Ödeshögs kommun vindkraft ödeshög turism turist hus villa

SÄTT STOPP FÖR DENNA HYSTERI!

 

Kallelse till årsmötet kommer, det är framflyttat p.g.a. Corona


Animation

Bilden nedan visar St Åby kyrka med nutidens storlek på vindkraftverk. Placering enligt Eolus tidigare ansökan (som är återtagen). Någon ny ansökan finns inte i dagsläget.

I Ödeshögs kommun översiktsplan fastslås att det är olämpligt om vindkraft:
"Riskerar att ta över en kyrkans roll som dominerande landmärke"

Bedöm själva om kravet i översiktsplan uppfylls.

Ett flertal andra krav finns också i kommunens översiktsplan som förhoppningsvis omöjliggör vindkraft i Holaveden.

S_120_79_odeshog-2016-208-jarnstad-300-m-v150-visual-bild-aby-kyrka-animation

För större bild, klicka på bildenNYHETER

Solenergi är framtiden !

(2009-07-16)

Saharas sol räcker med god marginal till att täcka hela världens energibehov. Och det är inte längre någon dröm att den solenergin ska kunna fångas upp och användas.Läs ledare i corren 15 juli 2009

I corren den 13 juli  2009 kan man läsa om det jättelika solenergiprojektet Desertec, tänkt att i framtiden kunna stå för stora delar av Europas energibehov, lanserades på måndagen i München. ABB, Eon, Siemens med flera ska satsa 400 miljarder euro (4,4 biljoner kronor


Nu är den här - förslag till vindkraftsprogram i Ödeshög

(2009-07-03)


Förslag till vindkraftprogram

Syftet med programmet är att utgöra en fördjupad studie och bedöma lämpligheten av vindkraft i s k skogsbygden och övergångsbygden. Bedömningen skall göras utifrån givna förutsättningar såsom vindkartering och i förhållande till rådande riksintressen för natur- och kulturmiljövård m m. Vidare ska programmet grunda sig på analys och utredning av landskapets värden och vilka effekter en vindkraftutbyggnad medför avseende bl a miljöpåverkan, skuggbildningar, buller och dominans i landskapsbilden.

Läs här och vässa pennan eller pennorna det kommer nog att gå åt.

Längst ner på kommunens hemsida hittar du dokumenten till förslagen.Här kan du också se var kartor och handlingarna finns utställda-


Film från Hishult

(2009-06-28)

Filmen I skuggan av en vindkraftspark, visades på medlemsmötet i Boets Bygdegård. Nu kan ni se den här eller vill du ha en bättre upplösning gå in på Bevara Linderodsåsens hemsida . Filmen är gjord av Per von Wachenfeldt
 


Skrivelse till Laholms kommun ang. studeibesök från Ödeshög

(2009-06-25)

Gunilla Waldeman skickar en skrivelse till sin hemkommun Laholm ang. deras sätt att sköta ett studiebesök från Ödeshögs kommun (Miljö och byggnämnden)

Ödeshögs kommun bad att få komma till Laholm för att få tankar och erfarenheter som kommunen gjort i samband framtagandet av riktlinjerna i Översiktsplanen för vindkraft. Samt förverkligandet av en vindkraftspark. De ville få reda på fallgropar positiva sidor och negativa sidor. Helt enkelt lära av oss men av en mer objektiv part än exploatörerna.

Jag vill att kommunfullmäktige ser till att lämplig tjänsteman ber den nämnda kommunen om ursäkt. Samt lovar att ge dem ett nytt och bättre balanserat studiebesök. Jag kommer att erbjuda dem min hjälp till att se det som exploatörerna inte berättar om vindkraftverkens industrialisering av vår skogsmark.

Läs hela skrivelsen här


Skrivelse från Hishult till Håkan Johansson

(2009-06-25)

Gunilla Waldeman skickar en skrivelse till ordförande i Ödeshögs Miljö och byggnämnd ang. deras besök i Hishult. Gunilla skriver "Jag kan bara be om ursäkt för tjänstemännen i min kommun som inte vågar visa er de negativa sidor som detta projekt har lett till". Vill man vara en föregångskommun så måste man också göra en ordentlig konsekvensbeskrivning av det man gjort.  Läs hela skrivelsen här


Vindkraftverk hot mot skyddad natur

(2009-06-16)

Trots att nationalparker och naturreservat är olämpliga platser för vindkraftverk enligt myndigheterna, planerar bolag att lägga stora vindkraftparker i eller precis intill sådana områden. SvD:s granskning visar att vindkraften som ska rädda klimatet kan förstöra värdefull natur.
Läs vidare i Svenska Dagbladet från 11 juni 2009

 


Motvind för vindkraften

(2009-06-13)

Det blåser inte alls så bra som beräknat i inlandet. - Orsaken är ett fel som vi har upptäckt nu under våren i den databas för marktäcke som användes i den nationella karteringen, säger Hans Bergström, doktor i meteorologi vid Uppsala universitet, som lett arbetet. läs mer i Hallandsposten. Glöm inte att läsa kommentarerna.


Vindkraftens tillväxt fara för fågellivet

(2009-06-10)

Svenska dagbladet skriver (090610) om vindsnurrorna som hotar fågellivet. Onitologen Stefan Delin säger " i ett naturreservat får man inte hugga en pinne, men man får bygga ett jättestort vindkraftverk. Det känns skitjobbigt" läs mer


Hur många är vi i Rättvis Vind?

(2009-06-09)

Snart är vi över 200 hundra medlemmar..., tänk om alla värvar en medlem, vilket inte ska vara så svårt, då blir vi över 400 medlemmar....


Besök på hemsidan under maj månad

(2009-06-09)

Vår hemsida har haft 538 besök under maj månad varav 203 unika besökare. 3 054 sidvisningar från besökare från 49 städer i Sverige. Vi har haft besökare från 6 olika länder. Det man främst läser på hemsidan förutom startsidan är bilder, insändare och blogg.

Passa på och skriv en insändare, det är ju det som våra besökare läser...


Prövning av vindkraft

(2009-05-31)

Riksdagen har den 20 maj, beslutat om ett enklare prövningsförfarande när det gäller vindkraftverk.

I dag måste vindkraftverk av en viss storlek innan de uppförs prövas enligt både plan- och bygglagen och miljöbalken. Prövningen handlar i båda fallen till stor del om samma frågor.

Från den 1 augusti 2009 försvinner kraven på detaljplan och bygglov om ett vindkraftverk har fått tillstånd enligt miljöbalken. Då kan tiden för handläggning av ärenden kortas och snabbas på. Det ska dock fortfarande krävas detaljplan när vindkraftverk ska uppföras i områden där det råder stor efterfrågan på mark för bebyggelse eller anläggningar. Det blir vidare ändringar i förbudet att uppföra vindkraftverk inom den så kallade obrutna kusten.


Nobelprofessorn varnar för överdriven vindkraftstro

(2009-05-30)

Europa måste upphöra med sitt stöd till vindkraften så fort som möjligt och i stället satsa på solfarmer i Nordafrika och högspänningskablar till Europa. Det budskapet kommer från Nobelpristagaren Jack Steinberger. läs här


Energimyndigheten vill veta mer om ljud från vindkraftverk

(2009-05-27)

Enerigimyndigheten vill ha in ansökningar för att forska om ljud från vindkraftverk.

Vidare säger man "hur ljudutbredningar sker över tex  skog är delvis okänd"

Kanske läge att veta detta innan industriområdena är byggda?

läs mer


Dags för Medlemsmöte

(2009-05-24)

  

Klicka på bilden för att få stor text


Inga bygglov för fastigheter i skogsbygden - klart besked av Håkan Johansson

(2009-05-18)

Föreningen har varit och pratat med Moderaterna. Vi är glada att vi fick komma, lite ledsen blir man av att få höra att vi är motståndsrörelse och mot allt vad vindkraft heter. VIndkraft på rätt plats med rätt förutsättningar har vi inget emot.

Ordförande i bygg- och miljönämnden Håkan Johansson sa att konsekvenserna av arbetet med översiktplan gör att inga bygglov kommer att beviljas i skogbygden under tiden som arbetet pågår. Därför har tre bygglov för fritidsbostäder lagts på is. Vi tolkar detta som att vindkraften är viktigare än fritids- och fastboende. Håkan bedyrande att ALLA ska bli nöjda (hur kan alla bli nöjda?) och att allt ska gå rätt till. (ska det inte alltid göra det)

Jonny o Bitta


Till kommunfullmäktige i Kristianstad - motion från KD

(2009-05-18)

Läs här en motion från KD i Kristianstad till kommunfullmäktige där de föreslår att: "Kristianstad kommun omgående tar en paus i nuvarande tillståndsgivning av vindkraftverk för att utvärdera redan befintliga sådana med konsekvensbeskrivningar av framtida skador i skog och mark samt tar del av rapporter om skuggberäkningar och bullerberäkningar– rapporter som visar på stora problem med lågfrekventa ljud, något som inte mäts i vedertagna bullermätningar. Vid behov måste därmed vindbruksplanen för Kristianstad kommun revideras."


Skrivelse från Stig Blom och Jane Solberg till Ödeshögs kommun

(2009-05-15)

Här kan ni läsa skrivelsen som Stig Blom och Jane Solberg har skickat till Ödeshögs kommun ang. tillstånd för byggandet av vindkraftverk i Ödeshög.


Nej till vindkraftverk

(2009-05-14)

Eskilstuna Kommun anser att det visserligen är viktigt med vindkraft men att det är ännu viktigare att skydda naturen

Hoppas att Ödeshögs politiker är lika kloka. Läs här


Energibolagen kräver: -Bygg ut vattenkraften nu!

(2009-05-14)

Vi måste bygga ut den svenska vattenkraften med 30 procent för att kunna ta hand om elproduktionen från den planerade vindkraftsutbyggnaden. Läs mer i NY TEKNIK


Ödeshögs Miljö- och byggnämnd på studiebesök i Hishult

(2009-05-11)

Måndagen den 11 maj åkte Miljö- och byggnämnden på studiebesök till Hishult för att titta och lära sig mer om vindkraft i skogsbygd. Rättvis Vind tycker att det är jättebra att man åker ut för att titta och lära sig mer. Nämnden fick även en pratstund med Bengt Waldeman som bor granne med vindkraftverken. Här kan du läsa en artikel om Bengt och hans fru Gunilla, som finns i dagens Laholmstidning.

STÖD FÖRENINGEN

Filmer

En film från Krokek och Morgan Andersson som bor
granne med ett vindkraftverk. Det är inte bara ljudet
som är jobbigt utan även skuggorna, vilka är långt över
det tillåtna.

Se filmen här

Huggormproduction har gjort fyra filmer för föreningen.

Skuggor från vindkraftverk utanför Jönköping

Besök hos Doris i Krokek 2 maj 2012

Hos Doris och Rune 2011

Vårvindar friska

Nu kan du också se Göran Holms föredrag från  Boets Bygdegård den 4 aug.

Del 1,     Del 2,     Del 3,     Del 4,     Del 5

BULLER I BLÅSVÄDER

Ljudmiljöcenter vid Lunds universitet, läs här rapport nr 11

Samråd/yttrande

Samhällsbyggnads-
nämnden 2020

Sammanträdesdagar, kallelse och protokoll för
samhällsbyggnadsnämnden. Läs här

Yttrande på Översiktsplan 2019

Gällande våra lokalpartier utmärker sig KD
som i sitt yttrande utförligt beskriver sin
inställning till vindkraft i kommunen.
Centern har enbart kortfattat berört vindkraften.
S, FI och MP har i princip inget om vindkraften.
Övriga partier har inte yttrat sig över huvud taget.

Rättvis Vnds yttrande på ÖP:n

 


Läs här KF:s protokoll från den 25 okt-10