Ödeshögs kommun vindkraft ödeshög turism turist hus villa

SÄTT STOPP FÖR DENNA HYSTERI!

 

S_120_98_skarmavbild-2022-01-01-kl-dot-08-dot-10-dot-03


Animation

Bilden nedan visar St Åby kyrka med nutidens storlek på vindkraftverk. Placering enligt Eolus tidigare ansökan (som är återtagen). Någon ny ansökan finns inte i dagsläget.

I Ödeshögs kommun översiktsplan fastslås att det är olämpligt om vindkraft:
"Riskerar att ta över en kyrkans roll som dominerande landmärke"

Bedöm själva om kravet i översiktsplan uppfylls.

Ett flertal andra krav finns också i kommunens översiktsplan som förhoppningsvis omöjliggör vindkraft i Holaveden.

S_120_79_odeshog-2016-208-jarnstad-300-m-v150-visual-bild-aby-kyrka-animation

För större bild, klicka på bildenNYHETER

Beräkningar om bullernivåer vid vindkraftverk kan vara otillräckliga

(2012-03-14)

Buller från vindkraft är ett otillräckligt utforskat område. Och nya studier antyder att dagens metoder att bullerberäkna kan vara otillräckliga. Det framkom när Svenska Akustiska Sällskapet höll årsmöte på SP i Borås igår. Läs mer i Borås tidning


Vattenfall: kärnkraft renare än vind-el

(2012-03-14)

Hur rent är egentligen vindkraftbaserad el? Dubbelt så smutsigt som kärnkraft, enligt Vattenfalls egna beräkningar av koldioxidutsläppen under vindkraftverkets hela livscykel. Läs mer i Land - skog och på vattenfalls hemsida


Stoppa snarast utbyggnaden av vindkraften

(2012-03-14)

Nu kan man verligen ifrågasätta den omfattande utbyggnaden av vindkraften i Sverige. Till de miljöproblem, som vinkraften förorsakar när stora områden i landet börjar likna ett tivoli, kommer de allvarliga ekonomiska konsekvenserna. Läs mer i Arbetarbladet


FSC hotar vindkraften i skogen

(2012-03-09)

Ett nytt förslag från miljöcertifieringen FSC hotar byggandet av vindkraft i skogen.

– Ingenting är klart, men i princip är det ett nej. Det är inte förenligt med FSC:s skogsbruksstandard, säger My Laurell på Svenska FSC. Läs mer i ATL.


Grannar i enad front mot vindkraftverk

(2012-03-09)

Torsås utmärkte sig en gång i tiden som vindkraftskommunen men nu har vinden vänt rotorbladen. Invånarna i Djursviks är på bred front emot utbyggnaden av nya möllor. Läs mer i Barometern


Jämna vindkraftsparken med marken

(2012-03-06)

Man vet knappt om man ska skratta eller gråta när man hör politikerna presentera sin framtidsvision för Horn/Hycklinge. Men när man inser att de menar allvar med sina ord kan man hålla sig för skratt. Läs mer i Vimmerbytidningen.


Vindkraftbolag ersätter sällan

(2012-03-05)

Vindkraftbolagen lovar att ersätta bygden för ingreppet som en vindkraftspark innebär. Men ersättningarna betalas sällan ut och fungerar snarare som lockbete menar kritikerna. Läs mer i SvD


Företag i Holaveden har fått pris

(2012-02-29)

GRATTIS!

Urnatur får Grand Travel Awards Ekoturismpris 2012. I år ger Ekoturismföreningen tillsammans med branschtidningen Travel News priset till ett företag som visar att ett skogseremitage är mer lönsamt än att kalhugga, och att aktiv kulturvård och åtgärder för biologisk mångfald lockar betalande gäster från både när och fjärran. Läs mer på hemsidan  ekoturismföreningen.


Utilfredse med million-erstatning

(2012-02-25)

I Danmark har Rätten dömt Vattenfall till att betala 1 700 000 DKK i ersättning för att kompensera för ljudet från vindkraftverken samt värdeminskning på fastigheterna. Läs mer i Nordvestnyt.


Tidig proteststorm mot vindkraftplaner

(2012-02-25)

Allt sedan Eolus Vind hade sina informationsmöten om vindkraftplanerna på Fulberget har protester börjat ramla in. Läs mer i Dagbladet.


Vindkraften är för dyr, opålitlig och onödig

(2012-02-22)

Vindkraftsägarna har inte kunnat få ihop kalkylen för ny vindkraft sedan senvåren 2011, intäkterna ligger långt under produktionskostnaden per kWh. Många vindkraftsägare som litat på centerns och LRF:s glädjekalkyler, har idag stora problem att klara likviditeten, läs vad som nyligen skrevs i Tidningen Land Lantbruk om lantbrukarnas svåra och riskabla situation. Läs mer i Vimmerbytidning.


Tystnad i rådhuset

(2012-02-22)

Om vi studerar energi- eller vindkraftsfrågor i dagens Sverige så kräver politikerna att vi gör våld på vårt intellekt för att kunna acceptera deras beslut. Det finns inga hållbara motiv eller någon vetenskap som talar för dagens svenska energipolitik. Läs mer i Kristianstadsbladet.


Protester mot vindkraftsplaner

(2012-02-21)

Den planerade vindkraftsparken i Borgstena stöter på motstånd i Herrljunga kommun. Fem planerade verk kan komma att stå bara 200 meter ifrån kommungränsen och detta har fått befolkningen i Mollaryd att gå i taket. läs/lyssna Sveriges radio P4 sjuhärad.


Bevara Söderåsen oexploaterad

(2012-02-21)

Tafatta försök att köpa opinionen, envägskommunikation. Samtliga var negativa utom markägarna och Eolus vind. Känns det igen? Läs mer i Arbetarbladet.


Föredrag riktat mot "vindkraftsmaffian"

(2012-02-20)

Föreningen för bevarande av landsbygdsmiljön bjöd Göran Holm, professor i kardiologi och överläkare vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg, till Mästocka bygdegård. Tanken var att han skulle berätta om vindkraftens påverkan på djur, natur och framför allt människor. Läs mer i Hallandsposten.


När vindkraften kom till byn

(2012-02-20)

Skillnaden mellan vind- och vattenkraft är som natt och dag. Medan ersättningen för vindkraft är godtycklig, styrs vattenkraften av tydliga lagar. I det fallet är det bara föreningar som kan söka, projektet ska ha anknytning till bygden och vara näringslivsbefrämjande. läs mer i SvD


Donald Trump: Rädda Skottland från svenskarna

(2012-02-18)

-Om bygget av dessa monster, dessa fasansfulla maskiner, fortsätter kommer du att gå till historien som ensam gjort mer skada för Skottland än någon annan, skriver Donald Trump i ett brev till den skotske försteministern Alex Salmond. Läs mer i NyTeknik.


Genialiskt grepp?

(2012-02-18)

"Vinden har vänt för vindkraften" löd en rubrik i tidningen Land förra veckan. läs mer i Gotlands allehanda.


Demonstration mot vindkraft

(2012-02-18)

Ett stort demonstrationståg tog sig genom Halmstad på förmiddagen i kampen mot vindkraftsetablering i östra delarna av stan. Kommunen har pekat ut områden där som tänkbara för eventuella vindkraftverk och det finns planer på ett tjugotal snurror. Läs/lyssna mer i Hallandsekot


Kritiska mot vindkraftspark

(2012-02-18)

– Vi är verkligen inte emot vindkraft. Men vi tycker inte att det ska byggas så nära ett bostadsområde. Vi bor här för att vi vill vara nära naturen och vara på altanen och fixa i trädgården utan att höra aerodynamiska ljud från vindkraftsparken. Läs mer i GP.

STÖD FÖRENINGEN

Filmer

En film från Krokek och Morgan Andersson som bor
granne med ett vindkraftverk. Det är inte bara ljudet
som är jobbigt utan även skuggorna, vilka är långt över
det tillåtna.

Se filmen här

Huggormproduction har gjort fyra filmer för föreningen.

Skuggor från vindkraftverk utanför Jönköping

Besök hos Doris i Krokek 2 maj 2012

Hos Doris och Rune 2011

Vårvindar friska

Nu kan du också se Göran Holms föredrag från  Boets Bygdegård den 4 aug.

Del 1,     Del 2,     Del 3,     Del 4,     Del 5

BULLER I BLÅSVÄDER

Ljudmiljöcenter vid Lunds universitet, läs här rapport nr 11

Samråd/yttrande

Samhällsbyggnads-
nämnden 2020

Sammanträdesdagar, kallelse och protokoll för
samhällsbyggnadsnämnden. Läs här

Yttrande på Översiktsplan 2019

Gällande våra lokalpartier utmärker sig KD
som i sitt yttrande utförligt beskriver sin
inställning till vindkraft i kommunen.
Centern har enbart kortfattat berört vindkraften.
S, FI och MP har i princip inget om vindkraften.
Övriga partier har inte yttrat sig över huvud taget.

Rättvis Vnds yttrande på ÖP:n

 


Läs här KF:s protokoll från den 25 okt-10