Ödeshögs kommun vindkraft ödeshög turism turist hus villa

Ödeshögsrelaterat

Synpunkter på inkomna granneyttranden från RGP ang bygglovsansökan på Granliden - 2012-03-01

Läs RGP vindkrafts svar på granneyttranden för bygglovsansökan på Granliden 1:1 och Åby 6:1 (2012-02-20)


Medborgarförslag - 2012-02-14

På kommunfullmäktiges möte den 13 februari fanns tre medborgarförslag på dagordningen.


Bygglovsansökningar - 2012-01-21

Här kan du läsa byggloven för de ansökningar som finns inne hos kommunen.


Översiktsplaner - Ödeshögs kommun - 2012-01-21

Här hittar du gällande översiktsplan för Ödeshögs kommun med planprogram för vindkraftsutbyggnad i skogs-och övergångsbygden samt policy- översiktsplanering för vindkraftsutbygnad på slätten.


Rättvis Vinds skrivelser under 2011-2012 - 2012-01-21

Här kan du läsa vilka skrivelser som föreningen har skrivit och lämnat in under 2011-2012


Yttrande till vindkraftsplan 22 mars - 2010-06-06

Det kom in ca 1000 yttrande till kommunen på den utställda förslaget till vindkraftsplan

Läs några av de yttranden som kom in


Samrådstiden är slut - 2009-09-27

Totalt har enligt Rättvis vinds sammanställning kommit in 480 yttranden till kommunens Miljö- och byggnämnd. Här kan du läsa några av de som kommit in.


Stora Krokek - 2009-08-02

Här kommer lite information från gänget runt verken i Krokek


Skrivelse till Ödeshögs politiker - 2009-07-27

B. Stymer har skickat  skrivelse till alla politiker i Ödeshögs kommun. Han sammanfattar:

- Kommunen uppmanas att avslå varje ansökan om bygglov för vindkraftverk.

- Vidare uppmanas Ödeshög kommun att slopa hela vindkraftprogrammet då det bara är onödigt arbete.
 


Skadeståndsbrev - 2009-07-25

Här är ett brev framtagit för framtiden om det blir akuellt med vindkraft i skogsbygden. Brevet är utformat av advokat. Vi hoppas att vi inte ska behöva använda skrivelsen.


Skrivelse till kommunstyrelsen ang datum för samråd - 2009-07-15

Föreningen har skickat en skrivelse till kommunstyrelsen/kommunchefen om tiden för samrådsmötet onsdagen den 2 september kl 17.00.  Läs hela skrivelsen här


JÄV enligt förvaltningslagen - 2009-06-10

I Förvaltningslagen, kan man läsa om jäv. Döm själva vem som är jävig i vindkraftsetableringen!


Ödeshögs kommun översiktsplan för vindkraft - 2009-05-20

2002 tog kommunfullmäktige en översiktsplan för vindkraft i ödeshög för slätten. 2006 tog Miljötekniska nämnden en översiktplan för slätten.