Ödeshögs kommun vindkraft ödeshög turism turist hus villa

SÄTT STOPP FÖR DENNA HYSTERI!

 

Kallelse till årsmötet kommer, det är framflyttat p.g.a. Corona


Animation

Bilden nedan visar St Åby kyrka med nutidens storlek på vindkraftverk. Placering enligt Eolus tidigare ansökan (som är återtagen). Någon ny ansökan finns inte i dagsläget.

I Ödeshögs kommun översiktsplan fastslås att det är olämpligt om vindkraft:
"Riskerar att ta över en kyrkans roll som dominerande landmärke"

Bedöm själva om kravet i översiktsplan uppfylls.

Ett flertal andra krav finns också i kommunens översiktsplan som förhoppningsvis omöjliggör vindkraft i Holaveden.

S_120_79_odeshog-2016-208-jarnstad-300-m-v150-visual-bild-aby-kyrka-animation

För större bild, klicka på bildenNYHETER

Utbyggd vindkraft delar stad och land

(2019-12-18)


Tyskland kan åter bli föregångsland – nu som försvarare av orörd natur med rätten att slippa vindkraft, skriver två debattörer.

UNT


Arvika kommun – använd ert vindkraftsveto

(2019-12-14)


Vad väntar Arvika kommun på? Nu finns det så många skäl för kommunen att lägga sitt veto för vindkraftsindustri i Stömne, så varför gör ni inte det?

NWT


Skrivelse till statsrådsberedningen om buller från vindkraftverk

(2019-09-24)

Läs skrivelse skickad till Statsrådsberedningen:

Hemställan om bordlägggning av Naturvårdsverkets remiss rörande reviderad väggledning om buller från vindkraftverk (NV-01688-19) och

initiering av uppdrag om fastställande av nationellt strategiskt program för vindkraft, omfattande utvärdering av infraljudens och markvibrationernas ackumulerade effekter på folkhälsa, klimat, ekosystem, biodiversitet och den nationella skogsnäringen.

Skrivelse till Statsrådsberedningen


Norska kommuner nobbar vindkraft

(2019-09-19)


Norska kommuner säger nej till landbaserad vindkraft.

Sydsvenskan


Motståndet mot vindkraften

(2019-09-19)


Under många år så var entusiasmen för s.k. "förnyelsebar" elproduktion stor, både i Tyskland och i Sverige. Vi som varit kritiska talade för döva öron om den dåliga ekonomin, om vilka problem som de varierande leveranserna ger upphov till, om miljö- och hälsoskadorna av vindkraft. Det verkade som om politiker och media hade både ögonbindlar och öronproppar.

Klimatupplysningen


Motståndet mot vindkraften

(2019-09-16)

 

Under många år så var entusiasmen för s.k. "förnyelsebar" elproduktion stor, både i Tyskland och i Sverige. Vi som varit kritiska talade för döva öron om den dåliga ekonomin, om vilka problem som de varierande leveranserna ger upphov till, om miljö- och hälsoskadorna av vindkraft. Det verkade som om politiker och media hade både ögonbindlar och öronproppar.

Klimatupplysningen


Bär vindkraften sina kostnader?

(2019-09-03)

I en debattartikel i Corren 28/8 påstår Linda Burenius och Jennie Wiederholm att "vindkraften bär sina egna kostnader". Detta är rimligen grovt felaktigt.

Sedan 2003 subventioneras vindkraften i Sverige via det så kallade elcertifikatsystemet. Detta innebär att förnybar el, huvudsakligen vindkraft, för varje producerad megawattimme får ett av staten utfärdat certifikat. Detta certifikat tvingas sedan övriga elproducenter, främst kärnkraft och vattenkraft, köpa och sedan debiterar de i sin tur elkonsumenterna för denna kostnadsökning.

Corren


Kärnkraft behövs för att klara elektrifieringen

(2019-09-01)


Kärnkraften behövs för att klara framtidens energiförsörjning.

DN


Så går det när vindkraft byggs utan hämningar

(2019-08-22)


Det börjar klarna för allt fler att utbyggnad av vindkraft har ett högt pris, inte bara i ekonomiska termer

Expressen


Vinklat om vindkraften – det hela är väl avsett att sväljas utan källkritik

(2019-08-22)


Naturvetenskapligt kunnande står ju inte direkt högt hos vare sig politiker eller många andra i dagens samhälle.

Dalarnas tidningar


Risken är att skattebetalarna får betala sanering efter gamla vindkraftverk

(2019-08-04)


Har vi ingenting lärt oss från vattenkraftutbyggnadens tid då naturvärden offrades och pengarna hamnade i Stockholm

Arbetarbladet


Orealistiskt att ersätta kärnkraften med vind och sol

(2019-08-03)


Kärnkraften är redan i dag överlägsen vind- och solkraft, och med ny generation 4-teknik kommer den bli ännu säkrare och effektivare. Detta är en utveckling Sverige skulle kunna gå i täten för.

Hallands nyheter


Vindkraft skulle ödelägga idyllen

(2019-08-03)


Visst ska man tänka på miljö och klimat, men inte till priset av en död bygd som det kommer att bli.

Arvika nyheter


Vindkraft – en kostbar illusion

(2019-07-24)


Ett vindkraftverk ser imponerande ut, ett monument över handlingskraft och miljötänkande, alternativt ett monument över en kostsam illusion.

Trelleborgs allehanda


FSL debatterar – ordförande Jan Hedman i DT

(2019-06-30)

I slutet av maj deltog jag i en minnesvärd demonstration i Malung med syfte att värna Malungs vackra natur. Det tyska vindkraftsbolaget WPD vill skövla denna natur för att göra plats åt 40 vindkraftverk.

Dalarnas tidningar


Vi börjar känna oss uppgivna

(2019-06-30)


Jens Drud Hansen och hans familj har levt med bullret från vindkraftverket i Sundom i åtta år. Familjen har hela tiden upplevt att ljudet från vindmöllan är för högt och att ljudet ständigt finns där och tär på humöret och stämningen.

Svenska YLE


Tusen ton insekter dör vid tyska vindkraftverk per år

(2019-06-30)


Tyska vindkraftverk dödar runt 1 200 miljarder insekter per år, enligt en ny studie. För vindkraftverkens rotorblad innebär det en extra vikt på 1 200 ton, vilket minskar energiproduktionen med upp till 50 procent, rapporterar NRK.

Branschaktuellt


Ett av fyra vindkraft för nära bostad

(2019-05-12)


Ett av fyra vindkraft för nära bostad

Skillingaryd.nu


Livsfarliga iskast

(2019-05-12)


Se upp för isklumpar i närheten av vindkraft

Låt naturen leva


Vindkraftverk kan göra dig sjuk

(2019-04-14)


Samtidigt med vindkraftutbyggnaden fortgår forskningen om vindkraftens hälsopåverkan. Forskningen visar klart dels att vindkraft förorsakar stress, och samtidigt att stress är en stark riskfaktor för hjärtinfarkt, diabetes och andra sjukdomar.

Elbilsnytt

STÖD FÖRENINGEN

Filmer

En film från Krokek och Morgan Andersson som bor
granne med ett vindkraftverk. Det är inte bara ljudet
som är jobbigt utan även skuggorna, vilka är långt över
det tillåtna.

Se filmen här

Huggormproduction har gjort fyra filmer för föreningen.

Skuggor från vindkraftverk utanför Jönköping

Besök hos Doris i Krokek 2 maj 2012

Hos Doris och Rune 2011

Vårvindar friska

Nu kan du också se Göran Holms föredrag från  Boets Bygdegård den 4 aug.

Del 1,     Del 2,     Del 3,     Del 4,     Del 5

BULLER I BLÅSVÄDER

Ljudmiljöcenter vid Lunds universitet, läs här rapport nr 11

Samråd/yttrande

Samhällsbyggnads-
nämnden 2020

Sammanträdesdagar, kallelse och protokoll för
samhällsbyggnadsnämnden. Läs här

Yttrande på Översiktsplan 2019

Gällande våra lokalpartier utmärker sig KD
som i sitt yttrande utförligt beskriver sin
inställning till vindkraft i kommunen.
Centern har enbart kortfattat berört vindkraften.
S, FI och MP har i princip inget om vindkraften.
Övriga partier har inte yttrat sig över huvud taget.

Rättvis Vnds yttrande på ÖP:n

 


Läs här KF:s protokoll från den 25 okt-10