Ödeshögs kommun vindkraft ödeshög turism turist hus villa

Yttrande över översiktsplan (vindkraft)

ALLA SOM VILL KAN SKICKA YTTRANDEN. GÄLLER ALLA OAVSETT VAR DU BOR.

Alt 1:

Fyll i ett digitalt formulär som skickas till Ödeshögs kommun samt Rättvis Vind via e-post.

Alt 2:

Ladda ner en utskriftsbar pdf och fyll i och lämna till kommunen (mer info i pdf:en).