Ödeshögs kommun vindkraft ödeshög turism turist hus villa

Bygglov

Revidering av Ryket dec 2015 - 2015-12-24

Ansökan om bygglov, Revidering av ansökan del 1, Revidering av ansökan del 2, bilaga 4


Rättsskandal - Jäv - 2013-11-20

Föreningen Ljusterö Natur och Miljö skriver till Justitikanslern om en närmast rättsskandal, då ordförande i Miljö-  och hälsoskyddsnämnden fattade ett belsut med sin nämnd om miljötillstånd för vindkraftverk, som hans fru var delägare i. Läs mer


VIndkraftskarta Ödeshögs kommun 2013 - 2013-11-20

Här kan du se de aktuella bygglovsansökningar som finns hos kommunen idag  S_75_99_karta-vkv-2013


Synpunkter på inkomna granneyttranden från RGP ang bygglovsansökan på Granliden - 2012-03-01

Läs RGP vindkrafts svar på granneyttranden för bygglovsansökan på Granliden 1:1 och Åby 6:1 (2012-02-20)


Bygglovsansökningar - 2012-01-21

Här kan du läsa byggloven för de ansökningar som finns inne hos kommunen.