Ödeshögs kommun vindkraft ödeshög turism turist hus villa

Kunskapen om vindkraften är alltför dålig enligt fågelexpert