Ödeshögs kommun vindkraft ödeshög turism turist hus villa

Ökat motstånd mot vindkraft

Kajsa Olsson som är handläggare på Energimyndigheten och som följt frågan i bland annat Ödeshög anser att oron där hade kunnat undvikas om projektörerna haft bättre kontakt med varandra och med de boende.

– Projektörerna ska inte räkna med att befolkningen har förkunskaper om planeringsprocessen. Den är ganska krånglig. De behöver vara pedagogiska och framför allt lyhörda. I Ödeshög går kvällstrafiken åt ett håll, till bygdens församlingshem. Anledningen är att vindkraftsprojektören Eolus Vind har bjudit in till informationsmöte om planerade vindkraftverk. Något som har blivit en laddad fråga i kommunen.

läs hela artikeln i Focus