Ödeshögs kommun vindkraft ödeshög turism turist hus villa

SÄTT STOPP FÖR DENNA HYSTERI!

S_119_100_skarmavbild-2022-09-01-kl-dot-20-dot-18-dot-39

 

Animation

Bilden nedan visar St Åby kyrka med nutidens storlek på vindkraftverk. Placering enligt Eolus tidigare ansökan (som är återtagen). Någon ny ansökan finns inte i dagsläget.

I Ödeshögs kommun översiktsplan fastslås att det är olämpligt om vindkraft:
"Riskerar att ta över en kyrkans roll som dominerande landmärke"

Bedöm själva om kravet i översiktsplan uppfylls.

Ett flertal andra krav finns också i kommunens översiktsplan som förhoppningsvis omöjliggör vindkraft i Holaveden.

S_120_79_odeshog-2016-208-jarnstad-300-m-v150-visual-bild-aby-kyrka-animation

För större bild, klicka på bildenNYHETER

Is och kyla hot mot vindkraftverk i Norrland

(2010-01-15)

Den stora utbyggnaden av vindkraft i Norrland har emellertid inte bara kylan att kämpa emot. Ett ännu större problem är faktiskt nedisning som drabbar kraftverkets rotorer på samma sätt som flygplanens vingar. läs här


Ingen vindkraft när det blir kallt

(2010-01-09)

Varje kilowattimme är värdefull i sträng vinterkyla men då slås vindkraftverken av automatiskt. Det sker av hållfasthetsskäl. Materialet kan bli skört i kylan. läs här


Vindkraft behövs inte

(2010-01-04)

- Vindkraften behövs inte i Sverige Vi har tillräckligt med el!

Den brandfacklan kastar Harry Frank, professor och ledamot av kungliga vetenskapsakademin.

läs hela artikeln


CajsaStina hotar flytta om man bygger vindkraftpark i Halltorp

(2009-12-28)

– Om man bygger vindkraftparken här 900 meter från mitt hus, då måste jag flytta!
Artisten och vissångaren CajsaStina Åkerström beskriver den tänkta vindkraftparken i Halltorp med orden "Det vore en personlig katastrof". läs mer


Skickad i sömnskola av vindmöllebrus

(2009-12-21)

Invånarna i närheten av tolv jättemöllor upplever att deras livskvalitet har försämrats väsentligt på grund av sömnstörningar, sömnbrist och andra påtagliga besvär.

Ska Miljö- och Byggnämnden tillåtas att förvandla Holaveden till detta? Lägg märke till att det gäller minst 2 km från jättemöllerna

Läs hela artikel av Peter Skeel Hjorth
 


Granne kräver skadestånd

(2009-12-21)

Södra Vindkrafts planer på att bygga möllor i Godhult förargar. En granne kräver nu skadestånd om de tre verken blir verklighet.

Läs mer i Hallandsposten

 


Vindkraften hotar våra orörda älvar

(2009-12-10)

Det största hotet mot vår miljö är just nu alla vindkraftverk man vill bygga i landet.

En del menar att man skulle "placera vindkraftverk där det inte stör någon". En sådan plats finns inte. läs här


Spridda hus utgör hinder för vindmöllor

(2009-12-10)

Att snabbt kunna svara ja eller nej till vindkraftsverk är syftet med de tillägg till översynsplanen som kommunen håller på att utreda. Men nu står det allt tydligare att de ställen som får grönt ljus är lika sällsynta som entusiastiska vindkraftsgrannar. Läs här om Tomellia och hur viktig en landskapsanalys är.


Verkningslös vindkraft

(2009-12-10)

Förutsättningarna för att vindkraften skall göra nytta för klimatet är helt olika i Danmark och Tyskland jämfört med i Sverige. Läs här


Svar på prospektörernas klagan

(2009-11-29)

Onsdagen den 2 december bjuder prospektörerna in Ödeshögs politiker och kommunens tjänstemän till informationsmöte. se inbjudan

Läs här Rättvis Vinds svar på de påstående som prospektörerna skriver i inbjudan. Denna skrivelse har skickats ut till Fullmäktiges ledamöter.

Läs här på Svenskt landskapsskydds hemsida deras syn på prospektörernas påståenden.


Fullmäktige 23 november

(2009-11-24)

Läs här Håkan Johanssons (ordförande i Miljö- och byggnaden) svar på en interpellation gällande fågellivet och vindkraften i skogsbygden.


Rungande nej till vindkraft

(2009-11-24)

FFSV:s medlemsmöte med politiker i Härjedalens kommun den 14 november 2009 var mycket välbesökt, möteslokalen i Folkets Hus var fylld av lokala föreningsmedlemmar, som kunde lyssna till inlägg om vindkraften från bl. a. Bernd Stümer, ordförande i Föreningen Svenskt Landskapsskydd, som starkt ifrågasatte nyttan med den svindyra och miljöskadliga vindkraften och till flera företrädare för FFSV:s styrelse. läs


I vecka under ordet fritt

(2009-11-21)

Två artiklar har under veckan varit insatta i corren under ordet fritt

Nu måste politikerna i Ödeshögs kommun agera - läs

Rädda Holaveden, men hur? - läs repliken

 


Svenskt Landskapsskydd undersöker jäv mm i kommunerna

(2009-11-21)

Föreningen Svenskt Landkskapsskydd har skickat ut ett antal frågor till samtliga kommuner i Sverige. Läs här vad kommunerna  har svarat.

 


Vindkraftsprospektörerna inbjuder till informationsmöte

(2009-11-21)

Onsdagen den 2 december inbjuder vindkraftsprospektörena till informationsmöte för politiker och tjänstemän läs hela inbjudan här, i denna står följande:

" motståndföreningen mot vindkraft "Rättvis VInd" i Ödeshög i samarbete med moderföreningen "Svensk Landskapsskydd" har försökt att skapa en opinion mot vindkraft i kommunen med insändare i tidningen, en hemsida mot vindkraft, utskick till politiker  och allmänhet osv"

Läs Svensk Landskapsskydds replik på mötet

Demokrati råder väl fortfarande i Sverige !? eller !? börjar faktiskt undra!?


DEBATT: Fortsatt uppbyggnad av vindkraftverk ökar landets miljöbörda!

(2009-11-13)

Debattinlägg från Jordbruksaktuellt 2009-11-12

Läs hela artikeln


Nytt haveri för Scanwinds vindkraftverk i Norge

(2009-11-06)

 Natten till måndagen hände ett nytt allvarligt haveri på ett av de stora Scanwindverken på Hundhammerfjell i mellersta Norge. Ett av de 45 meter långa och tio ton tunga rotorbladen bröts oförklarligt av på mitten. Läs mer i nyteknik.


Farlig vindkraft

(2009-11-05)

Den senaste tiden har vindkraftverk tappat vingar både i Sverige och utomlands. Dessutom finns det risk för att is faller ner när vindkraftverken börjar snurra efter någon eller några dagar utan vind. Hur farlig är vindkraften? Det frågar sig arbetsmiljöverket som nu ska titta närmare på riskerna med den svenska vindkraften. Sylve Söderström tillhör dom som gärna håller sig på avstånd från ett vindkraftverk.Reportage av Sven Börjesson, lyssna här från SR
 


Fågeldöd - vindkraft

(2009-11-05)

Fågel går en vindkraftsdöd till mötes, se här


Fler tappade vingar

(2009-11-05)


"Det ska inte hända"

I fredags tappade vindkraftverket Kulle 11 i Näs ena vingen.
- Under 17 år i branschen har jag aldrig hört att det har hänt förr, och det ska inte hända, säger Thomas Sirland på Siral System Co AB i Slite, vindkraftverkets ägargrupps driftansvariga. Läs mer i Gotlands allehanda
 

Danskt vindkraftverk tappade alla tre rotorbladen!
Danskarna ska alltid vara värst. Samma dag som ett svenskt vindkraftverk tappade ett rotorblad i Falkenberg förlorade ett danskt alla tre på Jylland läs mer i ny teknik.

Platt fall efter några timmar

I söndags startade Malmö stad det nya vindkraftverket i Sege Park som köpts in för 600 000 kronor. Det dröjde bara några timmar innan vingarna föll. Läs mer i sydsvenskan
 

STÖD FÖRENINGEN

Filmer

En film från Krokek och Morgan Andersson som bor
granne med ett vindkraftverk. Det är inte bara ljudet
som är jobbigt utan även skuggorna, vilka är långt över
det tillåtna.

Se filmen här

Huggormproduction har gjort fyra filmer för föreningen.

Skuggor från vindkraftverk utanför Jönköping

Besök hos Doris i Krokek 2 maj 2012

Hos Doris och Rune 2011

Vårvindar friska

Nu kan du också se Göran Holms föredrag från  Boets Bygdegård den 4 aug.

Del 1,     Del 2,     Del 3,     Del 4,     Del 5

BULLER I BLÅSVÄDER

Ljudmiljöcenter vid Lunds universitet, läs här rapport nr 11

Samråd/yttrande

Samhällsbyggnads-
nämnden 2020

Sammanträdesdagar, kallelse och protokoll för
samhällsbyggnadsnämnden. Läs här

Yttrande på Översiktsplan 2019

Gällande våra lokalpartier utmärker sig KD
som i sitt yttrande utförligt beskriver sin
inställning till vindkraft i kommunen.
Centern har enbart kortfattat berört vindkraften.
S, FI och MP har i princip inget om vindkraften.
Övriga partier har inte yttrat sig över huvud taget.

Rättvis Vnds yttrande på ÖP:n

 


Läs här KF:s protokoll från den 25 okt-10