Ödeshögs kommun vindkraft ödeshög turism turist hus villa

SÄTT STOPP FÖR DENNA HYSTERI!

 

Kallelse till årsmötet kommer, det är framflyttat p.g.a. Corona


Animation

Bilden nedan visar St Åby kyrka med nutidens storlek på vindkraftverk. Placering enligt Eolus tidigare ansökan (som är återtagen). Någon ny ansökan finns inte i dagsläget.

I Ödeshögs kommun översiktsplan fastslås att det är olämpligt om vindkraft:
"Riskerar att ta över en kyrkans roll som dominerande landmärke"

Bedöm själva om kravet i översiktsplan uppfylls.

Ett flertal andra krav finns också i kommunens översiktsplan som förhoppningsvis omöjliggör vindkraft i Holaveden.

S_120_79_odeshog-2016-208-jarnstad-300-m-v150-visual-bild-aby-kyrka-animation

För större bild, klicka på bildenNYHETER

Hur hållbart är det egentligen med vindkraft?

(2017-02-12)

Hur "hållbart" är det att i naturområden uppföra 200 meter höga vindkraftverk som dödar rovfåglar och fladdermöss och som förvandlar en tidigare tyst miljö till ett svischande, bullrande, blinkande industriområde?

ekuriren.se


Örn klövs av vindkraftverk

(2017-01-22)

Det var en ornitolog som med egna ögon såg hur den stora örnen flög rätt in i vindkraftverket och helt enkelt kapades mitt itu av ett av bladen.

– Det blev en rejäl smäll och han var lite chockad. Det är inte ofta man får se en sådan händelse, även om vi vet att det inträffar, säger Daniel Bengtsson.

barometern


högt pris för lite effekt

(2017-01-22)

Energiöverenskommelsen: högt pris för lite effekt

Konsumenterna betalar för en omställning av energisystemet som inte minskar klimatutsläppen.
Kapitalförstöring

Trellebordsallehanda


Tjäderförekomst kan påverka tillståndsprocessen

(2017-01-22)

Tjäderförekomst kan påverka tillståndsprocessen, enligt färskt utslag i Mark- och miljööverdomstolen

Mark- och miljööverdomstolen avslår ansökan om vindkraftpark i Bohuslän med hänvisning till att det inte är tillräckligt utrett hur tjädrarna skulle påverkas av vindkraftsutbyggnaden. Ett hoppfullt ställningstagande av den högsta instansen.

Jaktjournalen


Isbildning

(2017-01-08)

Isbildning är ett problem för vindkraften i Norrbotten. För att komma till en lösning har forskare vid Luleå tekniska universitet under ledning av Jan-Olov Aidanpää studerat företeelsen under tre år.

www.sr.se


Seminarium om vindkraftbuller

(2017-01-08)

Den 30 november hölls ett seminarium i gamla riksdagshuset om vindkraftsbuller. Henrik Wachtmeister och Jan Hedman från FSL:s styrelse deltog.

smalandsdagblad


Vindkraften får stöd i domstolar

(2016-11-27)

Miljödomstolarna har anpassat sig till det breda politiska stöd som vindkraften fått med åren trots att lagen inte uttryckligen ger utrymme för de positiva miljöeffekterna.

Sveriges Radio


KD föreslår: Tillfälligt stopp för nybyggd vindkraft

(2016-11-13)

– Vi säger inte nej till vindkraft i dag, det gör vi inte till kärnkraft heller. Men nya etableringar måste ske med försiktighet, det är exempelvis oerhört viktigt att ta del av vad de närboende tycker och sedan ta hänsyn till deras åsikter, säger riksdagsledamoten Magnus Oscarsson.

www.barometern.se


Låt kommunerna behålla vindkraftsvetot!

(2016-11-07)

Kommuner har sedan 2009 vetorätt mot vindkraftsutbyggnad, vilket fyllt en viktig funktion. Det är emellertid en ordning som företagen i branschen vill ändra på med, som det verkar, stöd av regeringen, skriver Jan Hedman, ordförande för Föreningen Svenskt Landskapsskydd.

Dagens Samhälle


Länsstyrelsen skickar tillbaka bygglovet om Ryket

(2016-10-30)

Länsstyrelsen skickar tillbaka beslutet om Ryket. Upp till kommunen att överklaga eller ta om beslutet. Läs här vad länsstyrelsen skriver i sitt beslut


Vindkraft är varken miljövänligt eller gratis

(2016-10-30)

Det är hög tid att vi sätter ned foten och säger nej till denna meningslösa utbyggnad av vindkraft i Sverige som varken är miljömässigt eller ekonomiskt försvarbar.

Fagersta-Posten


"Borde aldrig gått in i certifikatsystemet"

(2016-10-16)

"Jag har inget emot tyskar, men jag begriper inte varför vi ska bygga ut dyr el i Norge för att sälja den billigt till tyska elbolag. Den vattenkraft vi har bör inte slösas bort på miljardöverföringar till europeiska elkunder."

Norges tidigare energiminister Jens Stoltenberg


Förluster och korruption i vindkraftens spår

(2016-10-08)

En politik som genomförs av små partier i riksdagen.

Intressant artikel
Stockholms Initiativet


Erbjöds kompensation för att inte motarbeta vindkraft

(2016-10-08)

Fredrik Knape är en av dem som överklagat tillståndet att bygga Skönero vindkraftpark. Detta trots att han erbjudits kompensation för att inte överklaga. "Får det verkligen gå till så här?", undrar han.

Valdemarsvik


Resultat av Arbetsmiljöverkets marknadskontroller år 2016 – Utdrag

(2016-08-31)

Resultat av Arbetsmiljöverkets marknadskontroller år 2016 – Utdrag

http://www.friavindar.se/


Överklagar höjda vindkraftverk

(2016-08-27)

Tidigare i år motsatte sig kommunen ändringstillståndet och ärendet hamnade på mark- och miljödomstolens bord som beslöt att kommunal tillstyrkelse inte krävdes vid prövning av ett ändringstillstånd.

Domstol kör över kommun till förmån för vindkraftsbolag

processnet.se


Sveriges koloni heter inte Indien – den heter Norrland

(2016-08-27)

Vindkraftsutbyggnaden tas upp i den här krönikan av Clara Lidström.

Expressen


Forskare efterlyser större hänsyn till kultur-, natur, och upplevelsevärden

(2016-08-18)

Ett faktum är att tillkomsten av upp till 200 meter höga vindkraftverk påverkar landskapens kultur-, natur och rekreationsvärden och omvandlar dem till industrilandskap, och därmed devalverar dessa värden bland breda grupper.

När beslut fattas om anläggningar­ för vindkraft bör större hänsyn tas till ­kultur-, natur- och upplevelsevärden. Annars­ riskerar vi ökad folklig misstro mot politiker och myndig­heter, ­skriver forskaren Bosse Bodén.

SvD Näringsliv


Vindkraftverken blir bara högre och högre

(2016-08-18)

– Vi kan inte bo kvar här med de otroliga störningarna som finns efter ett verk. Blir de ännu större får vi ännu fler typer av störningar i form av till exempel lågfrekventa buller, säger markägaren Sven-Olof Höglund som bor i Vinliden, två kilometer från där fyra verk ska sättas upp.

SVT


Vindkraftverk stod för nära väg – nu läggs vägen om

(2016-07-25)

Efter nya rekommendationer från Energimyndigheten hamnade några vindkraftverk i Björkhöjden för nära väg 776/969 mellan Borgvattnet och Ramsele. I vintras började jobbet med att bygga om vägen.

ltz.se

STÖD FÖRENINGEN

Filmer

En film från Krokek och Morgan Andersson som bor
granne med ett vindkraftverk. Det är inte bara ljudet
som är jobbigt utan även skuggorna, vilka är långt över
det tillåtna.

Se filmen här

Huggormproduction har gjort fyra filmer för föreningen.

Skuggor från vindkraftverk utanför Jönköping

Besök hos Doris i Krokek 2 maj 2012

Hos Doris och Rune 2011

Vårvindar friska

Nu kan du också se Göran Holms föredrag från  Boets Bygdegård den 4 aug.

Del 1,     Del 2,     Del 3,     Del 4,     Del 5

BULLER I BLÅSVÄDER

Ljudmiljöcenter vid Lunds universitet, läs här rapport nr 11

Samråd/yttrande

Samhällsbyggnads-
nämnden 2020

Sammanträdesdagar, kallelse och protokoll för
samhällsbyggnadsnämnden. Läs här

Yttrande på Översiktsplan 2019

Gällande våra lokalpartier utmärker sig KD
som i sitt yttrande utförligt beskriver sin
inställning till vindkraft i kommunen.
Centern har enbart kortfattat berört vindkraften.
S, FI och MP har i princip inget om vindkraften.
Övriga partier har inte yttrat sig över huvud taget.

Rättvis Vnds yttrande på ÖP:n

 


Läs här KF:s protokoll från den 25 okt-10