Ödeshögs kommun vindkraft ödeshög turism turist hus villa

SÄTT STOPP FÖR DENNA HYSTERI!

 

Kallelse till årsmötet kommer, det är framflyttat p.g.a. Corona


Animation

Bilden nedan visar St Åby kyrka med nutidens storlek på vindkraftverk. Placering enligt Eolus tidigare ansökan (som är återtagen). Någon ny ansökan finns inte i dagsläget.

I Ödeshögs kommun översiktsplan fastslås att det är olämpligt om vindkraft:
"Riskerar att ta över en kyrkans roll som dominerande landmärke"

Bedöm själva om kravet i översiktsplan uppfylls.

Ett flertal andra krav finns också i kommunens översiktsplan som förhoppningsvis omöjliggör vindkraft i Holaveden.

S_120_79_odeshog-2016-208-jarnstad-300-m-v150-visual-bild-aby-kyrka-animation

För större bild, klicka på bildenNYHETER

Fastighetsägare kritiska till Eolus ansökan

(2016-01-14)

Brister på flera punkter, alltid samma sak!

Värmlands Folkblad


Finskt TV-program om ohälsa

(2016-01-14)

Alarmerande finskt TV-program om ohälsa hos boende vid vindkraftsanläggning.
Familjer tvingas flytta p.g.a. kraftigt infraljud.

se klipp här

Se kompletterande skrivelse


Arbetsgruppen i Sollefteå har skrivit brev till MPD länsstyrelsen, Härnösand

(2016-01-11)

Arbetsgruppen för livsmiljö i Sollefteå har skrivit ett mycket bra öppet brev till miljöprövningsdelegationen på länsstyrelsen i Härnösand.

Läs det här


Mer om Gothia Vind i konkurs

(2016-01-11)

Projektet i Lervik blir kanske inte av.

Linköpings Tidning


Mystik kring vält vindkraftverk

(2015-12-24)

Vid niotiden på julaftons morgon välte ett 400 ton tungt vindkraftverk i Lemnhult utanför Vetlanda.

Platsen är avspärrad och olja ska läcka från verket.

aftonbadet.se

Läs Simonsbackas skrivelse till Vetlanda kommun


Vindkraften skapar osämja

(2015-12-16)

"De kringboende som nu tvingas leva med en ny störande ljudbild och som dessutom kan förvänta sig lägre värde på sina fastigheter får ingen ersättning."

Barometern


Kommunekologen: Vindpark försämrar landskapsbilden

(2015-12-16)

Förutsättningarna för friluftslivet försämras påtagligt och påverkan på den unika kulturmiljön blir stor.

nt.se


Det stormar kring vindkraften – där tornen reser sig – men aldrig i maktens boningar

(2015-11-10)

Missnöjet kring vindkraften har tagit fart då utbyggnaden av storskalig vindkraft gått rasande fort med en vidd av konsekvenser som inte verkar nått riksdagshuset.

Läs mer


Nya kommunkrav tas för aprilskämt

(2015-11-04)

Vindkraftsparken i Järnstad ser inte ut att bli av. Miljöenheten säger nej. Henric Carlsson på Eolus vind AB är väldigt irriterad.

Miljöchefen har meddelat Eolus vind att sökanden inte har kunnat visa att "etableringen kan utföras utan risk för påverkan av natur- och kulturmiljöer och heller inte klargjort risken för fågellivet i aktuellt område. Utöver det överskrids rekommenderat riktvärde vad gäller skuggor för fyra bostadshus".

www.corren.se


Röda siffror mot blå himmel

(2015-11-04)

Frågan är om vindkraften blir något annat än en 30-årig parantes i den svenska energihistorian.

Vindkraften lider av svår baksmälla


Ännu fler backar ur vindkraften

(2015-10-24)

Ansökningar om ett stort antal vindkraftverk i Ödeshögs kommun har åter en gång återtagits.

Corren.se


Svenska folket gillar vindkraft – men inte på sin bakgård

(2015-10-24)

Endast 3 av 10 kan tänka sig att bo i närheten av ett vindkraftverk. Det framgår av en attitydundersökning som elbolaget Bixia låtit genomföra.

mynewsdesk.com


Kritiken haglar mot Eolus Vind

(2015-10-03)

– Vi ska alltså stå ut med 40 decibel och en eventuell värdesänkning på våra fastigheter? Det är ju svårt att jubla, det känns käpprätt åt skogen!

www.lindenytt.com


De kan få vindkraftsverk in på husknuten

(2015-09-28)

De tycker att det är konstigt att det inte finns en övergripande plan för hur vindkraftsmålen i Sverige ska uppnås.

-Vid den här typen av förfarande tjänar den som arrenderar ut marken till vindkraftverken pengar medan grannar och andra fastighetsägare potentiellt förlorar pengar.

www.unt.se


Backa ur vindkraftsfiaskot!

(2015-09-17)

Det är inte fel att konstatera att det inte blev som man tänkt sig. Även en politiker kan backa utan större prestigeförlust, om medborgarna blir nöjda.

Läs mer


Psykologi påverkar hur du störs av vindkraftverk

(2015-09-17)

Energimyndigheten satsar närmare sex miljoner kronor i två nya forskningsprojekt om hur människor upplever ljud från vindkraft. I denna artikel ha man valt att skriva om att personer på landet är överkänsliga för ljud istället för att titta på bullermätningarna.

Läs mer


Nils Andersson: Stoppa certifikatsystemet

(2015-09-05)

Mannen bakom elcertifikatsystemet, Nils Andersson, anser att systemet har gjort sitt. Han menar att det inte finns något behov av ny produktion förrän kärnkraften börjar stängas och därför bidrar elcertifikatsystemet bara till att göda överproduktionen och pressa ner elpriserna.

http://www.second-opinion.se


Vindkraft - en komplicerad fråga i Ödeshög

(2015-08-27)

De som hade tänkt bygga vindkraft i Ödeshög har gett upp nu, det tar för lång tid. Dessutom är elpriserna för låga fär att det ska löna sig.

svt.se/ostnytt


Blåst att inte vilja säga ifrån om vindkraft

(2015-08-27)

Vindsnurror på uppåt 190 meter är visserligen lönsamma men är inget som med lätthet kan smygas in i landskapet, eller för delen i människors närhet. Den som fortfarande tror att vindkraft är lika med småskalighet har misstagit sig rejält. Dagens anläggningar är att betrakta som storskaliga industrietableringar.

Borås tidning


Projektörer hoppar av vindkraftsbyggen

(2015-08-12)

Flera ansökningar om att få bygga vindkraftverk i skogs- och övergångsbygden i Ödeshög har dragits tillbaka.

SVT

STÖD FÖRENINGEN

Filmer

En film från Krokek och Morgan Andersson som bor
granne med ett vindkraftverk. Det är inte bara ljudet
som är jobbigt utan även skuggorna, vilka är långt över
det tillåtna.

Se filmen här

Huggormproduction har gjort fyra filmer för föreningen.

Skuggor från vindkraftverk utanför Jönköping

Besök hos Doris i Krokek 2 maj 2012

Hos Doris och Rune 2011

Vårvindar friska

Nu kan du också se Göran Holms föredrag från  Boets Bygdegård den 4 aug.

Del 1,     Del 2,     Del 3,     Del 4,     Del 5

BULLER I BLÅSVÄDER

Ljudmiljöcenter vid Lunds universitet, läs här rapport nr 11

Samråd/yttrande

Samhällsbyggnads-
nämnden 2020

Sammanträdesdagar, kallelse och protokoll för
samhällsbyggnadsnämnden. Läs här

Yttrande på Översiktsplan 2019

Gällande våra lokalpartier utmärker sig KD
som i sitt yttrande utförligt beskriver sin
inställning till vindkraft i kommunen.
Centern har enbart kortfattat berört vindkraften.
S, FI och MP har i princip inget om vindkraften.
Övriga partier har inte yttrat sig över huvud taget.

Rättvis Vnds yttrande på ÖP:n

 


Läs här KF:s protokoll från den 25 okt-10