Ödeshögs kommun vindkraft ödeshög turism turist hus villa

Är vindkraften en förnyelsebar energikälla?

Även på Gotland planeras det för nya vindkraftverk, läs hela artikeln i Gotlands allehanda från onsdagen den 22 juli -09