Ödeshögs kommun vindkraft ödeshög turism turist hus villa

SÄTT STOPP FÖR DENNA HYSTERI!


Kommunen gör ny översiktsplan för hela kommunen, i den ingår en vindbruksplan.

Läs mer här

Du kan i huvudsak läsa om vad som står om förnybar energi på sidorna 129-134.

Styrelsen har läst och gjort en skrivelse som är inskickad som ett remissvar.

Du kan också skriva ett eget yttrande eller använda dig av vårt "standardsvar" och i detta skriva till några egna rader om vad ni tycker.

Senast den 30 augusti ska yttrandet vara inne hos kommunen.

 

Till yttrandet


 

Rättvis vind har skickat ut en enkät till samtliga partier i
Ödeshög för att få svar på var man står i vindkraftsfrågan

Styrelsen har gjort en sammanställning av svaren, Läs mer här

Enkäten med hela svaren från partierna, läs mer här

Kompletteringar/synpunkter, se under fliken insändare


Film från Morgan i Krokek

En film från Krokek och Morgan Andersson som bor
granne med ett vindkraftverk. Det är inte bara ljudet
som är jobbigt utan även skuggorna, vilka är långt över
det tillåtna.

Se filmen här


NYHETER

Fågeldöd - vindkraft

(2009-11-05)

Fågel går en vindkraftsdöd till mötes, se här


Fler tappade vingar

(2009-11-05)


"Det ska inte hända"

I fredags tappade vindkraftverket Kulle 11 i Näs ena vingen.
- Under 17 år i branschen har jag aldrig hört att det har hänt förr, och det ska inte hända, säger Thomas Sirland på Siral System Co AB i Slite, vindkraftverkets ägargrupps driftansvariga. Läs mer i Gotlands allehanda
 

Danskt vindkraftverk tappade alla tre rotorbladen!
Danskarna ska alltid vara värst. Samma dag som ett svenskt vindkraftverk tappade ett rotorblad i Falkenberg förlorade ett danskt alla tre på Jylland läs mer i ny teknik.

Platt fall efter några timmar

I söndags startade Malmö stad det nya vindkraftverket i Sege Park som köpts in för 600 000 kronor. Det dröjde bara några timmar innan vingarna föll. Läs mer i sydsvenskan
 


Rotorblad lossnade från vindkraftverket

(2009-11-01)

Plötsligt släppte ett rotorblad från vindkraftverket. Och slog ner med en kraftig smäll – bara några meter från söndagsflanörerna i Falkenberg. Läs hela artikeln från aftonbladet

Kommission utreder tappade vingar
Malmö Vindkraftsbranschen startar en haverikommission efter det att svenska vindkraftverk tappat vingarna. I Halland flög vingen av från ett 27 meter högt vindkraftverk i söndags och natten därpå hände samma sak på en småskalig vindmölla i Malmö.  läs mer i Hallands nyheter

Alla parkens verk stängdes
FALKENBERG. Vindkraftverket Karins skadade vinge väntar på transport till Danmark där Vestas ska dra igång en haveriutredning. Läs mer i Hallands nyhter


Medlemmar

(2009-10-31)

Föreningen Rättvis Vind i Holaveden har nu passerat 450 medlemmar. Finns plats för fler. Som svar på insändaren "rösta rätt" kan du själv läsa vad KD, Miljöpartiet och socialdemokraterna har skrivit i sina yttranden till MBN. (finns fler yttranden under fliken granskning/fakta)


Motioner i riksdagen

(2009-10-17)

Det har lagts motioner i riksdagen om ändrade regler för vindkraften.
De handlar i huvudsak om ersättning för förlorat fastighetsvärde och ändrade bullernivåer.

Läs motionerna här


Man jobbar olika....

(2009-10-17)

Länsstyrelsen Dalarna, Siljanskommunerna (Leksand, Mora, Orsa, Rättvik och Älvdalen) och Siljan Turism genomför under hösten en landskapsbedömning av Siljansområdet för att främja vindkraftens utveckling. Vindkraftsutbyggnaden ska ske i samklang med bevarandet av viktiga kultur- och naturvärden för turism och friluftsliv i Siljansområdet.

Tidningen Daldemokraten skriver  att nu öppnas en ny blogg för vindkraften vid Siljan.
Där ska invånarna i norra Dalarna tycka till om vindkraften.

Siljans vindkraft - här kan du gå in direkt på bloggen


Grattis till kulturpris!

(2009-10-17)

Key Axelsson, medlem i Rättvis Vind har fått Löfsta stiftelsens kulturpris som  vårdare av fina naturmarker. GRATTIS! Läs om Key i Östgötatidningen från den 15 oktober-09


Vindkraft svindyrt och onödigt

(2009-10-12)

"Svindyrt och onödigt och orsakar omfattande störningar på elnätet." Så löd rubriken på första sidan av tidningen Elbranschen nr 3/2009 som kom i förra veckan. Där ägnades fyra sidor åt vindkraften med rubrikerna, Rena snurren i Piteå. Vindkraft är svindyrt och vindkraft stör elnätet.

Läs mer i Gotlands tidningar från 12 oktober 2009.

 


Medlemmar

(2009-10-09)

Just nu är vi 425 medlemmar i Rättvis Vind. Vill du bli medlem i  föreningen läs under rubriken Rättvis Vind eller kontakta någon i styrelsen.


Kalle Bäcks debattartikel i corren 3 sept

(2009-10-09)

Repris på Kalle Bäcks debattartikel i corren den 3 sept. Känns extra aktuell i dessa dagar med Krokeksverken

läs här


Vindkraften plågar Krokeksborna

(2009-10-08)

I Stora Krokek i södra Ödeshög, plågas man av oväsen från vindkraftverket. Och miljöchefen bekräftar oljudet.

Östnytt torsdagen den 8 oktober


Sammanställning yttrande 11 september

(2009-10-02)

Enligt föreningens sammanställning har totalt 480 yttrande inkommit till Miljö- och byggnämnden. Av dessa är 458 negativa till Översiktsplan (95,4%) 16 st neutrala (3,3%) och 7 positiva (1,5%) Av de positiva svaren är 2 st ifrån prospektörer, 3 yttrande från markägare som vill bygga vindkraftverk och 2 övriga privatpersoner.

Fyra politiska partier har lämnat in yttranden (Soc,Centern, KD och Miljöpartiet) Fem föreningar har också lämnat in yttranden.

410 st har lämnat in föreningens förtryckta yttrande med vissa tillägg på en del samt 43 privat eget formulerat yttrande.

Länsstyrelsen har lämnat ett yttrande så även våra grannkommuner, skogsstyrelsen, vattenfall, försvarsmakten och transportstyrelsen.

Gå in under granskning fakta för att läsa några yttranden


Vindkraftsplan får kritik från flera håll

(2009-10-01)

Vindkraftsplanen är för otydlig. Holavedens landskapsvärden måste lyftas fram mer. Länsstyrelsen framför detta i sitt starkt kritiska yttrande. Läs mer i correns artikel från 1oktober.

Notera att enligt Rättvis Vinds genomgång av de yttranden som kommit in till Miljö- och byggnämnden, är det närmare ca 480  yttrande istället för 200 som det står i artikeln. Se vidare längre ner på sidan om samman-ställningen av yttrandena.


DEBATT: Varför ska vi bygga vindkraftverk i Sverige?

(2009-10-01)

Visst ska vi värna om vår miljö. I det internationella miljöarbetet inom EU har Sverige åtagit sig att fram till år 2020 nå målet med 50 procent användning av förnyelsebar energi och utsläpp av koldioxid ska ha minskat med 40 procent räknat från 1990.

Läs hela debattinlägget  från Jordbruksaktuellt 2009-10-01


Boråsarnas tv-bild hotas av vindkraft

(2009-09-29)

Om det planerade vindkraftverket byggs i Gånghester kan det medföra att boråsarna inte kan lyssna på radio eller titta på TV. Läs mer i Borås tidning.

 


Förbered Sverige för varmare klimat

(2009-09-29)

KLIMAT Energipolitiken måste inriktas på det som ger störst klimateffekt för pengarna, enligt projektet Vägval Energis slutrapport. Vi vill se en bred uppgörelse om energipolitiken, skriver projektgruppen och föreslår en ­inbromsning av vindkraftsutbyggnaden, ­bevarad kärnkraft och att konsekvenserna av en temperaturhöjning utreds.

Läs vidare

i Svenska Dagbladet 29 sept.-09"Statligt vindkraftmål inte realistiskt"

(2009-09-14)

Möjligheten att bygga ut vindkraften så mycket som Energimyndigheten och regeringen bedömer i sitt planeringsmål är starkt överskattad. Det anser 13 professorer och experter i Kungliga Vetenskapsakademiens energiutskott i ett uttalande.

Läs/lyssna på Sveriges radio - Ekots hemsida

Läs hela rapporten från de 13 professorerna i Kungl. Vetenskapsakademiens Energiutskott.


BANVERKETS LANDSKAPSANALYS

(2009-09-13)

Denna utförd med anledning av den planerade Götalandsbanan .
I denna framgår:
”I Hålaveden är helheten allt”.
”Hålaveden representerar den kanske viktigaste biologiska infrastrukturen i förstudieområdet”.
”En lokalisering av Götalandsbanan i det egentliga Hålaveden bör absolut undvikas”.

Lägg märke till bör absolut undvikas.
Jämför detta med Miljö- och byggnämndens förslag på att omvandla Holaveden till ett industriområde med ett otal vindkraftverk med ett antal nya vägar.

Läs hela Banverkets landskapsanalys
 


Yttrande från Ulla Baugner

(2009-09-08)

Ulla Baugner har skrivit ett yttrande till Miljö- och byggnämnden om kulturen i  Holaveden, som saknas i Översiktsplan. Ulla som är en pärla och kan det mesta om vår vackra bygd, tar oss med på en resa genom Holaveden. Läs här


Skogen i södra Ödeshög är unik

(2009-09-03)

Kalle Bäcks debattartikel i corren den 3 sept.

läs här

STÖD FÖRENINGEN

Skydda miljön

Bloggen för skydd av landskap, människor och djur. Skydd från felplacerade vindkraftverk och annat. www.skyddamilön.nu

Filmer

Huggormproduction har gjort fyra filmer för föreningen.

Skuggor från vindkraftverk utanför Jönköping

Besök hos Doris i Krokek 2 maj 2012

Hos Doris och Rune 2011

Vårvindar friska

Nu kan du också se Göran Holms föredrag från  Boets Bygdegård den 4 aug.

Del 1,     Del 2,     Del 3,     Del 4,     Del 5

BULLER I BLÅSVÄDER

Ljudmiljöcenter vid Lunds universitet, läs här rapport nr 11

Samråd/yttrande

MBN 2019

Sammanträdesdagar, kallelse och protokoll för Miljö- och byggnämnden 2019. Läs här


Läs här KF:s protokoll från den 25 okt-10