Ödeshögs kommun vindkraft ödeshög turism turist hus villa

SÄTT STOPP FÖR DENNA HYSTERI!

S_119_100_skarmavbild-2022-09-01-kl-dot-20-dot-18-dot-39

 

Animation

Bilden nedan visar St Åby kyrka med nutidens storlek på vindkraftverk. Placering enligt Eolus tidigare ansökan (som är återtagen). Någon ny ansökan finns inte i dagsläget.

I Ödeshögs kommun översiktsplan fastslås att det är olämpligt om vindkraft:
"Riskerar att ta över en kyrkans roll som dominerande landmärke"

Bedöm själva om kravet i översiktsplan uppfylls.

Ett flertal andra krav finns också i kommunens översiktsplan som förhoppningsvis omöjliggör vindkraft i Holaveden.

S_120_79_odeshog-2016-208-jarnstad-300-m-v150-visual-bild-aby-kyrka-animation

För större bild, klicka på bildenNYHETER

Se Motvinds hemsida

(2023-06-12)

Läs aktuella artiklar på motvinds hemsida.

https://motvindsverige.org/aktuellt/


Hinderbelysning - Sötterfällan

(2023-06-12)

Se hinderbelysning vindpark Sötterfällan

https://mtsg.se/hinderbelysning/


Statens vindkraftsutredning bidde en tummetott

(2023-06-12)

Den 27 april presenterade utredare Ulrika Liljeberg (C) resultatet av SOU 2022:27 & 2022:135 "Stärkta Incitament till kommuner som säger Ja till vindkraft." Den fick titeln "Värdet av Vinden".


https://motvindsverige.org/statens-vindkraftsutredning-bidde-en-tummetott/


”Kostsamt misstag att avveckla kärnkraften”

(2022-08-11)

Ett ersätta kärnkraft med vindkraft energimässigt kostar stora summor och medför betydande negativa miljökonsekvenser. Det skriver flera ledamöter i Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien.

SvD


Olyckor med vindkraftverk

(2022-07-31)

Det senaste året har det skett flera olyckor i vindkraftverk. De två senaste på bara en vecka.

Svt


Vindkraftens verkliga kostnader

(2022-07-18)

Vad du behöver veta om vindkraft.

Länk till H.J pedagogiska och lysande inslag om vindkraft.

Länk till Vind-lögner


”Fastighetsägare betalar dyrt för vindkraften”

(2022-06-23)

En ny studie som vi låtit KTH ta fram bekräftar att fastighets­värden påverkas uppenbart negativt av närhet till vindkraft. Vindkrafts­bolagen borde stå för dessa kostnader så att de boende hålls skadeslösa, skriver Villaägarna.

SvD


Är Strandhälls plan för vindkraften ens laglig?

(2022-05-25)

Vindkraftverken är inte tillräckligt lönsamma. Annika Strandhäll vet detta och har övertalats av vindkraftsindustrin att svenska folket ska betala notan.

Är det ens lagligt att stötta en näringsgren på det här sättet? skriver Jan Blomgren, Sven Olof Andersson Hederoth och Per Fahlén.

Expressen


Varför är det så tyst om galenskapen med vindkraften

(2021-11-21)

Vindkraftens framväxande stålskogar är förlorat land.

Expressen


Efter sol och vind kommer elbrist och smutsiga utsläpp

(2021-10-31)

Utvecklingen i Kalifornien med en svajig elförsörjning och nya fossila paniklösningar kan snart bli verklighet även i norra Europa. Vilken idioti.

Afonbladet


Tre gånger fler vindkraftverk kan bli verklighet 2040

(2021-10-25)

Uppemot tre gånger fler vindkraftverk byggs till 2040.

Så blir det om regeringens vindkraftsstrategi genomförs:

– Det blir svårt att hitta platser i Sverige där du inte ser minst en turbin, säger forskaren Johan Svensson.

Aftonbladet


Vindkraftsplaner väcker ilska i bruksorten: ”Det man gör här nu är skit”

(2021-10-25)

Det blåser motvind för energibolaget Stena Renewables byggplaner för vindkraftverk i Finspång i Östergötland.

Boende i den lilla bruksorten vill stoppa verken – precis som tusentals andra på den svenska landsbygden lyckats med de senaste åren.

– Hur mycket ska människor i de här områdena behöva ta? säger Elke Myrhede.

Aftonbladet


Vi på landsbygden har fått nog av vindkraft

(2021-08-17)

Vi företräder en landsortsbefolkning som har fått nog av naturförstörande vindkraft som inkräktar på boendemiljö och livskvalitet.

Expressen


Vind är ingen effektiv energibärare

(2021-08-04)


Vind är ingen effektiv energibärare. Dels blåser det inte alltid, och dels är vindens energitäthet besvärande låg.

Folkbladet


Debatt: MP:s argument är så tokigt att det inte är värt att debattera

(2021-06-28)

Debattartikel av Bo Ekström, Svensk Elbesiktning AB

Gefle dagblad


Är inte hållbart, klimatsmart eller miljövänligt

(2021-06-28)

Föreningen Rättvisa vindar i norra Östergötland, debattartikel.

Folkbladet


Använd kommunens veto när vindkraft förändras

(2021-06-28)

Under kommunfullmäktige fanns tre medborgarförslag med liknande upplägg, där förslagslämnarna önskade att kommunen ska använda sitt veto för att riva tidigare ansökan.

Skillingaryd.nu


Kommunerna måste kunna säga nej till vindkraft

(2021-06-28)


Vindkraften har en förmåga att engagera invånarna och etableringarna blir ofta en angelägenhet för hela kommunen, inte bara för oss folkvalda.

ÖP


Regeringen vill tvinga kommuner etablera mer vindkraft

(2021-06-28)


Uppförandet av stora vindkraftverk medför betydande lokala konsekvenser som förstörda natur- och kulturvärden, estetiska och landskapsmässiga följder.

Norran


Fel att kapa den lokala makten över vindkraft

(2021-06-28)


Lägg Nordins utredning till handlingarna utan åtgärd.

SVD

STÖD FÖRENINGEN

Filmer

En film från Krokek och Morgan Andersson som bor
granne med ett vindkraftverk. Det är inte bara ljudet
som är jobbigt utan även skuggorna, vilka är långt över
det tillåtna.

Se filmen här

Huggormproduction har gjort fyra filmer för föreningen.

Skuggor från vindkraftverk utanför Jönköping

Besök hos Doris i Krokek 2 maj 2012

Hos Doris och Rune 2011

Vårvindar friska

Nu kan du också se Göran Holms föredrag från  Boets Bygdegård den 4 aug.

Del 1,     Del 2,     Del 3,     Del 4,     Del 5

BULLER I BLÅSVÄDER

Ljudmiljöcenter vid Lunds universitet, läs här rapport nr 11

Samråd/yttrande

Samhällsbyggnads-
nämnden 2020

Sammanträdesdagar, kallelse och protokoll för
samhällsbyggnadsnämnden. Läs här

Yttrande på Översiktsplan 2019

Gällande våra lokalpartier utmärker sig KD
som i sitt yttrande utförligt beskriver sin
inställning till vindkraft i kommunen.
Centern har enbart kortfattat berört vindkraften.
S, FI och MP har i princip inget om vindkraften.
Övriga partier har inte yttrat sig över huvud taget.

Rättvis Vnds yttrande på ÖP:n

 


Läs här KF:s protokoll från den 25 okt-10