Ödeshögs kommun vindkraft ödeshög turism turist hus villa

Vindkraftskriget: Myndighet attackerar kritiker

Energimyndigheten som går till motattack.
En ”Begäran om kommunal information” har dykt upp i några av Sveriges kommuner. I brevet, som är ställt till kommunen, kommunfullmäktige, kommunens miljö- eller byggnadsnämnd alternativt ”den nämnd som handhar bygglovsärenden i kommunen” argumenterar avsändaren - Föreningen Svenskt Landskapsskydd - mot vindkraftsutbyggnaden i Sverige. läs hela artikeln och brevet till kommunerna i Miljö Aktuellt