Ödeshögs kommun vindkraft ödeshög turism turist hus villa

SÄTT STOPP FÖR DENNA HYSTERI!

 

Kallelse till årsmötet kommer, det är framflyttat p.g.a. Corona


Animation

Bilden nedan visar St Åby kyrka med nutidens storlek på vindkraftverk. Placering enligt Eolus tidigare ansökan (som är återtagen). Någon ny ansökan finns inte i dagsläget.

I Ödeshögs kommun översiktsplan fastslås att det är olämpligt om vindkraft:
"Riskerar att ta över en kyrkans roll som dominerande landmärke"

Bedöm själva om kravet i översiktsplan uppfylls.

Ett flertal andra krav finns också i kommunens översiktsplan som förhoppningsvis omöjliggör vindkraft i Holaveden.

S_120_79_odeshog-2016-208-jarnstad-300-m-v150-visual-bild-aby-kyrka-animation

För större bild, klicka på bildenNYHETER

Boråsarnas tv-bild hotas av vindkraft

(2009-09-29)

Om det planerade vindkraftverket byggs i Gånghester kan det medföra att boråsarna inte kan lyssna på radio eller titta på TV. Läs mer i Borås tidning.

 


Förbered Sverige för varmare klimat

(2009-09-29)

KLIMAT Energipolitiken måste inriktas på det som ger störst klimateffekt för pengarna, enligt projektet Vägval Energis slutrapport. Vi vill se en bred uppgörelse om energipolitiken, skriver projektgruppen och föreslår en ­inbromsning av vindkraftsutbyggnaden, ­bevarad kärnkraft och att konsekvenserna av en temperaturhöjning utreds.

Läs vidare

i Svenska Dagbladet 29 sept.-09"Statligt vindkraftmål inte realistiskt"

(2009-09-14)

Möjligheten att bygga ut vindkraften så mycket som Energimyndigheten och regeringen bedömer i sitt planeringsmål är starkt överskattad. Det anser 13 professorer och experter i Kungliga Vetenskapsakademiens energiutskott i ett uttalande.

Läs/lyssna på Sveriges radio - Ekots hemsida

Läs hela rapporten från de 13 professorerna i Kungl. Vetenskapsakademiens Energiutskott.


BANVERKETS LANDSKAPSANALYS

(2009-09-13)

Denna utförd med anledning av den planerade Götalandsbanan .
I denna framgår:
”I Hålaveden är helheten allt”.
”Hålaveden representerar den kanske viktigaste biologiska infrastrukturen i förstudieområdet”.
”En lokalisering av Götalandsbanan i det egentliga Hålaveden bör absolut undvikas”.

Lägg märke till bör absolut undvikas.
Jämför detta med Miljö- och byggnämndens förslag på att omvandla Holaveden till ett industriområde med ett otal vindkraftverk med ett antal nya vägar.

Läs hela Banverkets landskapsanalys
 


Yttrande från Ulla Baugner

(2009-09-08)

Ulla Baugner har skrivit ett yttrande till Miljö- och byggnämnden om kulturen i  Holaveden, som saknas i Översiktsplan. Ulla som är en pärla och kan det mesta om vår vackra bygd, tar oss med på en resa genom Holaveden. Läs här


Skogen i södra Ödeshög är unik

(2009-09-03)

Kalle Bäcks debattartikel i corren den 3 sept.

läs här


SAMRÅDSMÖTE 2 September i Församlingshemmet

(2009-09-03)

Ca 130 var med på samrådsmöte i församlingshemmet. Corren, radio och Tv var på plats.

läs corren

Lyssna på Radio Östergötland

Titta på Östnytt


Vindkraft skall vara rättvis

(2009-08-25)

Föreningen Rättvis vind i Ödeshög kan inte acceptera att vindkraftetableringar i skogsbygden inkräktar negativt på livsmiljön, naturen och kulturlandskapet säger orförande Hans Ström bland annat som svar på "miljövännen" som kritiserade Rättvis Vind i lördagens corre. Läs hela artikeln


Mörka inte om vindkraften

(2009-08-21)

Någon löpande kommunikation mellan kommunen och allmänheten, som Boverket föreskriver, har inte förekommit om vindkraften i Ödeshög. Det skriver ULLA BAUGNER från Ödeshög. läs hela debattartikeln


Politiker lyssnade till bybors oro kring vindkraft

(2009-08-18)

Huaröd
Om Kristianstads kommunpolitiker får bestämma blir det inga 50-talet vindkraftverk i Huarödstrakten. Det stod klart efter ännu ett stormöte i byn under söndagen. De många kritikerna var lättade över att deras oro togs på allvar. Läs hela artikeln


Intressanta artiklar

(2009-08-16)

HIttar du under granskning/fakta


Det kom en dikt från en medlem

(2009-08-14)

Landsbygdsutveckling...
Att utveckla eller avveckla är invecklat
Finns det inget mellan?
Den ens bröd den andres död
Hungrar gör vi sällan...?
Man kan inte mer än att äta sig mätt
Att skaffa verk är också ett sätt
att förstöra en bygd man höll så kär
Det kommer att värka både här och där...

Outvecklad


FÖRENINGEN INBJUDER TILL INFORMATIONSMÖTE

(2009-08-14)

Lördagen den 22 augusti kl 15.00 i Riddarsalen

om förslaget till kommunens översiktsplan i skogsbygd

Medverkar gör:

Eva Simonssson - Turistchef i Ljungby och fritidsägare i kommunen

Kalle Bäck - Vindkraft kontra kulturlandskap

Jonny Stålknapp - sammanfattar föreningens syn på förslaget till översiktsplan för vindkraft i skogsbygd

Ulla Baugner - reflektioner från besök i Hishults vindkraftspark

Välkomna!

Styrelsen


Håkan (M) anklagas för mygel"Ägna er åt sakfrågan istället för åt mig"

(2009-08-11)

Håkan Johansson (M) skrev ett intyg till en granne att hans första vindkraftverk också skulle bli det sista.I dag står det tre vindkraftverk på hans ägor i Millingstorp. läs här


Förtroende för Håkan (M) helt borta

(2009-08-09)

Föreningen Rättvis vind i Holaveden saknar förtroende för Håkan Johansson (M). Föreningen beklagar samtidigt djupt om han utsatts för hot.

Läs hela artikeln här som svar på Håkans uttalanden


Moderat hotas för vindkraft

(2009-08-09)

Konflikten om vindkraften har skapat en hätsk stämning i Ödeshögs skogsbygd. Bygg- och miljönämndens ordförande Håkan Johansson (M) har utsatts för personliga hot.

Håkan Johansson Mijö- och byggnämndens ordförande känner sig hotad av Rättvis vind

Läs hela artikeln här, glöm inte att läsa kommentarerna längst ner


Yttrande från Marit Törnvist

(2009-08-04)

Författare/Illustratör Marit Törnqvist är fritidsägare sedan 15 år i kommunen. Hon har skrivet ett yttrande till kommunen.

 klicka på bilden för att läsa mer om vem Marit är

Härmed vill jag förmedla mina synpunkter på Ödeshögs kommuns översiktsplan för vindkraft i skogsbygden. Jag ansluter mig till yttranden som 'Rättvis vind' har formulerat och skickar in deras förtryckta papper. Men jag skulle vilja gå in mera på sista punkten som gäller kommunens framtid.

Jag är sedan 15 år tillbaka ägare av gården Sunnesjö 1:6 söder om Visjön.


- Ödeshögs Kommun är en rik kommun. Här finns storslagen och orörd natur, tystnad och en rik kulturhistoria. Här finns småskalighet i jordbruket, ängsbete med smala krokiga grusvägar. Spegelblanka sjöar med rikt fågelliv. I Europa börjar allt detta bli mer och mer sällsynt. Därför har detta för mig varit avgörande när jag bosatte mig med min man och senare två barn i Ödeshögs kommun. Jag anser att kommunen måste vara rädd om sin framtid. Och då menar jag följande:
På 60-talet revs hela vackra torgbebyggelsen i samhället Ödeshög. Alla vet att om dessa trähus hade funnits kvar i byn, hade Ödeshög haft en enorm dragkraft. Man kan med säkerhet säga att fler hade bosatt sig där och fler turister hade besökt byn. Tänk bara på Eksjö och Gränna.Tyvärr kan man fastställa att den gamla bebyggelsen i centrum inte finns kvar längre, som i många andra svenska småstäder. Däremot finns det ett enormt historiskt landskap runt byn, vilket inte alla andra svenska småstäder har. Och det finns orörd natur. För några år sedan hade jag ett lodjur i trädgården, var i Sverige är man med om det? Skall man nu också förstöra naturen runt byn på ett sådant sätt att det inte går att återställa? Precis som man gjorde med Ödeshögs centrum på 60-talet? 150 meter höga

Vindkraftverk kommer att göra urskogarna där Östgötaleden slingrar sig fram till ett industriområde med otillgängligasäkerhetsområden. Breda grus/asfaltsvägar för tung lastbilstrafik kommer att korsa skogarna. Människor i bygden kommer desparata att inse att allt som var så självklart, tystnaden och naturen, inte finns kvar och att det måste leta efter ett annat 'rum för själen' i Sverige. Men om man som jag har byggt upp hus och hem och tomt i 15 år och drömmer om en framtid där med barn och barnbarn vågar man knappast tänka på detta.


Jag anser att det är nu kommunen skall vara på sin vakt. Inom några år är också Sverige mer och mer fullbyggd och då kan Ödeshögs kommun vara en pärla av natur, gammal kultur och tystnad.
Allt kommunen är stolt över just nu försvinner om dessa vindkraftverk kommer upp. Kommunen kommer att förlora sin rikedom och några markägare kommer möjligtvis att bli rika på kommunens bekostnad. Jag skriver möjligtvis eftersom jag utgår ifrån att vi alla vet hur hårda förhandlingar med prospektörer kan bli. Och då börjar man
undra: Vem kommer verkligen att gynnas av att ha vindkraftverk i kommunen?

Alla som kom hit för tystnaden och naturen kommer att vara tvungna att flytta och kommer att kräva ekonomisk ersättning för värdeminskning av fastigheter och mark.
Oundvikligt kommer invånare att få enorma konflikter med varandra. Redan
nu känner man spänningen och hör man namn av markägare nämnas som vill söka bygglov för vindkraftverk. Man känner hur byggden delas upp i 'föreståndare' och motständare'. Jag anser att det är livsfarligt för en liten kommun som Ödeshög att låta sådana konflikter blomma upp.

Och slutsatsen blir, om vindkraftverken kommer upp, att alla känner sig lurade. Alla tillsammans. När tystnaden i skogen är borta, och lilla slingriga grusvägen har blivit bred asfaltväg där lastbilar kör fram och tillbaks, när en kvällstur på sjön förstörs av enorma vindkraftverks skuggor och speglingar och buller. När det favorita kantarellstället inte
är tillgängligt längre eftersom det har blivit säkerhetsområde, när fastigheter står öde och grannar har flyttat: då vet vi alla vad vi har förlorat. Allt! Men då är det för sent.

Och hur länge skylten 'rum för själen' kan få stå kvar är en tidsfråga om kommunen inte säger STOP nu.


Marit Törnqvist

författare/ illustratör av bl.a. Astrid Lindgrens böcker/scenograf Astrid
Lindgrens sagotåg på Junibacken i Stockholm.


GLÄDJANDE NYHET!

(2009-07-31)

Donation

Föreningen Rättvis Vind har fått en större summa pengar av en okänd donator. Pengarna ska enligt donatorns önskemål användas till "att bekämpa de uppenbara orättvisor som råder vid ev. framtida vindkraftsetableringar i Ödeshögs kommun. Därmed bevaras kanske även förhoppningsvis vår fina skogsbygd"

Rättvis vind framför härmed ett stort tack för denna välkomna gåva.


Yttrande Överiktsplan för skogsbygd

(2009-07-25)

Nu har styrelsen läst kommunens förslag till Översiktplan och sammanställt ett enkelt formulär på några viktiga punkter, som ska göra det enkelt för dej att  kunna skicka iväg ett yttrande över skogsbygden. Glöm inte att alla i familjen kan/ska skicka varsitt.

Gå vidare till digitalt formulär för yttrande till Ödeshögs kommun över skogsbygden

Gå vidare till pappers formulär för yttrande till Ödeshögs kommun över skogsbygden

Gå vidare till Rättvis Vinds informationsblad om vindkraft och Översiktsplan  


Rätttvis vind hjälper gärna till med att förmedla till salu skyltar

(2009-07-18)

 

STÖD FÖRENINGEN

Filmer

En film från Krokek och Morgan Andersson som bor
granne med ett vindkraftverk. Det är inte bara ljudet
som är jobbigt utan även skuggorna, vilka är långt över
det tillåtna.

Se filmen här

Huggormproduction har gjort fyra filmer för föreningen.

Skuggor från vindkraftverk utanför Jönköping

Besök hos Doris i Krokek 2 maj 2012

Hos Doris och Rune 2011

Vårvindar friska

Nu kan du också se Göran Holms föredrag från  Boets Bygdegård den 4 aug.

Del 1,     Del 2,     Del 3,     Del 4,     Del 5

BULLER I BLÅSVÄDER

Ljudmiljöcenter vid Lunds universitet, läs här rapport nr 11

Samråd/yttrande

Samhällsbyggnads-
nämnden 2020

Sammanträdesdagar, kallelse och protokoll för
samhällsbyggnadsnämnden. Läs här

Yttrande på Översiktsplan 2019

Gällande våra lokalpartier utmärker sig KD
som i sitt yttrande utförligt beskriver sin
inställning till vindkraft i kommunen.
Centern har enbart kortfattat berört vindkraften.
S, FI och MP har i princip inget om vindkraften.
Övriga partier har inte yttrat sig över huvud taget.

Rättvis Vnds yttrande på ÖP:n

 


Läs här KF:s protokoll från den 25 okt-10