Ödeshögs kommun vindkraft ödeshög turism turist hus villa

SÄTT STOPP FÖR DENNA HYSTERI!

Ödeshögs kommun

Utställning av reviderat förslag till ny översiktsplan
20 april – 18 juni 2020

Under perioden april till juni finns det möjlighet för dig som medborgare, myndighet, intresseorganisation, förening med flera att lämna synpunkter på det reviderade förslaget till ny översiktsplan.

Välkommen att lämna synpunkter på planförslaget senast den 18 juni 2020. Synpunkterna lämnas skriftligen till e-postadress: kommun@odeshog.se, eller skickas till: Ödeshögs kommun, 599 80 Ödeshög, märk kuvertet med "synpunkter ÖP".

Läs mer på www.odeshog.se


 

Fotomontage

Information om hur stora vindkraftverk som man idag bygger.
Bilden är ett montage, kortet är taget från Häggestabacken mot St
Åby kyrka. Kyrkans torn är ca 30 m högt. Idag finns ingen ansökan
i kommunen om vindraftverken på bilden.

 

S_120_78_skarmavbild-2020-01-11-kl-dot-19-dot-17-dot-26

Större bild klicka härNYHETER

Nya hinder för vindkraft i Tjällmo

(2014-03-02)

Den planerade vindkraftsparken utanför Tjällmo har stött på patrull ännu en gång.

mvt


Vindkraften skapar spricka i regeringen

(2014-03-02)

Vindkraftsbranschen vill ha större och förlängda ekonomiska stöd. Subventionerna skapar en spricka i regeringen, KD vill avskaffa dem men Centern vill behålla dem även efter 2020. Efter kritiken från KD-håll vill energiministern nu inte svara på SVT:s frågor.

Svt


Skärp er svenska politiker! Finland ligger före!

(2014-03-02)

Nu ger Finland direktiv: vindkraftverken får inte stå var som helst!

I det nya direktivet ingår egentligen tre olika direktiv som för det första tar fasta på hur minimiavståndet mellan hus och kraftverk ska avgöras så att bullret inte överstiger tillåtna gränsvärden. För det andra hur bullret från befintliga kraftverk mäts och för det tredje hur man överhuvudtaget avgör hur högt ljudet från ett vindkraftverk är.

De färska direktiven ger inte entydiga svar på hur långt avståndet mellan hus och kraftverk ska vara men miljörådet Ari Saarinens uppskattning är att det vanligaste avståndet kommer att landa på ungefär en kilometer.

Enligt de nya direktiven ska till exempel terräng och väderleksförhållanden beaktas då bullret från kraftverk uppskattas. Kritiker har ansett att vindkraftsoperatörer i vissa fall inte beaktat till exempel terrängen och att det här har resulterat i att kraftverk kunnat planeras för nära bebyggelse.


"Inga subventioner till vindkraften"

(2014-03-02)

Mats Odell anser att det är hög tid att diskutera de långsiktiga villkoren efter 2020

Mats Odell, ordförande i riksdagens näringsutskott, skriver i en debattartikel i Svenska Dagbladet att det är dags att trappa ned stöden till vindkraft. Han menar att en expansion av subventioner riskerar att leda till fler och större problem, ungefär som de vi nu ser i Tyskland.


Hur länge får spektaklet fortgå?

(2014-03-02)

Vindpark Vänern: Hur länge ska spektaklet få fortgå, undrar Bengt Gullstrand?

NWT


Ångrar ja-beslutet till vindkraft

(2014-02-16)

Nybro För fyra år sedan sa kommunen ja till det planera vindkraftsprojektet i Gårdsryd. Nu försöker kommunen stoppa det.

Östran


Fladdermöss stoppar vindkraft i Gunnarp

(2014-02-16)

Skåne. Länsstyrelsen säger nej eftersom ingen artinventering är gjord.


Nej till vindkraft i Liared

(2014-02-16)

Ulricehamn Kommunen säger nej till Eolus Vind.


Hus eller vindkraft?

(2014-02-16)

Värnamo Vindkraftsbolaget vill bygga vindkraft, kommunen och kommuninvånare vill bygga hus.

VN


Vattendelare i politiken

(2014-02-12)

Alliansens energiöverenskommelse knakar i fogarna. Påfrestningen heter vindkraft. Inom kort kommer Energimyndigheten att presentera sitt förslag till subventionering av förnybar el efter 2015. Då, om inte förr, lär alla riksdagspartier tvingas ge besked om var de egentligen står i vindkraftfrågan. Allt tyder på att vindkraftpolitiken i dess hittillsvarande form har nått vägs ände.


Satsa på annat än vindkraft

(2014-02-12)

Trafikbrus kan man vänja sig vid men inte de lågfrekventa tonerna som vindkraftverken ger ifrån sig och det är dessa toner jag är rädd för. De känns i kroppen även inomhus, skriver Stefan Lindholm, Ljungskile.


Världens största vågkraftprojekt

(2014-02-12)

Världens största vågkraftprojekt sjösätts utanför Smögen.

"Ett politiskt parti ville komma ut och titta på dem, men det är inte mycket man ser." Stor skillnad jämfört med vindkraft alltså!

Andra fördelar: Tre gånger så mycket drifttimmar jämfört med vindkraft och inga häftiga svängningar i produktionen. När det slutar blåsa rör sig fortfarande havet. Därmed behövs ingen dyr reglerkraft.

GP


Fakta slår propaganda

(2014-02-08)

Vi som på helt ideell basis värnar om det unika svenska landskapet och alla dess innevånare, besväras givetvis inte av samma problem med trovärdigheten, skriver Sune Sjöström och Dan Bakkman, Föreningen Svenskt Landskapsskydd


Ljud är svårt för en del politiker… och hör sina väljare gör de inte heller!

(2014-02-08)

Nu har vi några dagar kvar till kommunfullmäktige ska ta beslutet om vindkraftens vara eller inte vara i Forshälla, Stenshult och Ivarsbo. Det ska bestämmas 12 februari. Men det förefaller tyvärr fortfarande som om en del politiker i den styrande majoriteten inte förstått vad de håller på att ställa till med!

Ljungskilebloggen


Miljökonsekvenserna blir omfattande

(2014-02-08)

Vindkraftsutbyggnaden är ett hafsverk. Blocköverskridande överenskommelser och bättre analysarbete! Vi har tid.


Argumenten för vindkraft håller inte

(2014-02-06)

De senaste årens investeringar i vattenkraft och effekthöjningarna i kärnkraften sker helt utan subventioner och har gett mer ny elproduktion än all vindkraft sammanlagt, skriver Mats Odell (kd)

SvD Brännpunkt


Vindkraften tvingar henne att flytta

(2014-02-04)

Ett vindkraftverk i Lilla Kulleryd i Ronneby kommun har skapat en proteststorm bland grannarna. För Matilda Landegren och hennes sambo blev bullret till slut outhärdligt att de valde att flytta.


Skona södra Uddevalla från vindkraften

(2014-02-04)

Vid informationsmötet i Uddevalla den 20 januari framgick att regeringen, markägare och vindkraftsbolag bedriver en intensiv lobbyverksamhet för mer vindkraft. Nya rön om ljudets spridning, som presenterades vid mötet, visar att de avstånd till bostäder som beräknats för Forshällautbyggnaden är för optimistiska.


Vindkraftsbranschen räknar fel vid tillståndsgivning

(2014-02-04)

En person kör bil en tio mil lång sträcka, där hastig­hetsbegränsningen är 100 kilometer/timme. Personen följer dock inte hastighetsbegränsningen utan kör hela vägen i 120 km/h men stannar på halva vägen för att fika i 30 minuter.
Om Naturvårdsverket­ skulle tillåtas avgöra om personen överträtt hastighetsbegränsningen,­ så skulle utslaget bli friande, eftersom Naturvårdsverket räknar ut att hastighetens medelvärde på sträckan ligger under 100 kilometer/timme. (75 km/h.)Ändå har personen kört hela sträckan­ med för hög hastighet. Alla inser det groteska i denna slutsats. Alla utom Naturvårdsverket.
Mätningarna och beräkningarna, som avgör om ljudnivåerna vid bostäder överstiger det givna riktvärdet 40 decibel, tillämpar exakt den mätmetod som jag beskrivit ovan i mitt exempel.

Bengt Sinner i

SMP


E.On har kapitalt misslyckats övertyga bygden om vindkraftens fördelar, liksom kommunen

(2014-02-02)

Miljöpartisten Pontus Wessman var den person som lyfte det kanske viktigaste argumentet på Hycklinge Vindmöte 2, i Höganlids bygdegård på måndagskvällen.

Kindaposten

STÖD FÖRENINGEN

Filmer

En film från Krokek och Morgan Andersson som bor
granne med ett vindkraftverk. Det är inte bara ljudet
som är jobbigt utan även skuggorna, vilka är långt över
det tillåtna.

Se filmen här

Huggormproduction har gjort fyra filmer för föreningen.

Skuggor från vindkraftverk utanför Jönköping

Besök hos Doris i Krokek 2 maj 2012

Hos Doris och Rune 2011

Vårvindar friska

Nu kan du också se Göran Holms föredrag från  Boets Bygdegård den 4 aug.

Del 1,     Del 2,     Del 3,     Del 4,     Del 5

BULLER I BLÅSVÄDER

Ljudmiljöcenter vid Lunds universitet, läs här rapport nr 11

Samråd/yttrande

Samhällsbyggnads-
nämnden 2020

Sammanträdesdagar, kallelse och protokoll för
samhällsbyggnadsnämnden. Läs här

Yttrande på Översiktsplan 2019

Gällande våra lokalpartier utmärker sig KD
som i sitt yttrande utförligt beskriver sin
inställning till vindkraft i kommunen.
Centern har enbart kortfattat berört vindkraften.
S, FI och MP har i princip inget om vindkraften.
Övriga partier har inte yttrat sig över huvud taget.

Rättvis Vnds yttrande på ÖP:n

 


Läs här KF:s protokoll från den 25 okt-10