Ödeshögs kommun vindkraft ödeshög turism turist hus villa

SÄTT STOPP FÖR DENNA HYSTERI!

Fotomontage

Information om hur stora vindkraftverk som man idag bygger.
Bilden är ett montage, kortet är taget från Häggestabacken mot St
Åby kyrka. Kyrkans torn är ca 30 m högt. Idag finns ingen ansökan
i kommunen om vindraftverken på bilden.

 

S_120_78_skarmavbild-2020-01-11-kl-dot-19-dot-17-dot-26

Större bild klicka härNYHETER

Motvind för vindkraften

(2010-09-06)

Samtidigt som BP visar på oljebolagens stora sårbarhet, så kämpar vindkraftbolagen i motvind. Marknadsvärdet på sex skandinaviska noterade bolag i branschen är under 1 procent av den beräknade ­kostnaden för BP:s oljekatastrof i Mexikanska golfen. läs mer


Vindkraft, nej tack

(2010-09-04)

Läs hur Folkpartiet i Svalöv tycker i vindkraftsfrågan.


Motvind för vindkraftverk

(2010-08-30)

Vindkraftssatsningen har hamnat i motvind. Lokala aktionsgrupper mot planerade vindkraftverk har bildats på många håll i landet, inte minst i Västsverige. läs mer


Anefur, bänk 15

(2010-08-30)

Vindkraft på rätt ställe!
Vindkraft är bra om den byggs på rätt ställen, det var mitt huvudtema vid dagens konsert mot felplacerade vindkraftverk. Alla vet vi att förnyelsebar energi måste utökas men samtidigt uppstår en mängd olika konflikter och det är detta vi måste fundera vidare på. Läs mer


Riskerna med vindkraft utreds

(2010-08-26)

Risken för olyckor vid vindkraftverk har inte utretts ordentligt, trots att vindkraften snabbt byggs ut i hela landet. Det anser Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som nu ska reda ut hur vindkraften påverkar säkerheten, rapporterar Sveriges Radios Ekot. Läs mer 


Valdebatt i Radio Östergötland

(2010-08-26)

Här kan du gå in och lyssna på Valdebatten från Ödeshög onsdagen den 25 augusti.


Vindkraften sågas av kritiker

(2010-08-24)

Vindkraften innebär ett gigantiskt slöseri med pengar. Den är dessutom meningslös ur klimatsynpunkt. Det hävdar nationalekonomen Marian Radetzki i en mycket kritisk debattartikel. Läs mer 


Vindkraft en tvivelaktig affär

(2010-08-24)

Den planerade jättelika utbyggnaden av vindkraften är på bekostnad av både miljö och ekonomi. Frågan bör därför föras till valurnorna. Läs hela artikeln i Svenska Dagbladet, läs och skriv en kommentar.


Klart med regler för vindkraft i Höör

(2010-08-22)

I veckan slog kommunstyrelsen definitivt fast att man endast rekommenderar området vid slätten och Ringsjön i söder som lämpligt för vindkraft. Läs mer


Debattartikel - Etablering av vindkraft en demokratifråga

(2010-08-22)

Denna artikel handlar om "etablering av vindkraft en demokratifråga" skriven och inskickad till Corren. Tyvärr vill inte Corren ta med artikelförfattarens uppfattning av vindkraftsdebatten. Här kan du läsa hela artikeln.


Inbjudan till Konsert

(2010-08-15)

Konsert och manifestation mot vindkraftverk som drabbar människor, kulturlandskap och natur.  Läs mer


Valvinden och vinden i valet

(2010-08-09)

Danskarna vet hur vindkraft sänker fastighetsvärdena runt exploateringen och hotar med att gå till domstol för att få kompensation för detta. För här som där är det de närboende som får betala priset för energibolagens ökande vinster, skriver Jan-Olov Johansson. läs mer


Ordet är fritt i Säffle-tidning

(2010-08-08)

Läs här Björn Thörnvalls insändare till ordet är fritt i Säffle-TIdningen som handlar om "En rättsstat i förfall" se sidan 2


Vindkraften kan inte ersätta kärnkraften

(2010-08-08)

Harry Frank om vindkraften
Kärnkraften i Sverige står för den stabila baskraften. Den kan inte snabbregleras. Vattenkraften i Sverige står för den regleringen. Om vattenkraften skall utsättas för ytterligare snabba regleringar genom utbyggnad av vindkraften måste många sk vattendomar ändras som tillåter större vattennivåförändringar. Om Europa får välja så skulle de se till att vi bygger ut de fyra orörda älvarna som då tillför betydelsefull förnybar reglerkraft. Läs mer


Vindkraftmotståndare hoppas styra valet

(2010-07-30)

Vindkraftsmotståndarna i föreningen Rättvis vind i Ödeshög kan bli en tung maktfaktor i kommunvalet. Föreningen ska inom kort gå ut med rekommendationer om vilka partier i kommunen som bäst gagnar föreningens intressen.
– Kan vi styra hur våra medlemmar röstar i kommunvalet till rätt partier kan vi nog få gehör för våra åsikter, säger ordföranden Hans Ström. läs och lyssna på inslaget från Radio Östergötland


Sammanställning över Europeiska landskapskonventionen

(2010-07-25)

Detta är en sammanställning över den europeiska landskapskonventionen och Riksantikvarieämbetets arbete med att anpassa konventionen till svenska förhållanden (ligger nu hos Kulturdepartementet). Allt är en faktasammanställning utom rutan som är våra bedömningar/våra värderingar kring hur konventionen och RAÄs syn stämmer eller snarare inte stämmer med vad som hänt/händer i Ödeshög. Läs hela sammanställningen här


Vindkraftkarlarna hotar vårt kulturarv

(2010-07-25)

Vindkraften framställs ofta som en ren och miljövänlig energikälla. I glättiga broschyrer ståtar vita vindkraftverk högt över skogen mot en klarblå himmel, gärna med kvinnor och barn i förgrunden. Läs mer


Att bli blåst av vindkraftsindustrin

(2010-07-17)

Tre månader har gått sedan vindkraftbolaget Arise Windpower noterades på börsen. Aktien har sedan dess gått ned med 13 procent. läs hela krönikan.


Fortsatt motstånd mot vindkraft på åsen

(2010-07-06)

Motståndet är fortsatt hårt mot de fem planerade vindkraftverken på Romeleåsens nordöstra sluttning. Grannkommunerna Skurup och Lund säger blankt nej. läs mer


Protest mot vindkraft överlämnad

(2010-07-06)

Nätverket som arbetar mot utbyggnad av vindkraft i Dals Långed lämnade i tisdags morse en skrivelse samt namnunderskrifter till Bengtsfors kommunalråd Per Jonsson. läs mer

STÖD FÖRENINGEN

Filmer

En film från Krokek och Morgan Andersson som bor
granne med ett vindkraftverk. Det är inte bara ljudet
som är jobbigt utan även skuggorna, vilka är långt över
det tillåtna.

Se filmen här

Huggormproduction har gjort fyra filmer för föreningen.

Skuggor från vindkraftverk utanför Jönköping

Besök hos Doris i Krokek 2 maj 2012

Hos Doris och Rune 2011

Vårvindar friska

Nu kan du också se Göran Holms föredrag från  Boets Bygdegård den 4 aug.

Del 1,     Del 2,     Del 3,     Del 4,     Del 5

BULLER I BLÅSVÄDER

Ljudmiljöcenter vid Lunds universitet, läs här rapport nr 11

Samråd/yttrande

Samhällsbyggnads-
nämnden 2020

Sammanträdesdagar, kallelse och protokoll för
samhällsbyggnadsnämnden. Läs här

Yttrande på Översiktsplan 2019

Gällande våra lokalpartier utmärker sig KD
som i sitt yttrande utförligt beskriver sin
inställning till vindkraft i kommunen.
Centern har enbart kortfattat berört vindkraften.
S, FI och MP har i princip inget om vindkraften.
Övriga partier har inte yttrat sig över huvud taget.

Rättvis Vnds yttrande på ÖP:n

 


Läs här KF:s protokoll från den 25 okt-10