Ödeshögs kommun vindkraft ödeshög turism turist hus villa

SÄTT STOPP FÖR DENNA HYSTERI!

S_119_100_skarmavbild-2022-09-01-kl-dot-20-dot-18-dot-39

 

Animation

Bilden nedan visar St Åby kyrka med nutidens storlek på vindkraftverk. Placering enligt Eolus tidigare ansökan (som är återtagen). Någon ny ansökan finns inte i dagsläget.

I Ödeshögs kommun översiktsplan fastslås att det är olämpligt om vindkraft:
"Riskerar att ta över en kyrkans roll som dominerande landmärke"

Bedöm själva om kravet i översiktsplan uppfylls.

Ett flertal andra krav finns också i kommunens översiktsplan som förhoppningsvis omöjliggör vindkraft i Holaveden.

S_120_79_odeshog-2016-208-jarnstad-300-m-v150-visual-bild-aby-kyrka-animation

För större bild, klicka på bildenNYHETER

Hur länge får spektaklet fortgå?

(2014-03-02)

Vindpark Vänern: Hur länge ska spektaklet få fortgå, undrar Bengt Gullstrand?

NWT


Ångrar ja-beslutet till vindkraft

(2014-02-16)

Nybro För fyra år sedan sa kommunen ja till det planera vindkraftsprojektet i Gårdsryd. Nu försöker kommunen stoppa det.

Östran


Fladdermöss stoppar vindkraft i Gunnarp

(2014-02-16)

Skåne. Länsstyrelsen säger nej eftersom ingen artinventering är gjord.


Nej till vindkraft i Liared

(2014-02-16)

Ulricehamn Kommunen säger nej till Eolus Vind.


Hus eller vindkraft?

(2014-02-16)

Värnamo Vindkraftsbolaget vill bygga vindkraft, kommunen och kommuninvånare vill bygga hus.

VN


Vattendelare i politiken

(2014-02-12)

Alliansens energiöverenskommelse knakar i fogarna. Påfrestningen heter vindkraft. Inom kort kommer Energimyndigheten att presentera sitt förslag till subventionering av förnybar el efter 2015. Då, om inte förr, lär alla riksdagspartier tvingas ge besked om var de egentligen står i vindkraftfrågan. Allt tyder på att vindkraftpolitiken i dess hittillsvarande form har nått vägs ände.


Satsa på annat än vindkraft

(2014-02-12)

Trafikbrus kan man vänja sig vid men inte de lågfrekventa tonerna som vindkraftverken ger ifrån sig och det är dessa toner jag är rädd för. De känns i kroppen även inomhus, skriver Stefan Lindholm, Ljungskile.


Världens största vågkraftprojekt

(2014-02-12)

Världens största vågkraftprojekt sjösätts utanför Smögen.

"Ett politiskt parti ville komma ut och titta på dem, men det är inte mycket man ser." Stor skillnad jämfört med vindkraft alltså!

Andra fördelar: Tre gånger så mycket drifttimmar jämfört med vindkraft och inga häftiga svängningar i produktionen. När det slutar blåsa rör sig fortfarande havet. Därmed behövs ingen dyr reglerkraft.

GP


Fakta slår propaganda

(2014-02-08)

Vi som på helt ideell basis värnar om det unika svenska landskapet och alla dess innevånare, besväras givetvis inte av samma problem med trovärdigheten, skriver Sune Sjöström och Dan Bakkman, Föreningen Svenskt Landskapsskydd


Ljud är svårt för en del politiker… och hör sina väljare gör de inte heller!

(2014-02-08)

Nu har vi några dagar kvar till kommunfullmäktige ska ta beslutet om vindkraftens vara eller inte vara i Forshälla, Stenshult och Ivarsbo. Det ska bestämmas 12 februari. Men det förefaller tyvärr fortfarande som om en del politiker i den styrande majoriteten inte förstått vad de håller på att ställa till med!

Ljungskilebloggen


Miljökonsekvenserna blir omfattande

(2014-02-08)

Vindkraftsutbyggnaden är ett hafsverk. Blocköverskridande överenskommelser och bättre analysarbete! Vi har tid.


Argumenten för vindkraft håller inte

(2014-02-06)

De senaste årens investeringar i vattenkraft och effekthöjningarna i kärnkraften sker helt utan subventioner och har gett mer ny elproduktion än all vindkraft sammanlagt, skriver Mats Odell (kd)

SvD Brännpunkt


Vindkraften tvingar henne att flytta

(2014-02-04)

Ett vindkraftverk i Lilla Kulleryd i Ronneby kommun har skapat en proteststorm bland grannarna. För Matilda Landegren och hennes sambo blev bullret till slut outhärdligt att de valde att flytta.


Skona södra Uddevalla från vindkraften

(2014-02-04)

Vid informationsmötet i Uddevalla den 20 januari framgick att regeringen, markägare och vindkraftsbolag bedriver en intensiv lobbyverksamhet för mer vindkraft. Nya rön om ljudets spridning, som presenterades vid mötet, visar att de avstånd till bostäder som beräknats för Forshällautbyggnaden är för optimistiska.


Vindkraftsbranschen räknar fel vid tillståndsgivning

(2014-02-04)

En person kör bil en tio mil lång sträcka, där hastig­hetsbegränsningen är 100 kilometer/timme. Personen följer dock inte hastighetsbegränsningen utan kör hela vägen i 120 km/h men stannar på halva vägen för att fika i 30 minuter.
Om Naturvårdsverket­ skulle tillåtas avgöra om personen överträtt hastighetsbegränsningen,­ så skulle utslaget bli friande, eftersom Naturvårdsverket räknar ut att hastighetens medelvärde på sträckan ligger under 100 kilometer/timme. (75 km/h.)Ändå har personen kört hela sträckan­ med för hög hastighet. Alla inser det groteska i denna slutsats. Alla utom Naturvårdsverket.
Mätningarna och beräkningarna, som avgör om ljudnivåerna vid bostäder överstiger det givna riktvärdet 40 decibel, tillämpar exakt den mätmetod som jag beskrivit ovan i mitt exempel.

Bengt Sinner i

SMP


E.On har kapitalt misslyckats övertyga bygden om vindkraftens fördelar, liksom kommunen

(2014-02-02)

Miljöpartisten Pontus Wessman var den person som lyfte det kanske viktigaste argumentet på Hycklinge Vindmöte 2, i Höganlids bygdegård på måndagskvällen.

Kindaposten


Landskapsförfulande

(2014-02-02)

Motvinden ökar


Vingar bröts av

(2014-02-02)

I Danmark. Två av tre vingar bröts av på nytt vindkraftverk.


Politisk oenighet om vindandelar i Ödeshög

(2014-02-01)

Magnus Oscarssons (KD) röst fällde avgörandet. En helt jämn omröstning slutade med att kommunen avstår från andelsköp i ett nytt vindkraftverk.

Corren


Dags att trappa ner stödet till vindkraft

(2014-01-29)

I Tyskland har subventionspolitiken lett till ett överutbud av vindkraftsel när det blåser, samtidigt som konsumenterna får betalar cirka 2,63 kronor per kilowattimme. Det är svårt att undvika Ebberöds bank i tankarna, skriver Mats Odell (kd)

STÖD FÖRENINGEN

Filmer

En film från Krokek och Morgan Andersson som bor
granne med ett vindkraftverk. Det är inte bara ljudet
som är jobbigt utan även skuggorna, vilka är långt över
det tillåtna.

Se filmen här

Huggormproduction har gjort fyra filmer för föreningen.

Skuggor från vindkraftverk utanför Jönköping

Besök hos Doris i Krokek 2 maj 2012

Hos Doris och Rune 2011

Vårvindar friska

Nu kan du också se Göran Holms föredrag från  Boets Bygdegård den 4 aug.

Del 1,     Del 2,     Del 3,     Del 4,     Del 5

BULLER I BLÅSVÄDER

Ljudmiljöcenter vid Lunds universitet, läs här rapport nr 11

Samråd/yttrande

Samhällsbyggnads-
nämnden 2020

Sammanträdesdagar, kallelse och protokoll för
samhällsbyggnadsnämnden. Läs här

Yttrande på Översiktsplan 2019

Gällande våra lokalpartier utmärker sig KD
som i sitt yttrande utförligt beskriver sin
inställning till vindkraft i kommunen.
Centern har enbart kortfattat berört vindkraften.
S, FI och MP har i princip inget om vindkraften.
Övriga partier har inte yttrat sig över huvud taget.

Rättvis Vnds yttrande på ÖP:n

 


Läs här KF:s protokoll från den 25 okt-10