Ödeshögs kommun vindkraft ödeshög turism turist hus villa

FÖRENINGEN RÄTTVIS VIND I HOLAVEDEN

 

S_120_53_skarmavbild-2019-07-19-kl-dot-10-dot-07-dot-36

Styrelsen 2019

Från vänster: Johan Karlsson, Morgan Andersson (ordf.), Sten Dalhög (kassör), Patrik Erixon, Bitta Johansson (sekr.), Åke Johansson (vice ordf.) och Bertil Gustafsson

 

Bildades i februari 2009

Föreningens syfte är att inom Ödeshögs kommun tillvarata naturskydds- och miljöskyddsintressen. Föreningen ska aktivt arbeta för att förhindra etableringar som negativt påverkar människors livsmiljöer samt landskapets särart i vårt svenska kulturarv.

Föreningens stadgar läs här


Medlem - Rättvis Vind

Du kan bli medlem i föreningen genom att betala 100 kr(familj).

Bankgironummer 401-4288, betalningsmottagare Rättvis Vind. Glöm inte namn (på alla i familjen över 15 år) och gärna e-postadress.

Är Du intresserad av att få ta del av föreningens material eller av information på ca 20-30 min?
Hör av er till Morgan Andersson, ordförande 0144-40001


§ 18:2 Grundlagen

Varje medborgares egendom är tryggad genom att ingen kan tvingas avstå sin egendom till det allmänna eller till någon enskild genom expropriation eller annat sådant förfogande eller tåla att det allmänna inskränker använd-ningen av mark eller byggnad utom när det krävs för att tillgodose angelägna allmänna intressen.