Ödeshögs kommun vindkraft ödeshög turism turist hus villa

SÄTT STOPP FÖR DENNA HYSTERI!

Yttrande på Översiktsplan

Gällande våra lokalpartier utmärker sig KD som i sitt yttrande utförligt beskriver sin inställning till vindkraft i kommunen. Centern har enbart kortfattat berört vindkraften.
S, FI och MP har i princip inget om vindkraften.
Övriga partier har inte yttrat sig över huvud taget.

KD Centern Socialdemokraterna FI MP

Rättvis Vnds yttrande på ÖP:n

Rättvis vind har skickat ut en enkät till samtliga partier i
Ödeshög för att få svar på var man står i vindkraftsfrågan

Styrelsen har gjort en sammanställning av svaren, Läs mer här

Enkäten med hela svaren från partierna, läs mer här

Kompletteringar/synpunkter, se under fliken insändare


Film från Morgan i Krokek

En film från Krokek och Morgan Andersson som bor
granne med ett vindkraftverk. Det är inte bara ljudet
som är jobbigt utan även skuggorna, vilka är långt över
det tillåtna.

Se filmen här


NYHETER

Ångrar ja till vindkraft

(2013-11-26)

Fd kommunalrådet i Malå, Arne Hellsten, är en av de få politiker som nu öppet ångrar och kritiserar sitt och sin egen kommuns val att satsa på vindkraft i sin kommun. Snurrigt


Vindkraftverkens demokratiska legitimitet

(2013-11-25)

När det gäller vindkraft finns en klar intressekonflikt finns mellan privata intressen, det vill säga mellan producenter som vill se fler (subventionerade) vindkraftverk och närboende som vill skydda hälsa, landskap och fastighetsvärden.

Kristianstadsbladet


Konfiskerar privat ägande

(2013-11-23)

Jag vill, som kommuninvånare sedan snart 30 år, helst inte tro att denna kommunens osannolika givmildhet kan ha att göra med att uppsatta politiker har ett antal fingrar med i storbolagens lockande syltburk?

SMP


Skador på vingarna

(2013-11-23)

Små skavanker på vingarna sänker vindsnurrans elproduktion. Småskador försämrar vingarnas aerodynamik och elproduktionen sjunker. Om defekterna inte repareras kan hål och sprickor växa sig större, och kräva dyra och tidskrävande reparationer. Om även stora skador försummas kan vingar i värsta fall brytas i bitar som flyger iväg och skadar människor eller föremål.

Ny Teknik


Mutor för vindkraft?

(2013-11-21)

Varför är värdet på uthyrning av mark till snurrorna så mycket mer värt mot ett servitut på mark till kraftnäten? Är det så att vindkraftsbyggandet har någon form av gräddfil där ingen lagstiftning behövs?

Allehanda


Kampen går vidare i Hälsingland

(2013-11-20)

Nu synar vi Samkraft AB. Kommentera gärna artikeln.


SOF presenterar ny vindkraftspolicy

(2013-11-17)

En viktig fråga som Sveriges Ornitologiska Förening (SOF) belyser är de partiska underlagen i MKB:n.

"Det finns exempel på flitigt använda konsulter som konsekvent bedömer effekterna av vindkraftsexploatering som acceptabla ur miljösynpunkt, ofta motiverat med slutsatser som saknar vetenskaplig grund."

SOF


Rättsskandal - Jäv

(2013-11-16)

Föreningen Ljusterö Natur och Miljö skriver till Justitikanslern om en närmast rättsskandal, då ordförande i Miljö-  och hälsoskyddsnämnden fattade ett belsut med sin nämnd om miljötillstånd för vindkraftverk, som hans fru var delägare i. Läs mer


Fler fåglar dödas av vindkraftverk

(2013-11-15)

Fler fåglar än man tidigare trott dödskrockar med vindkraftverk varje år, visar en gotländsk fältstudie.

Östnytt


Mycket bra av Stefan Fölster

(2013-11-15)

Stefan Fölsters artikel i dagens Expressen sammanfattar egentligen det mesta av vad vi försökt säga under lång tid.


Ingen verkar tvivla ...

(2013-11-14)

Hur ska kommunerna hantera vindkraftsexploatörerna vinstintresse och statens naivitet?


Bedrövlig energipolitik

(2013-11-13)

Alla dessa miljarder kronor i subventioner som satsats på vindkraften kunde i stället satsas på infrastrukturen till exempel vägar och järnvägar samt den sociala sektorn, vård, skola och omsorg. Detta skulle verkligen vara till nytta för svenska folket. Men vad har vi för nytta av alla dessa vindkraftverk som förfular vår miljö? Dala-Demokraten


Vindkraft & järnmalm

(2013-11-10)

Lotta Gröning i Expressen: Vindkraft och järnmalm är frågor som måste börja diskuteras. Vindkraftspolitiken är rena rama baggböleriet. Satsningen på vindkraften är ett av de mest oseriösa beslut som tagit av partierna. Det var visst Maud Olofsson som ville ha den satsningen i utbyte mot att hon godkände kärnkraften.

Expressen


Vindkraft gynnar inte Tjällmobygden

(2013-11-10)

Vindkraftsförespråkarna menar att en vindkraftsanläggning gynnar en levande landsbygd. I verkligheten är det väl snarare tvärtom, att de naturtillgångar som finns och som är väl lämpade för en kraftigt utbyggd turism kommer att destrueras, så att varken fritidsboende eller annat boende i närheten blir aktuellt och inte heller något rörligt friluftsliv.

mvt.se


Ingen vindkraft på Ryssberget

(2013-11-05)

Tankarna att placera vindkraftverk på Ryssberget skrotas. Motståndet mot förslaget gör nu att hela idén plockas bort från översiktsplanen. Kristianstadsbladet


Sivert Göthlin på ledarsidan

(2013-11-03)

Fiaskot med Industrifondens hantering av våra skattepengar tyder på stor brist på kunskap om elförsörjningen, skriver Sivert Göthlin maa Triventus rekonstruktion.

GT


Debatt i aktuellt

(2013-11-03)

Henrik Wachtmeister deltog under fredagskvällen (1/11) i Aktuellt i en debatt om vindkraft mot Naturskyddsföreningens Svante Axelsson. Föreningen Svenskt Landskapsskydd har under ett flertal år slagits för att debatten om vindkraftens avigsidor skall komma upp på agendan på riksplanet.

Se inslaget i Aktuellt (Inslaget startar ca 15 minuter in i programmet)


Torgil Slatte Ödeshögs miljöchef slutar

(2013-10-31)

Torgil Slatte slutar som miljöchef i Ödeshög. Han genomskådade tidigt vindkraftsbluffen och vågade säga ifrån. Läs slutet av artikeln där han deklarerar vad han tycker om vindkraft. Vi får hoppas att han "lär" upp nya chefen.

corren


Vindsnurra i brand efter stormby

(2013-10-30)

Efter kraftiga stormbyar blev sannolikt generatorn i ett vindkraftverk i tyska Sachsen-Anhalt överhettad och började brinna. Tänk om detta händer i det svenska skogslandskapet?

Ny Teknik


Nej till industrialisering av landskapet

(2013-10-29)

Vindkraften har på senare år byggts ut med rasande fart. Många kommuner har blivit överraskade av söktrycket från vindkraftbolagen, varför man inte har hunnit planera var och om vindkraftverk ska byggas. I många fall har detta resulterat i olämpliga vindkraftsetableringar, med olyckliga konsekvenser för befolkning, djur och natur.

STÖD FÖRENINGEN

Skydda miljön

Bloggen för skydd av landskap, människor och djur. Skydd från felplacerade vindkraftverk och annat. www.skyddamilön.nu

Filmer

Huggormproduction har gjort fyra filmer för föreningen.

Skuggor från vindkraftverk utanför Jönköping

Besök hos Doris i Krokek 2 maj 2012

Hos Doris och Rune 2011

Vårvindar friska

Nu kan du också se Göran Holms föredrag från  Boets Bygdegård den 4 aug.

Del 1,     Del 2,     Del 3,     Del 4,     Del 5

BULLER I BLÅSVÄDER

Ljudmiljöcenter vid Lunds universitet, läs här rapport nr 11

Samråd/yttrande

MBN 2019

Sammanträdesdagar, kallelse och protokoll för Miljö- och byggnämnden 2019. Läs här


Läs här KF:s protokoll från den 25 okt-10