Ödeshögs kommun vindkraft ödeshög turism turist hus villa

SÄTT STOPP FÖR DENNA HYSTERI!

Yttrande på Översiktsplan

Gällande våra lokalpartier utmärker sig KD som i sitt yttrande utförligt beskriver sin inställning till vindkraft i kommunen. Centern har enbart kortfattat berört vindkraften.
S, FI och MP har i princip inget om vindkraften.
Övriga partier har inte yttrat sig över huvud taget.

KD Centern Socialdemokraterna FI MP

Rättvis Vnds yttrande på ÖP:n

Rättvis vind har skickat ut en enkät till samtliga partier i
Ödeshög för att få svar på var man står i vindkraftsfrågan

Styrelsen har gjort en sammanställning av svaren, Läs mer här

Enkäten med hela svaren från partierna, läs mer här

Kompletteringar/synpunkter, se under fliken insändare


Film från Morgan i Krokek

En film från Krokek och Morgan Andersson som bor
granne med ett vindkraftverk. Det är inte bara ljudet
som är jobbigt utan även skuggorna, vilka är långt över
det tillåtna.

Se filmen här


NYHETER

Fullmäktige 23 november

(2009-11-24)

Läs här Håkan Johanssons (ordförande i Miljö- och byggnaden) svar på en interpellation gällande fågellivet och vindkraften i skogsbygden.


Rungande nej till vindkraft

(2009-11-24)

FFSV:s medlemsmöte med politiker i Härjedalens kommun den 14 november 2009 var mycket välbesökt, möteslokalen i Folkets Hus var fylld av lokala föreningsmedlemmar, som kunde lyssna till inlägg om vindkraften från bl. a. Bernd Stümer, ordförande i Föreningen Svenskt Landskapsskydd, som starkt ifrågasatte nyttan med den svindyra och miljöskadliga vindkraften och till flera företrädare för FFSV:s styrelse. läs


I vecka under ordet fritt

(2009-11-21)

Två artiklar har under veckan varit insatta i corren under ordet fritt

Nu måste politikerna i Ödeshögs kommun agera - läs

Rädda Holaveden, men hur? - läs repliken

 


Svenskt Landskapsskydd undersöker jäv mm i kommunerna

(2009-11-21)

Föreningen Svenskt Landkskapsskydd har skickat ut ett antal frågor till samtliga kommuner i Sverige. Läs här vad kommunerna  har svarat.

 


Vindkraftsprospektörerna inbjuder till informationsmöte

(2009-11-21)

Onsdagen den 2 december inbjuder vindkraftsprospektörena till informationsmöte för politiker och tjänstemän läs hela inbjudan här, i denna står följande:

" motståndföreningen mot vindkraft "Rättvis VInd" i Ödeshög i samarbete med moderföreningen "Svensk Landskapsskydd" har försökt att skapa en opinion mot vindkraft i kommunen med insändare i tidningen, en hemsida mot vindkraft, utskick till politiker  och allmänhet osv"

Läs Svensk Landskapsskydds replik på mötet

Demokrati råder väl fortfarande i Sverige !? eller !? börjar faktiskt undra!?


DEBATT: Fortsatt uppbyggnad av vindkraftverk ökar landets miljöbörda!

(2009-11-13)

Debattinlägg från Jordbruksaktuellt 2009-11-12

Läs hela artikeln


Nytt haveri för Scanwinds vindkraftverk i Norge

(2009-11-06)

 Natten till måndagen hände ett nytt allvarligt haveri på ett av de stora Scanwindverken på Hundhammerfjell i mellersta Norge. Ett av de 45 meter långa och tio ton tunga rotorbladen bröts oförklarligt av på mitten. Läs mer i nyteknik.


Farlig vindkraft

(2009-11-05)

Den senaste tiden har vindkraftverk tappat vingar både i Sverige och utomlands. Dessutom finns det risk för att is faller ner när vindkraftverken börjar snurra efter någon eller några dagar utan vind. Hur farlig är vindkraften? Det frågar sig arbetsmiljöverket som nu ska titta närmare på riskerna med den svenska vindkraften. Sylve Söderström tillhör dom som gärna håller sig på avstånd från ett vindkraftverk.Reportage av Sven Börjesson, lyssna här från SR
 


Fågeldöd - vindkraft

(2009-11-05)

Fågel går en vindkraftsdöd till mötes, se här


Fler tappade vingar

(2009-11-05)


"Det ska inte hända"

I fredags tappade vindkraftverket Kulle 11 i Näs ena vingen.
- Under 17 år i branschen har jag aldrig hört att det har hänt förr, och det ska inte hända, säger Thomas Sirland på Siral System Co AB i Slite, vindkraftverkets ägargrupps driftansvariga. Läs mer i Gotlands allehanda
 

Danskt vindkraftverk tappade alla tre rotorbladen!
Danskarna ska alltid vara värst. Samma dag som ett svenskt vindkraftverk tappade ett rotorblad i Falkenberg förlorade ett danskt alla tre på Jylland läs mer i ny teknik.

Platt fall efter några timmar

I söndags startade Malmö stad det nya vindkraftverket i Sege Park som köpts in för 600 000 kronor. Det dröjde bara några timmar innan vingarna föll. Läs mer i sydsvenskan
 


Rotorblad lossnade från vindkraftverket

(2009-11-01)

Plötsligt släppte ett rotorblad från vindkraftverket. Och slog ner med en kraftig smäll – bara några meter från söndagsflanörerna i Falkenberg. Läs hela artikeln från aftonbladet

Kommission utreder tappade vingar
Malmö Vindkraftsbranschen startar en haverikommission efter det att svenska vindkraftverk tappat vingarna. I Halland flög vingen av från ett 27 meter högt vindkraftverk i söndags och natten därpå hände samma sak på en småskalig vindmölla i Malmö.  läs mer i Hallands nyheter

Alla parkens verk stängdes
FALKENBERG. Vindkraftverket Karins skadade vinge väntar på transport till Danmark där Vestas ska dra igång en haveriutredning. Läs mer i Hallands nyhter


Medlemmar

(2009-10-31)

Föreningen Rättvis Vind i Holaveden har nu passerat 450 medlemmar. Finns plats för fler. Som svar på insändaren "rösta rätt" kan du själv läsa vad KD, Miljöpartiet och socialdemokraterna har skrivit i sina yttranden till MBN. (finns fler yttranden under fliken granskning/fakta)


Motioner i riksdagen

(2009-10-17)

Det har lagts motioner i riksdagen om ändrade regler för vindkraften.
De handlar i huvudsak om ersättning för förlorat fastighetsvärde och ändrade bullernivåer.

Läs motionerna här


Man jobbar olika....

(2009-10-17)

Länsstyrelsen Dalarna, Siljanskommunerna (Leksand, Mora, Orsa, Rättvik och Älvdalen) och Siljan Turism genomför under hösten en landskapsbedömning av Siljansområdet för att främja vindkraftens utveckling. Vindkraftsutbyggnaden ska ske i samklang med bevarandet av viktiga kultur- och naturvärden för turism och friluftsliv i Siljansområdet.

Tidningen Daldemokraten skriver  att nu öppnas en ny blogg för vindkraften vid Siljan.
Där ska invånarna i norra Dalarna tycka till om vindkraften.

Siljans vindkraft - här kan du gå in direkt på bloggen


Grattis till kulturpris!

(2009-10-17)

Key Axelsson, medlem i Rättvis Vind har fått Löfsta stiftelsens kulturpris som  vårdare av fina naturmarker. GRATTIS! Läs om Key i Östgötatidningen från den 15 oktober-09


Vindkraft svindyrt och onödigt

(2009-10-12)

"Svindyrt och onödigt och orsakar omfattande störningar på elnätet." Så löd rubriken på första sidan av tidningen Elbranschen nr 3/2009 som kom i förra veckan. Där ägnades fyra sidor åt vindkraften med rubrikerna, Rena snurren i Piteå. Vindkraft är svindyrt och vindkraft stör elnätet.

Läs mer i Gotlands tidningar från 12 oktober 2009.

 


Medlemmar

(2009-10-09)

Just nu är vi 425 medlemmar i Rättvis Vind. Vill du bli medlem i  föreningen läs under rubriken Rättvis Vind eller kontakta någon i styrelsen.


Kalle Bäcks debattartikel i corren 3 sept

(2009-10-09)

Repris på Kalle Bäcks debattartikel i corren den 3 sept. Känns extra aktuell i dessa dagar med Krokeksverken

läs här


Vindkraften plågar Krokeksborna

(2009-10-08)

I Stora Krokek i södra Ödeshög, plågas man av oväsen från vindkraftverket. Och miljöchefen bekräftar oljudet.

Östnytt torsdagen den 8 oktober


Sammanställning yttrande 11 september

(2009-10-02)

Enligt föreningens sammanställning har totalt 480 yttrande inkommit till Miljö- och byggnämnden. Av dessa är 458 negativa till Översiktsplan (95,4%) 16 st neutrala (3,3%) och 7 positiva (1,5%) Av de positiva svaren är 2 st ifrån prospektörer, 3 yttrande från markägare som vill bygga vindkraftverk och 2 övriga privatpersoner.

Fyra politiska partier har lämnat in yttranden (Soc,Centern, KD och Miljöpartiet) Fem föreningar har också lämnat in yttranden.

410 st har lämnat in föreningens förtryckta yttrande med vissa tillägg på en del samt 43 privat eget formulerat yttrande.

Länsstyrelsen har lämnat ett yttrande så även våra grannkommuner, skogsstyrelsen, vattenfall, försvarsmakten och transportstyrelsen.

Gå in under granskning fakta för att läsa några yttranden

STÖD FÖRENINGEN

Skydda miljön

Bloggen för skydd av landskap, människor och djur. Skydd från felplacerade vindkraftverk och annat. www.skyddamilön.nu

Filmer

Huggormproduction har gjort fyra filmer för föreningen.

Skuggor från vindkraftverk utanför Jönköping

Besök hos Doris i Krokek 2 maj 2012

Hos Doris och Rune 2011

Vårvindar friska

Nu kan du också se Göran Holms föredrag från  Boets Bygdegård den 4 aug.

Del 1,     Del 2,     Del 3,     Del 4,     Del 5

BULLER I BLÅSVÄDER

Ljudmiljöcenter vid Lunds universitet, läs här rapport nr 11

Samråd/yttrande

MBN 2019

Sammanträdesdagar, kallelse och protokoll för Miljö- och byggnämnden 2019. Läs här


Läs här KF:s protokoll från den 25 okt-10