Ödeshögs kommun vindkraft ödeshög turism turist hus villa

SÄTT STOPP FÖR DENNA HYSTERI!

 

Kallelse till årsmötet kommer, det är framflyttat p.g.a. Corona


Animation

Bilden nedan visar St Åby kyrka med nutidens storlek på vindkraftverk. Placering enligt Eolus tidigare ansökan (som är återtagen). Någon ny ansökan finns inte i dagsläget.

I Ödeshögs kommun översiktsplan fastslås att det är olämpligt om vindkraft:
"Riskerar att ta över en kyrkans roll som dominerande landmärke"

Bedöm själva om kravet i översiktsplan uppfylls.

Ett flertal andra krav finns också i kommunens översiktsplan som förhoppningsvis omöjliggör vindkraft i Holaveden.

S_120_79_odeshog-2016-208-jarnstad-300-m-v150-visual-bild-aby-kyrka-animation

För större bild, klicka på bildenNYHETER

De flyttar om vindkraftsparken byggs

(2019-04-14)


Naturområdet Hökensås kommer att få 15 vindkraftverk innan oktober 2021, om allt går enligt planerna. Men arbetsgruppen Hökensås vind har överklagat till mark- och miljödomstolen.

P4 Skaraborg


Vindkraft förpestar landsbygden

(2019-03-18)


Vindkraftsexploateringen av den svenska landsbygden kommer från hemska politiska fantasier.
Tydligen finns det en överenskommelse genom samhällets alla skikt att landsbygden är något som skall nyttjas och det är verkligen en mardröm

Skaraborgsbygden


Lyssna på Kina om vindkraft

(2019-03-18)


Rapporten visar en stor påverkan av det lokala klimatet-temperatur-nederbörd. Studien visar negativ påverkan på den lokala vegetationstillväxten.

Skaraborgsbygden


Malungsbor – rädda våra berg.

(2019-02-10)


Vi vädjar till kommunens politiker att försvara vår vackra natur.

DT


Vindkraften kan driva bort invåna

(2019-02-10)


Bryr man sig inte om människorna så kan man ju fundera över hur djurlivet långsiktigt kommer att påverkas.

SMP


Markägarna säljer ut sina grannar

(2019-02-10)


Hoppas kommunen lägger in sitt veto

Jönköpingsnytt


Sverige har hamnat i en återvändsgränd i energipolitiken.

(2019-01-30)


Vindkraften är ett dyrt ideologiskt experiment som inte leder framåt.

Expressen


Vart går Arjeplog?

(2019-01-27)


Skellefteå Kraft vill ersätta gamla vindkraftverk med nya, upp till 330 meter höga verk, försedda med högintensivt vitt blinkande ljus. Meskaure sameby förutser störningar för renskötseln. Kommunen har vetorätt – kommer den att utnyttjas?

Arjeplognytt


Vindkraft är en ignorerad hälsofara

(2019-01-27)


Noggranna mätningar visar att starka pulser av infraljud som uppstår varje gång vingarna passerar pelarna på vindkraftverket når hela 20 km bort. Film från tysk TV.

Klimatupplysningen


Sveriges bönder storsatsar på solenergi.

(2019-01-20)


Åtta av tio lantbrukare som tänker investera i förnybar energi väljer solenergi

LRF


Norska kommuner negativa till vindkraft

(2019-01-06)


Liksom i många svenska kommuner är man i Norge på kommunnivån negativ till etablering av vindkraft

E24 Norge


Vindkraft i stor skala – en felsatsning

(2019-01-06)


Tidningen publicerade en insändare som mest liknar en reklambroschyr för vindkraft. Jag har tidigare tänkt: "det låter väl bra med gratis el från vinden". Det var innan jag satt mig in i frågan.

Ekuriren


Vindkraftsparker stoppas av Vilhelmina kommun

(2018-12-16)

Vilhelmina kommun säger nej till två stora vindkraftsparker i Vilhelmina kommun. Det handlar om totalt cirka 160 planerade vindkraftverk som GHG-vind ville bygga i Gråtanliden och Högbrännan.

VK


Vindkraftens hälsoeffekter måste tas på allvar

(2018-12-11)

Skydda miljön


Rätten att vägra vindkraft kan försvinna

(2018-11-24)

Kommunernas rätt att säga nej till nya vindkraftverk kan vara i fara. Regeringen funderar på att ta bort vetot men av de kommuner som tillfrågats så är en överväldigande majoritet emot förslaget. I Ödeshög säger kommunalrådet Annicki Oscarsson att idén är olycklig.

P4 Östergötland


Vi i kommunerna måste få säga nej till vindkraft

(2018-11-19)

Ordförande Jan Hedman: Politiker och företag ska inte få köra över kommunerna

Aftonbladet


Jag är rädd att vi en dag får ångra alla vindkraftverk

(2018-11-03)


Ulricehamns kommuns tjänstemän rekommenderar politikerna att säga nej till vindkraftparkerna i Boarp/Stigared. Det är välkommet. Jag är rädd att vi en dag får ångra de stora statliga vindkraftssubventionerna.

Ulricehamns tidning


Vindkraft kräver stor hänsyn

(2018-11-03)


Moderna vindkraftverk är dock stora anläggningar och kan påverka landskapsbilden negativt samt orsaka störningar för närboende i form av buller och rörliga skuggor. Känsligt djurliv kan skadas, vilket har varit avgörande i flera fall när vindkraft prövats eftersom hotade arter har ett starkt skydd i lagstiftningen.

Norrköpings tidning


Demokratifrågan fortsätter att irritera vindkraftsindustrin-FSL debattartikel

(2018-11-03)


Den kommunala vetorätten vid etablering av vindkraft utgör ett irritationsmoment för vindkraftindustrin.

Gefle Dagblad


Människor "måste tåla" att bli granne med vindkraftverken – vem för vanligt folks talan?

(2018-10-17)

I vindkraftdebatten försvinner ofta de drabbade människorna. De som tvingas bli granne med vindindustrin och som efter år av överklaganden slutligen i Mark- och miljödomstolens dom finner att deras uppfattning om en hotande etablering inte tillmäts någon betydelse.

Allehanda

STÖD FÖRENINGEN

Filmer

En film från Krokek och Morgan Andersson som bor
granne med ett vindkraftverk. Det är inte bara ljudet
som är jobbigt utan även skuggorna, vilka är långt över
det tillåtna.

Se filmen här

Huggormproduction har gjort fyra filmer för föreningen.

Skuggor från vindkraftverk utanför Jönköping

Besök hos Doris i Krokek 2 maj 2012

Hos Doris och Rune 2011

Vårvindar friska

Nu kan du också se Göran Holms föredrag från  Boets Bygdegård den 4 aug.

Del 1,     Del 2,     Del 3,     Del 4,     Del 5

BULLER I BLÅSVÄDER

Ljudmiljöcenter vid Lunds universitet, läs här rapport nr 11

Samråd/yttrande

Samhällsbyggnads-
nämnden 2020

Sammanträdesdagar, kallelse och protokoll för
samhällsbyggnadsnämnden. Läs här

Yttrande på Översiktsplan 2019

Gällande våra lokalpartier utmärker sig KD
som i sitt yttrande utförligt beskriver sin
inställning till vindkraft i kommunen.
Centern har enbart kortfattat berört vindkraften.
S, FI och MP har i princip inget om vindkraften.
Övriga partier har inte yttrat sig över huvud taget.

Rättvis Vnds yttrande på ÖP:n

 


Läs här KF:s protokoll från den 25 okt-10