Ödeshögs kommun vindkraft ödeshög turism turist hus villa

SÄTT STOPP FÖR DENNA HYSTERI!

 

Kallelse till årsmötet kommer, det är framflyttat p.g.a. Corona


Animation

Bilden nedan visar St Åby kyrka med nutidens storlek på vindkraftverk. Placering enligt Eolus tidigare ansökan (som är återtagen). Någon ny ansökan finns inte i dagsläget.

I Ödeshögs kommun översiktsplan fastslås att det är olämpligt om vindkraft:
"Riskerar att ta över en kyrkans roll som dominerande landmärke"

Bedöm själva om kravet i översiktsplan uppfylls.

Ett flertal andra krav finns också i kommunens översiktsplan som förhoppningsvis omöjliggör vindkraft i Holaveden.

S_120_79_odeshog-2016-208-jarnstad-300-m-v150-visual-bild-aby-kyrka-animation

För större bild, klicka på bildenNYHETER

VINDKRAFT – En bra och miljövänlig energikälla?

(2010-04-21)

För bara ett par år sedan var min inställning till vindkraft i grunden positiv. Vindkraftverk var något som fanns på distans och jag såg inte att de kunde vara förbundna med några större svårigheter. De var snarast någonting bra, genom att de gav oss en möjlighet att lämna tveksamma energisystem, som fossilbränslen och kärnkraft.

För att förändra detta behövdes dock bara en enda direkt kontakt med vindkraftverk. I ett avseende var den fysisk, i det att en grupp om fem verk restes omedelbart söder om vår bostad. Det gav oss möjlighet att ta del av deras miljöeffekter.

En annan aspekt bestod i att jag drogs in i den föga ärorika process som ligger bakom upprättandet av en grupp av vindkraftverk. Båda erfarenheterna ledde till en insikt om att vindkraft ur flera synpunkter är en problematisk energikälla

Läs hela Göran Åkessons skrift Vindkraft - En bra och miljövänlig enerigikälla?


Tredje AP-fonden

(2010-04-21)

En statlig pensionsfond får äga max 10 procent i ett börsbolag. Tredje AP-fonden ligger skyhögt över den gränsen i Arise Windpower och kan nu tvingas att sälja. läs mer


Han säger nej till vindkraft

(2010-04-21)

Klippans kommun är försiktigt positiv till vindkraftsetableringar i sin nyligen framtagna vindkraftpolicy. Men kommunalrådet Bengt Svensson har en annan åsikt.

- Jag kommer att driva linjen att man ska ha "skyddsavstånd" på tio gånger verkets höjd, och inte till bostäder utan till grannens fastighetsgräns. Läs mer


Samråd - Översiktsplan för hela Ödeshög

(2010-04-15)

Nu finns den stora översiktsplan för Ödeshög ute på kommunens hemsida. Läs här.

Samråd är under tiden är 16 april till 31 maj. Dags att vässa pennan igen!


Självstyret som bortblåst?

(2010-04-12)

Klippan, Arvidsjaur, Piteå, Malå, Vara, Öland, Gotland, Tierp, Torsås, Enköping, Skurup, Bräcke, Sjöbo, Luleå.

Vad förenar dessa platser i vårt avlånga land? Jo, vindkraftsmotstånd. Ibland är det befolkningen som protesterar, men allt oftare sätter sig även kommunerna på tvären och säger nej till planerade vindkraftsbyggen.            Läs mer i Svenska dagbladet


Vindkraft – Industriområde i Holaveden

(2010-04-11)

En animeringsfilm från Holaveden i Ödeshögs kommun. Idag finns hos kommunen ett 80-tal bygglov och intresseanmälningar på vindkraftverk i Holaveden. Detta kan bli verklighet om alla bygglov beviljas. Underlaget till filmen kommer från kommunens handlingar. Vad gäller placeringen av vindkraftverken i vissa intresseanmälningar, har vi lagt ut antalet verk som står i anmälan. Notera att det redan idag finns ca 20 uppförda vindkraftverk på slätten. Filmen tar oss med på en helikopterfärd runt Granliden och Järnstad  se filmen


EON KOMPROMETTERAT AV MASSIVT MOTSTÅND

(2010-04-06)

”En katastrof för Eons image och trovärdighet”, så beskriver föreningen Färingtofta Norras ordförande Bengt Halén det informationsmöte, som Eon avhöll den 3 mars 2010 i Färingtofta Församlingshem om sina planer på 10 jättevindmöllor nära den lilla kyrkbyn. läs hela artikeln av jornalisten Peter Skeel Hjorth


Vindkraftverk polisanmälda för grovt miljöbrott

(2010-04-04)

Vindkraftverken bryter mot EU-reglerna och är för bullriga. Det hävdar kritiker utanför Halmstad som polisanmält vindkraftsverken för grovt miljöbrott. Titta på TV4.


Nytt haveri för Scanwinds vindkraftverk i Norge

(2010-04-01)

Natten till måndagen hände ett nytt allvarligt haveri på ett av de stora Scanwindverken på Hundhammerfjell i mellersta Norge. Ett av de 45 meter långa och tio ton tunga rotorbladen bröts oförklarligt av på mitten. Läs mer


Johansson lämnar politiken

(2010-03-31)

Ordföranden Håkan Johansson (M) i Ödeshögs miljö- och byggnämnd avgår. Håkan Johansson har varit ordförande i nämnden i tolv år och slutar som fritidspolitiker efter den här mandatperioden. läs mer


Byggloven rivs upp för sex vindmöllor

(2010-03-28)

Länsstyrelsen ger kommunen bakläxa och river upp byggloven för sex vindkraftverk. Verken finns mellan Köpingebro och Glemmingebro och länsstyrelsen vill att skuggor och buller utreds bättre. läs mer


Ödeshög - Vindkraft splittrar de borgerliga

(2010-03-25)

Vindkraftsutbygganden splittrar nu borgerligheten i Ödeshög. De ledande politikerna i kommunstyrelsen vill ha skärpta regler för byggandet av vindkraftverk. Se hela inslaget från Östnytt


Ödeshög - Vindkraft skapar osämja

(2010-03-23)

Det är drygt 300 meter mellan vindsnurran och Doris och Runes hus. Nu har Ödeshögs kommun bestämt att det ska göras ljudmätningar här för att kontrollera att bullret inte är högre än tillåtet.

- Helst vill vi att det ska stannas eller flyttas, säger Doris Karlsson. Se hela inslaget från Östnytt


Nya vindkraftsplanen döms ut

(2010-03-15)

Föreningen Rättvis vind anser att den nya vindkraftsplanen inte är nyare än kejsarens berömda kläder. Den ser miljö- och byggnämndens agerande som "en avart av demokratin". läs hela artikeln


Frågor till de politiska partierna från styrelsen i Rättvis Vind

(2010-02-28)

Styrelsen har skickat ut frågor (läs här) till alla politiska partier i Ödeshög, om vad man står i vindkraftsfrågan. Styrelsen är medvetna om att det är många och svåra frågor. Detta är tanken med frågorna, att man ska upptäcka hur omfattande vindkraftsplanenen är. Vi kommer att lägga ut alla svar eller yttranden på hemsidan, under samrådstid/yttrande i högerspalten.


"Dra tillbaka överklagandet - så får ni 25 000"

(2010-02-22)

Det företag som planerar flera vindkraftverk i Marks kommun erbjuder nu de som överklagat beslutet att få pengar för att dra tillbaka sina överklaganden. Läs/lyssna på Radio P4 Sjuhärad


Var försiktiga med lån till vindkraft

(2010-02-22)

Investeringar i stora vindkraftsprojekt innebär ett stort risktagande för banker och andra kreditgivare. Utbyggnadsplanerna kommer att kräva allt större subventioner. Skulle systemet med elcertifikat omprövas hamnar olönsamma vindkraftkraftbolag i knäna på bankerna och riskerar att utlösa ännu en farlig överexponering i banksystemet, skriver P-O Eriksson, fd ordförande Svenska Kraftnät, Björn Törnvall, fd vd Gamlestaden och Jonny Fagerström, Stockholmsinitiativet. Läs hela debattartikeln i Göteborgs Posten måndagen den 22 feb. Glöm inte att läsa kommentarna.


Medborgarförslag

(2010-02-20)

Måndagen den 22 februari kl 19.00 i församlingshemmet kommer Fullmäktige att diskutera ett Medborgarförslag om att granska processen med de beviljade vinkraftverken i Krokek och Näteryd läs hela medborgarförslaget. Om du är intresserad gå och lyssna på vad våra politiker tycker i frågan.


Får man be om lite realism. Krönika av Ernst Klein

(2010-02-10)

Om vi skänker pengar till Världsnaturfonden kan vi rädda isbjörnarna undan den smältande arktiska isen, påstås i vackra tv-annonser. läs hela krönikan


Vindkraftens pengar

(2010-02-07)

Vindkraftens miljarder kommer från våra hushållspengar. Läs mer vad Bengt Lachman skriver.

STÖD FÖRENINGEN

Filmer

En film från Krokek och Morgan Andersson som bor
granne med ett vindkraftverk. Det är inte bara ljudet
som är jobbigt utan även skuggorna, vilka är långt över
det tillåtna.

Se filmen här

Huggormproduction har gjort fyra filmer för föreningen.

Skuggor från vindkraftverk utanför Jönköping

Besök hos Doris i Krokek 2 maj 2012

Hos Doris och Rune 2011

Vårvindar friska

Nu kan du också se Göran Holms föredrag från  Boets Bygdegård den 4 aug.

Del 1,     Del 2,     Del 3,     Del 4,     Del 5

BULLER I BLÅSVÄDER

Ljudmiljöcenter vid Lunds universitet, läs här rapport nr 11

Samråd/yttrande

Samhällsbyggnads-
nämnden 2020

Sammanträdesdagar, kallelse och protokoll för
samhällsbyggnadsnämnden. Läs här

Yttrande på Översiktsplan 2019

Gällande våra lokalpartier utmärker sig KD
som i sitt yttrande utförligt beskriver sin
inställning till vindkraft i kommunen.
Centern har enbart kortfattat berört vindkraften.
S, FI och MP har i princip inget om vindkraften.
Övriga partier har inte yttrat sig över huvud taget.

Rättvis Vnds yttrande på ÖP:n

 


Läs här KF:s protokoll från den 25 okt-10