Ödeshögs kommun vindkraft ödeshög turism turist hus villa

SÄTT STOPP FÖR DENNA HYSTERI!


Rättvis vind har skickat ut en enkät till samtliga partier i
Ödeshög för att få svar på var man står i vindkraftsfrågan

Styrelsen har gjort en sammanställning av svaren, Läs mer här

Enkäten med hela svaren från partierna, läs mer här

Kompletteringar/synpunkter, se under fliken insändare


Film från Morgan i Krokek

En film från Krokek och Morgan Andersson som bor
granne med ett vindkraftverk. Det är inte bara ljudet
som är jobbigt utan även skuggorna, vilka är långt över
det tillåtna.

Se filmen här

NYHETER

Bullerberäkningar ifrågasätts

(2014-01-05)

Flera oberoende forskare har börjat ifrågasätta sättet att göra ljudberäkningar, vilket direkt ifrågasätter om de preliminära beräkningar som konsulten Ångpanneföreningen (ÅF) har genomfört är relevanta över årstider? Ljungskilebloggen


Energipolitiken blir en valfråga

(2014-01-01)

"Makthavarna måste offentligt redovisa en konsekvensbeskrivning som tydligt visar vilka kostnader industri och konsumenter kommer att drabbas av vid en fortsättning på den inslagna vägen, hur arbetslöshetssiffrorna kommer att utvecklas och hur landsbygden, där mestadels de små och medelstora industrierna finns, kommer att påverkas."


Varning för vindkraftinfarkt

(2014-01-01)

Satsningen på vindkraft kan ha gått för långt, varnar Kungliga vetenskapsakademiens energiutskott. ATL


Om bensinpris och vindkraft

(2014-01-01)

Den vansinniga utbyggnaden av vindkraftparker gör att den gruppbaserade turisttrafiken lägger över sina rutter till Norge och Finland. Nej, nu måste svenskarna vakna – skall vi låta vårt land förstöras av okunniga politiker från alla partier? Allehanda


Norsjö en vindkraftfri kommun

(2013-12-31)

Runt om i länet har vindkraftverken vuxit upp som svampar ur jorden de senaste åren. Men inte i Norsjö. Och nu finns förslag på att göra Norsjö till en vindkraftfri kommun. SVT


Ekosystem vid vindkraftsanläggning

(2013-12-31)

Rapport från Stor-Rotliden


Storm kring vindkraftverk

(2013-12-31)

De boende vill inte bli grannar till vindkraftverk. Det tycker kommunen att de kan bli.

Vad består en kommun av? Är kommunen invånarna eller är en kommun en egen myndighet utan ansvar mot de boende inom det angivna geografiska området? Inte konstigt att allt blir politik i slutändan. Vår röst är det enda som finns kvar när förnuftet tagit slut.

GP


Ebba Busch (kd) i UNT

(2013-12-22)

Den 19:e april skrev vi på SvD Brännpunkt att det är dags att slopa subventionerna för dyra elproduktionsmetoder. Vi kräver nu också en öppen redovisning av kostnaderna att ansluta vindkraften till elnäten.


Rapport från Tyskland

(2013-12-21)

"Där vi bor här i Tyskland finns redan många vindkraftverk. Arbetstillfällen? Inte ett enda! Tvärtom har många arbetstillfällen i jordbruk och skogsbruk och turism blivit förstörda. Turister kommer inte och husen har blivit värdelösa. Bara storbolaget tjänar (skatte-)pengar."


Radioprogram

(2013-12-21)

Debatt om vindkraft i P1. P1 Morgon


Effektiva fådeldödare

(2013-12-18)

I en ny stor studie från USA, som sammanställer resultat från 68 olika rapporter, har forskare kommit fram till att mellan 140 000 och 328 000 fåglar dör årligen på grund av kollisioner med vindkraftverk. De har också kommit fram till att ju större vindturbiner, desto större risk att fåglar dödas.


Överkörd kommun saknade vindkraftsplan

(2013-12-18)

I går beslöt ledamöterna i kommunstyrelsen att det inte ska bli vindkraft på Vallåsen. Men det kan det bli ändå. Nämnden kunde ha sagt nej till ansökan om det hade funnits en vindkraftsplan där Vallåsen inte funnits med som möjligt etableringsområde. Nu kan kommunen inte säga nej. Det visar på vikten av att se till att ha en vindkraftsplan.


Vindkraft löser inget

(2013-12-15)

Bertil Leneklint, SkinnskattebergFagersta-posten Läs mer


Hatat bolag nära konkurs

(2013-12-15)

Det är Triventus rubriken i Höglandsnytt Läs mer


Folk blir sjuka

(2013-12-15)

Einar Fjellman


Ansvariga politiker borde skämmas

(2013-12-15)

Lotta Gröning om energipolitiken.


Jonna i Grundtjärn

(2013-12-15)

Jonna skriver om sin oro för vindkraftsindustrin som ska byggas i hennes by. En oro hon delar med många andra i Sverige. Jonnas Jintons blogg Läs mer


Forskare ska studera buller från vindkraft

(2013-12-08)

Buller från vindkraftverk stör flera boenden trots att ljudet ligger under de riktvärden som anses acceptabla. Nu ses sättet att mäta bullret över.


Materiel från uppvaktningar

(2013-12-08)

Läs underlag från FSL:s senaste besök och uppvaktningar


Bidragsfusk om minst 350 Mkr per år?

(2013-12-08)

Läs mer under fliken granskning/fakta.

STÖD FÖRENINGEN

Skydda miljön

Bloggen för skydd av landskap, människor och djur. Skydd från felplacerade vindkraftverk och annat. www.skyddamilön.nu

Filmer

Huggormproduction har gjort fyra filmer för föreningen.

Skuggor från vindkraftverk utanför Jönköping

Besök hos Doris i Krokek 2 maj 2012

Hos Doris och Rune 2011

Vårvindar friska

Nu kan du också se Göran Holms föredrag från  Boets Bygdegård den 4 aug.

Del 1,     Del 2,     Del 3,     Del 4,     Del 5

BULLER I BLÅSVÄDER

Ljudmiljöcenter vid Lunds universitet, läs här rapport nr 11

Samråd/yttrande

MBN 2019

Sammanträdesdagar, kallelse och protokoll för Miljö- och byggnämnden 2019. Läs här


Läs här KF:s protokoll från den 25 okt-10