Ödeshögs kommun vindkraft ödeshög turism turist hus villa

SÄTT STOPP FÖR DENNA HYSTERI!

S_119_100_skarmavbild-2022-09-01-kl-dot-20-dot-18-dot-39

 

Animation

Bilden nedan visar St Åby kyrka med nutidens storlek på vindkraftverk. Placering enligt Eolus tidigare ansökan (som är återtagen). Någon ny ansökan finns inte i dagsläget.

I Ödeshögs kommun översiktsplan fastslås att det är olämpligt om vindkraft:
"Riskerar att ta över en kyrkans roll som dominerande landmärke"

Bedöm själva om kravet i översiktsplan uppfylls.

Ett flertal andra krav finns också i kommunens översiktsplan som förhoppningsvis omöjliggör vindkraft i Holaveden.

S_120_79_odeshog-2016-208-jarnstad-300-m-v150-visual-bild-aby-kyrka-animation

För större bild, klicka på bildenNYHETER

Vindkraften kan inte ersätta kärnkraften

(2010-08-08)

Harry Frank om vindkraften
Kärnkraften i Sverige står för den stabila baskraften. Den kan inte snabbregleras. Vattenkraften i Sverige står för den regleringen. Om vattenkraften skall utsättas för ytterligare snabba regleringar genom utbyggnad av vindkraften måste många sk vattendomar ändras som tillåter större vattennivåförändringar. Om Europa får välja så skulle de se till att vi bygger ut de fyra orörda älvarna som då tillför betydelsefull förnybar reglerkraft. Läs mer


Vindkraftmotståndare hoppas styra valet

(2010-07-30)

Vindkraftsmotståndarna i föreningen Rättvis vind i Ödeshög kan bli en tung maktfaktor i kommunvalet. Föreningen ska inom kort gå ut med rekommendationer om vilka partier i kommunen som bäst gagnar föreningens intressen.
– Kan vi styra hur våra medlemmar röstar i kommunvalet till rätt partier kan vi nog få gehör för våra åsikter, säger ordföranden Hans Ström. läs och lyssna på inslaget från Radio Östergötland


Sammanställning över Europeiska landskapskonventionen

(2010-07-25)

Detta är en sammanställning över den europeiska landskapskonventionen och Riksantikvarieämbetets arbete med att anpassa konventionen till svenska förhållanden (ligger nu hos Kulturdepartementet). Allt är en faktasammanställning utom rutan som är våra bedömningar/våra värderingar kring hur konventionen och RAÄs syn stämmer eller snarare inte stämmer med vad som hänt/händer i Ödeshög. Läs hela sammanställningen här


Vindkraftkarlarna hotar vårt kulturarv

(2010-07-25)

Vindkraften framställs ofta som en ren och miljövänlig energikälla. I glättiga broschyrer ståtar vita vindkraftverk högt över skogen mot en klarblå himmel, gärna med kvinnor och barn i förgrunden. Läs mer


Att bli blåst av vindkraftsindustrin

(2010-07-17)

Tre månader har gått sedan vindkraftbolaget Arise Windpower noterades på börsen. Aktien har sedan dess gått ned med 13 procent. läs hela krönikan.


Fortsatt motstånd mot vindkraft på åsen

(2010-07-06)

Motståndet är fortsatt hårt mot de fem planerade vindkraftverken på Romeleåsens nordöstra sluttning. Grannkommunerna Skurup och Lund säger blankt nej. läs mer


Protest mot vindkraft överlämnad

(2010-07-06)

Nätverket som arbetar mot utbyggnad av vindkraft i Dals Långed lämnade i tisdags morse en skrivelse samt namnunderskrifter till Bengtsfors kommunalråd Per Jonsson. läs mer


ISO 26000 - något för ert företag?

(2010-07-06)

Snart är den klar, ISO 26000 – den globala standarden om socialt ansvarstagande. En standard som svarar mot en växande efterfrågan och ett ökat intresse för socialt ansvarstagande och vad det betyder i praktiken. läs mer


Vindkraftverk innebär lagbrott

(2010-07-03)

Varför stimulerar och bidrar regeringen indirekt till brott mot lagar, förordningar och föreskrifter när vindkraftverk tas i bruk trots att verken inte uppfyller de bindande kraven i:

* Arbetsmiljölagen.
* Arbetsmiljöförordningen.
* Förordning om elektrisk materiel.
* Lag om CE-märkning
 Läs hela debattartikeln i Land


Vindkraft tystare än lövsus och kvitter

(2010-07-03)

Fågelkvitter och skogens brus överröstar vindkraftverken i Oxhult. De tolv snurrorna påverkar inte ljudnivån hos grannarna, enligt en första bullermätning. läs mer


Framtid Ödeshög - Översiktsplan 2010-2030

(2010-06-24)

Förslaget till kommunomfattande översiktsplan 2010-2030 är utställd från 30 juni till 31 augusti.

Läs och hämta hem från Ödeshögs kommuns hemsida.
 


Vem ska besluta vad om vindkraft?

(2010-06-24)

Vindkraftens vara eller inte vara i Ödeshög väcker allt starkare känslor. Nu har frågan blivit så infekterad att allt som sägs kan bli en stridsfråga. Se inslag från Östnytt


I Krokek är man less på vindkraft

(2010-06-22)

De tycker att äganderätten sätts ur spel och att de som söker bygglov för vindkraft tillåts göra det på falska premisser. Läs mer


Inga beslut tagna när det gäller vindkraftverk

(2010-06-14)

Försvarsmakten är en av många remissinstanser i vindkraftsärenden eftersom myndigheten ska bevara riksintresset för totalförsvaret. Men uppfattningen att Försvarsmakten säger kategoriskt nej till att uppföra nya vindkraftverk stämmer inte. Läs mer


Fullt hus om vindkraften

(2010-06-12)

Slarvigt berett, framstressat och ofullständigt. Oppositionen fortsätter att vara kritisk till majori-tetens förslag till beslut om vindkraft och såg igår till att tre ärenden återremitterades.

Vi trodde vindkraftverken var en lösning på många bekymmer. Vi trodde det var en relativt okomplicerad historia. Men vi har lärt oss annat. Och jag har aldrig mött en så engagerad och påläst allmänhet, inledde kommunalrådet Bengt Gustafson (M).  Läs mer


Vindkraftsplanen saknar folklig förankring

(2010-06-12)

Skyddsavstånd om 500 m orimligt litet för havsvindkraftverk – i Danmark får de inte alls byggas på land – kan bli ett folkhälsoproblem utan dess like.

Läs mer

Vindkraft kring flygplatser stoppas

(2010-06-12)

Vindkraftverk måste rivas sedan Försvarsmakten beslutat stoppa alla kraftverk i en fyra mils radie kring tio militära flygfält runt om i Sverige. Läs mer


Vindkraften stör näten

(2010-06-12)

Dagens elnät klarar inte en kraftig utbyggnad av vindkraft. Det hävdar Math Bollen, expert på elkvalitet. "Gör man ingenting åt nätet, kan man vara säker på att det blir elavbrott av och till". Läs mer


KD-ilska över nej till vindkraftsparker

(2010-06-06)

Inte överraskande valde även kommunstyrelsen i tisdags att utnyttja det kommunala vetot för att säga nej till fyra vindkraftsparker. Tom Barkström (KD) röstade för att bolagen med smärre justeringar skulle få projektera och är nu besviken på vindkraftsattityden i kommunen och då främst Kommunens väl. läs mer

 


Kommunledning väljer bort vindkraft i Lillhärdal

(2010-06-06)

Kommunledningsutskottet i Härje­dalen tycker inte att det ska bli någon större vindkrafts­etablering i Lillhärdal. I deras förslag till kommunstyrelsen finns ingen plats för vindkraftsområden. läs mer

STÖD FÖRENINGEN

Filmer

En film från Krokek och Morgan Andersson som bor
granne med ett vindkraftverk. Det är inte bara ljudet
som är jobbigt utan även skuggorna, vilka är långt över
det tillåtna.

Se filmen här

Huggormproduction har gjort fyra filmer för föreningen.

Skuggor från vindkraftverk utanför Jönköping

Besök hos Doris i Krokek 2 maj 2012

Hos Doris och Rune 2011

Vårvindar friska

Nu kan du också se Göran Holms föredrag från  Boets Bygdegård den 4 aug.

Del 1,     Del 2,     Del 3,     Del 4,     Del 5

BULLER I BLÅSVÄDER

Ljudmiljöcenter vid Lunds universitet, läs här rapport nr 11

Samråd/yttrande

Samhällsbyggnads-
nämnden 2020

Sammanträdesdagar, kallelse och protokoll för
samhällsbyggnadsnämnden. Läs här

Yttrande på Översiktsplan 2019

Gällande våra lokalpartier utmärker sig KD
som i sitt yttrande utförligt beskriver sin
inställning till vindkraft i kommunen.
Centern har enbart kortfattat berört vindkraften.
S, FI och MP har i princip inget om vindkraften.
Övriga partier har inte yttrat sig över huvud taget.

Rättvis Vnds yttrande på ÖP:n

 


Läs här KF:s protokoll från den 25 okt-10