Ödeshögs kommun vindkraft ödeshög turism turist hus villa

SÄTT STOPP FÖR DENNA HYSTERI!

 

Kallelse till årsmötet kommer, det är framflyttat p.g.a. Corona


Animation

Bilden nedan visar St Åby kyrka med nutidens storlek på vindkraftverk. Placering enligt Eolus tidigare ansökan (som är återtagen). Någon ny ansökan finns inte i dagsläget.

I Ödeshögs kommun översiktsplan fastslås att det är olämpligt om vindkraft:
"Riskerar att ta över en kyrkans roll som dominerande landmärke"

Bedöm själva om kravet i översiktsplan uppfylls.

Ett flertal andra krav finns också i kommunens översiktsplan som förhoppningsvis omöjliggör vindkraft i Holaveden.

S_120_79_odeshog-2016-208-jarnstad-300-m-v150-visual-bild-aby-kyrka-animation

För större bild, klicka på bildenNYHETER

Vindkraften – en ekonomisk katastrof

(2021-01-01)

De låga elpriserna innebär en katastrof för vindkraftsägarna, vilken i slutändan riskerar att spilla över på markägarna. De runt 190 miljarder kronor som har och är på väg att investeras i svensk vindkraft sedan 2000 lär ge en mycket mager avkastning. Det skriver Realtids Per Lindvall.

Realtid


Debatt: Vilseledande påstående om vindkraft

(2020-11-29)

atrik Engströms påstående i en debattartikel (DD den 18 november) att vindkraft kan bromsa klimatkrisen är vilseledande. Forskarna Keith - Miller och Archer visar tvärtom att EU:s nya klimatlag och massiva satsning på havsbaserad vindkraft får mer destruktiv klimatpåverkan än motsvarande konsumtion av kol och gas redan i ett tioårsperspektiv.

Dalademokraten


Människor blir sjuka av ljudet från vindkraftverken

(2020-11-29)


Naturvårdsverkets metod för ljudberäkning medräknar inte ljudnivåhöjande effekter av inversionsförstärkning och refraktion som ofta höjer ljudnivån med många decibel då vindkraftverken finns i kallt klimat.

OP


Människor blir sjuka av ljudet från vindkraftverken

(2020-11-29)


Naturvårdsverkets metod för ljudberäkning medräknar inte ljudnivåhöjande effekter av inversionsförstärkning och refraktion som ofta höjer ljudnivån med många decibel då vindkraftverken finns i kallt klimat.

OP


Landsbygdens folk körs över av vindkraftsintressen

(2020-11-14)


Ordföranden i Landskapsskydd mfl debatterar.

Storstadens syn på landet som ett mål för semester och rekreation ställs mot en landsbygd som tvingas leva med vindkraftens nackdelar inpå bara skinnet, skriver företrädare för Färingstofta Norra och Föreningen Svenskt landskapsskydd.

ATL


Det blåser hårt från vindkraften

(2020-10-20)

Staten låter ändamålet helga medlen i utbyggnadsplanerna.

Ledare i corren den 19 oktober 2020

Corren.se


Fler borde följa efter M gällande vindkraft

(2020-09-20)


Vindkraftpropagandan innehåller enligt min mening mycket kvalificerat ljug. Räkna med hela "livscykeln" från tillverkning till skrotning.

SMP


Boye Jensens märkliga vittnesmål - Vindkraftverk – lågfrekvent buller – vibrationer - ohälsa - orättvisa – Vattenfall

(2020-07-29)

Boye Jensen (Södra Själland), arbetade som framgångsrik trädgårdsmästare fram till för cirka fyra år sedan när Vattenfall byggde en vindkraftsanläggning på närliggande gods, varav två verk endast 550 respektive 600 m från hans hem och plantskoleföretag. Ganska omedelbart fick han och hans fru hälsoproblem och måste flytta.

Läs mer


Stoppa vindkraftsexploateringen

(2020-06-18)

Charlotte Unger Larsson vd för Svensk Vindenergi, skriver i Aktuell Hållbarhet att vindkraften växer så det knakar. Detta är synnerligen problematiskt för elsystemets funktion och ekonomi samt för miljön, skriver professor Per Fahlén, Chalmers tekniska högskola, i en replik.

Aktuell hållbarhet


Vindkraftslobbyn går utländska ärenden

(2020-06-05)

Öka inte utländska investerares makt på bekostnad av det lokala inflytandet. Det skriver William Elofsson (M) i en replik om vindkraftsprojekt.

Svd


Håkan Boström: Vindkraftens ljudliga baksida

(2020-05-10)

LedareSverige har storsatsat på vindkraft det senaste decenniet, samtidigt som man lagt ned fungerande kärnkraft. Som med alla ensidiga satsningar har även denna visat sig ha en baksida.

gp.se


Ny studie: Ljudet från vindkraft påverkar sömnen negativt

(2020-05-09)


– Människor som bor intill ett vindkraftverk har rapporterat att de störs i sin sömn men vi har saknat vetenskapligt stöd för det, säger Kerstin Persson Waye, professor i miljömedicin vid Göteborgs universitet.

SVT


Vinge på vindkraftverk bröts av i blåsten

(2020-04-18)

Under ett oväder förra veckan gick en vinge av på ett av vindkraftverken som drivs av Stena renewable i Mjölby –något som inte hör till vanligheterna. "Vi tar det här på största allvar", säger vn:n Peter Zachrisson.

corren.se


Vinge på vindkraftverk bröts av i blåsten

(2020-04-18)

Under ett oväder förra veckan gick en vinge av på ett av vindkraftverken som drivs av Stena renewable i Mjölby –något som inte hör till vanligheterna. "Vi tar det här på största allvar", säger vn:n Peter Zachrisson.

Corren


Kostsamt misstag att avveckla kärnkraften

(2020-03-18)

Att ersätta kärnkraft med vindkraft energimässigt kostar stora summor och medför betydande negativa miljökonsekvenser. Det skriver flera ledamöter i Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien.

www.svd.se


Vindkraft slår ut miljövänlig vattenkraft

(2020-02-26)

För att ge plats för vindkraften nödtappas just nu många dammar. Förutom förlusten av elkraft, ger detta mycket stora problem med översvämningar och ras i brinkar längs norrlandsälvarna.

Göteborgs posten


Vindkraftverkens livslängd har överskattats

(2020-02-26)

Många nystartade vindkraftsbolag står vid ruinens brant. En del har redan gått i konkurs, och flera kommer att bli beroende av statligt stöd för att överlevante.
Turbinernas livslängd har överskattats. Den uppskattas idag till bara 10-15 år, enligt Svensk Vindkraftsförening. Och att byta ut turbin är nästan lika dyrt som att bygga ett nytt vindkraftverk, enligt branschföreningen.

https://www.energinyheter.se


Vindkraftblad kan inte återvinnas – slängs i stora markdepåer

(2020-02-08)

Vindkraftblad kan inte återvinnas – slängs i stora markdepåer.I takt med att bladen på de tidiga vindkraftverken nu nått slutet av sin livstid letar företagen efter sätt att hantera de tiotusentals blad som måste bytas ut. Nu slängs de i stora markdepåer och väntas ligga där för all framtid.

samnytt.se


Slutrapport från finsk hälsostudie

(2020-02-05)


Slutrapport 2019 – hälsostudie i Österbotten Finland


Vindkraft som granne, nej tack

(2020-01-03)


Norges statsminister Erna Solberg har sagt (NRK) att vindkraft inte längre är aktuellt på land och förklarar att regeringen tagit intryck av det kompakta motståndet.

SMP

STÖD FÖRENINGEN

Filmer

En film från Krokek och Morgan Andersson som bor
granne med ett vindkraftverk. Det är inte bara ljudet
som är jobbigt utan även skuggorna, vilka är långt över
det tillåtna.

Se filmen här

Huggormproduction har gjort fyra filmer för föreningen.

Skuggor från vindkraftverk utanför Jönköping

Besök hos Doris i Krokek 2 maj 2012

Hos Doris och Rune 2011

Vårvindar friska

Nu kan du också se Göran Holms föredrag från  Boets Bygdegård den 4 aug.

Del 1,     Del 2,     Del 3,     Del 4,     Del 5

BULLER I BLÅSVÄDER

Ljudmiljöcenter vid Lunds universitet, läs här rapport nr 11

Samråd/yttrande

Samhällsbyggnads-
nämnden 2020

Sammanträdesdagar, kallelse och protokoll för
samhällsbyggnadsnämnden. Läs här

Yttrande på Översiktsplan 2019

Gällande våra lokalpartier utmärker sig KD
som i sitt yttrande utförligt beskriver sin
inställning till vindkraft i kommunen.
Centern har enbart kortfattat berört vindkraften.
S, FI och MP har i princip inget om vindkraften.
Övriga partier har inte yttrat sig över huvud taget.

Rättvis Vnds yttrande på ÖP:n

 


Läs här KF:s protokoll från den 25 okt-10