Ödeshögs kommun vindkraft ödeshög turism turist hus villa

SÄTT STOPP FÖR DENNA HYSTERI!

S_119_100_skarmavbild-2022-09-01-kl-dot-20-dot-18-dot-39

 

Animation

Bilden nedan visar St Åby kyrka med nutidens storlek på vindkraftverk. Placering enligt Eolus tidigare ansökan (som är återtagen). Någon ny ansökan finns inte i dagsläget.

I Ödeshögs kommun översiktsplan fastslås att det är olämpligt om vindkraft:
"Riskerar att ta över en kyrkans roll som dominerande landmärke"

Bedöm själva om kravet i översiktsplan uppfylls.

Ett flertal andra krav finns också i kommunens översiktsplan som förhoppningsvis omöjliggör vindkraft i Holaveden.

S_120_79_odeshog-2016-208-jarnstad-300-m-v150-visual-bild-aby-kyrka-animation

För större bild, klicka på bildenNYHETER

Vindkraftsparker stoppas av Vilhelmina kommun

(2018-12-16)

Vilhelmina kommun säger nej till två stora vindkraftsparker i Vilhelmina kommun. Det handlar om totalt cirka 160 planerade vindkraftverk som GHG-vind ville bygga i Gråtanliden och Högbrännan.

VK


Vindkraftens hälsoeffekter måste tas på allvar

(2018-12-11)

Skydda miljön


Rätten att vägra vindkraft kan försvinna

(2018-11-24)

Kommunernas rätt att säga nej till nya vindkraftverk kan vara i fara. Regeringen funderar på att ta bort vetot men av de kommuner som tillfrågats så är en överväldigande majoritet emot förslaget. I Ödeshög säger kommunalrådet Annicki Oscarsson att idén är olycklig.

P4 Östergötland


Vi i kommunerna måste få säga nej till vindkraft

(2018-11-19)

Ordförande Jan Hedman: Politiker och företag ska inte få köra över kommunerna

Aftonbladet


Jag är rädd att vi en dag får ångra alla vindkraftverk

(2018-11-03)


Ulricehamns kommuns tjänstemän rekommenderar politikerna att säga nej till vindkraftparkerna i Boarp/Stigared. Det är välkommet. Jag är rädd att vi en dag får ångra de stora statliga vindkraftssubventionerna.

Ulricehamns tidning


Vindkraft kräver stor hänsyn

(2018-11-03)


Moderna vindkraftverk är dock stora anläggningar och kan påverka landskapsbilden negativt samt orsaka störningar för närboende i form av buller och rörliga skuggor. Känsligt djurliv kan skadas, vilket har varit avgörande i flera fall när vindkraft prövats eftersom hotade arter har ett starkt skydd i lagstiftningen.

Norrköpings tidning


Demokratifrågan fortsätter att irritera vindkraftsindustrin-FSL debattartikel

(2018-11-03)


Den kommunala vetorätten vid etablering av vindkraft utgör ett irritationsmoment för vindkraftindustrin.

Gefle Dagblad


Människor "måste tåla" att bli granne med vindkraftverken – vem för vanligt folks talan?

(2018-10-17)

I vindkraftdebatten försvinner ofta de drabbade människorna. De som tvingas bli granne med vindindustrin och som efter år av överklaganden slutligen i Mark- och miljödomstolens dom finner att deras uppfattning om en hotande etablering inte tillmäts någon betydelse.

Allehanda


Det bästa för naturen

(2018-09-08)

Vindkraften har utvecklats till att bli ett av de största hoten mot vår natur och miljö, skriver Jan Hedman, ordförande för Föreningen Svenskt Landskapsskydd, FSL.

Hela Hälsingland


Åtta miljoner för ingenting

(2018-09-01)

Åtta miljoner för ingenting. Det är resultatet av Kumbros misslyckade satsning på vindkraft. Man behöver inte vara särskilt bra på affärer för att inse att det här var en riktigt dålig affär för skattebetalarna.

Skattebetalarna


Högre värde utan vindkraft

(2018-09-01)


Byggandet av vindkraftverk på Hökensås fortsätter engagera.
Under kommunfullmäktigemötet ställdes två frågor under allmänhetens frågestund.

Västgötabladet


Vindkraft orsakar dålig sömn

(2018-08-18)

Boende nära den nya vindkraftparken i Grimsås har ilsknat till mot buller och vibrationer som håller dem vakna om nätterna.

P4 Sjuhärad


”I Vansbro i Dalarna finns landets klokaste socialdemokrater. Någon däremot?”

(2018-08-18)

"I Vansbro i Dalarna finns landets klokaste socialdemokrater. Någon däremot?"

Läs här


Ack Värmeland du sköna

(2018-07-05)

Den senaste månaden har Värmland bjudit oss goda nyheter på vindkraftsfronten. Såväl Hagfors som Torsby kommuner har genom kommunala beslut räddats från förödelse i form av höga vindkraftsparker, tack vare energiskt opinionsarbete. Tidigare 2015 fattade grannkommunen Filipstad liknande beslut, och på andra sidan Dala-gränsen landade Vansbro kommun 2012 i samma kloka slutsats.

Läs mer FSL


Ack Värmeland du sköna??

(2018-07-05)

Den senaste månaden har Värmland bjudit oss goda nyheter på vindkraftsfronten. Såväl Hagfors som Torsby kommuner har genom kommunala beslut räddats från förödelse i form av höga vindkraftsparker, tack vare energiskt opinionsarbete. Tidigare 2015 fattade grannkommunen Filipstad liknande beslut, och på andra sidan Dala-gränsen landade Vansbro kommun 2012 i samma kloka slutsats.

Läs mer FSL


Vad tycker KD:s väljare? – FSL debatt

(2018-07-05)

Innan Ebba Busch-Thoor blivit partiledare skrev hon tillsammans med andra kristdemokratiska lokalpolitiker från olika delar av landet en klok och framsynt debattartikel i Svenska Dagbladet

Östra Småland


Bara vart fjärde vindkraftverk får byggas

(2018-07-05)

Färsk statistik visar att 76 procent av alla ansökningar om att få bygga vindkraft avslås.

Land


Står fast om vindkraft

(2018-06-11)


En planerad vindkraftspark vid Västra Kinneskogen i närheten av Lugnås upprörde känslor lokalt. I november 2017 överklagade kommunen ett länsstyrelsebeslut om etablering.

Mariestadstidningen


Rotorblad lossnade

(2018-06-04)


Ett nästan 55 meter långt rotorblad till ett 150 meter högt vindkraftverk vid Kullsta norr om Norrtälje lossnade plötsligt och slog i marken på onsdagen.

NYteknik


Grannar i protest

(2018-06-04)


Boende nära Karlsholms vindkraftspark tycker att verken låter för mycket. Flera av dem har klagat hos kommunen som tagit beslut.

24Kristianstad

STÖD FÖRENINGEN

Filmer

En film från Krokek och Morgan Andersson som bor
granne med ett vindkraftverk. Det är inte bara ljudet
som är jobbigt utan även skuggorna, vilka är långt över
det tillåtna.

Se filmen här

Huggormproduction har gjort fyra filmer för föreningen.

Skuggor från vindkraftverk utanför Jönköping

Besök hos Doris i Krokek 2 maj 2012

Hos Doris och Rune 2011

Vårvindar friska

Nu kan du också se Göran Holms föredrag från  Boets Bygdegård den 4 aug.

Del 1,     Del 2,     Del 3,     Del 4,     Del 5

BULLER I BLÅSVÄDER

Ljudmiljöcenter vid Lunds universitet, läs här rapport nr 11

Samråd/yttrande

Samhällsbyggnads-
nämnden 2020

Sammanträdesdagar, kallelse och protokoll för
samhällsbyggnadsnämnden. Läs här

Yttrande på Översiktsplan 2019

Gällande våra lokalpartier utmärker sig KD
som i sitt yttrande utförligt beskriver sin
inställning till vindkraft i kommunen.
Centern har enbart kortfattat berört vindkraften.
S, FI och MP har i princip inget om vindkraften.
Övriga partier har inte yttrat sig över huvud taget.

Rättvis Vnds yttrande på ÖP:n

 


Läs här KF:s protokoll från den 25 okt-10