Ödeshögs kommun vindkraft ödeshög turism turist hus villa

FÖRENINGEN RÄTTVIS VIND I HOLAVEDEN

Styrelsen 2012

image

Från vänster: Jonny Stålknapp, Svenne Andersson, Sten Dalhög, Åke Johansson, Patrik Erixon, Hans Ström, Johan Karlsson. Främre raden från vänster: Morgan Andersson, Ulla Baugner och Bitta Johansson

image

Ordförande i föreningen:                                                            Hans Ström 070-594 79 59

Bildadesi februari 2009

Föreningens syfte är att inom Ödeshögs kommun tillvarata naturskydds- och miljöskyddsintressen. Föreningen ska aktivt arbeta för att förhindra etableringar som negativt påverkar människors livsmiljöer samt landskapets särart i vårt svenska kulturarv.

Föreningens stadgar läs här

 


Medlem - Rättvis Vind

Du kan bli medlem i föreningen genom att betala 100 kr(familj).

Bankgironummer 401-4288, betalningsmottagare Rättvis Vind. Glöm inte namn (på alla i familjen över 15 år) och gärna e-postadress.

Rättvis Vind har bjudit in sig själva till kommunens partigrupper, pensionärsföreningar, hembygdsföreningar, Boets Byalag m.m.

Är Du intresserad av att få ta del av föreningens material eller av information på ca 20-30 min?
Hör av er till Hans Ström, ordförande 0705-947959


§ 18:2 Grundlagen

Varje medborgares egendom är tryggad genom att ingen kan tvingas avstå sin egendom till det allmänna eller till någon enskild genom expropriation eller annat sådant förfogande eller tåla att det allmänna inskränker använd-ningen av mark eller byggnad utom när det krävs för att tillgodose angelägna allmänna intressen.