Ödeshögs kommun vindkraft ödeshög turism turist hus villa

Medborgarförslag

Ulla Baugner och Ingalill Erixon - läs här

Ulla-Karin Norberg/Hellsten och Börje Norberg - läs här

Peter och Kerstin Lindgren - Läs här

Läs Miljöchefens tjänsteskrivelse till Miljö- och byggnämnden