Ödeshögs kommun vindkraft ödeshög turism turist hus villa

Artiklar

Bidragsfusk om minst 350 Mkr per år? - 2013-12-08

Nyligen upptäcktes stora skillnader till www.vindstat.nu egenrapporterad vindel, effektivitet 27,7%, medan till Svenska Kraftnät, SvK, inmatad vindel endast ger effektiviteten 21,6%, vilket kan göra att enorma bidragsbelopp kan utbetalas felaktigt, Bilaga (sid. 3, rader 4 och 7-9). Det är bara att använda multiplikationstabellen så få man fram att bidragsfusket 2012 kan ha uppgått till cirka (27,7/21,6-1)* 7200000000*0,17=350 Mkr (elcertifikat 2012 cirka 0,17 kr/kWh, Figur 1; http://www.svenskenergi.se/Elfakta/Statistik/Kraftlaget/Tidigare-kraftlagen/ ).

Läs utdrag ur boken här


Rättsskandal - Jäv - 2013-11-20

Föreningen Ljusterö Natur och Miljö skriver till Justitikanslern om en närmast rättsskandal, då ordförande i Miljö-  och hälsoskyddsnämnden fattade ett belsut med sin nämnd om miljötillstånd för vindkraftverk, som hans fru var delägare i. Läs mer


Vindkraftsparkers inverkan på det lokala klimatet - 2013-09-01

Amerikanska modellstudier (Baidya Roy, S. and J. Traiteur 2004/2010 m.fl.) konstaterar att det uppstår en lokal uppvärmning under natten och morgonen på omkring 0,5?C och en kyleffekt under dagen på 0,5-4,0 ?C.

Under natten ligger varmare luftlager ovanpå kallare luft. Vindkraftverken pressar ner torr varmluft, vilket leder till högre temperatur vid marken.

Läs Possible solutions to local weather impacts of large wind farms

läs översättning


5 000 nya verk i Norrland - 2010-09-15

En gigantisk vindkraftsvind sveper över Norrland. Uppåt 5 000 nya verk planeras de närmaste 15-20 åren. - En ny basnäring, säger Stefan Lundmark, vindkraftssamordnare i Norrland


Ingen vindkraft i Lillhärdal enligt plan som ställs ut - 2010-06-21

Kommunstyrelsen gick under onsdagen på kommunledningsutskottets förslag och avstår, i den översiktsplan som ska ställas ut, att föreslå områden för vindkraft i trakterna av Lillhärdal.


Svensk landsbygd säljs ut i klimatets namn - 2009-11-13

Låt sanningen hinna upp vetenskapen innan vi bygger sönder vårt land med storskalig vindkraft, skriver Jonny Fagerström.


Vindkraftskriget: Myndighet attackerar kritiker - 2009-11-06

Ett vindkraftsfientligt brev har börjat dyka upp på landets kommunkontor. Men brevet är fyllt av felaktigheter, menar Energimyndigheten som går till motattack.


En ljudlig debatt - 2009-10-23

Det blåste minst sagt snålt kring parterna när miljödomstolen hade sin förhandling och syn angående ändringen av vindkraftsparken i Oxhult och Kåphult. Varken exploatören eller de boende i närheten ville backa från sina ståndpunkter.


"Vindkraften ren katastrofkapitalism" - 2009-09-02

Enligt Peter Skeel Hjort är vindkraftsindustrin totalt hänsynslös samtidigt som politikerna inte förstår vad vindkraften för med sig. - Alla vanliga spelregler har upphört att gälla.


Protester fortsätter mot vindkraft i Gånghester: "De kör över oss" - 2009-08-31

De närmaste grannarna till det planerade vindkraftverket i Gånghester känner att hela deras lugna livsmiljö är hotad.


Ökat motstånd mot vindkraft - 2009-08-23

I Ödeshög går kvällstrafiken åt ett håll, till bygdens församlingshem. Anledningen är att vindkraftsprojektören Eolus Vind har bjudit in till informationsmöte om planerade vindkraftverk. Något som har blivit en laddad fråga i kommunen.


Vardag med vindkraft inpå knuten - 2009-08-18

Planerna på en etablering av mer än 80 vindkraftverk i skogarna söder om Perstorp fick Norra Skåne att göra en utflykt till Hishult i Halland där 12 stycken 150 meter höga vindkraftverk tagits i bruk.
Vindkraftverken är av samma typ som planeras i trakten av Färingtofta, Gustafsborg och Matterödsåsen.


Norden flyder over med grøn strøm - 2009-08-16

De nordiske lande vil udbygge den grønne elproduktion så massivt frem til 2012, at vi risikerer at spilde den nye vedvarende energi, mener både danske og svenske eksperter.


”Regeringens planer på elexport hotar våra vatten” - 2009-08-15

Björn O Gillberg och Staffan Michelson har skrivit en depattartikel i DN


Vindkraft avfolkar landsbygd - 2009-08-14

Debattartikel i tidningen skogsland.


Vindkraftverk räddar inte miljön - 2009-08-09

Sveriges regering har i sitt välmenta försök att lämna ett bidrag till att rädda den hotade miljön, beslutat att hushållen skall betala för bygget av 10000 jättelika vindkraftverk.


Vindkraften Ebberöds bank - 2009-07-26

En frisk och frän artikel skriven av Jonny Fagerström


Vindkraft förstör natur och kultur - 2009-07-26

En miljöpartist förespråkade (21/7) i ett inlägg vindkraft. Men om vindkraft vore bra, så skulle den inte behöva subventioneras.
 


Är vindkraften en förnyelsebar energikälla? - 2009-07-23

Gotlands allehanda skriver :

För att vindkraften skall fungera då krävs det fyra saker.
Den första och viktigaste förutsättningen är att det finns råmaterial att bygga verken. Den andra och lika viktiga förutsättningen är att stora statliga subventioner av skilda slag finns. Den tredje är att det blåser och för det fjärde att det finns reglerkraft att tillgå. Ett vindkraftverk skall stå på ett fundament av armerad betong


Vindkraften skapar inga nya jobb - 2009-07-10

Vindkraften ska ge 330 nya jobb på Gotland enligt Eva Nypelius, kommunstyrelsens ordförande. Detta uttalande går dock emot erfarenheter från tidigare så kallade "gröna satsningar".
Utvärderingar visar snarare att varje subventionerat "grönt jobb" inom till exempel vindkraftsindustrin slår ut 2,5 riktiga jobb, vilket innebär att den hårt subventionerade vindkraftssatsningen istället kommer att leda till att över 800 gotlänningar eller andra svenskar kommer att bli arbetslösa.


"klimat och miljö inte främsta motivet" - 2009-04-09

Det är inte hänsyn till klimat och miljö som är det främsta motivet att bygga vindkraftsverk, utan möjligheten till att tjäna pengar för markägare och vindkraftbolag.  Ystadsallehanda.se.


Kunskapen om vindkraften är alltför dålig enligt fågelexpert - 2009-04-09

Lägg de halländska vindkraftsplanerna i malpåse ett år. Annars riskerar vi en svår baksmälla i framtiden. Det befarar fågelexperten Anders Wirdheim i Halmstad. Han menar att kunskapen om vindkraften är alltför dålig.