Ödeshögs kommun vindkraft ödeshög turism turist hus villa

SÄTT STOPP FÖR DENNA HYSTERI!

 

Kallelse till årsmötet kommer, det är framflyttat p.g.a. Corona


Animation

Bilden nedan visar St Åby kyrka med nutidens storlek på vindkraftverk. Placering enligt Eolus tidigare ansökan (som är återtagen). Någon ny ansökan finns inte i dagsläget.

I Ödeshögs kommun översiktsplan fastslås att det är olämpligt om vindkraft:
"Riskerar att ta över en kyrkans roll som dominerande landmärke"

Bedöm själva om kravet i översiktsplan uppfylls.

Ett flertal andra krav finns också i kommunens översiktsplan som förhoppningsvis omöjliggör vindkraft i Holaveden.

S_120_79_odeshog-2016-208-jarnstad-300-m-v150-visual-bild-aby-kyrka-animation

För större bild, klicka på bildenNYHETER

Så tycker partierna om vindkraftsstöd

(2014-03-10)

Meningarna går isär bland partierna ifall man bör ge stöd till vindkraftsproduktion. Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna är de som särskiljer sig genom att vilja ta bort elcertifikatsystemet, Miljöpartiet och Vänsterpartiet vill ge ännu mer stöd till vindkraft.


Vår tids största bluff

(2014-03-10)

SVT har under senaste veckan granskat vindkraften i en serie av reportage. Frågor som ekonomi, landskapsförändring, djur och säkerhet har beröts. Vindkraften berör många och på sociala medier har debatten var het under veckan.


Bakslag för vindkraftplaner

(2014-03-02)

Länsstyrelsen stoppar Eolus Vind vid Tygelsjö

Sydsvenskan


Hultsfred bygger vindkraft i Sundsvall

(2014-03-02)

Totalkostnaden för det här vindkraftverket som ska byggas i Nötåsens vindkraftpark utanför Sundsvall är 33,1 miljoner kronor. Hultsfred går in på en 40-procentig andel i projektet.

Det är långt ifrån någon enig kommunledning som står bakom beslutet. Både i kommunstyrelsen och i kommunfullmäktige har det varit vilda protester mot att kommunen ger sig in i affärer av den här typen. Inte minst från moderaterna har protesterna varit många.


Nya hinder för vindkraft i Tjällmo

(2014-03-02)

Den planerade vindkraftsparken utanför Tjällmo har stött på patrull ännu en gång.

mvt


Vindkraften skapar spricka i regeringen

(2014-03-02)

Vindkraftsbranschen vill ha större och förlängda ekonomiska stöd. Subventionerna skapar en spricka i regeringen, KD vill avskaffa dem men Centern vill behålla dem även efter 2020. Efter kritiken från KD-håll vill energiministern nu inte svara på SVT:s frågor.

Svt


Skärp er svenska politiker! Finland ligger före!

(2014-03-02)

Nu ger Finland direktiv: vindkraftverken får inte stå var som helst!

I det nya direktivet ingår egentligen tre olika direktiv som för det första tar fasta på hur minimiavståndet mellan hus och kraftverk ska avgöras så att bullret inte överstiger tillåtna gränsvärden. För det andra hur bullret från befintliga kraftverk mäts och för det tredje hur man överhuvudtaget avgör hur högt ljudet från ett vindkraftverk är.

De färska direktiven ger inte entydiga svar på hur långt avståndet mellan hus och kraftverk ska vara men miljörådet Ari Saarinens uppskattning är att det vanligaste avståndet kommer att landa på ungefär en kilometer.

Enligt de nya direktiven ska till exempel terräng och väderleksförhållanden beaktas då bullret från kraftverk uppskattas. Kritiker har ansett att vindkraftsoperatörer i vissa fall inte beaktat till exempel terrängen och att det här har resulterat i att kraftverk kunnat planeras för nära bebyggelse.


"Inga subventioner till vindkraften"

(2014-03-02)

Mats Odell anser att det är hög tid att diskutera de långsiktiga villkoren efter 2020

Mats Odell, ordförande i riksdagens näringsutskott, skriver i en debattartikel i Svenska Dagbladet att det är dags att trappa ned stöden till vindkraft. Han menar att en expansion av subventioner riskerar att leda till fler och större problem, ungefär som de vi nu ser i Tyskland.


Hur länge får spektaklet fortgå?

(2014-03-02)

Vindpark Vänern: Hur länge ska spektaklet få fortgå, undrar Bengt Gullstrand?

NWT


Ångrar ja-beslutet till vindkraft

(2014-02-16)

Nybro För fyra år sedan sa kommunen ja till det planera vindkraftsprojektet i Gårdsryd. Nu försöker kommunen stoppa det.

Östran


Fladdermöss stoppar vindkraft i Gunnarp

(2014-02-16)

Skåne. Länsstyrelsen säger nej eftersom ingen artinventering är gjord.


Nej till vindkraft i Liared

(2014-02-16)

Ulricehamn Kommunen säger nej till Eolus Vind.


Hus eller vindkraft?

(2014-02-16)

Värnamo Vindkraftsbolaget vill bygga vindkraft, kommunen och kommuninvånare vill bygga hus.

VN


Vattendelare i politiken

(2014-02-12)

Alliansens energiöverenskommelse knakar i fogarna. Påfrestningen heter vindkraft. Inom kort kommer Energimyndigheten att presentera sitt förslag till subventionering av förnybar el efter 2015. Då, om inte förr, lär alla riksdagspartier tvingas ge besked om var de egentligen står i vindkraftfrågan. Allt tyder på att vindkraftpolitiken i dess hittillsvarande form har nått vägs ände.


Satsa på annat än vindkraft

(2014-02-12)

Trafikbrus kan man vänja sig vid men inte de lågfrekventa tonerna som vindkraftverken ger ifrån sig och det är dessa toner jag är rädd för. De känns i kroppen även inomhus, skriver Stefan Lindholm, Ljungskile.


Världens största vågkraftprojekt

(2014-02-12)

Världens största vågkraftprojekt sjösätts utanför Smögen.

"Ett politiskt parti ville komma ut och titta på dem, men det är inte mycket man ser." Stor skillnad jämfört med vindkraft alltså!

Andra fördelar: Tre gånger så mycket drifttimmar jämfört med vindkraft och inga häftiga svängningar i produktionen. När det slutar blåsa rör sig fortfarande havet. Därmed behövs ingen dyr reglerkraft.

GP


Fakta slår propaganda

(2014-02-08)

Vi som på helt ideell basis värnar om det unika svenska landskapet och alla dess innevånare, besväras givetvis inte av samma problem med trovärdigheten, skriver Sune Sjöström och Dan Bakkman, Föreningen Svenskt Landskapsskydd


Ljud är svårt för en del politiker… och hör sina väljare gör de inte heller!

(2014-02-08)

Nu har vi några dagar kvar till kommunfullmäktige ska ta beslutet om vindkraftens vara eller inte vara i Forshälla, Stenshult och Ivarsbo. Det ska bestämmas 12 februari. Men det förefaller tyvärr fortfarande som om en del politiker i den styrande majoriteten inte förstått vad de håller på att ställa till med!

Ljungskilebloggen


Miljökonsekvenserna blir omfattande

(2014-02-08)

Vindkraftsutbyggnaden är ett hafsverk. Blocköverskridande överenskommelser och bättre analysarbete! Vi har tid.


Argumenten för vindkraft håller inte

(2014-02-06)

De senaste årens investeringar i vattenkraft och effekthöjningarna i kärnkraften sker helt utan subventioner och har gett mer ny elproduktion än all vindkraft sammanlagt, skriver Mats Odell (kd)

SvD Brännpunkt

STÖD FÖRENINGEN

Filmer

En film från Krokek och Morgan Andersson som bor
granne med ett vindkraftverk. Det är inte bara ljudet
som är jobbigt utan även skuggorna, vilka är långt över
det tillåtna.

Se filmen här

Huggormproduction har gjort fyra filmer för föreningen.

Skuggor från vindkraftverk utanför Jönköping

Besök hos Doris i Krokek 2 maj 2012

Hos Doris och Rune 2011

Vårvindar friska

Nu kan du också se Göran Holms föredrag från  Boets Bygdegård den 4 aug.

Del 1,     Del 2,     Del 3,     Del 4,     Del 5

BULLER I BLÅSVÄDER

Ljudmiljöcenter vid Lunds universitet, läs här rapport nr 11

Samråd/yttrande

Samhällsbyggnads-
nämnden 2020

Sammanträdesdagar, kallelse och protokoll för
samhällsbyggnadsnämnden. Läs här

Yttrande på Översiktsplan 2019

Gällande våra lokalpartier utmärker sig KD
som i sitt yttrande utförligt beskriver sin
inställning till vindkraft i kommunen.
Centern har enbart kortfattat berört vindkraften.
S, FI och MP har i princip inget om vindkraften.
Övriga partier har inte yttrat sig över huvud taget.

Rättvis Vnds yttrande på ÖP:n

 


Läs här KF:s protokoll från den 25 okt-10