Ödeshögs kommun vindkraft ödeshög turism turist hus villa

Ingen vindkraft i Lillhärdal enligt plan som ställs ut

Beslutet innebär att det inte kommer att finnas något anvisat område för vindkraft i närheten av Lillhärdal där motståndet varit som störst. läs mer