Ödeshögs kommun vindkraft ödeshög turism turist hus villa

SÄTT STOPP FÖR DENNA HYSTERI!

Yttrande på Översiktsplan

Gällande våra lokalpartier utmärker sig KD som i sitt yttrande utförligt beskriver sin inställning till vindkraft i kommunen. Centern har enbart kortfattat berört vindkraften.
S, FI och MP har i princip inget om vindkraften.
Övriga partier har inte yttrat sig över huvud taget.

KD Centern Socialdemokraterna FI MP

Rättvis Vnds yttrande på ÖP:n

Rättvis vind har skickat ut en enkät till samtliga partier i
Ödeshög för att få svar på var man står i vindkraftsfrågan

Styrelsen har gjort en sammanställning av svaren, Läs mer här

Enkäten med hela svaren från partierna, läs mer här

Kompletteringar/synpunkter, se under fliken insändare


Film från Morgan i Krokek

En film från Krokek och Morgan Andersson som bor
granne med ett vindkraftverk. Det är inte bara ljudet
som är jobbigt utan även skuggorna, vilka är långt över
det tillåtna.

Se filmen här


NYHETER

Ekosystem vid vindkraftsanläggning

(2013-12-31)

Rapport från Stor-Rotliden


Storm kring vindkraftverk

(2013-12-31)

De boende vill inte bli grannar till vindkraftverk. Det tycker kommunen att de kan bli.

Vad består en kommun av? Är kommunen invånarna eller är en kommun en egen myndighet utan ansvar mot de boende inom det angivna geografiska området? Inte konstigt att allt blir politik i slutändan. Vår röst är det enda som finns kvar när förnuftet tagit slut.

GP


Ebba Busch (kd) i UNT

(2013-12-22)

Den 19:e april skrev vi på SvD Brännpunkt att det är dags att slopa subventionerna för dyra elproduktionsmetoder. Vi kräver nu också en öppen redovisning av kostnaderna att ansluta vindkraften till elnäten.


Rapport från Tyskland

(2013-12-21)

"Där vi bor här i Tyskland finns redan många vindkraftverk. Arbetstillfällen? Inte ett enda! Tvärtom har många arbetstillfällen i jordbruk och skogsbruk och turism blivit förstörda. Turister kommer inte och husen har blivit värdelösa. Bara storbolaget tjänar (skatte-)pengar."


Radioprogram

(2013-12-21)

Debatt om vindkraft i P1. P1 Morgon


Effektiva fådeldödare

(2013-12-18)

I en ny stor studie från USA, som sammanställer resultat från 68 olika rapporter, har forskare kommit fram till att mellan 140 000 och 328 000 fåglar dör årligen på grund av kollisioner med vindkraftverk. De har också kommit fram till att ju större vindturbiner, desto större risk att fåglar dödas.


Överkörd kommun saknade vindkraftsplan

(2013-12-18)

I går beslöt ledamöterna i kommunstyrelsen att det inte ska bli vindkraft på Vallåsen. Men det kan det bli ändå. Nämnden kunde ha sagt nej till ansökan om det hade funnits en vindkraftsplan där Vallåsen inte funnits med som möjligt etableringsområde. Nu kan kommunen inte säga nej. Det visar på vikten av att se till att ha en vindkraftsplan.


Vindkraft löser inget

(2013-12-15)

Bertil Leneklint, SkinnskattebergFagersta-posten Läs mer


Hatat bolag nära konkurs

(2013-12-15)

Det är Triventus rubriken i Höglandsnytt Läs mer


Folk blir sjuka

(2013-12-15)

Einar Fjellman


Ansvariga politiker borde skämmas

(2013-12-15)

Lotta Gröning om energipolitiken.


Jonna i Grundtjärn

(2013-12-15)

Jonna skriver om sin oro för vindkraftsindustrin som ska byggas i hennes by. En oro hon delar med många andra i Sverige. Jonnas Jintons blogg Läs mer


Forskare ska studera buller från vindkraft

(2013-12-08)

Buller från vindkraftverk stör flera boenden trots att ljudet ligger under de riktvärden som anses acceptabla. Nu ses sättet att mäta bullret över.


Materiel från uppvaktningar

(2013-12-08)

Läs underlag från FSL:s senaste besök och uppvaktningar


Bidragsfusk om minst 350 Mkr per år?

(2013-12-08)

Läs mer under fliken granskning/fakta.


Nya skärpta bullerkrav

(2013-12-04)

Miljö- och hälsoskyddskontoret i Kristianstad anser att det kan krävas skärpta bullerkrav eftersom människors störs.

ATL


Vågkraft är bättre

(2013-12-04)

Vågkraften är mer förutsägbar och med högre utnyttjandegrad än vindkraften. Forskare på Uppsala universitet vill nu att politiker och energibolag engagerar sig och gör satsningar möjliga. Vågkraften kräver mindre reglerkraft och har visat sig vara en tillgång i vattenmiljön.


Miljöpartiet de Gröna i Ödeshög - Yttrande på vindkraftsplan

(2013-11-30)

Miljöpartiet i Ödeshög har lämnat ett yttrande på vindkraftsplan. Nu blir det intressant att se var övriga partier står. Valdagen närmar sig och folket vill ha svar.

Läs Yttrandet här


När tystnaden blåste bort

(2013-11-30)

Karsholms vindkraftspark har slagit sönder tillvaron för många boende i trakten. Det är en våldtäkt på tystnaden, på ett helt landskap, på oss. Kristianstadsbladet


Arise sitter löst

(2013-11-30)

Vindindustrin behöver högre elpriser och mer subventioner

STÖD FÖRENINGEN

Skydda miljön

Bloggen för skydd av landskap, människor och djur. Skydd från felplacerade vindkraftverk och annat. www.skyddamilön.nu

Filmer

Huggormproduction har gjort fyra filmer för föreningen.

Skuggor från vindkraftverk utanför Jönköping

Besök hos Doris i Krokek 2 maj 2012

Hos Doris och Rune 2011

Vårvindar friska

Nu kan du också se Göran Holms föredrag från  Boets Bygdegård den 4 aug.

Del 1,     Del 2,     Del 3,     Del 4,     Del 5

BULLER I BLÅSVÄDER

Ljudmiljöcenter vid Lunds universitet, läs här rapport nr 11

Samråd/yttrande

MBN 2019

Sammanträdesdagar, kallelse och protokoll för Miljö- och byggnämnden 2019. Läs här


Läs här KF:s protokoll från den 25 okt-10