Ödeshögs kommun vindkraft ödeshög turism turist hus villa

SÄTT STOPP FÖR DENNA HYSTERI!

S_119_100_skarmavbild-2022-09-01-kl-dot-20-dot-18-dot-39

 

Animation

Bilden nedan visar St Åby kyrka med nutidens storlek på vindkraftverk. Placering enligt Eolus tidigare ansökan (som är återtagen). Någon ny ansökan finns inte i dagsläget.

I Ödeshögs kommun översiktsplan fastslås att det är olämpligt om vindkraft:
"Riskerar att ta över en kyrkans roll som dominerande landmärke"

Bedöm själva om kravet i översiktsplan uppfylls.

Ett flertal andra krav finns också i kommunens översiktsplan som förhoppningsvis omöjliggör vindkraft i Holaveden.

S_120_79_odeshog-2016-208-jarnstad-300-m-v150-visual-bild-aby-kyrka-animation

För större bild, klicka på bildenNYHETER

Vindkraften hot mot häckande rovfåglar

(2012-04-20)

Häckande rovfåglar kan sätta käppa i hjulet för en vindkraftspark på Linderödsåsen. Det framgår av ett yttrande från länsstyrelsen om Hörbys vindkraftstillägg i översiktsplanen. Läs mer i NorraSkåne.se


Kommunen vill inte köpa vindkraftverk

(2012-04-20)

Det är naturligt för Strömsunds kommun att visa sitt miljöintresse genom att köpa vindkraftverk. Medborgarförslaget kommer från Miljöpartiet de gröna som saknar representation i kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige beslutade istället att prioritera arbetet med att sänka energiförbrukningen och att anpassa lokaler för att minska driftskostnaderna. Läs mer i Östersunds-Posten


Heta känslor i Karl Gustavs bygdegård

(2012-04-20)

Precis som en rejäl idrottsfest kan ett informationsmöte om vindkraft fylla en bygdegård. Extrastolarna fick bäras fram när etableringen i Grimmared diskuterades i Karl Gustavs bygdegård.

- Vi är så många som är negativa till detta så lägg ned hela skiten! läs mer i Hallands nyheter


Konkurser väntar för vindkraften

(2012-04-16)

Vindkraften har nu och framöver mycket stora lönsamhetsproblem, något vindlobbyn medgivit i flera medier på senare tid. Ny eller avtalslös vindkraft i Sverige förlorar sedan sommaren 2011 cirka 25 öre per producerad kWh, trots alla bidrag från elkunderna och stöd från staten. Läs mer i ÖP


Dåligt regelverk tillåter rovdrift på landskapet

(2012-04-16)

Skaraslätten är ett brutalt exempel på hur en godtycklig vindkraftsutbyggnad i grunden har förändrat landskapet. Rättsosäkerheten vid prövningar i miljömål är stor. Bestämmelser och rekommendationer är otydliga och lämnar utrymme för godtycke och rovdrift på landskapet. Miljöminister Lena Ek (C) måste rätta till detta, skriver Einar Fjellman. Läs mer i GP


Stor oro över att vindbruksplanen inte följs

(2012-04-15)

Demokratin sätts ur spel då länsstyrelsen upphäver beslut där kommunen med stöd av vindbruksplanen nekar till etablering. Det anser föreningen för en ansvarsfull vindkraftsutbyggnad i en skrivelse till ett antal myndigheter. Läs mer i ttela.se


Nobben för vindkraftspark

(2012-04-15)

Det blir ingen vindkraftspark i sydöstra Kungsbacka. Moderaterna säger nej till hela projektet. Läs mer i GP


Stoppa industrialiseringen av landskapet

(2012-04-09)
Kan nån kyssa mig så jag blir en fridlyst padda?

Sen får någon gärna forska på mig. Då kan man ge oss som är känsliga för buller och flimmer möjlighet till respekt för vår särart. Det är nämligen så här att om man är groda eller fladdermus eller kanske en häckande örn så kan hänsyn visas ens ovanlighet vid uppsättning av energiparker. Jag drog till skogs för jag behövde ro. Läs mer i Ystadsallehanda


Svag rättssäkerhet vid prövningar i miljömål

(2012-04-04)

Myndigheter och domstolar agerar tveksamt vid prövningar av miljötillstånd. Flera exempel visar hur den lilla människan hamnar i kläm när till exempel nya vindkraftverk byggs. Läs mer i Dagens Samhälle


Vindkraftsval?

(2012-04-01)

Nästa val kommer att handla om vindkraft. Så ni politiker bör vara tydliga med var ni står i den frågan , skriver Lars Cornell. Läs mer i Vimmerbytidningen.


Säger nej till vindkraftspark

(2012-04-01)

Folkpartiet säger nej till en vindkraftspark i sydöstra Kungsbacka. Läs mer i GP.


Förbjud fler vindkraftverk

(2012-04-01)

Än värre är egentligen planerna på vindkraft, denna förstörelse av underbar svensk natur, som svårligen kan repareras. Läs mer i UNT.


”Ingen effekt av att Sverige går före i klimatpolitiken”

(2012-03-27)

Förebilder utan verkan. Inte sällan heter det att mindre länder som Sverige bör ta ledningen och ensidigt föra en mer ambitiös klimatpolitik. Tanken är att andra länder ska ta efter. Men inom beteendevetenskapen saknas i stort sett stöd för en sådan effekt. Att länder går före påverkar inte heller sannolikheten att uppnå ett heltäckande klimatavtal. Även effekten av ett högre svensk utsläppspris än internationellt – till exempel via en hög allmän koldioxidskatt – riskerar att gå förlorad, skriver Michael Hoel. Läs mer i DN.


”Ingen effekt av att Sverige går före i klimatpolitiken”

(2012-03-27)

Förebilder utan verkan. Inte sällan heter det att mindre länder som Sverige bör ta ledningen och ensidigt föra en mer ambitiös klimatpolitik. Tanken är att andra länder ska ta efter. Men inom beteendevetenskapen saknas i stort sett stöd för en sådan effekt. Att länder går före påverkar inte heller sannolikheten att uppnå ett heltäckande klimatavtal. Även effekten av ett högre svensk utsläppspris än internationellt – till exempel via en hög allmän koldioxidskatt – riskerar att gå förlorad, skriver Michael Hoel. Läs mer i DN.


Inspirerande brittiska vindar

(2012-03-27)

Den 30 januari skrev över hundra parlamentsledamöter i det konservativa partiet ett brev till den konservative brittiske premiärministern David Cameron. Brevet är en skarp vidräkning med den brittiska regeringens vindkraftspolitk och uppmanar till ”en dramatisk nedskärning av stödet till vindkraft på land”, vilken beskrivs som ”ineffektiv och intermittent”. Läs mer i Kristianstabladet


Fastighetsägare rasar mot vindkraftverk

(2012-03-27)

Ekonomisk katastrof, förstörd boendemiljö, förfulning av kulturbygden och negativ inverkan på turistnäringen. Det blir konsekvensen av ett vindkraftverk i Sjörup om man får tro tre fastighetsägare i närheten. Läs mer i Trelleborgs allehanda.


Därför stör vindkraftverk

(2012-03-26)

Ljudet från ett vindkraftverk har, på grund av sin karaktär, en sällsam förmåga att ”låta sig höras” utöver andra ljud och tränger lätt även in i byggnader, skriver Conny Strömberg. Läs mer i Boråstidning.


Fortsatt motstånd från flera håll

(2012-03-26)

Motståndet mot vindkraft i Östra Göinge växer allt starkare eftersom fler o fler får klarhet i vad en etablering kommer att innebära i förstörd miljö och mot hälsan för människor”, menar Inger Hedvall, ordförande i föreningen Stoppa vindkraften i Östra Göinge. Hon nämner flera exempel på negativa konsekvenser om vindkraftverken blir verklighet så som att tystnaden försvinner och att människor drivs från landsbygden. Läs mer i Kristianstabladet.


38 stycken jävla vindkraftverk

(2012-03-25)

Mamma och Pappa har fått brev om att dom ska sätta upp 38 stycken vindkraftverk vid mitt barndomshem i Småland. Vi kommer höra ljudet av 38 jävla vindkraftverk och se dom från vårt hus. Se Katarinas blogg


Finspång - Kungsörnar stoppar vindkraftsplaner

(2012-03-25)

E.ON:s planer på 70 vindkraftverk i Örebro och de nordvästra delarna av Finspång skjuts nu på framtiden. Läs/se mer på Östnytt

STÖD FÖRENINGEN

Filmer

En film från Krokek och Morgan Andersson som bor
granne med ett vindkraftverk. Det är inte bara ljudet
som är jobbigt utan även skuggorna, vilka är långt över
det tillåtna.

Se filmen här

Huggormproduction har gjort fyra filmer för föreningen.

Skuggor från vindkraftverk utanför Jönköping

Besök hos Doris i Krokek 2 maj 2012

Hos Doris och Rune 2011

Vårvindar friska

Nu kan du också se Göran Holms föredrag från  Boets Bygdegård den 4 aug.

Del 1,     Del 2,     Del 3,     Del 4,     Del 5

BULLER I BLÅSVÄDER

Ljudmiljöcenter vid Lunds universitet, läs här rapport nr 11

Samråd/yttrande

Samhällsbyggnads-
nämnden 2020

Sammanträdesdagar, kallelse och protokoll för
samhällsbyggnadsnämnden. Läs här

Yttrande på Översiktsplan 2019

Gällande våra lokalpartier utmärker sig KD
som i sitt yttrande utförligt beskriver sin
inställning till vindkraft i kommunen.
Centern har enbart kortfattat berört vindkraften.
S, FI och MP har i princip inget om vindkraften.
Övriga partier har inte yttrat sig över huvud taget.

Rättvis Vnds yttrande på ÖP:n

 


Läs här KF:s protokoll från den 25 okt-10