Ödeshögs kommun vindkraft ödeshög turism turist hus villa

SÄTT STOPP FÖR DENNA HYSTERI!

Ödeshögs kommun

Utställning av reviderat förslag till ny översiktsplan
20 april – 18 juni 2020

Under perioden april till juni finns det möjlighet för dig som medborgare, myndighet, intresseorganisation, förening med flera att lämna synpunkter på det reviderade förslaget till ny översiktsplan.

Välkommen att lämna synpunkter på planförslaget senast den 18 juni 2020. Synpunkterna lämnas skriftligen till e-postadress: kommun@odeshog.se, eller skickas till: Ödeshögs kommun, 599 80 Ödeshög, märk kuvertet med "synpunkter ÖP".

Läs mer på www.odeshog.se


 

Fotomontage

Information om hur stora vindkraftverk som man idag bygger.
Bilden är ett montage, kortet är taget från Häggestabacken mot St
Åby kyrka. Kyrkans torn är ca 30 m högt. Idag finns ingen ansökan
i kommunen om vindraftverken på bilden.

 

S_120_78_skarmavbild-2020-01-11-kl-dot-19-dot-17-dot-26

Större bild klicka härNYHETER

Vindkraft bra när andra betalar

(2014-01-16)

Svensk Vindenergi och dess VD Annika Helker Lundström är åter ute i hela landet och tigger pengar. Det lär behövas om man ska hålla den spekulativa och olönsamma vindkraften igång. Trots bidrag från Sveriges hushåll och företag samt gräddfiler i beslutsgången så har inte vindindustrin kunnat redovisa annat än förluster sedan våren 2011 skriver Sune Sjöström, Ordförande och Henrik Wachtmeister, Mediatalesman i Föreningen Svenskt Landskapsskydd.


Vindkraftsvalsen

(2014-01-16)

Youtube Läs mer


Andelar i vindkraft inte lönsamt

(2014-01-16)

Inte ens de frälsta tycker att det är en bra idé

Vindkraftsportalen


Lätta på dimridåerna

(2014-01-13)

Samtidigt som Energimyndigheten den 18/12 2013 berättar om att man i sina nya Riksintresse vindbruk haft ”bred dialog” och visat ”större hänsyn till känsliga natur- och kulturvärden” offrar man Holmöarna utanför Umeå, en av Östersjöns mest unika jungfruliga landhöjningsbiotoper utpekad som ovärderlig och skyddsvärd ur många aspekter.

Som grön centerpartist skäms jag! Nu är måttet rågat vad gäller fjäskandet för vindkraften och dess särintressen! Jag kommer personligen att ta strid för ett förstärkt naturskydd i detta avlånga och rika land. Vi ska inte låta vår värdefulla natur offras för att uppnå ett ur luften taget mål om 30 TWh vindel. Basta!

Umeå kommun kan utnyttja sitt kommunala veto och stoppa detta okynne! Gör det!

Så skriver Per Hansson, centerpartist.


Danska vindkraftsindustrin

(2014-01-13)

Vindkraftsindustrin har organisationen och pengarna som gör att de kan producera och leverera "fakta" till politikerna om att vindkraften är viktig, grön och ofarlig.


Katastrof närmar sig för vindkraften

(2014-01-13)

Vindkraften går med förlust och det är anledningen till Annika Helker Lundströms debattinlägg, skriver Stig Svensson


Bygglov för vindkraft rivs upp

(2014-01-08)

Krokek - Ödeshög

Mark och Miljööverdomstolen har nu beslutat att det var fel att bevilja bygglov utan att prata med berörda grannar. Domen går ej att överklaga.

Corren


Nytt inlägg

(2014-01-07)

Curt Widlund har skrivit en ny, intressant kommentar på en artikel om vindkraftsbuller som vi tidigare har publicerat här. Curts inlägg postades den 5 januari 2014. Läkartidningen


Profithunger

(2014-01-05)

"Hungriga efter pengar upplåter de sin mark och skiter i sina grannars liv. Att vindindustrin byggs där det är bäst förutsättningar för vind är bara skitprat! De byggs där ”rätt” markägare finns = någon som arrenderar ut sin mark närmaste decennium och sedan skiter i vad som händer." ÖP blogg


Bullerberäkningar ifrågasätts

(2014-01-05)

Flera oberoende forskare har börjat ifrågasätta sättet att göra ljudberäkningar, vilket direkt ifrågasätter om de preliminära beräkningar som konsulten Ångpanneföreningen (ÅF) har genomfört är relevanta över årstider? Ljungskilebloggen


Energipolitiken blir en valfråga

(2014-01-01)

"Makthavarna måste offentligt redovisa en konsekvensbeskrivning som tydligt visar vilka kostnader industri och konsumenter kommer att drabbas av vid en fortsättning på den inslagna vägen, hur arbetslöshetssiffrorna kommer att utvecklas och hur landsbygden, där mestadels de små och medelstora industrierna finns, kommer att påverkas."


Varning för vindkraftinfarkt

(2014-01-01)

Satsningen på vindkraft kan ha gått för långt, varnar Kungliga vetenskapsakademiens energiutskott. ATL


Om bensinpris och vindkraft

(2014-01-01)

Den vansinniga utbyggnaden av vindkraftparker gör att den gruppbaserade turisttrafiken lägger över sina rutter till Norge och Finland. Nej, nu måste svenskarna vakna – skall vi låta vårt land förstöras av okunniga politiker från alla partier? Allehanda


Norsjö en vindkraftfri kommun

(2013-12-31)

Runt om i länet har vindkraftverken vuxit upp som svampar ur jorden de senaste åren. Men inte i Norsjö. Och nu finns förslag på att göra Norsjö till en vindkraftfri kommun. SVT


Ekosystem vid vindkraftsanläggning

(2013-12-31)

Rapport från Stor-Rotliden


Storm kring vindkraftverk

(2013-12-31)

De boende vill inte bli grannar till vindkraftverk. Det tycker kommunen att de kan bli.

Vad består en kommun av? Är kommunen invånarna eller är en kommun en egen myndighet utan ansvar mot de boende inom det angivna geografiska området? Inte konstigt att allt blir politik i slutändan. Vår röst är det enda som finns kvar när förnuftet tagit slut.

GP


Ebba Busch (kd) i UNT

(2013-12-22)

Den 19:e april skrev vi på SvD Brännpunkt att det är dags att slopa subventionerna för dyra elproduktionsmetoder. Vi kräver nu också en öppen redovisning av kostnaderna att ansluta vindkraften till elnäten.


Rapport från Tyskland

(2013-12-21)

"Där vi bor här i Tyskland finns redan många vindkraftverk. Arbetstillfällen? Inte ett enda! Tvärtom har många arbetstillfällen i jordbruk och skogsbruk och turism blivit förstörda. Turister kommer inte och husen har blivit värdelösa. Bara storbolaget tjänar (skatte-)pengar."


Radioprogram

(2013-12-21)

Debatt om vindkraft i P1. P1 Morgon


Effektiva fådeldödare

(2013-12-18)

I en ny stor studie från USA, som sammanställer resultat från 68 olika rapporter, har forskare kommit fram till att mellan 140 000 och 328 000 fåglar dör årligen på grund av kollisioner med vindkraftverk. De har också kommit fram till att ju större vindturbiner, desto större risk att fåglar dödas.

STÖD FÖRENINGEN

Filmer

En film från Krokek och Morgan Andersson som bor
granne med ett vindkraftverk. Det är inte bara ljudet
som är jobbigt utan även skuggorna, vilka är långt över
det tillåtna.

Se filmen här

Huggormproduction har gjort fyra filmer för föreningen.

Skuggor från vindkraftverk utanför Jönköping

Besök hos Doris i Krokek 2 maj 2012

Hos Doris och Rune 2011

Vårvindar friska

Nu kan du också se Göran Holms föredrag från  Boets Bygdegård den 4 aug.

Del 1,     Del 2,     Del 3,     Del 4,     Del 5

BULLER I BLÅSVÄDER

Ljudmiljöcenter vid Lunds universitet, läs här rapport nr 11

Samråd/yttrande

Samhällsbyggnads-
nämnden 2020

Sammanträdesdagar, kallelse och protokoll för
samhällsbyggnadsnämnden. Läs här

Yttrande på Översiktsplan 2019

Gällande våra lokalpartier utmärker sig KD
som i sitt yttrande utförligt beskriver sin
inställning till vindkraft i kommunen.
Centern har enbart kortfattat berört vindkraften.
S, FI och MP har i princip inget om vindkraften.
Övriga partier har inte yttrat sig över huvud taget.

Rättvis Vnds yttrande på ÖP:n

 


Läs här KF:s protokoll från den 25 okt-10