Ödeshögs kommun vindkraft ödeshög turism turist hus villa

SÄTT STOPP FÖR DENNA HYSTERI!

 

Kallelse till årsmötet kommer, det är framflyttat p.g.a. Corona


Animation

Bilden nedan visar St Åby kyrka med nutidens storlek på vindkraftverk. Placering enligt Eolus tidigare ansökan (som är återtagen). Någon ny ansökan finns inte i dagsläget.

I Ödeshögs kommun översiktsplan fastslås att det är olämpligt om vindkraft:
"Riskerar att ta över en kyrkans roll som dominerande landmärke"

Bedöm själva om kravet i översiktsplan uppfylls.

Ett flertal andra krav finns också i kommunens översiktsplan som förhoppningsvis omöjliggör vindkraft i Holaveden.

S_120_79_odeshog-2016-208-jarnstad-300-m-v150-visual-bild-aby-kyrka-animation

För större bild, klicka på bildenNYHETER

Lagstifta om större skyddsavstånd

(2011-05-27)

Det som har hänt Sven-Erick Bengtsson i Hishult har vid det här laget drabbat många svenskar. Den gård som han köpte för snart tio år sedan låg ensligt och tyst. När han fick ett vindkraftverk som granne blev det annorlunda. Det är som att bo på ett tivoli. Det dundrar, blinkar och fladdrar nästan jämt, är hans beskrivning av det som blev hans nya miljö. Läs mer


Vindkraften påverkar fastighetsmäklarens vardag

(2011-05-18)

På landsbygden runt om i Sverige pågår just nu många tillståndsprocesser
för att få till stånd så kallade vindkraftsparker. Vindkraftsbolagen håller samråd enligt miljöbalken näst intill varje vecka i bygdegårdar och församlingshem ute på landet. Från Regeringens sida, där Centerpartiet är drivande i frågan, finns
stora ambitioner att tiodubbla antalet vindkraftverk i landet, det vill säga upp mot 10 000 vindkraftverk byggda vid år 2020. Slår man ut alla dessa vindkraftverk på Sveriges yta så kommer det att enligt uppgift stå ett vindkraftverk ungefär var sjunde kilometer. Läs mer se sidan 6


Granska vindkraftsutbyggnaden

(2011-05-18)

Vindkraftsatsningen torde vara bland de största och mest kontroversiella infrastrukturprojekt som Sverige någonsin startat. Tolv skånska folkpartister uppmanar nu därför Riksrevisionen att genomföra en granskning av vindkraftsatsningen. Läs mer


När tystnaden bryts

(2011-05-18)

Vem vill bo granne med ett vindkraftverk?

Lars "Knallis" Johansson i Grängesberg värdesatte naturen och lugnet på gården Mårtenstorp. Men sedan 17 vindkraftverk uppförts i området lever han med ett ständigt oljud.

– Det hörs rakt igenom kåken när det är som värst, berättar han. läs mer


Elbolagens gröna el - rena snurren?

(2011-05-03)

Politikerna har redan fattat beslut om exakt hur mycket koldioxid som får släppas ut Den som väljer "grön el" är grundlurad.
Så dystert är ekonomernas budskap.
Men miljöorganisationerna protesterar. Om tillräckligt många gör en och samma sak påverkar det både producenter och politiker - i alla fall på sikt. Läs mer


Vindkraft inget skäl att häva demokratin

(2011-04-26)

En översiktsplan är ett vägledande underlag, det är inte förrän i prövningssituationen som det kan bedömas om ett intresse ska ha företräde framför ett annat intresse. Därför är det kommunala vetot i sammanhanget en förutsättning för en rättsäker och demokratisk prövning av markanvändningen. Vi måste värna den demokratiska styrningen med väl avvägda bedömningar av angelägna och inte sällan motstående intressen. Det gäller även för vindkraft. läs mer


Mörka moln tornar upp sig på vindkraftshimmelen

(2011-04-17)

En stor grupp markägare protesterar mot utbyggnaden av vindkraft på Stöttingfjället i Lycksele och Åsele kommuner. I en skrivelse till bland annat näringsdepartementet anmäler de ”allvarliga missförhållanden”. Läs mer


Det är bra med det kommunala vetot

(2011-04-15)

"Hela Sverige skall leva" var en slogan för några år sedan för att utveckla glesbygden, att få fler att verka och bosätta sig där. Den sloganen har nu tydligen ändrats, kraftigt påhejad av Centerpartiet, till "Hela Sverige ska gödslas med vindkraftverk?

läs mer

Vindkraften känner sig blåst

(2011-04-14)

Nu gör både Slitevind och Arise windpower halt för sina tänkta etableringar av vindkraftverk i Skurup. Företagen är kritiska mot att kommunen satt en maxhöjd på verken på 100 meter. Läs mer


"Vindkraft och skogs- certifiering är inte förenligt"

(2011-04-07)

Vindkraftsexploateringen accele­rerar i Sverige och medför stor social och miljö­mässig skada på landsbygden. Majoriteten av alla vindkraftverk uppförs på skogsfastigheter, många av dessa fastigheter är/blir idag certifierade med PEFC och/eller FSC. Läs mer


Allemansrätten försvinner....

(2011-04-05)

Här ser vi tydliga bevis för att allemänsrätten försvinner. Bilden är tagen vid en av infartsvägarna till vindkraftsområdet vid Brahe hus. Klicka på bilden för att läsa skyltens text. Foto: © Johan Karlsson.

 


Välkommen till den sköna nya elvärlden

(2011-03-07)

ELFUSKET "Det är svårt att inte dra slutsatsen att det finns för starka politiska och ekonomiska krafter som gör att en liten myndighet inte vågar lyfta fram denna fråga", skriver E24:s Per Lindvall i sin analys av en havererad elmarknad. Läs mer


Energipolitiken mycket kostsam för samhället

(2011-03-07)

Regeringens nuvarande energipolitik är mycket kostsam för samhället, ger högt elpris och bereder väg för avveckling av mer kärnkraft. Ett elöverskott skapas dessutom genom snabb utbyggnad av stora mängder vindkraft utan att priset kommer att sjunka, skriver Sivert Göthlin. Läs mer


Tummen ned för vindkraft på Trundön

(2011-03-04)

Protesterna blev för stora. I går beslutade miljö- och byggnämnden att skrota planprogrammet för en vindkraftsetablering på Trundön. Enligt nämnden väger fritidsbebyggelse, jakt och naturliv tyngre än vindkraft. Läs mer


Demokratin segrade när vindbruksplanen antogs

(2011-03-03)

I går antog kommunfullmäktige Lilla Edets vindbruksplan. Från att ha varit en het potatis har frågan svalnat betydligt, och vindkraftsbolagen har dragit det kortaste strået. Från talarstolen var det allmänheten som berömdes, och fullmäktiges politiker såg planen som bevis på folkets makt.

Här kan man se visa likheter med Ödeshög. Läs mer


Motvind för planerad vindkraft

(2011-02-26)

Protesterna mot vindkraft på Trundön är massiva. Nu vill miljö- och byggkontoret på Piteå kommun att hela projektet skrotas. Om så sker tänker initiativtagaren Pär Öström vända sig till regeringen. Läs mer


Kommunalt veto om vindkraft måste behållas

(2011-02-25)

I veckan har debatten om det kommunala vetot mot vindkraftverk debatterats kraftigt i media. För oss moderater är det kommunala självstyret en självklarhet.

Detta gäller givetvis också när frågan om att uppföra vindkraftverk i en kommun seglar upp.

Ingen skall kunna tvinga fram nya vindkraftverk i någon kommun. Därför krävs det att de som vill investera i vindkraftverk i en kommun tar initiativ för att motverka konflikter och startar en dialog med lokalbefolkningen. Läs mer


Vindkraft – ett scenario ur verkligheten

(2011-02-20)

En lantbrukare på Österlen vill bygga ett dånande och fullkomligt horisontbelamrande 100 meter högt vindkraftverk ett stenkast från ert hårt ihopslitna älskade sommarställe.

Och ni dras in i något ni med stor sannolikhet aldrig tidigare upplevt i era liv. En utsatthet som ni inte ens varit i närheten av. En känslomässig berg- och dalbana där ni sitter längst bak var turerna går som värst, och längst från den osynlige föraren.Läs mer


Vindkraften ökar koldioxidutsläppen

(2011-02-15)

Vindkraftsintressenterna företräder enligt vår mening ett särintresse och inte ett allmänt intresse. Politiker som ser vindkraften som en el- energilösning har blivit förda bakom ljusen. De har fallit för en lyckad lobbyverksamhets locktoner. När nya vindkraftsparker skall byggas, så redovisas det alltid att den parken kommer att ge el- energi till så eller så många villor/hushåll och minskar koldioxidutsläppen med så eller så många ton koldioxid. Känns propagandan igen? Läs mer


Debattartikel i Västerviks tidning

(2011-02-15)

LRF, vindlobbyn och miljörörelser sprider demagogi om vindkraft. Tyst gratis vind som producerar ren energi och är lösningen på klimathotet. Så låter det ofta. Det behövs en motbild och det var vad föreningen VIT, Vindskydd i Tjust, bjöd på i Gamleby Folkhögskola lördagen den 22 januari. Läs mer

STÖD FÖRENINGEN

Filmer

En film från Krokek och Morgan Andersson som bor
granne med ett vindkraftverk. Det är inte bara ljudet
som är jobbigt utan även skuggorna, vilka är långt över
det tillåtna.

Se filmen här

Huggormproduction har gjort fyra filmer för föreningen.

Skuggor från vindkraftverk utanför Jönköping

Besök hos Doris i Krokek 2 maj 2012

Hos Doris och Rune 2011

Vårvindar friska

Nu kan du också se Göran Holms föredrag från  Boets Bygdegård den 4 aug.

Del 1,     Del 2,     Del 3,     Del 4,     Del 5

BULLER I BLÅSVÄDER

Ljudmiljöcenter vid Lunds universitet, läs här rapport nr 11

Samråd/yttrande

Samhällsbyggnads-
nämnden 2020

Sammanträdesdagar, kallelse och protokoll för
samhällsbyggnadsnämnden. Läs här

Yttrande på Översiktsplan 2019

Gällande våra lokalpartier utmärker sig KD
som i sitt yttrande utförligt beskriver sin
inställning till vindkraft i kommunen.
Centern har enbart kortfattat berört vindkraften.
S, FI och MP har i princip inget om vindkraften.
Övriga partier har inte yttrat sig över huvud taget.

Rättvis Vnds yttrande på ÖP:n

 


Läs här KF:s protokoll från den 25 okt-10