Ödeshögs kommun vindkraft ödeshög turism turist hus villa

SÄTT STOPP FÖR DENNA HYSTERI!

 

Kallelse till årsmötet kommer, det är framflyttat p.g.a. Corona


Animation

Bilden nedan visar St Åby kyrka med nutidens storlek på vindkraftverk. Placering enligt Eolus tidigare ansökan (som är återtagen). Någon ny ansökan finns inte i dagsläget.

I Ödeshögs kommun översiktsplan fastslås att det är olämpligt om vindkraft:
"Riskerar att ta över en kyrkans roll som dominerande landmärke"

Bedöm själva om kravet i översiktsplan uppfylls.

Ett flertal andra krav finns också i kommunens översiktsplan som förhoppningsvis omöjliggör vindkraft i Holaveden.

S_120_79_odeshog-2016-208-jarnstad-300-m-v150-visual-bild-aby-kyrka-animation

För större bild, klicka på bildenNYHETER

Bårslöv mobiliserar mot vindkraftsplaner

(2014-04-13)

Boende utanför Bårslöv har mobiliserat. De har bildat en förening som protesterar mot vindkraftsplanerna vid Hedagården.


Örn och bivråk stoppar vindkraftsanläggning

(2014-04-11)

Hänsynen till kungsörn, bivråk och några andra fågelarter väger så tungt att Mark- och miljööverdomstolen stoppar Dala Vinds planer på att sätta upp nio vindkraftverk på Solleröskogen.


Risk att nivåer för buller överskrids

(2014-04-11)

Vindkraftsbolagen O2 Vindkompaniet och Statkraft Södra Vindkraft har fått föreläggande om att komplettera tillståndsansökan. De planerade vindindustrianläggningarna påverkar varandra när det gäller ljudnivån.


Vad är målet med miljömålet?

(2014-04-11)

Så fort politiker, myndigheter och vissa organisationer hör ordet "förnyelsebart" nämnas tappar de helt respekten för naturen. Är mer produktion av förnyelsebar el ett självändamål?


Protester mot planerad vindkraftspark

(2014-04-08)

På andra håll i Sverige och i Europa finns i dag många vindsnurror som producerar el. Ljudet från snurrorna är en sak som stör många grannar.

– Ljudet som sagt, det är människor som inte mår bra av det, säger Nils Åke Kättström

SR

Vi vet alla att vi inte mår bra av ljudet. Vi vet alla att de gränsvärden som gäller idag inte är tillräckliga för att vi människor ska må bra. Ändå fortsätter dessa regler att gälla.


Folkpartiet i Borås kräver stopp för vindkraften

(2014-04-08)

Trots många protester från de som bor när de planerade verken så vill de flesta politiker i Sverige stödja vindkraften. Såväl de rödgröna som Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna vill att vindkraften subventioneras ekonomiskt. Till och med Folkpartiet centralt går emot partiet i Borås. Endast Sverigedemokraterna står på den sida som folkpartisterna i Borås förespråkar.

SR

Det finns en stor skiljelinje mellan de beslutande politikerna och människorna som drabbas av vindkraftverken. Ju fler som drabbas, ju mer ökar motståndet. Dessutom stödjer politikerna en teknik som hör hemma på hyllan. Det finns bättre. (Red anm.)


Sätter stopp för ny vindkraft

(2014-04-08)

Tre ansökningar - tre nej.

Det blåste motvind för vindkraften då kommunstyrelsen i Ulricehamn träffades igår.

Ulricehamns Tidning


Fördubblad ersättning till drabbade i Danmark

(2014-04-08)

Ett danskt par som blev ofrivilliga grannar till en vindkraftsanläggning fick först 250 000 kr i ersättning för bullerstörningar. Den nivån var baserad på teoretiska bullerberäkningar.

Det visade sig dock att bullret var mycket värre i verkligheten. Därför fördubblades ersättningsnivån till 500 000 kr.


Hårda ord på möte om vindkraft

(2014-04-06)

Representanterna från Eolus möttes av oroliga ortsbor vid gårdagskvällens vindkraftsmöte.

De boende undrar hur de fyra vindsnurrorna kommer att påverka allt från bostädernas värde till den stjärnklara natthimlen.

Som vanligt tonar vindkraftsexploatörerna ner denna oro. "För många är det en rädsla när man inte vet hur det kommer att vara".

Finns det något fall i vårt land där de boendes oro innan en vindkraftsetablering varit obefogad? Knappast!

Ulricehamns tidning


Vindkraft är miljöfarlig verksamhet

(2014-04-06)

Dags att kräva att Politiker och vindkraftkapitalister slutar förneka vindindustrins skador på miljön.

Vindkraft är miljöfarlig verksamhet. Vindkraftverk är inga gulliga roterande väderkvarnar, utan Miljöförstörande monster som har vingar som färdas i 300 km i timmen. En hastighet ingen fågel hinner uppfatta innan giljotineringen är ett faktum.

20 000 vindkraftverk är projekterade i Sverige.


Slutsnurrat för vindkraften

(2014-04-06)

Folkpartiet vill värna rätten till god naturmiljö i Borås, goda levnadsvillkor för våra invånare, sund ekonomi i energipolitiken och sund ekonomi i Borås Energi och Miljö. Därför säger vi nej till fortsatt vindkraftsutbyggnad.


Det räcker med vindkraft nu

(2014-03-30)

Under senare år har det skett en omfattande utbyggnad av vindkraften i Strömsunds kommun. Naturskyddsföreningen har varit positiv till denna utbyggnad, men nu anser vi att det är nog, skriver Vattudalens Naturskyddsförening.


Riskabel släckning av brand i vindkraftverk

(2014-03-30)

Räddningstjänsten i Laholm fick under natten mot söndagen ägna sig åt brandbekämpning på hög höjd, sedan maskinhuset på ett vindkraftverk i Valberga fattat eld.

Kvällsposten


Ett uppror mot vindkraften

(2014-03-29)

Inför omröstningen i Kinda kommuns fullmäktige den 31 mars om Eons planer på vindkraftsparken söder om Horn-Hycklinge vädjar vi till fullmäktigeledamöterna.

Höganlidupproret mot vindkraft

Linköpings Tidning


Kompakt motstånd mot vindkraftsplaner

(2014-03-27)

Planerna på ett 20-tal vindkraftverk på Linderödsåsen i Hörby kommun möter kompakt motstånd.
Det var fullsatt i samlingssalen i kommunhuset i går kväll när SPI och föreningen Bevara Linderödsåsen ordnade ett stormöte om vindkraften.

– Det är jätteviktigt att göra sina röster hörda nu, och skriva till kommunen och säga ifrån. Vi trodde inte att det skulle bli så farligt. Det ångrar vi i dag. Det går inte att förutse hur ljudet blir i skogsmiljö. Det pulserande ljudet redovisas inte i mätningarna, utan där räknar man bara ut ett medelvärde, sade Helen Lilja.

Skånskan


Motståndet växer i Tyskland

(2014-03-27)

Enligt tidningen die Welt har 343 lokala motståndsgrupper anslutit sig till rörelsen "förnuftkraft". Enligt Nicolai Ziegler vid "förnuftkraft" finns i Tyskland i dag 500 lokalgrupper som vänder sig mot hur vindkraften tillåts byggas ut i landet.


Vill ha folkomröstning om vindkraft

(2014-03-27)

På måndag ska fullmäktige ta beslut om vindkraftparken i Gröninge. Det är i alla fall tanken. Men missnöjda Horn- och Hycklingebor vill få till en folkomröstning. Målsättningen är att samla in uppåt 800 namnunderskrifter de närmsta dagarna.

LV


Det krävs forskning om vindkraft

(2014-03-16)

Det är hög tid att se på vindkraftsatsningen i ett bredare perspektiv, inte minst med tanke på utvecklingen i Tyskland. Det finns flera orsaker, främst ekonomiska. Tyska staten har pumpat in miljarder euro i subventioner till förnybar energi sedan år 2000. Ändå har elpriset stigit med 80 procent (mot 48 i övriga Europa), och man talar nu om "energifattigdom" hos miljoner tyska hushåll med låga inkomster och höga elräkningar.

De höga priserna gör även att företag börjar dra öronen åt sig. Enligt en debattartikel i SvD har till exempel det stora kemiföretaget BASF meddelat att det tills vidare inte kommer att fortsätta investera i Tyskland, endast i andra länder.

Till detta kommer otillförlitligheten. Ojämna vindar och vindstyrkor har lett till att landet periodvis är starkt beroende av miljöfarliga kolkraftverk, samt under senare år i allt större utsträckning av gasleveranser från Ryssland. Vilket i sin tur inneburit att klimatförbättringarna är minimala, trots de omfattande investeringarna och väldiga subventionerna.

Ledaren i Expressen


Vindkraftverk är ett hot mot örnarna

(2014-03-16)

Det är en makaber syn. Den döda havsörnen är i fyra delar där kroppen, stjärten och de båda benen ligger var för sig på grusgången vid KVF:s anläggning i Allarp utanför Bromölla. Orsaken är att den träffats av rotorbladet från ett vindkraftverk.


Nej till subventioner till vindkraftverk

(2014-03-16)

"Jag vill härmed deklarera att jag säger nej till vidare subventionering av vindkraftverkinstallationer. Jag hoppas att andra som har samma uppfattning hör av sig till media med en liknande hälsning." Så skriver Hilding Sundqvist, Professor emeritus meteorologi, SU.

Han skriver även att det är märkligt att Naturskyddsföreningen ställer sig bakom subventioneringen av verken, som ockuperar och ödelägger stora, fina naturområden. Och utsätter levande varelser, kanske främst fåglar, för stora faror i verkens närområden.

STÖD FÖRENINGEN

Filmer

En film från Krokek och Morgan Andersson som bor
granne med ett vindkraftverk. Det är inte bara ljudet
som är jobbigt utan även skuggorna, vilka är långt över
det tillåtna.

Se filmen här

Huggormproduction har gjort fyra filmer för föreningen.

Skuggor från vindkraftverk utanför Jönköping

Besök hos Doris i Krokek 2 maj 2012

Hos Doris och Rune 2011

Vårvindar friska

Nu kan du också se Göran Holms föredrag från  Boets Bygdegård den 4 aug.

Del 1,     Del 2,     Del 3,     Del 4,     Del 5

BULLER I BLÅSVÄDER

Ljudmiljöcenter vid Lunds universitet, läs här rapport nr 11

Samråd/yttrande

Samhällsbyggnads-
nämnden 2020

Sammanträdesdagar, kallelse och protokoll för
samhällsbyggnadsnämnden. Läs här

Yttrande på Översiktsplan 2019

Gällande våra lokalpartier utmärker sig KD
som i sitt yttrande utförligt beskriver sin
inställning till vindkraft i kommunen.
Centern har enbart kortfattat berört vindkraften.
S, FI och MP har i princip inget om vindkraften.
Övriga partier har inte yttrat sig över huvud taget.

Rättvis Vnds yttrande på ÖP:n

 


Läs här KF:s protokoll från den 25 okt-10