Ödeshögs kommun vindkraft ödeshög turism turist hus villa

SÄTT STOPP FÖR DENNA HYSTERI!

S_119_100_skarmavbild-2022-09-01-kl-dot-20-dot-18-dot-39

 

Animation

Bilden nedan visar St Åby kyrka med nutidens storlek på vindkraftverk. Placering enligt Eolus tidigare ansökan (som är återtagen). Någon ny ansökan finns inte i dagsläget.

I Ödeshögs kommun översiktsplan fastslås att det är olämpligt om vindkraft:
"Riskerar att ta över en kyrkans roll som dominerande landmärke"

Bedöm själva om kravet i översiktsplan uppfylls.

Ett flertal andra krav finns också i kommunens översiktsplan som förhoppningsvis omöjliggör vindkraft i Holaveden.

S_120_79_odeshog-2016-208-jarnstad-300-m-v150-visual-bild-aby-kyrka-animation

För större bild, klicka på bildenNYHETER

Kinda - E.ON halverar satsning

(2012-03-25)

Vindkraftparken i Kinda skulle bli Östergötlands första och Sveriges tredje största. Men E.ON:s planer stötte på patrull i form av en viljestark medborgargrupp från Hycklinge. Nu har byborna lyckats halvera satsningen. Läs/se mer på Östnytt


De vill stoppa vindkraften

(2012-03-25)

De fick inte igenom sina krav i Kungsbackas nya vindkraftsplan. Men boende tänker fortsätta protestera med full kraft mot en vindkraftspark i sydöstra Kungsbacka. Läs mer i GP


Ni inser inte vad ni förstör

(2012-03-25)

Vi hade en stark dröm och vi besökte Sverige så ofta som det var möjligt. Efter att ha sparat pengar i många år, var det till slut möjligt för oss att köpa ett hus i Sverige. Vi reste då en hel del för att hitta ett särskilt vackert område där vi ville att vårt hus skulle ligga. Läs mer i Vimmerbytidningen


"E di skvatt galne?"

(2012-03-25)

Ibland undrar man hur våra politiker och kommunledningen tänker. Menar ni på fullt allvar, att vi skall möta våra besökare, affärsmän, turister med flera med en skog av vindkraftsmonster? läs mer i Västerviks tidning


Nej till vindkraft i Håbol

(2012-03-22)

Dals-Eds kommunfullmäktige röstade under tisdagskvällen som väntat nej till framställan från Gothia Vind AB om att få uppföra en vindkraftpark i Håbol. Läs mer i nwt.se


Skärpta krav för vindkraftsbuller?

(2012-03-22)

Bullerforskarna och Naturvårdsverket är överens om att dagens bullermått inte är anpassade för vindkraft och att det behövs nya mätmetoder. Samtidigt pågår planering och byggande av stora vindkraftsparker i hela landet, skriver Richard Bernström. Läs mer i Borås tidning


Vindkraften är på väg att drabbas av växtvärk

(2012-03-17)

Snurrorna fortsätter att poppa upp som svampar ur jorden men omgärdas alltså av fler och fler frågetecken. I en diktatur hade målet om 30 TWh kunnat tecknas in redan nu. I ett fungerande rättssamhälle går det tack och lov mycket trögare. Läs mer i Borås tidning


De vill slå vakt om tystnaden på åsen

(2012-03-15)

Hörby kommuns planer på en vindkraftspark på Linderödsåsen, i tidigare skyddade naturområden, rör upp känslorna. Nu organiserar motståndarna sig.
Nybildade Mot alla vindar vill slå vakt om den unika naturen och tystnaden på åsen, och har startat en namninsamling för att försöka stoppa utbyggnaden. Läs mer i Laholmstidningen


Beräkningar om bullernivåer vid vindkraftverk kan vara otillräckliga

(2012-03-14)

Buller från vindkraft är ett otillräckligt utforskat område. Och nya studier antyder att dagens metoder att bullerberäkna kan vara otillräckliga. Det framkom när Svenska Akustiska Sällskapet höll årsmöte på SP i Borås igår. Läs mer i Borås tidning


Vattenfall: kärnkraft renare än vind-el

(2012-03-14)

Hur rent är egentligen vindkraftbaserad el? Dubbelt så smutsigt som kärnkraft, enligt Vattenfalls egna beräkningar av koldioxidutsläppen under vindkraftverkets hela livscykel. Läs mer i Land - skog och på vattenfalls hemsida


Stoppa snarast utbyggnaden av vindkraften

(2012-03-14)

Nu kan man verligen ifrågasätta den omfattande utbyggnaden av vindkraften i Sverige. Till de miljöproblem, som vinkraften förorsakar när stora områden i landet börjar likna ett tivoli, kommer de allvarliga ekonomiska konsekvenserna. Läs mer i Arbetarbladet


FSC hotar vindkraften i skogen

(2012-03-09)

Ett nytt förslag från miljöcertifieringen FSC hotar byggandet av vindkraft i skogen.

– Ingenting är klart, men i princip är det ett nej. Det är inte förenligt med FSC:s skogsbruksstandard, säger My Laurell på Svenska FSC. Läs mer i ATL.


Grannar i enad front mot vindkraftverk

(2012-03-09)

Torsås utmärkte sig en gång i tiden som vindkraftskommunen men nu har vinden vänt rotorbladen. Invånarna i Djursviks är på bred front emot utbyggnaden av nya möllor. Läs mer i Barometern


Jämna vindkraftsparken med marken

(2012-03-06)

Man vet knappt om man ska skratta eller gråta när man hör politikerna presentera sin framtidsvision för Horn/Hycklinge. Men när man inser att de menar allvar med sina ord kan man hålla sig för skratt. Läs mer i Vimmerbytidningen.


Vindkraftbolag ersätter sällan

(2012-03-05)

Vindkraftbolagen lovar att ersätta bygden för ingreppet som en vindkraftspark innebär. Men ersättningarna betalas sällan ut och fungerar snarare som lockbete menar kritikerna. Läs mer i SvD


Företag i Holaveden har fått pris

(2012-02-29)

GRATTIS!

Urnatur får Grand Travel Awards Ekoturismpris 2012. I år ger Ekoturismföreningen tillsammans med branschtidningen Travel News priset till ett företag som visar att ett skogseremitage är mer lönsamt än att kalhugga, och att aktiv kulturvård och åtgärder för biologisk mångfald lockar betalande gäster från både när och fjärran. Läs mer på hemsidan  ekoturismföreningen.


Utilfredse med million-erstatning

(2012-02-25)

I Danmark har Rätten dömt Vattenfall till att betala 1 700 000 DKK i ersättning för att kompensera för ljudet från vindkraftverken samt värdeminskning på fastigheterna. Läs mer i Nordvestnyt.


Tidig proteststorm mot vindkraftplaner

(2012-02-25)

Allt sedan Eolus Vind hade sina informationsmöten om vindkraftplanerna på Fulberget har protester börjat ramla in. Läs mer i Dagbladet.


Vindkraften är för dyr, opålitlig och onödig

(2012-02-22)

Vindkraftsägarna har inte kunnat få ihop kalkylen för ny vindkraft sedan senvåren 2011, intäkterna ligger långt under produktionskostnaden per kWh. Många vindkraftsägare som litat på centerns och LRF:s glädjekalkyler, har idag stora problem att klara likviditeten, läs vad som nyligen skrevs i Tidningen Land Lantbruk om lantbrukarnas svåra och riskabla situation. Läs mer i Vimmerbytidning.


Tystnad i rådhuset

(2012-02-22)

Om vi studerar energi- eller vindkraftsfrågor i dagens Sverige så kräver politikerna att vi gör våld på vårt intellekt för att kunna acceptera deras beslut. Det finns inga hållbara motiv eller någon vetenskap som talar för dagens svenska energipolitik. Läs mer i Kristianstadsbladet.

STÖD FÖRENINGEN

Filmer

En film från Krokek och Morgan Andersson som bor
granne med ett vindkraftverk. Det är inte bara ljudet
som är jobbigt utan även skuggorna, vilka är långt över
det tillåtna.

Se filmen här

Huggormproduction har gjort fyra filmer för föreningen.

Skuggor från vindkraftverk utanför Jönköping

Besök hos Doris i Krokek 2 maj 2012

Hos Doris och Rune 2011

Vårvindar friska

Nu kan du också se Göran Holms föredrag från  Boets Bygdegård den 4 aug.

Del 1,     Del 2,     Del 3,     Del 4,     Del 5

BULLER I BLÅSVÄDER

Ljudmiljöcenter vid Lunds universitet, läs här rapport nr 11

Samråd/yttrande

Samhällsbyggnads-
nämnden 2020

Sammanträdesdagar, kallelse och protokoll för
samhällsbyggnadsnämnden. Läs här

Yttrande på Översiktsplan 2019

Gällande våra lokalpartier utmärker sig KD
som i sitt yttrande utförligt beskriver sin
inställning till vindkraft i kommunen.
Centern har enbart kortfattat berört vindkraften.
S, FI och MP har i princip inget om vindkraften.
Övriga partier har inte yttrat sig över huvud taget.

Rättvis Vnds yttrande på ÖP:n

 


Läs här KF:s protokoll från den 25 okt-10