Ödeshögs kommun vindkraft ödeshög turism turist hus villa

Yttrande över översiktsplan (vindkraft)

Detta formulär sänds som ett e-postmeddelande till adressen kommun@odeshog.se samt info@vindkraft-odeshog.se. Du behöver bara fylla i namn, adress, postnummer och ort.

Nedanstående är mitt yttrande:

  1. den storslagna naturen som finns på Omberg, Vätternbranten och i Hålaveden/Hålavedens hag-och beteslandskap ska hållas intakt och fritt från vindkraftsverk.
  2. jag anser att dagens höga vindkraftverk med dess buller, skuggor och dess högintensiva vita ljus skulle förstöra Ödeshögs känsliga natur.
  3. i förslaget till ny vindbruksplan finns praktiskt taget inget om hänsyn och skydd för boende och djurliv vid vindkraftsetableringar. Innan valet 2018 sade sig politikerna i detta sammanhang starkt vilja värna både boende och växt-och djurliv. Beslutande politiker måste nu vara konsekventa och ta ansvar för alla i kommunen, inklusive de 45% som bor på landsbygden.
  4. jag anser att ett respektavstånd på 7 ggr vindkraftverkets totalhöjd ska gälla mellan bostad och vindkraftverk.
  5. för kommunens framtid är det viktigt att bevara en god image (ett rum för själen) med storslagen natur, djupa skogar, vackra insjöar och tystnad. Livsmiljön för fast boende, fritidsboende och turism inom kommunen måste prioriteras.

Övrigt

Namn*

Adress*

Postnummer och ort*

Vattnets färg*
(Används som en kontroll för att hindra spam och liknande)