Ödeshögs kommun vindkraft ödeshög turism turist hus villa

SÄTT STOPP FÖR DENNA HYSTERI!

S_119_100_skarmavbild-2022-09-01-kl-dot-20-dot-18-dot-39

 

Animation

Bilden nedan visar St Åby kyrka med nutidens storlek på vindkraftverk. Placering enligt Eolus tidigare ansökan (som är återtagen). Någon ny ansökan finns inte i dagsläget.

I Ödeshögs kommun översiktsplan fastslås att det är olämpligt om vindkraft:
"Riskerar att ta över en kyrkans roll som dominerande landmärke"

Bedöm själva om kravet i översiktsplan uppfylls.

Ett flertal andra krav finns också i kommunens översiktsplan som förhoppningsvis omöjliggör vindkraft i Holaveden.

S_120_79_odeshog-2016-208-jarnstad-300-m-v150-visual-bild-aby-kyrka-animation

För större bild, klicka på bildenNYHETER

Kort rapport från kommunens informationsmöte i församllingshemmet (läsa mer under bloggen)

(2009-04-26)

Det tar alltid ett par dagar att smälta ett sådant här möte.
Att så många kom (minst 150 st), visar att det finns ett stort intresse för denna fråga. Fanns nog ingen ledig stol i lokalen...

En tanke slog mig efter möte, att kommunen kanske börjat från fel håll. Hade det inte varit bättre att börja med var i Ödeshög/skogsbygden man kan placera vindkraftverk.Efter detta gå ut och fråga om intresse. Idag kommer många att bli besvikna, dels de som  inte  får något bygglov. (Man ser tusenlapparna flyga iväg) De som inte vill ha vindkraftsverk blir oroliga i onödan, då det kanske inte blir så många som markägarna vill. Läge för osämja ??….

 Urban Runesson och Torgil Slatte gjorde klara och bra föredrag. Känns skönt att vi har tjänstemän som fattar vad det handlar om.

Bengt  Gusatvsson på WSP tycker jag inte gjorde något bra föredrag . Otydligt och på många frågor fick man inget svar. Tycker att man kan kräva mer av en planarkitekt.
Ett företag med så många anställda och stor kompetens, måste kunna sammanställa ett bättre presentationsmaterial i ex powerpoint. Kommunen betalar trots allt stora pengar för hans arbete.

En av prospektörernas inlägg var pinsamt...

Bra jobbat Magnus Oscarsson som höll ihop kvällen, fortsätt att tillvarata kommun- innevånarnas intresse för sin hembygd.
 

Strotz på infomöte  

Strotz berättar om föreningen, informationsblad delades ut, nya medlemmar kom in under kvällen

En liten eftertanke
På Fredagskvällen tog jag en ridtur i Järnstadskogen, visst hörde jag motorvägen på visa ställen, men det var tyst och lugnt förutom skönsjungande fåglar, dessutom träffade vi på åtta rådjur och en älg.
Har svårt att tänka mej att det skulle vara samma känsla med 12 vindkraftverk som har en db mellan 55-100 ...

Sekr.


Vindkraften engagerar och delar

(2009-04-26)

Gunilla Waldeman bor på en gård i Dansbygget några hundra meter från Oxhultsparken. Hon har ända sedan hon fick reda på vindkraftsplanerna för området varit emot det.Läs och lyssna vad hon tycker


Vindkraften och humanekologin

(2009-04-24)

Vad är det som är "miljövänligt" med vindkraft? Vems miljö avses? Det är i alla fall inte människors boendemiljö, rekreationsmiljö eller livsmiljö. Det visar alla protester.
Artikel från Kristiansbladet fredagen den 24 april


Vindkraft upprör i Ödeshög

(2009-04-23)

Corren webbtv 23 april 

Ödeshög är känt som en av de vindkrafttätaste kommunerna i Östergötland. Men de nya planerna på att bygga kraftverk i skogen runt om Ödeshög upprör. På torsdag kväll ska kommunen ha möte för att lugna alla oroliga.


Vindkraften - det är du som blir blåst

(2009-04-17)

Välkomna till en värld där redan välbeställda markägare tjänar storkovan medan grannarnas fastigheter blir värdelösa över en natt. Läs här


Hänsynslös vindkraft hotar Linderödåsen

(2009-04-17)

Idyllen hamnar mitt i ett industriområde. läs här


Informationsmöte om vindkraft i Ödeshögs kommun

(2009-04-16)

Information från kommunens hemsida
Allmänheten inbjuds till informationsmöte om vindkraft i skogsbygden m.m. i Ödeshögs kommun.

Torsdag 23 april kl 19:00 i Församlingshemmet Ödeshög (Storgatan 11).

Vi bjuder på kaffe. Välkomna!

Kommunstyrelsen och Miljö- och byggnämnden


Skrota satsning på mer vindkraft

(2009-04-13)

Läs Carl B Hamiltons debattartikel här från söndagen den 13 april i Dagens Nyheter


Rättvis Vind ut till föreninglivet i Ödeshög

(2009-04-13)

Tisdagen den 14 april ska Rättvis Vind till Boets Byalag och prata vindkraft

Måndagen den 20 april ska Rättvis Vind både till KD och socialdemokraterna för att prata vindkraft


Ett Sverige med tinnitus i ögat

(2009-04-13)

Läs Peter Skeel Hjorts insändare på Färingtofta Norras hemsida. Den säger allt...


Klimatvänner i strid med naturvänner

(2009-04-12)

Är det så att naturvännerna har hamnat på kollisionskurs med klimatvännerna.

Läs här


Corren 2 april 2009

(2009-04-02)

Corren uppmärksammar återigen dessa vindkraftverk. Artikeln går att läsa här. Hoppas verkligen att politikerna snart fattar vilka konsekvenser det kommer bli om Ödeshögs kommun godkänner samtliga 45 vindkraftverk. Det kommer bli en katastrof!

Som sagt, snart har Ödeshög kommun fler vindkraftverk än invånare...


Eolus informationsmöte

(2009-03-27)

Lite kort kan jag säga att mötet höll på i ungefär 2½ timmar och uppskattningsvis kom det runt 70 personer. 

Mer info kommer...

STÖD FÖRENINGEN

Filmer

En film från Krokek och Morgan Andersson som bor
granne med ett vindkraftverk. Det är inte bara ljudet
som är jobbigt utan även skuggorna, vilka är långt över
det tillåtna.

Se filmen här

Huggormproduction har gjort fyra filmer för föreningen.

Skuggor från vindkraftverk utanför Jönköping

Besök hos Doris i Krokek 2 maj 2012

Hos Doris och Rune 2011

Vårvindar friska

Nu kan du också se Göran Holms föredrag från  Boets Bygdegård den 4 aug.

Del 1,     Del 2,     Del 3,     Del 4,     Del 5

BULLER I BLÅSVÄDER

Ljudmiljöcenter vid Lunds universitet, läs här rapport nr 11

Samråd/yttrande

Samhällsbyggnads-
nämnden 2020

Sammanträdesdagar, kallelse och protokoll för
samhällsbyggnadsnämnden. Läs här

Yttrande på Översiktsplan 2019

Gällande våra lokalpartier utmärker sig KD
som i sitt yttrande utförligt beskriver sin
inställning till vindkraft i kommunen.
Centern har enbart kortfattat berört vindkraften.
S, FI och MP har i princip inget om vindkraften.
Övriga partier har inte yttrat sig över huvud taget.

Rättvis Vnds yttrande på ÖP:n

 


Läs här KF:s protokoll från den 25 okt-10