Ödeshögs kommun vindkraft ödeshög turism turist hus villa

SÄTT STOPP FÖR DENNA HYSTERI!

S_120_73_skarmavbild-2020-09-20-kl-dot-08-dot-21-dot-07

Översiktsplan för Ödeshögs kommun

Kommun fullmäkte beslutade om ny översiktsplan den 14 sept 2020.

Läs mer på kommunens hemsida


 

Fotomontage

Information om hur stora vindkraftverk som man idag bygger.
Bilden är ett montage, kortet är taget från Häggestabacken mot St
Åby kyrka. Kyrkans torn är ca 30 m högt. Idag finns ingen ansökan
i kommunen om vindraftverken på bilden.

 

S_120_78_skarmavbild-2020-01-11-kl-dot-19-dot-17-dot-26

Större bild klicka härNYHETER

Markägarna säljer ut sina grannar

(2019-02-10)


Hoppas kommunen lägger in sitt veto

Jönköpingsnytt


Sverige har hamnat i en återvändsgränd i energipolitiken.

(2019-01-30)


Vindkraften är ett dyrt ideologiskt experiment som inte leder framåt.

Expressen


Vart går Arjeplog?

(2019-01-27)


Skellefteå Kraft vill ersätta gamla vindkraftverk med nya, upp till 330 meter höga verk, försedda med högintensivt vitt blinkande ljus. Meskaure sameby förutser störningar för renskötseln. Kommunen har vetorätt – kommer den att utnyttjas?

Arjeplognytt


Vindkraft är en ignorerad hälsofara

(2019-01-27)


Noggranna mätningar visar att starka pulser av infraljud som uppstår varje gång vingarna passerar pelarna på vindkraftverket når hela 20 km bort. Film från tysk TV.

Klimatupplysningen


Sveriges bönder storsatsar på solenergi.

(2019-01-20)


Åtta av tio lantbrukare som tänker investera i förnybar energi väljer solenergi

LRF


Norska kommuner negativa till vindkraft

(2019-01-06)


Liksom i många svenska kommuner är man i Norge på kommunnivån negativ till etablering av vindkraft

E24 Norge


Vindkraft i stor skala – en felsatsning

(2019-01-06)


Tidningen publicerade en insändare som mest liknar en reklambroschyr för vindkraft. Jag har tidigare tänkt: "det låter väl bra med gratis el från vinden". Det var innan jag satt mig in i frågan.

Ekuriren


Vindkraftsparker stoppas av Vilhelmina kommun

(2018-12-16)

Vilhelmina kommun säger nej till två stora vindkraftsparker i Vilhelmina kommun. Det handlar om totalt cirka 160 planerade vindkraftverk som GHG-vind ville bygga i Gråtanliden och Högbrännan.

VK


Vindkraftens hälsoeffekter måste tas på allvar

(2018-12-11)

Skydda miljön


Rätten att vägra vindkraft kan försvinna

(2018-11-24)

Kommunernas rätt att säga nej till nya vindkraftverk kan vara i fara. Regeringen funderar på att ta bort vetot men av de kommuner som tillfrågats så är en överväldigande majoritet emot förslaget. I Ödeshög säger kommunalrådet Annicki Oscarsson att idén är olycklig.

P4 Östergötland


Vi i kommunerna måste få säga nej till vindkraft

(2018-11-19)

Ordförande Jan Hedman: Politiker och företag ska inte få köra över kommunerna

Aftonbladet


Jag är rädd att vi en dag får ångra alla vindkraftverk

(2018-11-03)


Ulricehamns kommuns tjänstemän rekommenderar politikerna att säga nej till vindkraftparkerna i Boarp/Stigared. Det är välkommet. Jag är rädd att vi en dag får ångra de stora statliga vindkraftssubventionerna.

Ulricehamns tidning


Vindkraft kräver stor hänsyn

(2018-11-03)


Moderna vindkraftverk är dock stora anläggningar och kan påverka landskapsbilden negativt samt orsaka störningar för närboende i form av buller och rörliga skuggor. Känsligt djurliv kan skadas, vilket har varit avgörande i flera fall när vindkraft prövats eftersom hotade arter har ett starkt skydd i lagstiftningen.

Norrköpings tidning


Demokratifrågan fortsätter att irritera vindkraftsindustrin-FSL debattartikel

(2018-11-03)


Den kommunala vetorätten vid etablering av vindkraft utgör ett irritationsmoment för vindkraftindustrin.

Gefle Dagblad


Människor "måste tåla" att bli granne med vindkraftverken – vem för vanligt folks talan?

(2018-10-17)

I vindkraftdebatten försvinner ofta de drabbade människorna. De som tvingas bli granne med vindindustrin och som efter år av överklaganden slutligen i Mark- och miljödomstolens dom finner att deras uppfattning om en hotande etablering inte tillmäts någon betydelse.

Allehanda


Det bästa för naturen

(2018-09-08)

Vindkraften har utvecklats till att bli ett av de största hoten mot vår natur och miljö, skriver Jan Hedman, ordförande för Föreningen Svenskt Landskapsskydd, FSL.

Hela Hälsingland


Åtta miljoner för ingenting

(2018-09-01)

Åtta miljoner för ingenting. Det är resultatet av Kumbros misslyckade satsning på vindkraft. Man behöver inte vara särskilt bra på affärer för att inse att det här var en riktigt dålig affär för skattebetalarna.

Skattebetalarna


Högre värde utan vindkraft

(2018-09-01)


Byggandet av vindkraftverk på Hökensås fortsätter engagera.
Under kommunfullmäktigemötet ställdes två frågor under allmänhetens frågestund.

Västgötabladet


Vindkraft orsakar dålig sömn

(2018-08-18)

Boende nära den nya vindkraftparken i Grimsås har ilsknat till mot buller och vibrationer som håller dem vakna om nätterna.

P4 Sjuhärad


”I Vansbro i Dalarna finns landets klokaste socialdemokrater. Någon däremot?”

(2018-08-18)

"I Vansbro i Dalarna finns landets klokaste socialdemokrater. Någon däremot?"

Läs här

STÖD FÖRENINGEN

Filmer

En film från Krokek och Morgan Andersson som bor
granne med ett vindkraftverk. Det är inte bara ljudet
som är jobbigt utan även skuggorna, vilka är långt över
det tillåtna.

Se filmen här

Huggormproduction har gjort fyra filmer för föreningen.

Skuggor från vindkraftverk utanför Jönköping

Besök hos Doris i Krokek 2 maj 2012

Hos Doris och Rune 2011

Vårvindar friska

Nu kan du också se Göran Holms föredrag från  Boets Bygdegård den 4 aug.

Del 1,     Del 2,     Del 3,     Del 4,     Del 5

BULLER I BLÅSVÄDER

Ljudmiljöcenter vid Lunds universitet, läs här rapport nr 11

Samråd/yttrande

Samhällsbyggnads-
nämnden 2020

Sammanträdesdagar, kallelse och protokoll för
samhällsbyggnadsnämnden. Läs här

Yttrande på Översiktsplan 2019

Gällande våra lokalpartier utmärker sig KD
som i sitt yttrande utförligt beskriver sin
inställning till vindkraft i kommunen.
Centern har enbart kortfattat berört vindkraften.
S, FI och MP har i princip inget om vindkraften.
Övriga partier har inte yttrat sig över huvud taget.

Rättvis Vnds yttrande på ÖP:n

 


Läs här KF:s protokoll från den 25 okt-10