Ödeshögs kommun vindkraft ödeshög turism turist hus villa

SÄTT STOPP FÖR DENNA HYSTERI!

Yttrande på Översiktsplan

Gällande våra lokalpartier utmärker sig KD som i sitt yttrande utförligt beskriver sin inställning till vindkraft i kommunen. Centern har enbart kortfattat berört vindkraften.
S, FI och MP har i princip inget om vindkraften.
Övriga partier har inte yttrat sig över huvud taget.

KD Centern Socialdemokraterna FI MP

Rättvis Vnds yttrande på ÖP:n

Rättvis vind har skickat ut en enkät till samtliga partier i
Ödeshög för att få svar på var man står i vindkraftsfrågan

Styrelsen har gjort en sammanställning av svaren, Läs mer här

Enkäten med hela svaren från partierna, läs mer här

Kompletteringar/synpunkter, se under fliken insändare


Film från Morgan i Krokek

En film från Krokek och Morgan Andersson som bor
granne med ett vindkraftverk. Det är inte bara ljudet
som är jobbigt utan även skuggorna, vilka är långt över
det tillåtna.

Se filmen här


NYHETER

En politiker som förstår vad vindkraften ställer till med

(2014-01-22)

Äntligen en politiker som fattar vad vindkraftsindustrin ställer till med för människors fysiska och psykiska hälsa, och som inte har gått på Svensk Vindenergis energibluff. Denna är att likna vid en varggrop; har du fallit i den kan du aldrig ta dig ur den.

Kristianstadbladet


Kristianstad kommun kräver mer bullerhänsyn

(2014-01-22)

Kristianstad kommun vill att länsstyrelsen ålägger HS Kraft att bullra mindre kväller, nätter och morgnar.

ATL

Är åtgärderna tillräckliga?

ATL


Vindkraftens kurragömma

(2014-01-20)

Svensk Vindenergi är en intresse- och branschorganisation för företag som sysslar med vindkraft. Vad man kan vänta sig av dem är alltså marknadsföring av vindkraft

Kristianstadbladet


Panik bland vindkraftsföreträdare

(2014-01-20)

Häpnadsväckande låg kunskapsnivå i klimat- och energifrågor hos VD:n för Svensk Vindenergi, Annika Helker Lundström. Avsluta det kostnadskrävande och obegripliga vindkraftsprojektet och studera klimatet objektivt och vetenskapligt.

Kristianstadsbladet


Vindkraft och hälsa

(2014-01-20)

Andra länder diskuterar också bullerpåverkan och har lagstiftat om långa respektavstånd. Låt oss hoppas på framgång även i vårt land för lagstiftning om respektavstånd och sänkta gränsvärden för störande industribuller där människor drabbas, skriver Christina Borglund (kd)


Stödet för vindkraft sviktar

(2014-01-16)

Annika Helker Lundströms artikel "Mer vindkraft pressar elpriset" publiceras landet runt och är inget annat än ett tiggarbrev riktat till alla människor som inte vill ha fler naturområden och boendemiljöer förstörda av vindkraft, skriver Einar Fjellman.


Vindkraft bra när andra betalar

(2014-01-16)

Svensk Vindenergi och dess VD Annika Helker Lundström är åter ute i hela landet och tigger pengar. Det lär behövas om man ska hålla den spekulativa och olönsamma vindkraften igång. Trots bidrag från Sveriges hushåll och företag samt gräddfiler i beslutsgången så har inte vindindustrin kunnat redovisa annat än förluster sedan våren 2011 skriver Sune Sjöström, Ordförande och Henrik Wachtmeister, Mediatalesman i Föreningen Svenskt Landskapsskydd.


Vindkraftsvalsen

(2014-01-16)

Youtube Läs mer


Andelar i vindkraft inte lönsamt

(2014-01-16)

Inte ens de frälsta tycker att det är en bra idé

Vindkraftsportalen


Lätta på dimridåerna

(2014-01-13)

Samtidigt som Energimyndigheten den 18/12 2013 berättar om att man i sina nya Riksintresse vindbruk haft ”bred dialog” och visat ”större hänsyn till känsliga natur- och kulturvärden” offrar man Holmöarna utanför Umeå, en av Östersjöns mest unika jungfruliga landhöjningsbiotoper utpekad som ovärderlig och skyddsvärd ur många aspekter.

Som grön centerpartist skäms jag! Nu är måttet rågat vad gäller fjäskandet för vindkraften och dess särintressen! Jag kommer personligen att ta strid för ett förstärkt naturskydd i detta avlånga och rika land. Vi ska inte låta vår värdefulla natur offras för att uppnå ett ur luften taget mål om 30 TWh vindel. Basta!

Umeå kommun kan utnyttja sitt kommunala veto och stoppa detta okynne! Gör det!

Så skriver Per Hansson, centerpartist.


Danska vindkraftsindustrin

(2014-01-13)

Vindkraftsindustrin har organisationen och pengarna som gör att de kan producera och leverera "fakta" till politikerna om att vindkraften är viktig, grön och ofarlig.


Katastrof närmar sig för vindkraften

(2014-01-13)

Vindkraften går med förlust och det är anledningen till Annika Helker Lundströms debattinlägg, skriver Stig Svensson


Bygglov för vindkraft rivs upp

(2014-01-08)

Krokek - Ödeshög

Mark och Miljööverdomstolen har nu beslutat att det var fel att bevilja bygglov utan att prata med berörda grannar. Domen går ej att överklaga.

Corren


Nytt inlägg

(2014-01-07)

Curt Widlund har skrivit en ny, intressant kommentar på en artikel om vindkraftsbuller som vi tidigare har publicerat här. Curts inlägg postades den 5 januari 2014. Läkartidningen


Profithunger

(2014-01-05)

"Hungriga efter pengar upplåter de sin mark och skiter i sina grannars liv. Att vindindustrin byggs där det är bäst förutsättningar för vind är bara skitprat! De byggs där ”rätt” markägare finns = någon som arrenderar ut sin mark närmaste decennium och sedan skiter i vad som händer." ÖP blogg


Bullerberäkningar ifrågasätts

(2014-01-05)

Flera oberoende forskare har börjat ifrågasätta sättet att göra ljudberäkningar, vilket direkt ifrågasätter om de preliminära beräkningar som konsulten Ångpanneföreningen (ÅF) har genomfört är relevanta över årstider? Ljungskilebloggen


Energipolitiken blir en valfråga

(2014-01-01)

"Makthavarna måste offentligt redovisa en konsekvensbeskrivning som tydligt visar vilka kostnader industri och konsumenter kommer att drabbas av vid en fortsättning på den inslagna vägen, hur arbetslöshetssiffrorna kommer att utvecklas och hur landsbygden, där mestadels de små och medelstora industrierna finns, kommer att påverkas."


Varning för vindkraftinfarkt

(2014-01-01)

Satsningen på vindkraft kan ha gått för långt, varnar Kungliga vetenskapsakademiens energiutskott. ATL


Om bensinpris och vindkraft

(2014-01-01)

Den vansinniga utbyggnaden av vindkraftparker gör att den gruppbaserade turisttrafiken lägger över sina rutter till Norge och Finland. Nej, nu måste svenskarna vakna – skall vi låta vårt land förstöras av okunniga politiker från alla partier? Allehanda


Norsjö en vindkraftfri kommun

(2013-12-31)

Runt om i länet har vindkraftverken vuxit upp som svampar ur jorden de senaste åren. Men inte i Norsjö. Och nu finns förslag på att göra Norsjö till en vindkraftfri kommun. SVT

STÖD FÖRENINGEN

Skydda miljön

Bloggen för skydd av landskap, människor och djur. Skydd från felplacerade vindkraftverk och annat. www.skyddamilön.nu

Filmer

Huggormproduction har gjort fyra filmer för föreningen.

Skuggor från vindkraftverk utanför Jönköping

Besök hos Doris i Krokek 2 maj 2012

Hos Doris och Rune 2011

Vårvindar friska

Nu kan du också se Göran Holms föredrag från  Boets Bygdegård den 4 aug.

Del 1,     Del 2,     Del 3,     Del 4,     Del 5

BULLER I BLÅSVÄDER

Ljudmiljöcenter vid Lunds universitet, läs här rapport nr 11

Samråd/yttrande

MBN 2019

Sammanträdesdagar, kallelse och protokoll för Miljö- och byggnämnden 2019. Läs här


Läs här KF:s protokoll från den 25 okt-10