Ödeshögs kommun vindkraft ödeshög turism turist hus villa

SÄTT STOPP FÖR DENNA HYSTERI!

 

Kallelse till årsmötet kommer, det är framflyttat p.g.a. Corona


Animation

Bilden nedan visar St Åby kyrka med nutidens storlek på vindkraftverk. Placering enligt Eolus tidigare ansökan (som är återtagen). Någon ny ansökan finns inte i dagsläget.

I Ödeshögs kommun översiktsplan fastslås att det är olämpligt om vindkraft:
"Riskerar att ta över en kyrkans roll som dominerande landmärke"

Bedöm själva om kravet i översiktsplan uppfylls.

Ett flertal andra krav finns också i kommunens översiktsplan som förhoppningsvis omöjliggör vindkraft i Holaveden.

S_120_79_odeshog-2016-208-jarnstad-300-m-v150-visual-bild-aby-kyrka-animation

För större bild, klicka på bildenNYHETER

Vindkraften tvingar henne att flytta

(2014-02-04)

Ett vindkraftverk i Lilla Kulleryd i Ronneby kommun har skapat en proteststorm bland grannarna. För Matilda Landegren och hennes sambo blev bullret till slut outhärdligt att de valde att flytta.


Skona södra Uddevalla från vindkraften

(2014-02-04)

Vid informationsmötet i Uddevalla den 20 januari framgick att regeringen, markägare och vindkraftsbolag bedriver en intensiv lobbyverksamhet för mer vindkraft. Nya rön om ljudets spridning, som presenterades vid mötet, visar att de avstånd till bostäder som beräknats för Forshällautbyggnaden är för optimistiska.


Vindkraftsbranschen räknar fel vid tillståndsgivning

(2014-02-04)

En person kör bil en tio mil lång sträcka, där hastig­hetsbegränsningen är 100 kilometer/timme. Personen följer dock inte hastighetsbegränsningen utan kör hela vägen i 120 km/h men stannar på halva vägen för att fika i 30 minuter.
Om Naturvårdsverket­ skulle tillåtas avgöra om personen överträtt hastighetsbegränsningen,­ så skulle utslaget bli friande, eftersom Naturvårdsverket räknar ut att hastighetens medelvärde på sträckan ligger under 100 kilometer/timme. (75 km/h.)Ändå har personen kört hela sträckan­ med för hög hastighet. Alla inser det groteska i denna slutsats. Alla utom Naturvårdsverket.
Mätningarna och beräkningarna, som avgör om ljudnivåerna vid bostäder överstiger det givna riktvärdet 40 decibel, tillämpar exakt den mätmetod som jag beskrivit ovan i mitt exempel.

Bengt Sinner i

SMP


E.On har kapitalt misslyckats övertyga bygden om vindkraftens fördelar, liksom kommunen

(2014-02-02)

Miljöpartisten Pontus Wessman var den person som lyfte det kanske viktigaste argumentet på Hycklinge Vindmöte 2, i Höganlids bygdegård på måndagskvällen.

Kindaposten


Landskapsförfulande

(2014-02-02)

Motvinden ökar


Vingar bröts av

(2014-02-02)

I Danmark. Två av tre vingar bröts av på nytt vindkraftverk.


Politisk oenighet om vindandelar i Ödeshög

(2014-02-01)

Magnus Oscarssons (KD) röst fällde avgörandet. En helt jämn omröstning slutade med att kommunen avstår från andelsköp i ett nytt vindkraftverk.

Corren


Dags att trappa ner stödet till vindkraft

(2014-01-29)

I Tyskland har subventionspolitiken lett till ett överutbud av vindkraftsel när det blåser, samtidigt som konsumenterna får betalar cirka 2,63 kronor per kilowattimme. Det är svårt att undvika Ebberöds bank i tankarna, skriver Mats Odell (kd)


Frågan om isbildning är känslig

(2014-01-29)

Kraftverk stod stilla i fem dagar


Olönsam energipolitik

(2014-01-29)

Vindkraft är totalt olönsam och kostar oss skattebetalare enorma pengar, skriver Lotta Gröning.


Ta inte efter Tysklands energipolitik

(2014-01-27)

Den svenska elproduktionen är redan i dag koldioxidneutral och tillräcklig för våra behov. Därför bör vi inte bygga ut vindkraften och okritiskt haka på EU:s energitåg, skriver fem ledamöter i Kungliga Vetenskapsakademiens energiutskott.


Vindkraft sänker fastighetsvärden

(2014-01-27)

Enligt den första större studien angående vindkraft och fastighetsvärden så kontaterar Londons School of Economics att fastighetsvärden faller kraftigt i närheten av vindkraftverk


Uppror pågår

(2014-01-26)

Det pågår fyra uppror på landsbygden enligt Lotta Gröning i Expressen

Lotta Gröning


Olönsam vindkraft hotar kommunens ekonomi

(2014-01-26)

Det kommunägda bolaget Vindpark Vänern Kraft AB har stora ekonomiska bekymmer. Orsaken är det låga elpriset och läget är nu så allvarligt att det på Hammarö kan få konsekvenser för annan kommunal verksamhet.

SVT


Enda sättet

(2014-01-26)

Enda sättet att stoppa penningdränaget är att stoppa och riva vindkraftspektaklet. Varje drifttimme är en ekonomisk förlust, skriver Bengt Gullstrand

NWT


Alltid lätt när andra betalar

(2014-01-26)

Landskapsskydd svarar Annika Helker Lundström, Svensk Vindenergi.


Kreditanalytiker: Det kan få negativ effekt på intresset för vindkraft

(2014-01-26)

Isbildning på vindkraft följs nu noga av finansbranschen. Och frågan får ökad betydelse i framtiden.


Ja till miljön - nej till vindkraft

(2014-01-26)

Låt oss på allvar leva som vi lär och slippa vindkraften, satsa resurserna där de gör nytta och inte på projekt som i hög grad görs lönsamma genom konstgjord andning.

Aron Emilsson i

Lerums Tidning


En politiker som förstår vad vindkraften ställer till med

(2014-01-22)

Äntligen en politiker som fattar vad vindkraftsindustrin ställer till med för människors fysiska och psykiska hälsa, och som inte har gått på Svensk Vindenergis energibluff. Denna är att likna vid en varggrop; har du fallit i den kan du aldrig ta dig ur den.

Kristianstadbladet


Kristianstad kommun kräver mer bullerhänsyn

(2014-01-22)

Kristianstad kommun vill att länsstyrelsen ålägger HS Kraft att bullra mindre kväller, nätter och morgnar.

ATL

Är åtgärderna tillräckliga?

ATL

STÖD FÖRENINGEN

Filmer

En film från Krokek och Morgan Andersson som bor
granne med ett vindkraftverk. Det är inte bara ljudet
som är jobbigt utan även skuggorna, vilka är långt över
det tillåtna.

Se filmen här

Huggormproduction har gjort fyra filmer för föreningen.

Skuggor från vindkraftverk utanför Jönköping

Besök hos Doris i Krokek 2 maj 2012

Hos Doris och Rune 2011

Vårvindar friska

Nu kan du också se Göran Holms föredrag från  Boets Bygdegård den 4 aug.

Del 1,     Del 2,     Del 3,     Del 4,     Del 5

BULLER I BLÅSVÄDER

Ljudmiljöcenter vid Lunds universitet, läs här rapport nr 11

Samråd/yttrande

Samhällsbyggnads-
nämnden 2020

Sammanträdesdagar, kallelse och protokoll för
samhällsbyggnadsnämnden. Läs här

Yttrande på Översiktsplan 2019

Gällande våra lokalpartier utmärker sig KD
som i sitt yttrande utförligt beskriver sin
inställning till vindkraft i kommunen.
Centern har enbart kortfattat berört vindkraften.
S, FI och MP har i princip inget om vindkraften.
Övriga partier har inte yttrat sig över huvud taget.

Rättvis Vnds yttrande på ÖP:n

 


Läs här KF:s protokoll från den 25 okt-10