Ödeshögs kommun vindkraft ödeshög turism turist hus villa

Skrivelse till kommunstyrelsen ang datum för samråd

Skriv/ring/mejla till Bygg- och miljökontoret eller kommunchefen och påtala, att ni vill ha ett annat datum/klockslag. Vi har en känsla av att man lägger det på absolut sämsta tänkbara tid, för att så få som möjligt ska kunna delt