Ödeshögs kommun vindkraft ödeshög turism turist hus villa

Rättvis Vinds skrivelser under 2011-2012

18 april 2011 - synpunkter på RGP:s överklagan gällande bygglov för de två vindkraftverken i Maltmossen och Äng

1 maj 2011 - synpunkter på Eolus överklagan gällande bygglov för Stengård 1:1

29 aug 2011 - Skuggningsproblem vid Doris och Rune Karlssons fastighet St Krokek

20 sept 2011 - Vindkraftsplan för slätten - skrivelse till MBN

21 sept 2011 - Remissyttrande - Regionalt utvecklingsprogram fram tll 2030 för Östergötland

5 okt 2011 - Vindkraftsfrågor till Miljö- och byggnämnden

7 nov 2011 - Yttrande planförslag Hästholmen

17 dec 2011 - Yttrande Granlidens vindkraftsansökan

1 maj 2012 - Föreningens yttrande ang. Järnstad

1 maj 2012 - Förfrågan om att bli remissinstans