Ödeshögs kommun vindkraft ödeshög turism turist hus villa

SÄTT STOPP FÖR DENNA HYSTERI!

S_119_100_skarmavbild-2022-09-01-kl-dot-20-dot-18-dot-39

 

Animation

Bilden nedan visar St Åby kyrka med nutidens storlek på vindkraftverk. Placering enligt Eolus tidigare ansökan (som är återtagen). Någon ny ansökan finns inte i dagsläget.

I Ödeshögs kommun översiktsplan fastslås att det är olämpligt om vindkraft:
"Riskerar att ta över en kyrkans roll som dominerande landmärke"

Bedöm själva om kravet i översiktsplan uppfylls.

Ett flertal andra krav finns också i kommunens översiktsplan som förhoppningsvis omöjliggör vindkraft i Holaveden.

S_120_79_odeshog-2016-208-jarnstad-300-m-v150-visual-bild-aby-kyrka-animation

För större bild, klicka på bildenNYHETER

Hårda ord på möte om vindkraft

(2014-04-06)

Representanterna från Eolus möttes av oroliga ortsbor vid gårdagskvällens vindkraftsmöte.

De boende undrar hur de fyra vindsnurrorna kommer att påverka allt från bostädernas värde till den stjärnklara natthimlen.

Som vanligt tonar vindkraftsexploatörerna ner denna oro. "För många är det en rädsla när man inte vet hur det kommer att vara".

Finns det något fall i vårt land där de boendes oro innan en vindkraftsetablering varit obefogad? Knappast!

Ulricehamns tidning


Vindkraft är miljöfarlig verksamhet

(2014-04-06)

Dags att kräva att Politiker och vindkraftkapitalister slutar förneka vindindustrins skador på miljön.

Vindkraft är miljöfarlig verksamhet. Vindkraftverk är inga gulliga roterande väderkvarnar, utan Miljöförstörande monster som har vingar som färdas i 300 km i timmen. En hastighet ingen fågel hinner uppfatta innan giljotineringen är ett faktum.

20 000 vindkraftverk är projekterade i Sverige.


Slutsnurrat för vindkraften

(2014-04-06)

Folkpartiet vill värna rätten till god naturmiljö i Borås, goda levnadsvillkor för våra invånare, sund ekonomi i energipolitiken och sund ekonomi i Borås Energi och Miljö. Därför säger vi nej till fortsatt vindkraftsutbyggnad.


Det räcker med vindkraft nu

(2014-03-30)

Under senare år har det skett en omfattande utbyggnad av vindkraften i Strömsunds kommun. Naturskyddsföreningen har varit positiv till denna utbyggnad, men nu anser vi att det är nog, skriver Vattudalens Naturskyddsförening.


Riskabel släckning av brand i vindkraftverk

(2014-03-30)

Räddningstjänsten i Laholm fick under natten mot söndagen ägna sig åt brandbekämpning på hög höjd, sedan maskinhuset på ett vindkraftverk i Valberga fattat eld.

Kvällsposten


Ett uppror mot vindkraften

(2014-03-29)

Inför omröstningen i Kinda kommuns fullmäktige den 31 mars om Eons planer på vindkraftsparken söder om Horn-Hycklinge vädjar vi till fullmäktigeledamöterna.

Höganlidupproret mot vindkraft

Linköpings Tidning


Kompakt motstånd mot vindkraftsplaner

(2014-03-27)

Planerna på ett 20-tal vindkraftverk på Linderödsåsen i Hörby kommun möter kompakt motstånd.
Det var fullsatt i samlingssalen i kommunhuset i går kväll när SPI och föreningen Bevara Linderödsåsen ordnade ett stormöte om vindkraften.

– Det är jätteviktigt att göra sina röster hörda nu, och skriva till kommunen och säga ifrån. Vi trodde inte att det skulle bli så farligt. Det ångrar vi i dag. Det går inte att förutse hur ljudet blir i skogsmiljö. Det pulserande ljudet redovisas inte i mätningarna, utan där räknar man bara ut ett medelvärde, sade Helen Lilja.

Skånskan


Motståndet växer i Tyskland

(2014-03-27)

Enligt tidningen die Welt har 343 lokala motståndsgrupper anslutit sig till rörelsen "förnuftkraft". Enligt Nicolai Ziegler vid "förnuftkraft" finns i Tyskland i dag 500 lokalgrupper som vänder sig mot hur vindkraften tillåts byggas ut i landet.


Vill ha folkomröstning om vindkraft

(2014-03-27)

På måndag ska fullmäktige ta beslut om vindkraftparken i Gröninge. Det är i alla fall tanken. Men missnöjda Horn- och Hycklingebor vill få till en folkomröstning. Målsättningen är att samla in uppåt 800 namnunderskrifter de närmsta dagarna.

LV


Det krävs forskning om vindkraft

(2014-03-16)

Det är hög tid att se på vindkraftsatsningen i ett bredare perspektiv, inte minst med tanke på utvecklingen i Tyskland. Det finns flera orsaker, främst ekonomiska. Tyska staten har pumpat in miljarder euro i subventioner till förnybar energi sedan år 2000. Ändå har elpriset stigit med 80 procent (mot 48 i övriga Europa), och man talar nu om "energifattigdom" hos miljoner tyska hushåll med låga inkomster och höga elräkningar.

De höga priserna gör även att företag börjar dra öronen åt sig. Enligt en debattartikel i SvD har till exempel det stora kemiföretaget BASF meddelat att det tills vidare inte kommer att fortsätta investera i Tyskland, endast i andra länder.

Till detta kommer otillförlitligheten. Ojämna vindar och vindstyrkor har lett till att landet periodvis är starkt beroende av miljöfarliga kolkraftverk, samt under senare år i allt större utsträckning av gasleveranser från Ryssland. Vilket i sin tur inneburit att klimatförbättringarna är minimala, trots de omfattande investeringarna och väldiga subventionerna.

Ledaren i Expressen


Vindkraftverk är ett hot mot örnarna

(2014-03-16)

Det är en makaber syn. Den döda havsörnen är i fyra delar där kroppen, stjärten och de båda benen ligger var för sig på grusgången vid KVF:s anläggning i Allarp utanför Bromölla. Orsaken är att den träffats av rotorbladet från ett vindkraftverk.


Nej till subventioner till vindkraftverk

(2014-03-16)

"Jag vill härmed deklarera att jag säger nej till vidare subventionering av vindkraftverkinstallationer. Jag hoppas att andra som har samma uppfattning hör av sig till media med en liknande hälsning." Så skriver Hilding Sundqvist, Professor emeritus meteorologi, SU.

Han skriver även att det är märkligt att Naturskyddsföreningen ställer sig bakom subventioneringen av verken, som ockuperar och ödelägger stora, fina naturområden. Och utsätter levande varelser, kanske främst fåglar, för stora faror i verkens närområden.


Så tycker partierna om vindkraftsstöd

(2014-03-10)

Meningarna går isär bland partierna ifall man bör ge stöd till vindkraftsproduktion. Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna är de som särskiljer sig genom att vilja ta bort elcertifikatsystemet, Miljöpartiet och Vänsterpartiet vill ge ännu mer stöd till vindkraft.


Vår tids största bluff

(2014-03-10)

SVT har under senaste veckan granskat vindkraften i en serie av reportage. Frågor som ekonomi, landskapsförändring, djur och säkerhet har beröts. Vindkraften berör många och på sociala medier har debatten var het under veckan.


Bakslag för vindkraftplaner

(2014-03-02)

Länsstyrelsen stoppar Eolus Vind vid Tygelsjö

Sydsvenskan


Hultsfred bygger vindkraft i Sundsvall

(2014-03-02)

Totalkostnaden för det här vindkraftverket som ska byggas i Nötåsens vindkraftpark utanför Sundsvall är 33,1 miljoner kronor. Hultsfred går in på en 40-procentig andel i projektet.

Det är långt ifrån någon enig kommunledning som står bakom beslutet. Både i kommunstyrelsen och i kommunfullmäktige har det varit vilda protester mot att kommunen ger sig in i affärer av den här typen. Inte minst från moderaterna har protesterna varit många.


Nya hinder för vindkraft i Tjällmo

(2014-03-02)

Den planerade vindkraftsparken utanför Tjällmo har stött på patrull ännu en gång.

mvt


Vindkraften skapar spricka i regeringen

(2014-03-02)

Vindkraftsbranschen vill ha större och förlängda ekonomiska stöd. Subventionerna skapar en spricka i regeringen, KD vill avskaffa dem men Centern vill behålla dem även efter 2020. Efter kritiken från KD-håll vill energiministern nu inte svara på SVT:s frågor.

Svt


Skärp er svenska politiker! Finland ligger före!

(2014-03-02)

Nu ger Finland direktiv: vindkraftverken får inte stå var som helst!

I det nya direktivet ingår egentligen tre olika direktiv som för det första tar fasta på hur minimiavståndet mellan hus och kraftverk ska avgöras så att bullret inte överstiger tillåtna gränsvärden. För det andra hur bullret från befintliga kraftverk mäts och för det tredje hur man överhuvudtaget avgör hur högt ljudet från ett vindkraftverk är.

De färska direktiven ger inte entydiga svar på hur långt avståndet mellan hus och kraftverk ska vara men miljörådet Ari Saarinens uppskattning är att det vanligaste avståndet kommer att landa på ungefär en kilometer.

Enligt de nya direktiven ska till exempel terräng och väderleksförhållanden beaktas då bullret från kraftverk uppskattas. Kritiker har ansett att vindkraftsoperatörer i vissa fall inte beaktat till exempel terrängen och att det här har resulterat i att kraftverk kunnat planeras för nära bebyggelse.


"Inga subventioner till vindkraften"

(2014-03-02)

Mats Odell anser att det är hög tid att diskutera de långsiktiga villkoren efter 2020

Mats Odell, ordförande i riksdagens näringsutskott, skriver i en debattartikel i Svenska Dagbladet att det är dags att trappa ned stöden till vindkraft. Han menar att en expansion av subventioner riskerar att leda till fler och större problem, ungefär som de vi nu ser i Tyskland.

STÖD FÖRENINGEN

Filmer

En film från Krokek och Morgan Andersson som bor
granne med ett vindkraftverk. Det är inte bara ljudet
som är jobbigt utan även skuggorna, vilka är långt över
det tillåtna.

Se filmen här

Huggormproduction har gjort fyra filmer för föreningen.

Skuggor från vindkraftverk utanför Jönköping

Besök hos Doris i Krokek 2 maj 2012

Hos Doris och Rune 2011

Vårvindar friska

Nu kan du också se Göran Holms föredrag från  Boets Bygdegård den 4 aug.

Del 1,     Del 2,     Del 3,     Del 4,     Del 5

BULLER I BLÅSVÄDER

Ljudmiljöcenter vid Lunds universitet, läs här rapport nr 11

Samråd/yttrande

Samhällsbyggnads-
nämnden 2020

Sammanträdesdagar, kallelse och protokoll för
samhällsbyggnadsnämnden. Läs här

Yttrande på Översiktsplan 2019

Gällande våra lokalpartier utmärker sig KD
som i sitt yttrande utförligt beskriver sin
inställning till vindkraft i kommunen.
Centern har enbart kortfattat berört vindkraften.
S, FI och MP har i princip inget om vindkraften.
Övriga partier har inte yttrat sig över huvud taget.

Rättvis Vnds yttrande på ÖP:n

 


Läs här KF:s protokoll från den 25 okt-10