Ödeshögs kommun vindkraft ödeshög turism turist hus villa

SÄTT STOPP FÖR DENNA HYSTERI!

 

Kallelse till årsmötet kommer, det är framflyttat p.g.a. Corona


Animation

Bilden nedan visar St Åby kyrka med nutidens storlek på vindkraftverk. Placering enligt Eolus tidigare ansökan (som är återtagen). Någon ny ansökan finns inte i dagsläget.

I Ödeshögs kommun översiktsplan fastslås att det är olämpligt om vindkraft:
"Riskerar att ta över en kyrkans roll som dominerande landmärke"

Bedöm själva om kravet i översiktsplan uppfylls.

Ett flertal andra krav finns också i kommunens översiktsplan som förhoppningsvis omöjliggör vindkraft i Holaveden.

S_120_79_odeshog-2016-208-jarnstad-300-m-v150-visual-bild-aby-kyrka-animation

För större bild, klicka på bildenNYHETER

Saxo Bank: "Solenergi hetare än vindkraft"

(2011-01-11)

Saxo Bank föredrar solenergi framför vindkraft och tycker att aktierna i sektorn är alldeles för lågt värderade. 2011 kan bli solenergiaktiernas år tror banken, som ser en uppsida på åtminstone 30 procent. Läs mer


Stark folkrörelse sinkar utbyggnaden

(2011-01-11)

Motståndet mot vindkraften har vuxit till en folkrörelse. Starka protester har på senare tid lett till att kommuner strukit eller bantat storskaliga projekt. Och i Perstorp ledde vindmotståndet hos ett nytt parti till att det gick fram som en raket det senast valet. Läs mer


Vindkraften och den kommunala vetorätten

(2011-01-09)

Vill du bo under ett vindkraftverk? Det är en högst aktuell fråga på många håll i Halland. Istället för att fråga sig detta ägnar sig statliga Energimyndigheten åt häpnadsväckande misstänkliggöranden av kommuners självbestämmande. läs mer


Dags att syna vindkraftsfiaskot

(2011-01-09)

Tyck till!.
När ska den sjuka varbölden vindkraft spricka? Varför är svensk press så rädd för att beröra vindkraftsproblemet? läs mer


”Skandal att myndigheterna struntar i människors oro”

(2010-12-30)

Konstnären Lars Jonsson och filmaren Jan Troell om vindkraften: Lokala opinioner som strider för sitt närlandskap möts av total nonchalans från statliga myndigheter. Läs hela debattartikeln i Dagens nyheter


Livsfarliga istappar från vindkraft

(2010-12-28)

Gå inte för nära ett vindkraftverk så här års, is som lossnar från vingarna kan bli livsfarliga projektiler. Läs mer


Vindkraften är onödig - stoppa subventionerna

(2010-12-28)

Den snabba utbyggnaden av vindkraft innebär att vi riskerar att få ett stort överskott av el inom några år. Elanvändningen ökar inte och har inte gjort det under de senaste 20 åren. Inget talar heller för att elbehovet skall börja växa igen och den ökad produktion får därför exporteras. Varför ska svenska folket bekosta dyr vindkraft för att kolförbränningen i Tyskland ska minska, undrar Sivert Göthlin. Läs hela debattartikeln i Nyteknik.


Sveriges basindustrier kan inte fortsätta skapa välfärd

(2010-12-28)

En långsiktig och väl fungerande energipolitik är en viktig förutsättning för vår elintensiva industris förmåga att skapa välfärd. Men samtidigt hotar riksdag och regering indirekt – på grund av okunskap om elenergiförsörjningen ur ett helhetsperspektiv – den långsiktiga elproduktionens säkerhet och tillgänglighet. Läs mer


Vad stoppar journalister från att göra sitt jobb?

(2010-12-23)

Förra året beslutade regeringen att det ska byggas en ny industri i Sverige. Det finns inte någon efterfrågan på det som ska produceras och teknik som ska leverera fungerar inte, vilket gör produktionen nyckfull. Läs mer


Han får inte snurran avstängd

(2010-12-14)

Vindkraftverket i Krokek ska ljudmätas, inte stängas av. Det är den avgående miljö- och byggnämndens hållning. Läs mer


Vindindustrins krav är omättliga

(2010-12-08)

Vindindustrins aptit är omättlig. Man vill ha mer subventioner, fri tillgång till mark, även kring flygplatser, kortare beslutsprocesser och nu vill man också ta bort närdemokratin i form av det kommunala vetot mot storskaliga vindkraftsetableringar (Brännpunkt 6/12). När ska våra politiker stoppa denna skamlösa kravmaskin vars samhälls- och miljönytta är lika med noll? Läs mer


Kommuner har rätt att värna sina invånare

(2010-12-08)

I måndagens Brännpunkt menade vd i Svensk Vindenergi Annika Helker Lundström att det kommunala vetot mot vindkraft bör tas bort så att vindkraftsprojektörerna kan bygga nya vindkraftverk där det blåser bäst och ger projektörerna det bästa ekonomiska utbytet (Brännpunkt 6/12). Lär mer


Vindkraftsbygge i Gränna försenas

(2010-12-03)

Väderförhållandena gör att planerna kring vindkraftsparken i Brahehus försenas. Tidigast i februari kan Jönköping Energi ta över sina vindkraftverk. Läs mer


Bråk om priset för utbyggd vindkraft

(2010-12-01)

Konflikten hårdnar mellan motståndare och anhängare av vindkraftsutbyggnaden. Nu gäller striden de samhällsekonomiska effekterna av utbyggnaden. Läs mer


Debatt i SVT om vindkraft

(2010-11-27)

Se här Svt:s debattprogram från 25/11 (ca 20 min in i programmet) .Eftersnack (ca 9:30 ) Boende från Hishult säger ”Vi står inte ut med att höra oljudet längre!”. Bolaget säger att 86% av svenska folket har bestämt att vindkraften skall byggas ut och då får resten av folket acceptera detta. Drabbade grannar säger att verken är meningslösa eftersom de inte går när det är stark köld - verken går inte heller när det är kallt för då bildas is på turbinbladen. läs här


Eon grundlurade Ica

(2010-11-24)

Så kallad miljövänlig el är inte alltid så grön som elproducenterna vill ge sken av, skriver Arne Persson, Lund. läs mer


Grön el är bara en stor bluff

(2010-11-24)

Konsumenter uppmanas att ta sitt ansvar och teckna så kallade gröna elavtal. Men den som betalar extra för ett sådant avtal blir lurad av smarta företag, skriver Jakob Eliasson, Villaägarnas Riksförbund, och professor Runar Brännlund. Läs mer


Bullrande vindkraftverk anmäls

(2010-11-19)

Ödeshögs kommun har lämnat en anmälan till åklagare om för höga bullernivåer vid det omstridda vindkraftverket i Krokek.Läs mer på Östnytts hemsida


MBN har haft extra nämndsmöte den 16 november om Krokek

(2010-11-17)

Läs Miljö- och byggnämndens protokoll från 16 november 2010 på mötet behandlades:

Begäran om prövning huruvida verksamhetsutövaren överträtt beviljade tillstånd och/eller brustit i egenkontrollen vid drift av vindkraftverk på fastigheten Stora Krokek 2:6.     

Ödeshögs kommun har skickat en prövning/anmälan till Åklagarkammaren i Jönköping (miljöåklagaren)


Idyllen hotas av fler vindkraftverk

(2010-11-08)

De hade en dröm om att bo på landet. Där kunde mamma Ida påta i trädgården. Där kunde lille Elmer leka i trädgården. Ida Persson och Michael Hörberg föreställde sig scenariot mot bakgrund av en landskapsbild med skog, åkrar och kohagar. Aldrig någonsin ingick vindkraftverk i drömbilden. läs mer

STÖD FÖRENINGEN

Filmer

En film från Krokek och Morgan Andersson som bor
granne med ett vindkraftverk. Det är inte bara ljudet
som är jobbigt utan även skuggorna, vilka är långt över
det tillåtna.

Se filmen här

Huggormproduction har gjort fyra filmer för föreningen.

Skuggor från vindkraftverk utanför Jönköping

Besök hos Doris i Krokek 2 maj 2012

Hos Doris och Rune 2011

Vårvindar friska

Nu kan du också se Göran Holms föredrag från  Boets Bygdegård den 4 aug.

Del 1,     Del 2,     Del 3,     Del 4,     Del 5

BULLER I BLÅSVÄDER

Ljudmiljöcenter vid Lunds universitet, läs här rapport nr 11

Samråd/yttrande

Samhällsbyggnads-
nämnden 2020

Sammanträdesdagar, kallelse och protokoll för
samhällsbyggnadsnämnden. Läs här

Yttrande på Översiktsplan 2019

Gällande våra lokalpartier utmärker sig KD
som i sitt yttrande utförligt beskriver sin
inställning till vindkraft i kommunen.
Centern har enbart kortfattat berört vindkraften.
S, FI och MP har i princip inget om vindkraften.
Övriga partier har inte yttrat sig över huvud taget.

Rättvis Vnds yttrande på ÖP:n

 


Läs här KF:s protokoll från den 25 okt-10