Ödeshögs kommun vindkraft ödeshög turism turist hus villa

SÄTT STOPP FÖR DENNA HYSTERI!

 

Kallelse till årsmötet kommer, det är framflyttat p.g.a. Corona


Animation

Bilden nedan visar St Åby kyrka med nutidens storlek på vindkraftverk. Placering enligt Eolus tidigare ansökan (som är återtagen). Någon ny ansökan finns inte i dagsläget.

I Ödeshögs kommun översiktsplan fastslås att det är olämpligt om vindkraft:
"Riskerar att ta över en kyrkans roll som dominerande landmärke"

Bedöm själva om kravet i översiktsplan uppfylls.

Ett flertal andra krav finns också i kommunens översiktsplan som förhoppningsvis omöjliggör vindkraft i Holaveden.

S_120_79_odeshog-2016-208-jarnstad-300-m-v150-visual-bild-aby-kyrka-animation

För större bild, klicka på bildenNYHETER

Maltesholm är direkt diskvalificerat

(2011-11-19)

Om företag får söka tillstånd för vindkraft på falska siffror och grunder så har vi en rättsosäker situation med myndigheterna som medansvariga. Det skriver Jimmie Lindberg, Vebäck. läs mer


"Man blir maktlös – rättslös"

(2011-11-19)
I ett fullsatt rum med berörda grannar, vindkraftsmotståndare och inbjudna politiker är Anders Persson och Anna Örtemo först ut att berätta om sina personliga erfarenheter.

– Innan verket kom oroade vi oss för landskapsbilden eller snurr och blink men nu är det bara en sak och det är ljudet som är så fruktansvärt, säger Anna Örtemo, som sedan några år har ett vindkraftverk knappt 500 meter bort från boningshuset. läs mer


Vindkraften onödigt och oredovisat slöseri!

(2011-11-19)

Vindkraftens otillräcklighet som ersättning för stängd kärnkraft i Sydsverige framgår tydligt när det blåser dåligt i Danmark. läs mer


Elen 30 öre dyrare - på grund av stiltjen

(2011-11-19)

Brist på blåst i Danmark har gjort elnotorna dyrare i Sydsverige. De stora skillnaderna mellan södra och norra Sverige gör många upprörda.
- Det finns en oro bland våra medlemmar, säger Ann Canovill, ordförande på Företagarförbundet i Skåne. läs mer


Politikerna oense om vindkraft

(2011-11-10)

Den politiska majoriteten i Vadstena vill ha vindkraftverk norr om Tåkern. Men Socialdemokraterna tycker att platsen är olämplig. Läs mer


Vindkraft i P1 Morgon

(2011-11-10)

Nu ifrågasätts satsningen på vindkraften. Kritikerna anser att vindkraften är både onödig och dyr.
Reportage av Sven Börjesson. lyssna här

Debatt mellan Per Nilsson, förattare till Timbros rapport "Svensk vindkraft - 215 miljarder senare" och Hannes Borg, politisk sakkunnig vid Näringsdepartementet. Lyssna här 


En gemensam syn på Svenska kyrkans energianvändning

(2011-11-07)

Motion 2011:31
av Sten Persson och Monica Lago

Förslag till kyrkomötesbeslut
1. Kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen att i motionens anda verka för att Svenska kyrkan i möjligaste mån har en gemensam syn på vilka energislag som är etiskt försvarbara.
2. Kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen att utreda frågan om lokalisering av stora vindkraftverk på kyrkans mark och vilka regler som ska krävas utifrån etiska utgångspunkter. läs hela motionen

Läs här en sammanfattning av egendomsutskottets betänkande 2011:5


”Nya elområden i Sverige – ökat pris för Barsebäcksavvecklingen"

(2011-11-07)

Först ska vi betala de ökade investeringarna i elnätet och sedan dessutom få en högre elprisnivå på grund av dessa investeringar. Elkonsumenterna drabbas dubbelt och den svenska elintensiva industrin tvingas till nedläggning, skriver Klas Rouden civilingenjör i Bromma. läs mer


Nya rapport "Svensk vindkraft - 215 miljarder senare

(2011-11-02)

Ny rapport Svensk vindkaft - 215 miljader senare

Vindkraftssatsningen kommer att kosta svenska hushåll 215 miljarder. Den politiska finessen är att kostnaden inte drabbar statsbudgeten. Men risken för en grön bubbla med svenska hushållspengar som riskkapital är stor, skriver rapportförfattaren Per Nilsson och Lydiah Wålsten, Timbro.

Två artiklar från Svenska dagbladet

Mer vindkraft ger dyrare el

Vi måste kunna diskutera kostanderna


Vindkraftsstödet kan fasas ut

(2011-10-26)

I dag stöds vindkraften av de europeiska länderna och elkunderna. Men det kan inte pågå i all evighet, säger Conni Hedegård, EU:s kommissionär med ansvar för klimatfrågor till danska tidningen Børsen. Läs mer


Asklund vill riva upp vindkraftsplanen

(2011-10-23)

Kommunrådet Per Asklund (M) vill riva upp vindkrafts-planen och stoppa fortsatt utbyggnad i Laholms kommun. – Det räcker nu, säger han. HP:s rundringning visar att moderaten har stöd från flera partier i fullmäktige.

Läs mer

Det stormar kring vindkraften

(2011-10-18)

”Vindkraft, visst. Men inte på min bakgård!” I takt med att vindkraften byggs ut hårdnar kritiken. 5 000 vindkraftverk planeras fram till år 2020.

Läs mer

Fel om vindkraftbuller

(2011-10-12)

Buller från vindkraftverk får normalt inte överstiga 40 dbA vid bostäder enligt Naturvårdsverkets riktvärden för industribuller. Läs mer


Satsa mer på andra energialternativ

(2011-10-10)

Det finns idag ett stort antal forskningsrapporter som talar för ett säkerhetsavstånd på 2 km för att undvika bullerrelaterade hälsoproblem.

Läs mer

Örnarna vann över Vattenfall även i miljööverdomstolen

(2011-10-10)

Nyligen kom en intressant dom från miljööverdomstolen i ett vindkraftsmål. Det handlar om en planerad anläggning vid Hjuleberg utanför Falkenberg i Halland. I våras beslöt den lägre instansen, miljödomstolen, att sex verk i en större anläggning inte får byggas av hänsyn till att området är en av Hallands viktigaste övervintringsplatser för örnar.

Läs mer

Ledare: Vindkraften har blivit något av en helig ko

(2011-10-05)

Det är problem för Piteås gigantiska vindkraftspark. 170 vindkraftverk stoppas av försvaret och 59 verk vill Piteås miljönämnd ha bort. Det är säkert ett hårt slag för många, men jag tycker det känns som en befrielse. Läs mer


Vindkraft slår ut miljövänlig vattenkraft

(2011-09-30)

För att ge plats för vindkraften nödtappas just nu många dammar. Förutom förlusten av elkraft, ger detta mycket stora problem med översvämningar och ras i brinkar längs norrlandsälvarna. läs mer


Brand i vindkraftverk

(2011-09-21)

Ramsåsa.
En kraftig brand i ett vindkraftverk gjorde att ett stort område kring Lilla Ramsåsa fick spärras av under onsdagen. På grund av fara för el och fallande föremål kunde brandmännen bara stå och se på hur turbin och vingar förvandlades till kol. Läs mer


Hur mycket vindkraft?

(2011-09-17)

I Hangvar planerar företaget WPD att bygga 16 nya stora vindkraftverk på 2 megawatt med totalhöjd 150 meter. Planerna blev nyligen kända trots att företaget skrev avtal med markägarna för mer än ett år sedan. Läs mer.


Storskalig vindkraft hotar natur

(2011-09-17)

Den planerade investeringen i ny stamnätsförbindelse mellan Gotland och fastlandet härrör från en önskan att kunna förverkliga en storskalig utbyggnad av vindkraften på Gotland. Det uttrycks ibland att de utpekade områdena för vindkraft i översiktsplanen utretts noga. Men planen innebär ingen juridisk garanti för att dessa områden kan bebyggas och planen anger även att andra områden kan bli aktuella. Utpekandet av områden har utgått från hänsynsavstånd om 1000 meter från bostäder. Den har inte utgått från värdefull natur. Så vad är det som har utretts så noga? Läs mer

STÖD FÖRENINGEN

Filmer

En film från Krokek och Morgan Andersson som bor
granne med ett vindkraftverk. Det är inte bara ljudet
som är jobbigt utan även skuggorna, vilka är långt över
det tillåtna.

Se filmen här

Huggormproduction har gjort fyra filmer för föreningen.

Skuggor från vindkraftverk utanför Jönköping

Besök hos Doris i Krokek 2 maj 2012

Hos Doris och Rune 2011

Vårvindar friska

Nu kan du också se Göran Holms föredrag från  Boets Bygdegård den 4 aug.

Del 1,     Del 2,     Del 3,     Del 4,     Del 5

BULLER I BLÅSVÄDER

Ljudmiljöcenter vid Lunds universitet, läs här rapport nr 11

Samråd/yttrande

Samhällsbyggnads-
nämnden 2020

Sammanträdesdagar, kallelse och protokoll för
samhällsbyggnadsnämnden. Läs här

Yttrande på Översiktsplan 2019

Gällande våra lokalpartier utmärker sig KD
som i sitt yttrande utförligt beskriver sin
inställning till vindkraft i kommunen.
Centern har enbart kortfattat berört vindkraften.
S, FI och MP har i princip inget om vindkraften.
Övriga partier har inte yttrat sig över huvud taget.

Rättvis Vnds yttrande på ÖP:n

 


Läs här KF:s protokoll från den 25 okt-10