Ödeshögs kommun vindkraft ödeshög turism turist hus villa

Vindkraft förstör natur och kultur

För närvarande subventioneras varje stort vindkraftverk av oss vanliga elabonnenter med omkring en miljon kronor om året. Därför är det inte att undra på att rika hastar hit från när och fjärran för att få en bit av kakan nu när börsen går dåligt och fastighetsspekulationer knappast är lönsamma.
Läs hela artikeln i Kristianstadsbladet