Ödeshögs kommun vindkraft ödeshög turism turist hus villa

SÄTT STOPP FÖR DENNA HYSTERI!

Föreningen Rättvis Vind i Holaveden kallar till årsmöte

Lördagen den 9 februari kl. 14.00 i Boets bygdegård

Efter sedvanliga årsmötesförhandlingar kommer Bertil Gustafsson att informera om "Energi- och miljööverenskommelsers betydelser för vindkraft"

Vi får även besök av Annicki och Magnus Oscarsson som berättar om hur tankarna går både lokalt och riks om vindkraft samt information om kommunens översiktsplan.

Välkomna!


Rättvis vind har skickat ut en enkät till samtliga partier i
Ödeshög för att få svar på var man står i vindkraftsfrågan

Styrelsen har gjort en sammanställning av svaren, Läs mer här

Enkäten med hela svaren från partierna, läs mer här

Kompletteringar/synpunkter, se under fliken insändare


Film från Morgan i Krokek

En film från Krokek och Morgan Andersson som bor
granne med ett vindkraftverk. Det är inte bara ljudet
som är jobbigt utan även skuggorna, vilka är långt över
det tillåtna.

Se filmen här

NYHETER

Vingar bröts av

(2014-02-02)

I Danmark. Två av tre vingar bröts av på nytt vindkraftverk.


Politisk oenighet om vindandelar i Ödeshög

(2014-02-01)

Magnus Oscarssons (KD) röst fällde avgörandet. En helt jämn omröstning slutade med att kommunen avstår från andelsköp i ett nytt vindkraftverk.

Corren


Dags att trappa ner stödet till vindkraft

(2014-01-29)

I Tyskland har subventionspolitiken lett till ett överutbud av vindkraftsel när det blåser, samtidigt som konsumenterna får betalar cirka 2,63 kronor per kilowattimme. Det är svårt att undvika Ebberöds bank i tankarna, skriver Mats Odell (kd)


Frågan om isbildning är känslig

(2014-01-29)

Kraftverk stod stilla i fem dagar


Olönsam energipolitik

(2014-01-29)

Vindkraft är totalt olönsam och kostar oss skattebetalare enorma pengar, skriver Lotta Gröning.


Ta inte efter Tysklands energipolitik

(2014-01-27)

Den svenska elproduktionen är redan i dag koldioxidneutral och tillräcklig för våra behov. Därför bör vi inte bygga ut vindkraften och okritiskt haka på EU:s energitåg, skriver fem ledamöter i Kungliga Vetenskapsakademiens energiutskott.


Vindkraft sänker fastighetsvärden

(2014-01-27)

Enligt den första större studien angående vindkraft och fastighetsvärden så kontaterar Londons School of Economics att fastighetsvärden faller kraftigt i närheten av vindkraftverk


Uppror pågår

(2014-01-26)

Det pågår fyra uppror på landsbygden enligt Lotta Gröning i Expressen

Lotta Gröning


Olönsam vindkraft hotar kommunens ekonomi

(2014-01-26)

Det kommunägda bolaget Vindpark Vänern Kraft AB har stora ekonomiska bekymmer. Orsaken är det låga elpriset och läget är nu så allvarligt att det på Hammarö kan få konsekvenser för annan kommunal verksamhet.

SVT


Enda sättet

(2014-01-26)

Enda sättet att stoppa penningdränaget är att stoppa och riva vindkraftspektaklet. Varje drifttimme är en ekonomisk förlust, skriver Bengt Gullstrand

NWT


Alltid lätt när andra betalar

(2014-01-26)

Landskapsskydd svarar Annika Helker Lundström, Svensk Vindenergi.


Kreditanalytiker: Det kan få negativ effekt på intresset för vindkraft

(2014-01-26)

Isbildning på vindkraft följs nu noga av finansbranschen. Och frågan får ökad betydelse i framtiden.


Ja till miljön - nej till vindkraft

(2014-01-26)

Låt oss på allvar leva som vi lär och slippa vindkraften, satsa resurserna där de gör nytta och inte på projekt som i hög grad görs lönsamma genom konstgjord andning.

Aron Emilsson i

Lerums Tidning


En politiker som förstår vad vindkraften ställer till med

(2014-01-22)

Äntligen en politiker som fattar vad vindkraftsindustrin ställer till med för människors fysiska och psykiska hälsa, och som inte har gått på Svensk Vindenergis energibluff. Denna är att likna vid en varggrop; har du fallit i den kan du aldrig ta dig ur den.

Kristianstadbladet


Kristianstad kommun kräver mer bullerhänsyn

(2014-01-22)

Kristianstad kommun vill att länsstyrelsen ålägger HS Kraft att bullra mindre kväller, nätter och morgnar.

ATL

Är åtgärderna tillräckliga?

ATL


Vindkraftens kurragömma

(2014-01-20)

Svensk Vindenergi är en intresse- och branschorganisation för företag som sysslar med vindkraft. Vad man kan vänta sig av dem är alltså marknadsföring av vindkraft

Kristianstadbladet


Panik bland vindkraftsföreträdare

(2014-01-20)

Häpnadsväckande låg kunskapsnivå i klimat- och energifrågor hos VD:n för Svensk Vindenergi, Annika Helker Lundström. Avsluta det kostnadskrävande och obegripliga vindkraftsprojektet och studera klimatet objektivt och vetenskapligt.

Kristianstadsbladet


Vindkraft och hälsa

(2014-01-20)

Andra länder diskuterar också bullerpåverkan och har lagstiftat om långa respektavstånd. Låt oss hoppas på framgång även i vårt land för lagstiftning om respektavstånd och sänkta gränsvärden för störande industribuller där människor drabbas, skriver Christina Borglund (kd)


Stödet för vindkraft sviktar

(2014-01-16)

Annika Helker Lundströms artikel "Mer vindkraft pressar elpriset" publiceras landet runt och är inget annat än ett tiggarbrev riktat till alla människor som inte vill ha fler naturområden och boendemiljöer förstörda av vindkraft, skriver Einar Fjellman.


Vindkraft bra när andra betalar

(2014-01-16)

Svensk Vindenergi och dess VD Annika Helker Lundström är åter ute i hela landet och tigger pengar. Det lär behövas om man ska hålla den spekulativa och olönsamma vindkraften igång. Trots bidrag från Sveriges hushåll och företag samt gräddfiler i beslutsgången så har inte vindindustrin kunnat redovisa annat än förluster sedan våren 2011 skriver Sune Sjöström, Ordförande och Henrik Wachtmeister, Mediatalesman i Föreningen Svenskt Landskapsskydd.

STÖD FÖRENINGEN

Skydda miljön

Bloggen för skydd av landskap, människor och djur. Skydd från felplacerade vindkraftverk och annat. www.skyddamilön.nu

Filmer

Huggormproduction har gjort fyra filmer för föreningen.

Skuggor från vindkraftverk utanför Jönköping

Besök hos Doris i Krokek 2 maj 2012

Hos Doris och Rune 2011

Vårvindar friska

Nu kan du också se Göran Holms föredrag från  Boets Bygdegård den 4 aug.

Del 1,     Del 2,     Del 3,     Del 4,     Del 5

BULLER I BLÅSVÄDER

Ljudmiljöcenter vid Lunds universitet, läs här rapport nr 11

Samråd/yttrande

MBN 2019

Sammanträdesdagar, kallelse och protokoll för Miljö- och byggnämnden 2019. Läs här


Läs här KF:s protokoll från den 25 okt-10