Ödeshögs kommun vindkraft ödeshög turism turist hus villa

5 000 nya verk i Norrland

Enligt Vindkraftscentrum i Barentsregionen kan upp emot 5 000 nya vindkraftverk komma att byggas i Norrlands inland framöver, motsvarande 15 000 MW.

Skulle alla dessa verk komma till stånd kommer det att byggas mer än tre gånger så många vindsnurror i Norrland som de cirka 1 500 som hela Sverige har i dag. Läs mer