Ödeshögs kommun vindkraft ödeshög turism turist hus villa

Ödeshögs kommun översiktsplan för vindkraft

Här kan du läsa den översiktsplan för vindkraft som beslutades av fullmäktige 20020211.

Läs här vad man beslutade 2006 för vindkraftsutbyggnad på slätten av Miljötekninska nämnden.