Ödeshögs kommun vindkraft ödeshög turism turist hus villa

SÄTT STOPP FÖR DENNA HYSTERI!


Kommunen gör ny översiktsplan för hela kommunen, i den ingår en vindbruksplan.

Läs mer här

Du kan i huvudsak läsa om vad som står om förnybar energi på sidorna 129-134.

Styrelsen har läst och gjort en skrivelse som är inskickad som ett remissvar.

Du kan också skriva ett eget yttrande eller använda dig av vårt "standardsvar" och i detta skriva till några egna rader om vad ni tycker.

Senast den 30 augusti ska yttrandet vara inne hos kommunen.

 

Till yttrandet


 

Rättvis vind har skickat ut en enkät till samtliga partier i
Ödeshög för att få svar på var man står i vindkraftsfrågan

Styrelsen har gjort en sammanställning av svaren, Läs mer här

Enkäten med hela svaren från partierna, läs mer här

Kompletteringar/synpunkter, se under fliken insändare


Film från Morgan i Krokek

En film från Krokek och Morgan Andersson som bor
granne med ett vindkraftverk. Det är inte bara ljudet
som är jobbigt utan även skuggorna, vilka är långt över
det tillåtna.

Se filmen här


NYHETER

Rotorblad lossnade

(2018-06-04)


Ett nästan 55 meter långt rotorblad till ett 150 meter högt vindkraftverk vid Kullsta norr om Norrtälje lossnade plötsligt och slog i marken på onsdagen.

NYteknik


Grannar i protest

(2018-06-04)


Boende nära Karlsholms vindkraftspark tycker att verken låter för mycket. Flera av dem har klagat hos kommunen som tagit beslut.

24Kristianstad


Det kommunala vindkraftvetot och den rödgröna regeringen

(2018-05-31)

Det kommunala vindkraftvetot och den rödgröna regeringen – FSL debattartikel

Om regeringspartierna S + Mp avser att försvara kommunernas vetorätt, vore det logiska att meddela detta i god tid före valet, och lugna oss som är oroliga. – FSL debattartikel

Folkbladet


Vägledande dom

(2018-05-31)

Kommunen sade nej till avsevärt högre vindkraftverk – och får rätt av högsta juridiska instans, rapporterar SVT Nyheter Jämtland.

Ny teknik


Stormigt samråd om vindkraftspark

(2018-04-12)

Drygt 200 personer, företrädesvis från Horn och Hycklinge, hade bänkat sig i före detta Kisa Folkets hus.

Staffan Svanberg, projektledare vid Fred.Olsen-bolaget, hann knappt hälsa välkommen förrän protesterna höjdes mot en vindkraftspark i södra kommundelen.

Corren


Även ornitologer vill stoppa projektet

(2018-04-11)


Norrköpings kommun väntas inte använda sig av vetorätten som kan förhindra en prövning om miljötillstånd.

Norrköpingstidningen


Visa var ni står

(2018-04-11)


Vi efterlyser också att våra förtroendevalda inför valet deklarerar sin ståndpunkt så att medborgarna i berörda orter kan lägga sin röst medvetna om vad som gäller.

Vimmerby tidning


Förlorarna på vindkraftfiaskot

(2017-03-26)

De som kan få stå för notan för att städa upp efter denna satsning kan i många fall bli markägarna, som har det slutliga återställandeansvaret.

www.efn.se


Vindkraftsbolagen stoppade larmrapport

(2017-03-26)

Efter påtryckningar stoppades en forskarrapport som kan hota vindkraften i Norrland. Forskare har nämligen visat att vindkraften påverkar rennäringen negativt.

Rena dynamiten


"Det är inte miljövänlig el, det är nonsens."

(2017-03-26)

Flera boende, föreningar och företagare efter kustvägen mellan Vallvik och Axmarbruk är starkt kritiska till att Bergvik Skog fått tillstånd att bygga 98 vindkraftverk i Ödmården.

Hela Hälsingland


Vad är miljöpolitik?

(2017-03-26)

Bättre ekonomi är inte OK, när det sker på bekostnad av sina grannar.

Skillingaryd.nu


Debatt: Varför offras Sveriges landsbygd och landbygdsbor?

(2017-03-05)

Den 25 februari demonstrerade vi i Stockholm – För bättre beslutsunderlag – mot snurriga vindkraftsbeslut. Representanter från Skåne till Norrland, mer än 20 lokala grupper som tillsammans representerar cirka 8 000 kringboende i landet vars närmiljö hotas av storskalig vindkraftsindustri. Vi ville bidra till mindre CO2 utsläpp genom att inte alla kom resande från norr till söder. Vi anser att våra argument inte behöver förstärkas genom att alla våra medlemmar blockerar trafiken i centrala Stockholm. Riksdagsledamot Magnus Oscarsson (KD) kom och har på mycket positiv sätt bemött oss.

e-kuriren


Flens kommun säger nej till vindkraft i Ånhammar

(2017-02-26)

På torsdagen beslutade även kommunfullmäktige i Flen att säga tydligt nej till Eolus storskaliga vindkraftsanläggning i Dunker. 39 ledamöter var för beslutet och 4 emot.

Eskilstunakuriren


Politikerna måste se till invånarnas bästa

(2017-02-26)

Folket i södra Kinda bör nog inte oroas i onödan över att få tassemarkerna förvandlade till ett industriområde i en nära framtid. Vindkraften har i dag ingen bärkraft, och det bör vara en ekonomisk katastrof för en ny aktör att satsa pengar på en större vindkraftpark på Gröningeområdet. i vindkraftutbyggnaden finns ingen miljövinst.

vimmerbytiding


Hur hållbart är det egentligen med vindkraft?

(2017-02-12)

Hur "hållbart" är det att i naturområden uppföra 200 meter höga vindkraftverk som dödar rovfåglar och fladdermöss och som förvandlar en tidigare tyst miljö till ett svischande, bullrande, blinkande industriområde?

ekuriren.se


Örn klövs av vindkraftverk

(2017-01-22)

Det var en ornitolog som med egna ögon såg hur den stora örnen flög rätt in i vindkraftverket och helt enkelt kapades mitt itu av ett av bladen.

– Det blev en rejäl smäll och han var lite chockad. Det är inte ofta man får se en sådan händelse, även om vi vet att det inträffar, säger Daniel Bengtsson.

barometern


högt pris för lite effekt

(2017-01-22)

Energiöverenskommelsen: högt pris för lite effekt

Konsumenterna betalar för en omställning av energisystemet som inte minskar klimatutsläppen.
Kapitalförstöring

Trellebordsallehanda


Tjäderförekomst kan påverka tillståndsprocessen

(2017-01-22)

Tjäderförekomst kan påverka tillståndsprocessen, enligt färskt utslag i Mark- och miljööverdomstolen

Mark- och miljööverdomstolen avslår ansökan om vindkraftpark i Bohuslän med hänvisning till att det inte är tillräckligt utrett hur tjädrarna skulle påverkas av vindkraftsutbyggnaden. Ett hoppfullt ställningstagande av den högsta instansen.

Jaktjournalen


Isbildning

(2017-01-08)

Isbildning är ett problem för vindkraften i Norrbotten. För att komma till en lösning har forskare vid Luleå tekniska universitet under ledning av Jan-Olov Aidanpää studerat företeelsen under tre år.

www.sr.se


Seminarium om vindkraftbuller

(2017-01-08)

Den 30 november hölls ett seminarium i gamla riksdagshuset om vindkraftsbuller. Henrik Wachtmeister och Jan Hedman från FSL:s styrelse deltog.

smalandsdagblad

STÖD FÖRENINGEN

Skydda miljön

Bloggen för skydd av landskap, människor och djur. Skydd från felplacerade vindkraftverk och annat. www.skyddamilön.nu

Filmer

Huggormproduction har gjort fyra filmer för föreningen.

Skuggor från vindkraftverk utanför Jönköping

Besök hos Doris i Krokek 2 maj 2012

Hos Doris och Rune 2011

Vårvindar friska

Nu kan du också se Göran Holms föredrag från  Boets Bygdegård den 4 aug.

Del 1,     Del 2,     Del 3,     Del 4,     Del 5

BULLER I BLÅSVÄDER

Ljudmiljöcenter vid Lunds universitet, läs här rapport nr 11

Samråd/yttrande

MBN 2019

Sammanträdesdagar, kallelse och protokoll för Miljö- och byggnämnden 2019. Läs här


Läs här KF:s protokoll från den 25 okt-10