Ödeshögs kommun vindkraft ödeshög turism turist hus villa

KONTAKTA OSS

Föreningens e-post

info@vindkraft-odeshog.se
 

Medlem i Rättvis Vind

Du kan bli medlem i föreningen genom att betala 100 kr (familj).

Bankgironummer: 401-4288
Betalningsmottagare: Rättvis Vind
Glöm inte namn (på alla i familjen över 15 år) och gärna e-postadress!

Inloggning styrelse ( användarnamnet är info@vindkraft-odeshog.se )

Logga in