Ödeshögs kommun vindkraft ödeshög turism turist hus villa

SÄTT STOPP FÖR DENNA HYSTERI!

Rättvis vind har skickat ut en enkät till samtliga partier i Ödeshög för att få svar på var man står i vindkraftsfrågan

Styrelsen har gjort en sammanställning av svaren, Läs mer här

Enkäten med hela svaren från partierna, läs mer här

Kompletteringar/synpunkter, se under fliken insändare

Film från Morgan i Krokek

En film från Krokek och Morgan Andersson som bor granne med ett vindkraftverk. Det är inte bara ljudet som är jobbigt utan även skuggorna, vilka är långt över det tillåtna.

Se filmen här

NYHETER

Vägledande dom

(2018-05-31)

Kommunen sade nej till avsevärt högre vindkraftverk – och får rätt av högsta juridiska instans, rapporterar SVT Nyheter Jämtland.

Ny teknik


Stormigt samråd om vindkraftspark

(2018-04-12)

Drygt 200 personer, företrädesvis från Horn och Hycklinge, hade bänkat sig i före detta Kisa Folkets hus.

Staffan Svanberg, projektledare vid Fred.Olsen-bolaget, hann knappt hälsa välkommen förrän protesterna höjdes mot en vindkraftspark i södra kommundelen.

Corren


Även ornitologer vill stoppa projektet

(2018-04-11)


Norrköpings kommun väntas inte använda sig av vetorätten som kan förhindra en prövning om miljötillstånd.

Norrköpingstidningen


Visa var ni står

(2018-04-11)


Vi efterlyser också att våra förtroendevalda inför valet deklarerar sin ståndpunkt så att medborgarna i berörda orter kan lägga sin röst medvetna om vad som gäller.

Vimmerby tidning


Förlorarna på vindkraftfiaskot

(2017-03-26)

De som kan få stå för notan för att städa upp efter denna satsning kan i många fall bli markägarna, som har det slutliga återställandeansvaret.

www.efn.se


Vindkraftsbolagen stoppade larmrapport

(2017-03-26)

Efter påtryckningar stoppades en forskarrapport som kan hota vindkraften i Norrland. Forskare har nämligen visat att vindkraften påverkar rennäringen negativt.

Rena dynamiten


"Det är inte miljövänlig el, det är nonsens."

(2017-03-26)

Flera boende, föreningar och företagare efter kustvägen mellan Vallvik och Axmarbruk är starkt kritiska till att Bergvik Skog fått tillstånd att bygga 98 vindkraftverk i Ödmården.

Hela Hälsingland


Vad är miljöpolitik?

(2017-03-26)

Bättre ekonomi är inte OK, när det sker på bekostnad av sina grannar.

Skillingaryd.nu


Debatt: Varför offras Sveriges landsbygd och landbygdsbor?

(2017-03-05)

Den 25 februari demonstrerade vi i Stockholm – För bättre beslutsunderlag – mot snurriga vindkraftsbeslut. Representanter från Skåne till Norrland, mer än 20 lokala grupper som tillsammans representerar cirka 8 000 kringboende i landet vars närmiljö hotas av storskalig vindkraftsindustri. Vi ville bidra till mindre CO2 utsläpp genom att inte alla kom resande från norr till söder. Vi anser att våra argument inte behöver förstärkas genom att alla våra medlemmar blockerar trafiken i centrala Stockholm. Riksdagsledamot Magnus Oscarsson (KD) kom och har på mycket positiv sätt bemött oss.

e-kuriren


Flens kommun säger nej till vindkraft i Ånhammar

(2017-02-26)

På torsdagen beslutade även kommunfullmäktige i Flen att säga tydligt nej till Eolus storskaliga vindkraftsanläggning i Dunker. 39 ledamöter var för beslutet och 4 emot.

Eskilstunakuriren


Politikerna måste se till invånarnas bästa

(2017-02-26)

Folket i södra Kinda bör nog inte oroas i onödan över att få tassemarkerna förvandlade till ett industriområde i en nära framtid. Vindkraften har i dag ingen bärkraft, och det bör vara en ekonomisk katastrof för en ny aktör att satsa pengar på en större vindkraftpark på Gröningeområdet. i vindkraftutbyggnaden finns ingen miljövinst.

vimmerbytiding


Hur hållbart är det egentligen med vindkraft?

(2017-02-12)

Hur "hållbart" är det att i naturområden uppföra 200 meter höga vindkraftverk som dödar rovfåglar och fladdermöss och som förvandlar en tidigare tyst miljö till ett svischande, bullrande, blinkande industriområde?

ekuriren.se


Örn klövs av vindkraftverk

(2017-01-22)

Det var en ornitolog som med egna ögon såg hur den stora örnen flög rätt in i vindkraftverket och helt enkelt kapades mitt itu av ett av bladen.

– Det blev en rejäl smäll och han var lite chockad. Det är inte ofta man får se en sådan händelse, även om vi vet att det inträffar, säger Daniel Bengtsson.

barometern


högt pris för lite effekt

(2017-01-22)

Energiöverenskommelsen: högt pris för lite effekt

Konsumenterna betalar för en omställning av energisystemet som inte minskar klimatutsläppen.
Kapitalförstöring

Trellebordsallehanda


Tjäderförekomst kan påverka tillståndsprocessen

(2017-01-22)

Tjäderförekomst kan påverka tillståndsprocessen, enligt färskt utslag i Mark- och miljööverdomstolen

Mark- och miljööverdomstolen avslår ansökan om vindkraftpark i Bohuslän med hänvisning till att det inte är tillräckligt utrett hur tjädrarna skulle påverkas av vindkraftsutbyggnaden. Ett hoppfullt ställningstagande av den högsta instansen.

Jaktjournalen


Isbildning

(2017-01-08)

Isbildning är ett problem för vindkraften i Norrbotten. För att komma till en lösning har forskare vid Luleå tekniska universitet under ledning av Jan-Olov Aidanpää studerat företeelsen under tre år.

www.sr.se


Seminarium om vindkraftbuller

(2017-01-08)

Den 30 november hölls ett seminarium i gamla riksdagshuset om vindkraftsbuller. Henrik Wachtmeister och Jan Hedman från FSL:s styrelse deltog.

smalandsdagblad


Vindkraften får stöd i domstolar

(2016-11-27)

Miljödomstolarna har anpassat sig till det breda politiska stöd som vindkraften fått med åren trots att lagen inte uttryckligen ger utrymme för de positiva miljöeffekterna.

Sveriges Radio


KD föreslår: Tillfälligt stopp för nybyggd vindkraft

(2016-11-13)

– Vi säger inte nej till vindkraft i dag, det gör vi inte till kärnkraft heller. Men nya etableringar måste ske med försiktighet, det är exempelvis oerhört viktigt att ta del av vad de närboende tycker och sedan ta hänsyn till deras åsikter, säger riksdagsledamoten Magnus Oscarsson.

www.barometern.se


Låt kommunerna behålla vindkraftsvetot!

(2016-11-07)

Kommuner har sedan 2009 vetorätt mot vindkraftsutbyggnad, vilket fyllt en viktig funktion. Det är emellertid en ordning som företagen i branschen vill ändra på med, som det verkar, stöd av regeringen, skriver Jan Hedman, ordförande för Föreningen Svenskt Landskapsskydd.

Dagens Samhälle

STÖD FÖRENINGEN

Skydda miljön

Bloggen för skydd av landskap, människor och djur. Skydd från felplacerade vindkraftverk och annat. www.skyddamilön.nu

Filmer

Huggormproduction har gjort fyra filmer för föreningen.

Skuggor från vindkraftverk utanför Jönköping

Besök hos Doris i Krokek 2 maj 2012

Hos Doris och Rune 2011

Vårvindar friska

Nu kan du också se Göran Holms föredrag från  Boets Bygdegård den 4 aug.

Del 1,     Del 2,     Del 3,     Del 4,     Del 5

BULLER I BLÅSVÄDER

Ljudmiljöcenter vid Lunds universitet, läs här rapport nr 11

Samråd/yttrande

MBN 2018

Sammanträdesdagar, kallelse och protokoll för Miljö- och byggnämnden 2018. Läs här


Läs här KF:s protokoll från den 25 okt-10