligt om vindkraft:
"Riskerar att ta över en kyrkans roll som dominerande landmärke"

Bedöm själva om kravet i översiktsplan uppfylls.

Ett flertal andra krav finns också i kommunens översiktsplan som förhoppningsvis omöjliggör vindkraft i Holaveden.

S_120_79_odeshog-2016-208-jarnstad-300-m-v150-visual-bild-aby-kyrka-animation

För större bild, klicka på bildenNYHETER

Vad stoppar journalister från att göra sitt jobb?

(2010-12-23)

Förra året beslutade regeringen att det ska byggas en ny industri i Sverige. Det finns inte någon efterfrågan på det som ska produceras och teknik som ska leverera fungerar inte, vilket gör produktionen nyckfull. Läs mer


Han får inte snurran avstängd

(2010-12-14)

Vindkraftverket i Krokek ska ljudmätas, inte stängas av. Det är den avgående miljö- och byggnämndens hållning. Läs mer


Vindindustrins krav är omättliga

(2010-12-08)

Vindindustrins aptit är omättlig. Man vill ha mer subventioner, fri tillgång till mark, även kring flygplatser, kortare beslutsprocesser och nu vill man också ta bort närdemokratin i form av det kommunala vetot mot storskaliga vindkraftsetableringar (Brännpunkt 6/12). När ska våra politiker stoppa denna skamlösa kravmaskin vars samhälls- och miljönytta är lika med noll? Läs mer


Kommuner har rätt att värna sina invånare

(2010-12-08)

I måndagens Brännpunkt menade vd i Svensk Vindenergi Annika Helker Lundström att det kommunala vetot mot vindkraft bör tas bort så att vindkraftsprojektörerna kan bygga nya vindkraftverk där det blåser bäst och ger projektörerna det bästa ekonomiska utbytet (Brännpunkt 6/12). Lär mer


Vindkraftsbygge i Gränna försenas

(2010-12-03)

Väderförhållandena gör att planerna kring vindkraftsparken i Brahehus försenas. Tidigast i februari kan Jönköping Energi ta över sina vindkraftverk. Läs mer


Bråk om priset för utbyggd vindkraft

(2010-12-01)

Konflikten hårdnar mellan motståndare och anhängare av vindkraftsutbyggnaden. Nu gäller striden de samhällsekonomiska effekterna av utbyggnaden. Läs mer


Debatt i SVT om vindkraft

(2010-11-27)

Se här Svt:s debattprogram från 25/11 (ca 20 min in i programmet) .Eftersnack (ca 9:30 ) Boende från Hishult säger ”Vi står inte ut med att höra oljudet längre!”. Bolaget säger att 86% av svenska folket har bestämt att vindkraften skall byggas ut och då får resten av folket acceptera detta. Drabbade grannar säger att verken är meningslösa eftersom de inte går när det är stark köld - verken går inte heller när det är kallt för då bildas is på turbinbladen. läs här


Eon grundlurade Ica

(2010-11-24)

Så kallad miljövänlig el är inte alltid så grön som elproducenterna vill ge sken av, skriver Arne Persson, Lund. läs mer


Grön el är bara en stor bluff

(2010-11-24)

Konsumenter uppmanas att ta sitt ansvar och teckna så kallade gröna elavtal. Men den som betalar extra för ett sådant avtal blir lurad av smarta företag, skriver Jakob Eliasson, Villaägarnas Riksförbund, och professor Runar Brännlund. Läs mer


Bullrande vindkraftverk anmäls

(2010-11-19)

Ödeshögs kommun har lämnat en anmälan till åklagare om för höga bullernivåer vid det omstridda vindkraftverket i Krokek.Läs mer på Östnytts hemsida


MBN har haft extra nämndsmöte den 16 november om Krokek

(2010-11-17)

Läs Miljö- och byggnämndens protokoll från 16 november 2010 på mötet behandlades:

Begäran om prövning huruvida verksamhetsutövaren överträtt beviljade tillstånd och/eller brustit i egenkontrollen vid drift av vindkraftverk på fastigheten Stora Krokek 2:6.     

Ödeshögs kommun har skickat en prövning/anmälan till Åklagarkammaren i Jönköping (miljöåklagaren)


Idyllen hotas av fler vindkraftverk

(2010-11-08)

De hade en dröm om att bo på landet. Där kunde mamma Ida påta i trädgården. Där kunde lille Elmer leka i trädgården. Ida Persson och Michael Hörberg föreställde sig scenariot mot bakgrund av en landskapsbild med skog, åkrar och kohagar. Aldrig någonsin ingick vindkraftverk i drömbilden. läs mer


Flera närboende negativa till vindkraftverk

(2010-11-08)

Flera närboende är negativa till uppförandet av vindkraftverk i Sutarp och Björstorp i Adelöv. Här planers att byggas sammanlagt tre vindkraftverk. läs mer


Aktuellt - vindkraft - Norrland

(2010-11-07)

Fredagen den 5 november visades detta inslag om vindkraft på svt:s aktuellt. Titta ca 13.30 in i programmet.


Vindkraften kan lära av kärnkraften

(2010-10-21)

- Dagens gränsvärden för ljudbilden som vindkraftverken skapar är för höga. När oacceptabla förhållanden etableras på bekostnad av boende är det inte konstigt om det möter ett folkligt motstånd. Man måste lyssna på folk och informera om vad det är man tänker göra. Vi kan lära mycket av hanteringen av slutförvar av kärnavfall. Tack vare transparent och lokalt förankt arbete stod kommuner på kö för att ta hand om slutförvaret och deras lokala opinioner vara positiva.

Det säger Lars Gustafsson, riksdagsledamot för Kristdemokraterna från Halland, som lämnat in en motion till riksdagen om buller från vindkraftverk. KD:s hemsida


Vindkraft minskar värdet på villor

(2010-10-20)

Svensk Vindenergi verkar i en ny underökning avsiktligt försöka dölja att fastigheter nära vindkraftverk tappar signifikant i värde, skriver bland andra Elisabeth von Brömsen, Föreningen Svenskt Landskapsskydd. läs hela artikeln i GP


Böckerna har kommit

(2010-10-17)

Vill du låna boken, Vindkraftsbluffen - hur en liten by i Norrland skulle blåsas, hör av er på info@vindkraft-odeshog.se eller 0144-641 26


En bra bok att läsa i höstmörkret

(2010-10-07)

Livskvalité i Offerdal, har producerat en fantastisk liten bok om "hur en liten by i Norrlands inland skulle blåsas". Den är välskriven, rolig, sorglig och ett tidsdokument som kan locka till igenkännande för många. Boken säljes till stöd för föreningen Livskvalité i Offerdal. Hör av er till Sune Sjöström i Offerdal: ovre.aflo@telia.com om ni vill ha ett eget exemplar. Boken är på 115 sidor och kostar ca 150:- Rättvis Vind har beställt ett antal böcker som kommer att lånas ut till medlemmar och övriga som vill läsa. VI återkommer när vi fått hem böckerna.Ska ni bygga här måste vi få betalt

(2010-09-25)

Tusentals nya vindkraftsverk planeras i Norrland. Nu kräver norrlänningarna att få betalt för utbyggnaden. En av de som går i spetsen för protesterna är ett kommunalråd i Malå. läs mer


Valvindar åt rätt håll...

(2010-09-20)

Grattis till KD och Ödeshögs partiet som är valets vinnare i Ödeshög!

Läs i corren, se på östnytt, lyssna på radio östergötland. läs på valmyndigens hemsida om valet i Ödeshög 2010.

STÖD FÖRENINGEN

Filmer

En film från Krokek och Morgan Andersson som bor
granne med ett vindkraftverk. Det är inte bara ljudet
som är jobbigt utan även skuggorna, vilka är långt över
det tillåtna.

Se filmen här

Huggormproduction har gjort fyra filmer för föreningen.

Skuggor från vindkraftverk utanför Jönköping

Besök hos Doris i Krokek 2 maj 2012

Hos Doris och Rune 2011

Vårvindar friska

Nu kan du också se Göran Holms föredrag från  Boets Bygdegård den 4 aug.

Del 1,     Del 2,     Del 3,     Del 4,     Del 5

BULLER I BLÅSVÄDER

Ljudmiljöcenter vid Lunds universitet, läs här rapport nr 11

Samråd/yttrande

Samhällsbyggnads-
nämnden 2020

Sammanträdesdagar, kallelse och protokoll för
samhällsbyggnadsnämnden. Läs här

Yttrande på Översiktsplan 2019

Gällande våra lokalpartier utmärker sig KD
som i sitt yttrande utförligt beskriver sin
inställning till vindkraft i kommunen.
Centern har enbart kortfattat berört vindkraften.
S, FI och MP har i princip inget om vindkraften.
Övriga partier har inte yttrat sig över huvud taget.

Rättvis Vnds yttrande på ÖP:n

 


Läs här KF:s protokoll från den 25 okt-10