Ödeshögs kommun vindkraft ödeshög turism turist hus villa

SÄTT STOPP FÖR DENNA HYSTERI!

Ödeshögs kommun

Utställning av reviderat förslag till ny översiktsplan
20 april – 18 juni 2020

Under perioden april till juni finns det möjlighet för dig som medborgare, myndighet, intresseorganisation, förening med flera att lämna synpunkter på det reviderade förslaget till ny översiktsplan.

Välkommen att lämna synpunkter på planförslaget senast den 18 juni 2020. Synpunkterna lämnas skriftligen till e-postadress: kommun@odeshog.se, eller skickas till: Ödeshögs kommun, 599 80 Ödeshög, märk kuvertet med "synpunkter ÖP".

Läs mer på www.odeshog.se


 

Fotomontage

Information om hur stora vindkraftverk som man idag bygger.
Bilden är ett montage, kortet är taget från Häggestabacken mot St
Åby kyrka. Kyrkans torn är ca 30 m högt. Idag finns ingen ansökan
i kommunen om vindraftverken på bilden.

 

S_120_78_skarmavbild-2020-01-11-kl-dot-19-dot-17-dot-26

Större bild klicka härNYHETER

Överkörd kommun saknade vindkraftsplan

(2013-12-18)

I går beslöt ledamöterna i kommunstyrelsen att det inte ska bli vindkraft på Vallåsen. Men det kan det bli ändå. Nämnden kunde ha sagt nej till ansökan om det hade funnits en vindkraftsplan där Vallåsen inte funnits med som möjligt etableringsområde. Nu kan kommunen inte säga nej. Det visar på vikten av att se till att ha en vindkraftsplan.


Vindkraft löser inget

(2013-12-15)

Bertil Leneklint, SkinnskattebergFagersta-posten Läs mer


Hatat bolag nära konkurs

(2013-12-15)

Det är Triventus rubriken i Höglandsnytt Läs mer


Folk blir sjuka

(2013-12-15)

Einar Fjellman


Ansvariga politiker borde skämmas

(2013-12-15)

Lotta Gröning om energipolitiken.


Jonna i Grundtjärn

(2013-12-15)

Jonna skriver om sin oro för vindkraftsindustrin som ska byggas i hennes by. En oro hon delar med många andra i Sverige. Jonnas Jintons blogg Läs mer


Forskare ska studera buller från vindkraft

(2013-12-08)

Buller från vindkraftverk stör flera boenden trots att ljudet ligger under de riktvärden som anses acceptabla. Nu ses sättet att mäta bullret över.


Materiel från uppvaktningar

(2013-12-08)

Läs underlag från FSL:s senaste besök och uppvaktningar


Bidragsfusk om minst 350 Mkr per år?

(2013-12-08)

Läs mer under fliken granskning/fakta.


Nya skärpta bullerkrav

(2013-12-04)

Miljö- och hälsoskyddskontoret i Kristianstad anser att det kan krävas skärpta bullerkrav eftersom människors störs.

ATL


Vågkraft är bättre

(2013-12-04)

Vågkraften är mer förutsägbar och med högre utnyttjandegrad än vindkraften. Forskare på Uppsala universitet vill nu att politiker och energibolag engagerar sig och gör satsningar möjliga. Vågkraften kräver mindre reglerkraft och har visat sig vara en tillgång i vattenmiljön.


Miljöpartiet de Gröna i Ödeshög - Yttrande på vindkraftsplan

(2013-11-30)

Miljöpartiet i Ödeshög har lämnat ett yttrande på vindkraftsplan. Nu blir det intressant att se var övriga partier står. Valdagen närmar sig och folket vill ha svar.

Läs Yttrandet här


När tystnaden blåste bort

(2013-11-30)

Karsholms vindkraftspark har slagit sönder tillvaron för många boende i trakten. Det är en våldtäkt på tystnaden, på ett helt landskap, på oss. Kristianstadsbladet


Arise sitter löst

(2013-11-30)

Vindindustrin behöver högre elpriser och mer subventioner


Ångrar ja till vindkraft

(2013-11-26)

Fd kommunalrådet i Malå, Arne Hellsten, är en av de få politiker som nu öppet ångrar och kritiserar sitt och sin egen kommuns val att satsa på vindkraft i sin kommun. Snurrigt


Vindkraftverkens demokratiska legitimitet

(2013-11-25)

När det gäller vindkraft finns en klar intressekonflikt finns mellan privata intressen, det vill säga mellan producenter som vill se fler (subventionerade) vindkraftverk och närboende som vill skydda hälsa, landskap och fastighetsvärden.

Kristianstadsbladet


Konfiskerar privat ägande

(2013-11-23)

Jag vill, som kommuninvånare sedan snart 30 år, helst inte tro att denna kommunens osannolika givmildhet kan ha att göra med att uppsatta politiker har ett antal fingrar med i storbolagens lockande syltburk?

SMP


Skador på vingarna

(2013-11-23)

Små skavanker på vingarna sänker vindsnurrans elproduktion. Småskador försämrar vingarnas aerodynamik och elproduktionen sjunker. Om defekterna inte repareras kan hål och sprickor växa sig större, och kräva dyra och tidskrävande reparationer. Om även stora skador försummas kan vingar i värsta fall brytas i bitar som flyger iväg och skadar människor eller föremål.

Ny Teknik


Mutor för vindkraft?

(2013-11-21)

Varför är värdet på uthyrning av mark till snurrorna så mycket mer värt mot ett servitut på mark till kraftnäten? Är det så att vindkraftsbyggandet har någon form av gräddfil där ingen lagstiftning behövs?

Allehanda


Kampen går vidare i Hälsingland

(2013-11-20)

Nu synar vi Samkraft AB. Kommentera gärna artikeln.

STÖD FÖRENINGEN

Filmer

En film från Krokek och Morgan Andersson som bor
granne med ett vindkraftverk. Det är inte bara ljudet
som är jobbigt utan även skuggorna, vilka är långt över
det tillåtna.

Se filmen här

Huggormproduction har gjort fyra filmer för föreningen.

Skuggor från vindkraftverk utanför Jönköping

Besök hos Doris i Krokek 2 maj 2012

Hos Doris och Rune 2011

Vårvindar friska

Nu kan du också se Göran Holms föredrag från  Boets Bygdegård den 4 aug.

Del 1,     Del 2,     Del 3,     Del 4,     Del 5

BULLER I BLÅSVÄDER

Ljudmiljöcenter vid Lunds universitet, läs här rapport nr 11

Samråd/yttrande

Samhällsbyggnads-
nämnden 2020

Sammanträdesdagar, kallelse och protokoll för
samhällsbyggnadsnämnden. Läs här

Yttrande på Översiktsplan 2019

Gällande våra lokalpartier utmärker sig KD
som i sitt yttrande utförligt beskriver sin
inställning till vindkraft i kommunen.
Centern har enbart kortfattat berört vindkraften.
S, FI och MP har i princip inget om vindkraften.
Övriga partier har inte yttrat sig över huvud taget.

Rättvis Vnds yttrande på ÖP:n

 


Läs här KF:s protokoll från den 25 okt-10