Ödeshögs kommun vindkraft ödeshög turism turist hus villa

SÄTT STOPP FÖR DENNA HYSTERI!

S_119_100_skarmavbild-2022-09-01-kl-dot-20-dot-18-dot-39

 

Animation

Bilden nedan visar St Åby kyrka med nutidens storlek på vindkraftverk. Placering enligt Eolus tidigare ansökan (som är återtagen). Någon ny ansökan finns inte i dagsläget.

I Ödeshögs kommun översiktsplan fastslås att det är olämpligt om vindkraft:
"Riskerar att ta över en kyrkans roll som dominerande landmärke"

Bedöm själva om kravet i översiktsplan uppfylls.

Ett flertal andra krav finns också i kommunens översiktsplan som förhoppningsvis omöjliggör vindkraft i Holaveden.

S_120_79_odeshog-2016-208-jarnstad-300-m-v150-visual-bild-aby-kyrka-animation

För större bild, klicka på bildenNYHETER

Vindkraft hotar skyddad natur

(2011-07-11)

Regeringen vill bygga vindkraftverk i natur som skyddas av EU-lagstiftning. Naturvårds­verket har hittills avrått bolagen från att anlägga vindsnurror där eftersom naturvärden skadas.

En av de viktigaste åtgärderna i EU:s gemensamma naturvårdsarbete är att varje medlemsland skyddar områden med växt- och djurarter samt naturtyper som är viktiga för att bevara Europas natur för framtiden. läs mer här och här


Storm kring vindkraften

(2011-07-11)

Om inte medborgarna i närheten av planerade vindkraftsparker involveras riskerar de storslagna planerna om förnyelsebar energi fortsatt motvind. Läs mer


Rea på vindkraft - då slog de till

(2011-06-30)

Vindkraft i skogen är ingen lyckad satsning. När Vattenfall förra veckan sålde sin försöksanläggning i Småland köpte Visby Energi de två verken till reapris. Läs mer


Ingen etablering av vindkraft

(2011-06-25)

Samrådsmötet om vindkraft i Perstorps kommun fick den effekt som Nätverket för god boende boendemiljö och mot störande vindkraftparker hoppades på.
– Ja, vi fick fram det vi vill ha sagt, säger Yngve Stenberg. Läs mer


Lyssna på dem som bor under vindkraften

(2011-06-20)

Att inneha en politisk post och förvalta medborgarnas förtroende innefattar att noggrant bevaka minoritetsskyddet. De som tillhör de fåhövdade som riskerar att drabbas av majoritetens förtryck.

Frågan om vindkraftens utbyggnad har präglats av ändamålsprioriterat ”kör på”, där boende som ännu inte fått sin hemmiljö radikalt förändrad hängts ut som simpla bakåtsträvare. Det ohållbara i detta är nu på väg att uppdagas. läs mer


Annorlunda ljud när verket står i en vindkraftspark

(2011-06-16)

Ljudet från ett vindkraftverk uppför sig annorlunda om verket står i en vindkraftspark.
Varför är det ännu ingen som vet. Läs mer


Skuggor kan ge vite på 50 000

(2011-06-14)

De boende i närheten av vindkraftverken på Jordberga gård ska inte behöva stå ut med rörliga skuggor på sina tomter mer en halv timme per dag eller sammanlagt åtta timmar per år. Annars hotar vite på 50 000 kronor. Läs mer


Europas energisystem inför stora förändringar

(2011-06-14)

Inom tio år kommer många länder i Europa att ha byggt ut sin vind- och solenergi så mycket att det skapar stora problem för de kraftnät som fördelar elektriciteten till konsumenterna. Att hantera den oregelbundna energin blir en nyckelfråga för framtidens energisystem, som måste börja hanteras redan nu. Läs mer


VD em. Eolus Vind: bygg inte vindkraft i skogen!

(2011-05-29)

Områden som ligger högt stör mer än på slätten, där det också blir mer per satsad krona. Placera helst i redan "störda" miljöer eller ute i havet, läs här


Vindmøller skal larme mindre

(2011-05-27)

Danmark bliver det første land i verden, der indfører bindende regler for, hvor meget såkaldt lavfrekvent støj, der må komme fra vindmøller. läs mer


Falköping Vindkraftverk håller grannarna vakna om natten

(2011-05-27)

Vindkraftsparken i Falköping blev något helt annat än de närboende trott. Nu ligger de vakna på nätterna av oljud, och stiger upp till det blinkande skuggspelet från rotorbladen. Läs mer


Mullsjö Ny förening vill stoppa vindkraft

(2011-05-27)

Husägare och sommarstugeägare i Mullsjö har nu gått samman för att gemensamt försöka stoppa de planerade vindkraftverken längs med sjön Stråken. I helgen har man bildat en förening som säger sig företräda totalt 150 fastigheter. Läs mer


Lagstifta om större skyddsavstånd

(2011-05-27)

Det som har hänt Sven-Erick Bengtsson i Hishult har vid det här laget drabbat många svenskar. Den gård som han köpte för snart tio år sedan låg ensligt och tyst. När han fick ett vindkraftverk som granne blev det annorlunda. Det är som att bo på ett tivoli. Det dundrar, blinkar och fladdrar nästan jämt, är hans beskrivning av det som blev hans nya miljö. Läs mer


Vindkraften påverkar fastighetsmäklarens vardag

(2011-05-18)

På landsbygden runt om i Sverige pågår just nu många tillståndsprocesser
för att få till stånd så kallade vindkraftsparker. Vindkraftsbolagen håller samråd enligt miljöbalken näst intill varje vecka i bygdegårdar och församlingshem ute på landet. Från Regeringens sida, där Centerpartiet är drivande i frågan, finns
stora ambitioner att tiodubbla antalet vindkraftverk i landet, det vill säga upp mot 10 000 vindkraftverk byggda vid år 2020. Slår man ut alla dessa vindkraftverk på Sveriges yta så kommer det att enligt uppgift stå ett vindkraftverk ungefär var sjunde kilometer. Läs mer se sidan 6


Granska vindkraftsutbyggnaden

(2011-05-18)

Vindkraftsatsningen torde vara bland de största och mest kontroversiella infrastrukturprojekt som Sverige någonsin startat. Tolv skånska folkpartister uppmanar nu därför Riksrevisionen att genomföra en granskning av vindkraftsatsningen. Läs mer


När tystnaden bryts

(2011-05-18)

Vem vill bo granne med ett vindkraftverk?

Lars "Knallis" Johansson i Grängesberg värdesatte naturen och lugnet på gården Mårtenstorp. Men sedan 17 vindkraftverk uppförts i området lever han med ett ständigt oljud.

– Det hörs rakt igenom kåken när det är som värst, berättar han. läs mer


Elbolagens gröna el - rena snurren?

(2011-05-03)

Politikerna har redan fattat beslut om exakt hur mycket koldioxid som får släppas ut Den som väljer "grön el" är grundlurad.
Så dystert är ekonomernas budskap.
Men miljöorganisationerna protesterar. Om tillräckligt många gör en och samma sak påverkar det både producenter och politiker - i alla fall på sikt. Läs mer


Vindkraft inget skäl att häva demokratin

(2011-04-26)

En översiktsplan är ett vägledande underlag, det är inte förrän i prövningssituationen som det kan bedömas om ett intresse ska ha företräde framför ett annat intresse. Därför är det kommunala vetot i sammanhanget en förutsättning för en rättsäker och demokratisk prövning av markanvändningen. Vi måste värna den demokratiska styrningen med väl avvägda bedömningar av angelägna och inte sällan motstående intressen. Det gäller även för vindkraft. läs mer


Mörka moln tornar upp sig på vindkraftshimmelen

(2011-04-17)

En stor grupp markägare protesterar mot utbyggnaden av vindkraft på Stöttingfjället i Lycksele och Åsele kommuner. I en skrivelse till bland annat näringsdepartementet anmäler de ”allvarliga missförhållanden”. Läs mer


Det är bra med det kommunala vetot

(2011-04-15)

"Hela Sverige skall leva" var en slogan för några år sedan för att utveckla glesbygden, att få fler att verka och bosätta sig där. Den sloganen har nu tydligen ändrats, kraftigt påhejad av Centerpartiet, till "Hela Sverige ska gödslas med vindkraftverk?

läs mer

STÖD FÖRENINGEN

Filmer

En film från Krokek och Morgan Andersson som bor
granne med ett vindkraftverk. Det är inte bara ljudet
som är jobbigt utan även skuggorna, vilka är långt över
det tillåtna.

Se filmen här

Huggormproduction har gjort fyra filmer för föreningen.

Skuggor från vindkraftverk utanför Jönköping

Besök hos Doris i Krokek 2 maj 2012

Hos Doris och Rune 2011

Vårvindar friska

Nu kan du också se Göran Holms föredrag från  Boets Bygdegård den 4 aug.

Del 1,     Del 2,     Del 3,     Del 4,     Del 5

BULLER I BLÅSVÄDER

Ljudmiljöcenter vid Lunds universitet, läs här rapport nr 11

Samråd/yttrande

Samhällsbyggnads-
nämnden 2020

Sammanträdesdagar, kallelse och protokoll för
samhällsbyggnadsnämnden. Läs här

Yttrande på Översiktsplan 2019

Gällande våra lokalpartier utmärker sig KD
som i sitt yttrande utförligt beskriver sin
inställning till vindkraft i kommunen.
Centern har enbart kortfattat berört vindkraften.
S, FI och MP har i princip inget om vindkraften.
Övriga partier har inte yttrat sig över huvud taget.

Rättvis Vnds yttrande på ÖP:n

 


Läs här KF:s protokoll från den 25 okt-10